Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 og Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1

Sammendrag
Microsoft har gitt ut oppdateringspakker for Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 og Microsoft Windows SharePoint Services Language Packs 3.0. Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du får tak i oppdateringspakkene og en liste over problemer som er løst i oppdateringspakkene. Artikkelen inneholder også informasjon om problemene som kan oppstå når du installerer oppdateringspakkene, og hvordan du fastslår om oppdateringspakkene er installert.
INNLEDNING
Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (SP1) og Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 Service Pack 1 (SP1) inneholder viktige forbedringer innen sikkerhet, stabilitet og ytelse. Noen hurtigreparasjonsfiler som er inkludert i Windows SharePoint Services 3.0 SP1 og Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, er tidligere gitt ut som separate oppdateringer.
Mer informasjon

Nedlastbar liste over problemer som oppdateringspakken løser

Det finnes en Microsoft Excel-arbeidsbok som inneholder en liste over problemene i Windows SharePoint Services 3.0 og Microsoft Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 som er løst i Windows SharePoint Services 3.0 SP1 og Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1.

Obs!  Arbeidsboken er på engelsk. Arbeidsboken blir ikke oversatt til andre språk.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned WindowsSharePointService30_Changes_all.xls nå.

Utgivelsesdato: 11.12.07

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Problemer som løses av oppdateringspakken

Windows SharePoint Services 3.0 SP1 og Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
942388 Problemer som er løst i Windows SharePoint Services 3.0 av Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Kjente problemer

Kjente problemer under installasjon av oppdateringspakken

942101 Det vises en feilmelding når du prøver å bruke en av 2007 Office Service Pack 1-pakkene på en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
942618 Kommandolinjebryterne /log og /passive fungerer ikke som forventet når du kjører installasjonspakken som inneholder Windows SharePoint Services 3.0 og Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
942621 Veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier kjøres uventet når du bruker stille modus til å installere 2007 Microsoft Office System Servers eller Windows SharePoint Services 3.0, og du bruker en oppdateringspakke, oppdatering eller hurtigreparasjon (denne artikkelen kan være på engelsk)
Følgende hurtigreparasjoner, som var inkludert i en sikkerhetsoppdatering fra oktober 2007, vil gå tapt når du installerer Windows SharePoint Services 3.0 SP1:
 • Du gir en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0 nytt navn. Hvis du legger til en ny bruker i områdesamlingen, inneholder velkomstmeldingen som den nye brukeren mottar på e-post, det gamle områdenavnet.
 • Du bruker verktøyet Application Definition Designer til å importere en databasemodell som er inkludert i verktøyet Business Data Catalog Definition Editor (BDC-verktøyet) for Software Development Kit (SDK) for Microsoft Office SharePoint Server 2007. Når databasemodellen er importert, er databasetilkoblingsstrengen tom.
 • Når du kjører SPWriter.exe, lukkes programmet uventet med en feilmelding i modulen Oleaut32.dll. Dette problemet ble løst ved hjelp av en hurtigreparasjon som flyttet funksjonen GetTimeZoneMoveParameters() til slutten av modulen Owssvr.dll.
 • Du overfører brukerkontoer til en ny områdesamling ved hjelp av kommandolinjeverktøyet Stsadmin.exe. Når den nye områdesamlingen blir kravlesøkt, mottar du hendelsesmeldingene 6482 og 6875 i programloggen. Dette problemet kan oppstå når brukerens SID i Windows SharePoint Services 3.0 er ugyldig.
 • Du bruker en egendefinert mal i en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du oppretter en ny webside, kan det hende at ikke alle vanlige webdeler er tilgjengelige når du klikker Legg til en webdel.
 • Når du installerer denne sikkerhetsoppdateringen, kan det hende at noen tredjepartstjenester stoppes ved en feil. Hvis dette problemet oppstår etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, må du starte datamaskinen på nytt.
 • Du kobler til en områdesamling for Windows SharePoint Services 3.0. Hvis siden inneholder en webdel for Kalender som er angitt til kalendervisningen, kan det hende at ikke hele siden lastes inn. Dette problemet kan oppstå hvis du ikke har tillatelse til å lese kalenderlisten.

