Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 1

Sammendrag
Microsoft har gitt ut en oppdateringspakke for 2007 Microsoft Office Servers og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du får tak i oppdateringspakkene og en liste over problemer som er løst i oppdateringspakkene.

Artikkelen inneholder også informasjon om problemene som kan oppstå når du installerer oppdateringspakkene, og hvordan du fastslår om oppdateringspakkene er installert.
INNLEDNING
2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 (SP1) og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 1 (SP1) inneholder viktige forbedringer innen sikkerhet, stabilitet og ytelse. Noen hurtigreparasjoner som er inkludert i 2007 Microsoft Office Servers SP1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1, er tidligere gitt ut som separate oppdateringer.

Detaljer om oppdateringspakken

Nedlastbar liste over problemer som denne oppdateringspakken løser

Det finnes en Microsoft Office Excel-arbeidsbok som inneholder en liste over problemene i 2007 Microsoft Office Servers og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack som er løst i 2007 Microsoft Office Servers SP1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1.

Obs!  Arbeidsboken er på engelsk. Arbeidsboken blir ikke oversatt til andre språk.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:


Last nedLast ned 2007 Office Servers Service Pack 1 Changes_all.xls nå.

Utgivelsesdato: 11.12.07

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Liste over problemer som oppdateringspakken løser

2007 Microsoft Office Servers SP1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
942383 Problemer som er løst i Groove 2007 av 2007 Microsoft Office suites Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
942387 Problemer som er løst i Project Server 2007 av 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
942390 Beskrivelse av problemene i SharePoint Server 2007 som er løst av 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Sikkerhetsbulletiner som er knyttet til denne oppdateringspakken

2007 Microsoft Office Servers SP1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 er knyttet til følgende sikkerhetsbulletin:
936227 MS07-042: Sikkerhetsproblem i Microsoft XML Core Services kan tillate ekstern kjøring av kode

Kjente problemer

942101 Det vises en feilmelding når du prøver å bruke en av 2007 Office Service Pack 1-pakkene på en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
942118 Du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt når du har installert en Office Groove 2007-oppdateringspakke eller en Office Groove 2007-oppdatering (denne artikkelen kan være på engelsk)
942618 Kommandolinjebryterne /log og /passive fungerer ikke som forventet når du kjører installasjonspakken som inneholder Windows SharePoint Services 3.0 og Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
942619 Etter at du har installert Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, blir det logget en hendelse i programloggen på serveren: "User, group, or role 'WSS_Content_Application_Pools' already exists in the current database" (denne artikkelen kan være på engelsk)
942620 Du får en feilmelding når du prøver å installere 2007 Office System Servers Service Pack 1 på en datamaskin som ikke har Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1
942621 Veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier kjøres uventet når du bruker stille modus til å installere 2007 Microsoft Office System Servers eller Windows SharePoint Services 3.0, og du bruker en oppdateringspakke, oppdatering eller hurtigreparasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
942995 Du blir uventet bedt om å starte datamaskinen på nytt når du har installert en 2007 Office-oppdateringspakke eller en 2007 Office-oppdatering (denne artikkelen kan være på engelsk)
943100 Angi begrensninger for en områdesamling, slik at bare personer i en bestemt organisasjonsenhet kan bruke en datamaskin som kjører Service Pack 1 for 2007 Office-servere (denne artikkelen kan være på engelsk)
943102 Aktivere indeksering av XLSB-filer og ZIP-filer i Service Pack 1 for 2007 Microsoft Office-servere (denne artikkelen kan være på engelsk)
943105 Etter at du har installert Service Pack 1 for Office-servere, øker den maksimale diskplassen som brukes på en spørringsserver eller indeksserver, til 2,85 ganger den fysiske størrelsen til indeksen (denne artikkelen kan være på engelsk)
944446 Feilmelding når du prøver å installere 2007 Office System Servers Service Pack 1 (SP1) på en datamaskin som også har Project Server 2007
944447 Etter at du har installert 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 eller Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 på en server som har Foxit PDF IFilter installert, blir ikke PDF-dokumenter indeksert (denne artikkelen kan være på engelsk)

