Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Frittstående Windows Vista Service Pack 1-pakker inneholder ikke de oppdaterte hjelpefilene for Windows Vista Service Pack 1

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver ulike scenarier der du må installere pakken med oppdateringer for hjelpefiler manuelt for Windows Vista Service Pack 1 (SP1). Du må installere hjelpefilene manuelt fordi de frittstående Windows Vista SP1-pakkene ikke inneholder de oppdaterte hjelpefilene for Windows Vista Service Pack 1.
Mer informasjon
Frittstående Windows Vista SP1-pakker inneholder ikke de oppdaterte hjelpefilene for Windows Vista SP1.

Pakken med oppdaterte hjelpefiler for Windows Vista kalles "Oppdatering for hjelpefiler". Disse filene er pakket separat for hvert enkelt språk.

De oppdaterte hjelpefilene for Windows Vista er utelatt fra de frittstående SP1-pakkene for at pakkene ikke skal bli så store. Filene er imidlertid inkludert i den endelige versjonen og OEM-versjonen av Windows Vista som inneholder SP1. Hvis du utfører en ren installasjon av en Windows Vista-versjon som inneholder SP1, trenger du derfor ikke å legge til oppdaterte hjelpefiler.

Følgende punktliste beskriver ulike scenarier der du må installere pakken "Oppdatering for hjelpefiler" manuelt for å få de oppdaterte hjelpefilene for Windows Vista:
  • Du installerer Windows Vista SP1 på en datamaskin som kjører den endelige versjonen av Windows Vista, via Windows Update eller ved å bruke en MSU-pakke (Microsoft Update Standalone) for Windows Vista.
  • Du har en Enterprise-SKU eller en Ultimate-SKU for Windows Vista installert, og deretter installerer du et nytt språk ved hjelp av språkpakkene.

    I dette scenariet må du installere den oppdaterte hjelpefilen manuelt, fordi pakken "Oppdatering for hjelpefiler" bruker språket som tilsvarer innholdsspråket. Pakken "Oppdatering for hjelpefiler" er språkspesifikk. Du kan for eksempel ikke installere den tyske versjonen av "Oppdatering for hjelpefiler" på en Windows Vista-basert datamaskin med mindre denne datamaskinen allerede har tysk språk installert.
  • Du fjerner en språkpakke fra en Windows Vista-basert datamaskin etter at du har installert pakken "Oppdatering for hjelpefiler" for språkpakken du fjernet.

    I dette scenariet blir pakken "Oppdatering for hjelpefiler" fjernet automatisk.
Du kan laste ned MSU-pakken for "Oppdatering for hjelpefiler" fra Microsoft Download Center. Dette kan du gjøre ved å gå til følgende Microsoft-webområde: De samme oppdateringene vil også bli gjort tilgjengelige for alle språk på Windows Update. Alle språkversjoner av pakken "Oppdatering for hjelpefiler" har samme artikkelnummer i Microsoft Knowledge Base, KB 937286. Hvis et system har mer enn ett språk installert og de tilsvarende språkpakkene med "Oppdatering for hjelpefiler" også er installert, vises det derfor flere oppføringer med KB 937286 i programvareutforskeren i Windows Vista. Språkversjonen vises heller ikke i tittelen på pakken.

Informasjon om hvordan du kan kontrollere installasjonen av pakken "Oppdatering for hjelpefiler" for systemansvarlige og OEM-partnere

Du kan finne ut om pakken "Oppdatering for hjelpefiler" er installert på en datamaskin for en bestemt språkversjon. Undersøk følgende mappe:
%SYSTEMROOT%\Windows\Help\Windows\[områdekode]
Pakken "Oppdatering for hjelpefiler" for bestemte språk har språk- eller områdekoden i filnavnet. Filnavnet for oppdateringspakken for den amerikansk-engelske versjonen av 32-biters Windows Vista er for eksempel windows6.0-kb937286-x86-en-us.msu. I dette filnavnet er "en-us" språk- eller områdekoden. Dette er en typisk bane for mappen med hjelpefilen:
C:\Windows\Help\Windows\EN-US
Obs!  Dette eksemplet gjelder amerikansk-engelsk språkversjon.

Hvis alle filene i mappen har endringsdatoen 02.11.2006, er oppdateringspakken for hjelpefiler ikke installert for det aktuelle språket eller området. Hvis 90 % av filene i mappen har endringsdatoen 18.01.2008, er oppdateringspakken for hjelpefiler installert for det aktuelle språket eller området.
UA
Egenskaper

Artikkel-ID: 937286 – Forrige gjennomgang: 09/25/2011 11:48:00 – Revisjon: 5.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter

  • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB937286
Tilbakemelding
body>ml>