Kjente problemer som kan oppstå etter at oppdateringspakken er installert

942619 Etter at du har installert Windows SharePoint Services 3.0 SP1, blir det logget en hendelse i programloggen på serveren: "User, group, or role 'WSS_Content_Application_Pools' already exists in the current database" (denne artikkelen kan være på engelsk)
942995 Du blir uventet bedt om å starte datamaskinen på nytt når du har installert en 2007 Office-oppdateringspakke eller en 2007 Office-oppdatering (denne artikkelen kan være på engelsk)
944447 Etter at du har installert 2007 Office System Servers SP1 eller Windows SharePoint Services 3.0 SP1 på en server som har Foxit PDF IFilter installert, blir ikke PDF-dokumenter indeksert (denne artikkelen kan være på engelsk)

Installasjonsdetaljer

Slik skaffer og installerer du oppdateringspakkene

Windows SharePoint Services 3.0 SP1 og Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 finnes på Microsoft Download Center. Hvis du vil laste ned oppdateringspakkene og vise installasjonsinstruksjoner og distribusjonsstrategier, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32-biters og 64-biters versjon
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32-biters versjon
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 64-biters versjon
Hvis du installerer Windows SharePoint Services 3.0 for første gang i stedet for å oppgradere en eksisterende installasjon til Windows SharePoint Services 3.0 SP1, kan du laste ned filene nedenfor. Disse filene inneholder de opprinnelige filene for Windows SharePoint Services 3.0 og Windows SharePoint Services 3.0 SP1.
Windows SharePoint Services 3.0 med Windows SharePoint Services 3.0 SP1
Windows SharePoint Services 3.0 med Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 64-biters versjon

Slik fastslår du om oppdateringspakken er installert

Oppdateringspakken inneholder filer med versjonene som er oppført i tabellene nedenfor.

Obs!  Du trenger ikke å installere oppdateringspakken hvis du har en nyere versjon av filene i tabellene.

Slik fastslår du om filene i tabellene allerede er installert:
 1. Start søkehjelperen. Dette gjør du ved å klikke Start og deretter Søk.