Kjente problemer under installasjon av oppdateringspakken

Følgende hurtigreparasjoner var inkludert i sikkerhetsoppdateringen fra oktober 2007. Disse hurtigreparasjonene vil gå tapt når du installerer 2007 Microsoft Office Servers SP1:
 • Du bruker en egendefinert mal i en områdesamling for Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du oppretter en ny webside, kan det hende at ikke alle standard webdeler er tilgjengelige når du klikker Legg til en webdel.
 • Det kan hende at noen tredjepartstjenester stoppes ved en feil når du installerer denne sikkerhetsoppdateringen. Når dette problemet oppstår, må du starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen.
 • Du kobler til en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis siden inneholder en webdel for Kalender som er angitt til kalendervisningen, kan det hende at ikke hele siden lastes inn. Dette problemet kan oppstå hvis du ikke har tillatelse til å lese kalenderlisten.
 • Når du bruker skjemabasert legitimasjon (FBA – Forms Based Authentication) til å søke i en områdesamling for SharePoint Server 2007, returneres det ikke søkeresultater. Hvis du derimot bruker NTLM til å søke i områdesamlingen for SharePoint Server 2007, returneres det søkeresultater.
 • Når du kjører en gradvis oppgradering av en områdesamling for Microsoft SharePoint Portal Server 2003 til SharePoint Server 2007, kan det hende at oppgraderingen mislykkes. I tillegg får du feilmeldingen "Ukjent feil".
 • Du har en områdesamling som ble oppgradert til SharePoint Server 2007. Hvis områdets URL-adresse inneholder et punktum, kan det hende at et fullstendig kravlesøk ikke indekserer områdesamlingen. Et trinnvis kravlesøk vil imidlertid indeksere områdesamlingen som forventet.
 • Du bruker alternativet Ta med verdier fra alle kravlesøkte egenskaper som er tilordnet. Deretter tilordner du Author-egenskapen på nytt til andre kravlesøkte egenskaper. Når du gjør dette, endres Type-egenskapen til et egenskapsobjekt med flere verdier. Hvis du deretter bestemmer deg for ikke å bruke alternativet Ta med verdier fra alle kravlesøkte egenskaper som er tilordnet, endres ikke Type-egenskapen tilbake til standard tekstegenskap.
 • Hvis du oppgraderer en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0 til SharePoint Server 2007, kan det hende at området ser ut til å ikke være oppgradert. I stedet fortsetter områdesamlingen å fungere som et Windows SharePoint Services 3.0-område.
 • Når du klikker Profile-siden for å se en KPI (Key Performance Indicator) i en områdesamling for SharePoint Server 2007, får du følgende feilmelding:
  Feil funksjon (unntak fra, HRESULT:0x80070001).
 • Når det foretas et fullstendig kravlesøk for å kravlesøke PDF-filer i en områdesamling for SharePoint Server 2007, kan det hende at kravlesøket ikke kan fullføres. I tillegg kan det hende at CPU-bruken øker til 100 prosent. Dette problemet kan oppstå når en OCN-fil er innebygd i PDF-filen.

Installasjonsdetaljer

Slik skaffer og installerer du oppdateringspakkene

2007 Microsoft Office Servers SP1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 finnes på Microsoft Download Center. Hvis du vil laste ned disse oppdateringspakkene og vise installasjonsinstruksjoner og distribusjonsstrategier, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Slik distribuerer du oppdateringspakkene

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 og 2007 Microsoft Office Servers Language Pack Service Pack 1, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
945013 Distribuere 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1 og Office Server Language Pack 2007 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Slik fastslår du om oppdateringspakkene er installert

Oppdateringspakken inneholder filer med versjonene som er oppført i tabellene nedenfor.

Obs!  Du trenger ikke å installere disse oppdateringspakkene hvis du har en nyere versjon av filene som er oppført i tabellene.

Slik fastslår du om filene i tabellene er installert:
 1. Start søkehjelperen. Dette gjør du ved å klikke Start og deretter Søk.

