Dialogboksen Nedlasting av filer – sikkerhetsadvarsel åpnes når du prøver å åpne Internet Explorer 7

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du kan senke sikkerhetsinnstillingene eller deaktivere sikkerhetsfunksjoner på datamaskinen. Du kan gjøre disse endringene for å løse et bestemt problem. Før du gjør endringene, anbefaler vi at du evaluerer risikoen som er knyttet til implementering av løsningen i ditt bestemte miljø. Hvis du velger å implementere denne midlertidige løsningen, må du i tillegg ta nødvendige forholdsregler for å beskytte datamaskinen.
Symptom
Du installerer mai 2007-utgaven av den kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer (MS07-027) og forsøker deretter å åpne Windows Explorer 7. Når du har gjort dette, kan det hende dialogboksen Nedlasting av filer – sikkerhetsadvarsel vises og du får følgende feilmelding:
Do you want to save this file? (Vil du lagre denne filen?)
I dialogboksen Nedlasting av filer – sikkerhetsadvarsel er også filnavnet navcancl nevnt. Når du har lukket denne dialogboksen, kan du ikke starte Internet Explorer 7.
Årsak
Dette kan forekomme på datamaskiner med Windows Vista dersom ett av følgende har skjedd:
 • Mappen for midlertidige Internett-filer er flyttet til en plassering utenfor mappehierarkiet for gjeldende bruker. Mappen med midlertidige Internett-filer kan for eksempel ha blitt flyttet til en annen stasjon.
 • Phishing-filteret er aktivert.
 • Beskyttet modus er aktivert.
Når dette er tilfellet, har ikke mappen for midlertidige Internett-filer de tilstrekkelige tillatelsene på den nye plasseringen. Det betyr at phishing-filteret ikke kan startes. Når dette skjer, kan heller ikke Internet Explorer 7 startes, og dialogboksen Nedlasting av filer – sikkerhetsadvarsel åpnes.

Problemet kan også forekomme på datamaskiner med Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Windows Server 2003 hvis ett av følgende har skjedd:
 • Mappen for midlertidige Internett-filer har blitt slettet.
 • Tillatelsene for mappen for midlertidige Internett-filer har blitt endret.
Hvis dette er tilfellet, kan du ikke skrive til denne mappen.
Workaround
Bruk en av metodene som er beskrevet nedenfor, for å løse dette problemet.

Metode 1: Flytt mappen for midlertidige Internett-filer til den opprinnelige plasseringen

Fremgangsmåte for metode 1 på datamaskiner med Windows Vista:
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn Alternativer for Internett i Start søk-boksen, og klikk deretter Alternativer for Internett i Programmer-listen.
 2. Klikk Innstillinger i området Leserlogg i kategorien Generelt.
 3. Klikk Flytt mappe.
 4. I navigasjonsruten Velg en mappe du kan legge til elementer i finner du følgende mappe:
  C:\Users\Brukernavn\AppData\Local\Microsoft\Windows
 5. Klikk OK to ganger.
 6. Når følgende melding vises, klikker du Ja:
  Du blir nå logget av for at flyttingen av midlertidige Internett-filer skal fullføres. Vil du fortsette?
 7. Logg deg på Windows Vista på nytt.
Fremgangsmåte for metode 1 på datamaskiner med Windows XP eller Windows Server 2003:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Innstillinger i området Leserlogg i kategorien Generelt.
 3. Klikk Flytt mappe.
 4. I navigasjonsruten Velg en mappe du kan legge til elementer i finner du følgende mappe:
  C:\Documents and Settings\brukernavn\Local Settings
 5. Klikk OK, Bruk og deretter OK på nytt.

Metode 2: Gi mappen for midlertidige Internett-filer de nødvendige tillatelsene

Fremgangsmåte for metode 2 på datamaskiner med Windows Vista:
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn Alternativer for Internett i Start søk-boksen, og klikk deretter Alternativer for Internett i Programmer-listen.
 2. Klikk Innstillinger i området Leserlogg i kategorien Generelt.
 3. Klikk Vis filer. Mappen Midlertidige Internett-filer åpnes.
 4. Klikk mappenavnet som er ført opp før Midlertidige Internett-filer, i adresseboksen i Windows Utforsker.
 5. Klikk først Ordne og deretter Egenskaper.
 6. Klikk Rediger i kategorien Sikkerhet.
 7. I boksen Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet på den aktuelle brukeren. Gjør følgende hvis navnet på den aktuelle brukeren ikke vises:
  1. Klikk Legg til.
  2. I boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges skriver du inn navnet på den aktuelle brukeren og klikker deretter OK.
  3. I boksen Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet på den aktuelle brukeren.
 8. Merk av for Alle tillatelser under kolonnen Tillat i boksen Tillatelser for brukernavn.
 9. Klikk først Bruk og deretter OK.
 10. Lukk Windows Utforsker.
 11. Klikk OK to ganger.
 12. Start Internet Explorer 7.
Fremgangsmåte for metode 2 på datamaskiner med Windows XP eller Windows Server 2003:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn inetcpl.cpl, og klikk deretter OK.
 2. Klikk Innstillinger i området Leserlogg i kategorien Generelt.
 3. Klikk Vis filer.
 4. Åpne Windows Utforsker, og gå til mappen for midlertidige Internett-filer.
 5. I ruten til høyre høyreklikker du i et tomt område og klikker deretter Egenskaper.
 6. Klikk navnet på den aktuelle brukeren i boksen Gruppe- eller brukernavn i kategorien Sikkerhet. Gjør følgende hvis navnet på den aktuelle brukeren ikke vises:
  1. Klikk Legg til.
  2. I boksen Skriv inn objektnavnene som skal velges skriver du inn navnet på den aktuelle brukeren og klikker deretter OK.
  3. I boksen Gruppe- eller brukernavn klikker du navnet på den aktuelle brukeren.
 7. Merk av for Alle tillatelser under kolonnen Tillat i boksen Tillatelser for brukernavn.
 8. Klikk først Bruk og deretter OK.
 9. Lukk Windows Utforsker.
 10. Klikk OK to ganger.
 11. Start Internet Explorer 7.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Advarsel!  Denne løsningen kan gjøre en datamaskin eller et nettverk mer utsatt for angrep fra brukere eller programvare som har til hensikt å skade, for eksempel virus. Denne løsningen anbefales ikke, men denne informasjonen oppgis slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Bruk denne løsningen på eget ansvar.

Det er også mulig å omgå problemet ved å slå av phishing-filteret eller deaktivere beskyttet modus. Vi anbefaler imidlertid at du beholder disse sikkerhetsmekanismene på.
IE IE7 KB931768
Egenskaper

Artikkel-ID: 937409 – Forrige gjennomgang: 11/21/2007 01:42:27 – Revisjon: 1.5

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbmsnreachportal kbtshoot kbprb KB937409
Tilbakemelding