  Obs!  Hvis Windows Skrivebordssøk starter, klikker du koblingen til søkehjelperen.
 2. I vinduet Søkeresultater klikker du Alle filer og mapper under Søkehjelperen.
 3. I boksen Hele eller deler av filnavnet skriver du inn filnavnet, og deretter klikker du Søk.
 4. I listen over filer høyreklikker du filen som ble funnet, og deretter klikker du Egenskaper.
 5. I kategoriene Generelt og Versjon kontrollerer du filegenskapene til filen som er installert på datamaskinen.
Windows SharePoint Services 3.0 SP1, 32-biters og 64-biters versjon
Stswwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Atl80.dll8.0.50727.762
Dbghelp.dll6.6.7.5
Dw20.exe12.0.6211.1000
Dwdcw20.dll12.0.6211.1000
Dwtrig20.exe12.0.6211.1000
Mfc80.dll8.0.50727.762
Mfc80chs.dll8.0.50727.762
Mfc80cht.dll8.0.50727.762
Mfc80deu.dll8.0.50727.762
Mfc80enu.dll8.0.50727.762
Mfc80esp.dll8.0.50727.762
Mfc80fra.dll8.0.50727.762
Mfc80ita.dll8.0.50727.762
Mfc80jpn.dll8.0.50727.762
Mfc80kor.dll8.0.50727.762
Mfc80u.dll8.0.50727.762
Mfcm80.dll8.0.50727.762
Mfcm80u.dll8.0.50727.762
Msscntrs.dll12.0.6211.1000
Mssdmn.exe12.0.6211.1000
Mssearch.exe12.0.6211.1000
Mssph.dll12.0.6211.1000
Mssrch.dll12.0.6211.1000
Msvcm80.dll8.0.50727.762
Msvcp80.dll8.0.50727.762
Msvcr80.dll8.0.50727.762
Nlhtml.dll2006.822.6211.1000
Offfilt.dll2006.911.6213.1000
Offprsx.dll12.0.6212.1000
Oisimg.dll12.0.6211.1000
Onetnative.dll12.0.6211.1000
Onetutil.dll12.0.6219.1000
Owssvr.dll12.0.6219.1000
Owstimer.exe12.0.6211.1000
Prescan.exe12.0.6211.1000
Pscintl.dll12.0.6211.1000
Psconfig.exe12.0.6217.1000
Psconfigui.exe12.0.6217.1000
Query.dll12.0.6211.1000
Searchom.dll12.0.6211.1000
Spwriter.exe12.0.6211.1000
Stsadm.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.ApplicationPages.Administration.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6211.1000
Stsmmc.dll12.0.6211.1000
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6219.1000
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6211.1000
Stssoap.dll12.0.6211.1000
Stswel.dll12.0.6219.1000
Stswfacb.dll12.0.6211.1000
Stswfact.dll12.0.6211.1000
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Tquery.dll12.0.6217.1000
Traceman.exe12.0.6211.1000
Wrapinst.exe12.0.6217.1000
Microsoft.SharePoint.Search.Intl.dll12.0.6211.1000
Wssadmop.dll12.0.6211.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Xmlfiltr.dll2006.822.6211.1000
I tillegg installeres følgende filer når du installerer filen Stswwsp1.msp:
Cfgupddl.sqlConfigdb.sqlConfigup.sqlDmslstschema_xml
Docexflt.xmlFldswss.xmlImnidle.pngImnidlebusy.png
Imnidlebusyoof.pngImnidleoof.pngImnon.pngImnonoof.png
Schema.xml_discussSchema.xml_doclibSchema.xml_webtempSchema.xml_wplib
Sigcfg.cerSigcfg.dllSigcfg.sqlSigsdb.cer
Sigsdb.dllSigsdb.sqlSigstore.cerSigstore.dll
Sigstore.sqlStore.sqlStoreup.sqlStoupddl.sql
Timezone.xmlWss.search.sqlWss.search.up.sqlWss.spsearch.asmx
Wss.xsd
Wsswwsp1.msp
FilnavnFilversjon
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Obs!  Windows SharePoint Services 3.0 SP1 32-biters og 64-biters versjon inneholder også følgende MSP-fil som er inkludert i Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 32-biters og 64-biters versjon:
 • Wssmuisp1-en-us.msp
Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1, 32-biters og 64-biters versjon
Wsslpksp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Svrsetup.exe12.0.6217.1000
Wsssetup.dll12.0.6219.1000
Wssmuisp1-en-us.msp
FilnavnFilversjon
Bform.jsIkke aktuelt
Core.jsIkke aktuelt
Form.jsIkke aktuelt
Init.jsIkke aktuelt
Mssmsg.dll12.0.6211.1000
Ows.jsIkke aktuelt
Wss.intl.res.dll12.0.6211.1000
Wss.search.oob.sqlIkke aktuelt

Informasjon om MSP-filer for systemansvarlige

Windows SharePoint Services 3.0 SP1 og Windows SharePoint Services Language Pack 3.0 SP1 består av fullversjons Microsoft Windows Installer-filer (MSP-filer). MSP-filene er pakket i en selvutpakkende kjørbar fil. Følgende MSP-filer distribueres i disse oppdateringspakkene:
FilnavnBeskrivelse
Stswwsp1.mspGjelder Windows SharePoint Services 3.0
Wsswwsp1.mspGjelder Windows SharePoint Services 3.0
Wsslpksp1-en-us.mspGjelder Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
Wssmuisp1-en-us.mspGjelder Windows SharePoint Services Language Pack 3.0
wss3 wss30 wss3.0 windows sharepoint services 3.0 office security patch performance reliability update download 2007 fix
Egenskaper

Artikkel-ID: 936988 – Forrige gjennomgang: 12/20/2007 13:26:39 – Revisjon: 2.1

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

 • kbtshoot kbexpertiseinter atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbqfe KB936988
Tilbakemelding