  Obs!  Hvis Windows Skrivebordssøk starter, klikker du koblingen til søkehjelperen.
 2. I vinduet Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn filnavnet, og deretter klikker du Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du filen som ble funnet, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I kategoriene Generelt og Versjon kontrollerer du filegenskapene til filen som er installert på datamaskinen.
2007 Microsoft Office Servers SP1, 32-biters versjon
Dlcappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Microsoft.Office.Server.Conversions.Launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Server.Conversions.LoadBalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Microsoft.Office.Workflow.Routing.dll12.0.6211.1000
Ifswfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Core.jsIkke aktuelt
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxIkke aktuelt
Osrchappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
BDCConnector.dll12.0.6211.1000
ChsBrkr.dll12.0.6211.1000
CHTBRKR.dll12.0.6211.1000
KorWbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll.oss12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexIkke aktuelt
Oss.korwbrkr.lexIkke aktuelt
Oss.search.admin.asmxIkke aktuelt
Oss.search.global.admin.asmxIkke aktuelt
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.11
Grcste.dll1.0.0.13
Huczlr.dll2.0.4.2
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Notesph.dll12.0.6214.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Pkmnpw.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Osrchwfewwsp1.msp:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apxEdtfedl.apx
Expfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apxImpfedl.apx
Mngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apxNoiseara.txt
Noiseben.txtNoisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txt
Noisecht.txtNoisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txt
Noiseeng.txtNoiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txt
Noisefra.txtNoisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txt
Noisehin.txtNoiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txt
Noisejpn.txtNoisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txt
Noiselit.txtNoisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txt
Noiseneu.txtNoisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txt
Noisepol.txtNoisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txt
Noiserom.txtNoiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txt
Noiseslo.txtNoisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txt
Noisetel.txtNoisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txt
Noiseurd.txtOss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lex
Oss.danlr.lexOss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lex
Oss.hustem.lexOss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmx
Oss.summaryresults.dwpOss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwp
Oss.wbdbase.plkOsssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apx
S2farm.apxS2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apx
Spanishdict.txtTsara.xmlTsben.xmlTsbul.xml
Tscat.xmlTschs.xmlTscht.xmlTscro.xml
Tsdeu.xmlTseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xml
Tsfin.xmlTsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xml
Tshin.xmlTsice.xmlTsind.xmlTsita.xml
Tsjpn.xmlTskan.xmlTskor.xmlTslat.xml
Tslit.xmlTsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xml
Tsneu.xmlTsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xml
Tspol.xmlTspor.xmlTsptb.xmlTspun.xml
Tsrom.xmlTsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xml
Tsschema.xmlTsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xml
Tstam.xmlTstel.xmlTstha.xmlTstur.xml
Tsukr.xmlTsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apx
Vssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Spswfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
DocXPageConverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Portal.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Publishing.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Spswfewwsp1.msp:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Atl80.dll8.0.50727.762
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslIkke aktuelt
Xlcall32.dll12.0.6211.1000
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Pjsrvappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Dataedit.dll.x8612.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.PI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.WebService.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Queuing.exe12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Osrvmuisp1-en-us.msp.
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Microsoft.Office.Project.Schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Project.WebProj.dll12.0.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Pjsrvwfewwsp1.msp:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Xlsrvwfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Ewrfind.aspxIkke aktuelt
Ewrscripts.jsIkke aktuelt
Microsoft.Office.Excel.WebUI.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.Office.Excel.Server.WebServices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Obs!  2007 Microsoft Office Servers SP1, 32-biters versjon inneholder også følgende MSP-filer som er inkludert i 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1, 32-biters versjon:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office Servers SP1, 64-biters versjon
Dlcappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe12.0.6211.1000
Dlcwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Dlc.workflow.routing.dll12.0.6211.1000
Edbwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Edb.botservermsgs.dll4.2.1.2704
Edb.grooveaccountmgr.dll4.2.1.2704
Edb.grooveautoproxy.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfacilitator.dll4.2.1.2704
Edb.groovebotfactory.dll4.2.1.2704
Edb.grooveclean.exe4.2.1.2704
Edb.grooveclusterservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovecommoncomponents.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentconnector.dll4.2.1.2704
Edb.groovecomponentupdatecontroller.dll4.2.1.2704
Edb.groovecsmviewer.exe4.2.1.2704
Edb.groovedocumentsharetool.dll4.2.1.2704
Edb.grooveeis.exe4.2.1.2704
Edb.grooveintlresource2.dll4.2.1.2704
Edb.grooveprojecttoolset.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresource.dll4.2.1.2704
Edb.grooveresourceedb.dll4.2.1.2704
Edb.grooveshellextensions.dll4.2.1.2704
Edb.groovestoragemgr.dll4.2.1.2704
Edb.groovesystemservices.dll4.2.1.2704
Edb.grooveuls.dll12.0.6211.1000
Edb.grooveutil.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebplatformservices.dll4.2.1.2704
Edb.groovewebservices.dll4.2.1.2704
Grooveaudio.dll4.2.1.2704
Groovecalendartool.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsservices.dll4.2.1.2704
Groovecommunicationsstatusandcontrol.dll4.2.1.2704
Groovecomponentmgr.dll4.2.1.2704
Groovecrypto.dll4.2.1.2704
Groovedataviewertool.dll4.2.1.2704
Groovefetchservices.dll4.2.1.2704
Groovegames.dll4.2.1.2704
Groovemisc.dll4.2.1.2704
Groovenew.dll4.2.1.2704
Groovesketchtool.dll4.2.1.2704
Groovesystemmode.dll4.2.1.2704
Groovetexttools.dll4.2.1.2704
Groovetransceiver.dll4.2.1.2704
Grooveuiframework.dll4.2.1.2704
Groovewebbrowsertool2.dll4.2.1.2704
Installed.resources.xssIkke aktuelt
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Starternotificationdescriptors.xmlIkke aktuelt
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Emswwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Appcode.compiledIkke aktuelt
Appcode.dll4.2.1.2703
Appglobal.asax.compiledIkke aktuelt
Appglobal.asax.dll4.2.1.2703
Atl80.dll8.0.50727.762
Auditdbstoredproc.sqlIkke aktuelt
Gmsdbstoredproc.sqlIkke aktuelt
Groovemanagementserver.dll4.2.1.2705
Groovepsconfig.exe12.0.6211.1000
Groovepsconfigui.exe12.0.6211.1000
Mems.dll4.2.1.2703
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Microsoft.groovemanagementserver.ui.controls.dll4.2.1.2703
Microsoft.groovemanagementserver.ui.enhancedwebcontrols.dll4.2.1.2703
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Grswwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dbwritetest.exe12.0.0.1406
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Ffqbackup.exe12.0.0.1407
Ffqrebuild.exe12.0.0.1407
Ffqreview.exe12.0.0.1407
Groovecrypto.dll4.2.1.2703
Groovemisc.dll4.2.1.2703
Groovenew.dll4.2.1.2703
Grooverelayperfmon.dll12.0.0.1406
Groovetracing.exe12.0.4518.1007
Grooveuls.dll12.0.4518.1007
Grooveutil.dll4.2.1.2703
Metabackup.exe12.0.0.1407
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Relay.exe12.0.0.1407
Relaycfg.cpl12.0.0.1407
Relaycfgsec.dll12.0.0.1407
Relaymsgs.dll12.0.0.1406
Rqexport.exe12.0.0.1407
Rqimport.exe12.0.0.1407
Rqwritetest.exe12.0.0.1407
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Grswwsp1.msp:
Db.archive.exeDb.checkpoint.exeDb.deadlock.exeDb.dump.exe
Db.load.exeDb.printlog.exeDb.recover.exeDb.stat.exe
Db.upgrade.exeDb.verify.exe
Ifswfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Core.jsIkke aktuelt
Htmlchkr.dll12.0.6211.1000
Ifswfe.dll12.0.6211.1000
Ifswfepriv.dll12.0.6211.1000
Signatureeula.aspxIkke aktuelt
Osrchappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.cswf32.lexIkke aktuelt
Oss.korwbrkr.lexIkke aktuelt
Oss.search.admin.asmxIkke aktuelt
Oss.search.global.admin.asmxIkke aktuelt
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Trklr.dll1.18.0.0
Osrchwfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Bdcconn.dll12.0.6211.1000
Chsbrkr.dll12.0.6211.1000
Chtbrkr.dll12.0.6211.1000
Danlr.dll1.0.0.16
Grclr.dll1.0.0.13
Grcste.dll1.0.0.14
Huczlr.dll2.0.4.3
Korwbrkr.dll12.0.6211.1000
Lrpolish.dll1.9.0.0
Mir.fi.dll1.0.0.7
Msgfilt.dll2006.822.6211.1000
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Offfiltx.dll2006.1200.6212.1000
Oss.intl.dll12.0.6211.1000
Pkmexsph.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Searchom.dll12.0.6219.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Spsimpph.dll12.0.6211.1000
Srchipp.dll12.0.6211.1000
Srchpml.dll12.0.6211.1000
Thawbrkr.dll12.0.6211.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Trklr.dll1.18.0.0
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Osrchwfewwsp1.msp:
A0000001.apxAddcs.apxAddfedl.apxAnlytics.sql
Cformsec.acxCpyfedl.apxEditcs.apxEditrule.apx
Edtfedl.apxExpfedl.apxFbaconf.apxFbaproxy.apx
Impfedl.apxMngfedl.apxMprop.apxMrulessp.apx
Mssdmn.exeMssearch.exeNoiseara.txtNoiseben.txt
Noisebul.txtNoisecat.txtNoisechs.txtNoisecht.txt
Noisecro.txtNoisedan.txtNoisedeu.txtNoiseeng.txt
Noiseenu.txtNoiseesn.txtNoisefin.txtNoisefra.txt
Noisegrc.txtNoiseguj.txtNoiseheb.txtNoisehin.txt
Noiseice.txtNoiseind.txtNoiseita.txtNoisejpn.txt
Noisekan.txtNoisekor.txtNoiselat.txtNoiselit.txt
Noisemal.txtNoisemar.txtNoisemly.txtNoiseneu.txt
Noisenld.txtNoisenor.txtNoiseplk.txtNoisepol.txt
Noisepor.txtNoiseptb.txtNoisepun.txtNoiserom.txt
Noiserus.txtNoisesbc.txtNoisesbl.txtNoiseslo.txt
Noisesve.txtNoisesvk.txtNoisetam.txtNoisetel.txt
Noisetha.txtNoisetur.txtNoiseukr.txtNoiseurd.txt
Oss.cs6mors.lexOss.csstems.lexOss.cswf32.lexOss.danlr.lex
Oss.grcste.lexOss.huau.lexOss.hugu.lexOss.hustem.lex
Oss.korwbrkr.lexOss.search.admin.asmxOss.search.global.admin.asmxOss.summaryresults.dwp
Oss.swpf.summaryresults.dwpOss.swpf.topanswer.dwpOss.topanswer.dwpOss.wbdbase.plk
Osssearchadmin.helpkeymap.xmlPortal.jsS2addshr.apxS2farm.apx
S2mngshr.apxScssp.apxSdsgpssp.apxSpanishdict.txt
Tsara.xmlTsben.xmlTsbul.xmlTscat.xml
Tschs.xmlTscht.xmlTscro.xmlTsdeu.xml
Tseng.xmlTsenu.xmlTsesn.xmlTsfin.xml
Tsfra.xmlTsguj.xmlTsheb.xmlTshin.xml
Tsice.xmlTsind.xmlTsita.xmlTsjpn.xml
Tskan.xmlTskor.xmlTslat.xmlTslit.xml
Tsmal.xmlTsmar.xmlTsmly.xmlTsneu.xml
Tsnld.xmlTsnor.xmlTsplk.xmlTspol.xml
Tspor.xmlTsptb.xmlTspun.xmlTsrom.xml
Tsrus.xmlTssbc.xmlTssbl.xmlTsschema.xml
Tsslo.xmlTssve.xmlTssvk.xmlTstam.xml
Tstel.xmlTstha.xmlTstur.xmlTsukr.xml
Tsurd.xmlUschdssp.apxVscpsssp.apxVssetssp.apx
Osrvwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Adodb.dll7.10.2346.0
Dbghelp.dll6.6.7.5
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Microsoft.office.server.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.server.native.dll12.0.6212.1000
Microsoft.mshtml.dll7.0.3300.0
Microsoft.stdformat.dll7.0.9466.0
Msdatasrc.dll7.0.9466.0
Office.odf12.0.6211.1000
Stdole.dll7.0.9466.0
Stdole.dll7.0.9466.0
Svrsetup.dll12.0.6219.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Pjsrvappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Dataedit.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.pi.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.upgrade.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.webservice.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
Mspsqservice.exe12.0.6211.1000
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addpubsps12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addpubtab12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addpubvw12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addsps12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addversionsps12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addverstab12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addworksps12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.addworktab12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.delvw12.sqlIkke aktuelt
Prjsvr.sql.initrep12.sqlIkke aktuelt
Sdk.microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Pjsrvappwwsp1.msp:
Prjsvr.sql.addpublishsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubsps12.sqlPrjsvr.sql.addpubtab12.sqlPrjsvr.sql.addpubvw12.sql
Prjsvr.sql.addreptab12.sqlPrjsvr.sql.addsps12.sqlPrjsvr.sql.addversionsps12.sqlPrjsvr.sql.addverstab12.sql
Prjsvr.sql.addworkingsps12.sqlPrjsvr.sql.addworksps12.sqlPrjsvr.sql.addworktab12.sqlPrjsvr.sql.delvw12.sql
Prjsvr.sql.initrep12.sql
Pjsrvwfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Microsoft.office.project.schema.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.administration.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.dll12.0.6218.1000
Microsoft.office.project.server.library.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.server.pwa.dll12.0.6211.1000
Microsoft.office.project.webproj.dll12.0.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Pjsrvwfewwsp1.msp:
Psi.isapi.customfieldsdisco.aspxPsi.isapi.customfieldswsdl.aspxPwa.admin.addmodifycategory.aspxPwa.admin.calendarsmain.aspx
Pwa.admin.editcustomfield.aspxPwa.admin.editglobal.aspxPwa.admin.treepicker.aspxPwa.admin.viewsaddmod.aspx
Pwa.download.aspxPwa.library.activexviewpart.htcPwa.library.mspjgrid.ascxPwa.library.teambuilderpage.js
Pwa.library.timesheetpart.htcPwa.library.treepicker.xsltPwa.pjclient.cabPwa.resmgr.buildresplanteam.aspx
Pwa.resmgr.buildteam.aspxPwa.statusing.addtask.aspx
Spswfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Docxpageconverter.exe12.0.6212.1000
Microsoft.sharepoint.publishing.dll12.0.6211.1000
Portal.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.dll12.0.6211.1000
Sharepointpub.gac.dll12.0.6211.1000
Ssocli.dll12.0.6211.1000
Ssoom.dll12.0.6211.1000
Ssoperf.dll12.0.6211.1000
Ssoprvad.exe12.0.6211.1000
Ssosec.dll12.0.6211.1000
Ssosrv.exe12.0.6211.1000
Upgrade.dll12.0.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Spswfewwsp1.msp:
Addbdcapp.aspxAnlytics.sqlBmossext.cssBrmossext.css
Cmossext.cssCtmossext.cssExpapp.aspxGmossext.css
Jmossext.cssLimossext.cssLmossext.cssMossext.css
Msitehostperson.aspxNewsv3xmlonet.xmlOmossext.cssPbb1fil.xml
Pbbfil.xmlPlmossext.cssPmossext.cssPortal.js
Profilesrp.sqlProfilup.sqlProvfil.xmlProvfile.xml
Reportcenterdoclibschema.xmlRteetbl.asxRtepued.asxSchema.xml.pubfeap
Smcmt.asxSmmossext.cssV3dwptasksandtoolswp.dwpV3xmlonet.xml
Vimossext.cssVmossext.cssWelcomelayout2.aspxWmossext.css
Xlsrvappwwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Ecscalcserver.dll12.0.6211.1000
Ecsinterop.dll12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmdlocal.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msmgdsrv.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolap90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msolui90.dll9.0.3042.0
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Msxml5.dll5.20.1081.0
Sql90.xslIkke aktuelt
Sql90.xslIkke aktuelt
Xlsrv.dll12.0.6214.1000
Xlsrv.webservices.api.dll12.0.6211.1000
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrw.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xmlrwbin.dll2.0.3609.0
Xlsrvwfewwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Ewrfind.aspxIkke aktuelt
Ewrscripts.jsIkke aktuelt
Microsoft.office.excel.webui.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.dll12.0.6211.1000
Msoxlsrv.webservices.dll12.0.6211.1000
Xlsrvintl.dll12.0.6211.1000
Obs!  2007 Microsoft Office Servers SP1, 64-biters versjon inneholder også følgende MSP-filer som er inkludert i 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1, 64-biters versjon:
 • Osrchmuisp1-en-us.msp
 • Spsmuisp1-en-us.msp
 • Xlsrvmuisp1-en-us.msp
2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1, 32-biters versjon
Osrchmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Cssportalstyle.cssIkke aktuelt
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Notesstp.exe12.0.6214.1000
Oss.search.data.sqlIkke aktuelt
Microsoft.Office.Server.Search.Intl.Resources.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlIkke aktuelt
Spsmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Cssportalstyle.cssIkke aktuelt
Editmenu.jsIkke aktuelt
Htmledtr.jsIkke aktuelt
Ptdlg.jsIkke aktuelt
Sm.jsIkke aktuelt
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1, 64-biters versjon
Osrchmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Cssportalstyle.cssIkke aktuelt
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Oss.search.data.sqlIkke aktuelt
Oss.search.intlr.dll12.0.6211.1000
Oss.search.sqlIkke aktuelt
Spsmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Cssportalstyle.cssIkke aktuelt
Editmenu.jsIkke aktuelt
Htmledtr.jsIkke aktuelt
Ptdlg.jsIkke aktuelt
Sm.jsIkke aktuelt
Xlsrvmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msmdsrv.rll9.0.3042.0
Msolui90.rll9.0.1399.0
Msolui90.rll9.0.1399.0

Informasjon til administratorer om MSP-filer

2007 Microsoft Office Servers SP1, 32-biters versjon
Pakken med 2007 Microsoft Office Servers SP1 32-biters versjon og pakken med 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 32-biters versjon består av en fullversjonsfil for Microsoft Windows Installer (MSP-fil) som er pakket i en selvutpakkende kjørbar fil. I denne oppdateringspakken distribueres MSP-filene i tabellen nedenfor:
Navn på MSP-filBeskrivelse
Dlcappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Dlcwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Ifswfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrchappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrchwfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrvwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Pjsrvappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Pjsrvwfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Spswfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Xlsrvappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Xlsrvwfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
2007 Microsoft Office Servers SP1, 64-biters versjon
Pakken med 2007 Microsoft Office Servers SP1 64-biters versjon og pakken med 2007 Microsoft Office Servers Language Pack SP1 64-biters versjon består av en fullversjonsfil for Microsoft Windows Installer (MSP-fil) som er pakket i en selvutpakkende kjørbar fil. I denne oppdateringspakken distribueres MSP-filene i tabellen nedenfor:
Navn på MSP-filBeskrivelse
Dlcappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Dlcwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Edbwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Emswwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Grswwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Ifswfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrchappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrchwfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrvwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Pjsrvappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Pjsrvwfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Spswfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Xlsrvappwwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Xlsrvwfewwsp1.mspGjelder 2007 Microsoft Office Servers
Osrchmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Spsmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
Xlsrvmuisp1-en-us.msp2007 Microsoft Office Servers Language Pack
2007 microsoft office servers office security patch performance reliability update download 2007 fix
Egenskaper

Artikkel-ID: 936984 – Forrige gjennomgang: 04/07/2008 21:34:42 – Revisjon: 3.0

Microsoft Office Forms Server 2007, Microsoft Office Groove Server 2007, Microsoft Office Project Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Enterprise Edition), Microsoft Office SharePoint Server 2007 for Search (Standard Edition), 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 1

 • kbgetsp kbexpertiseinter kbtshoot atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936984
Tilbakemelding