Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for SharePoint Server 2007: 09.10.07

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta en sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du bør vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det oppstår problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
INNLEDNING
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS07-059. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Office SharePoint Server 2007. Denne informasjonen omfatter filmanifestinformasjon og distribusjonsalternativer.

Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs!  Når du installerer denne sikkerhetsoppdateringen, anbefales det at du også installerer sikkerhetsoppdateringen datert 09.10. 2007 for Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdateringen for Windows SharePoint Services 3.0, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
934525 Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Windows SharePoint Services 3.0: 9. oktober 2007

Distribuere programvareoppdateringer for SharePoint Server 2007

Det anbefales at du følger prosessene som er beskrevet i emnet Distribuere programvareoppdateringer for Office SharePoint Server 2007 for de fleste distribusjonsscenariene. Disse distribusjonene omfatter distribusjoner fra frittstående serverdistribusjoner til svært store serverfarmer.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Nedlastinger

Sikkerhetsoppdatering for Microsoft Office SharePoint Server 2007 x64 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=no&FamilyID=1d319164-d133-4493-be27-1aeda62362c4
Sikkerhetsoppdatering for Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB937832)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=no&FamilyID=aaea9695-f541-4c4c-9107-81ead5cfc8c9

Kjente problemer

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Dette kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
 • Når du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, legges det til tre oppføringer under Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.
 • Du oppgraderer et Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-område til et SharePoint Server 2007-område. Hvis du installerer denne sikkerhetsoppdateringen under oppgraderingsprosessen, fullføres ikke oppgraderingen.

  Du kan omgå dette problemet ved å installere SharePoint Server 2007, foreta en endring i registret og deretter kjøre veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte:
  1. Installer SharePoint Server 2007.
  2. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
  3. Klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS
  4. Høyreklikk SetupType Run psconfig to run upgrade og klikk deretter Endre.
  5. I Verdidata-boksen sletter du B2B_UPGRADE, skriver inn SKU2SKU_UPGRADE, og klikker deretter OK.
  6. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
  7. Kjør veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier.
 • Du bruker stille modus til å installere SharePoint Server 2007. Hvis denne sikkerhetsoppdateringen blir brukt under installasjonen, kjører veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier uventet etter at installasjonsprogrammet er ferdig.

  Du kan løse dette problemet ved å pakke ut denne sikkerhetsoppdateringen i en mappe på datamaskinen. Deretter kopierer du filene til Updates-mappen for programutgaven. Når de utpakkede filene er kopiert til denne plasseringen, kan mappen brukes til å installere den versjonen av programmet som er oppdatert til dette sikkerhetsoppdateringsnivået.
 • Det oppstår en PSConfig-feil i denne sikkerhetsoppdateringen hvis SharePoint-databasen kobles fra serveren før sikkerhetsoppdateringen er installert.
 • Hvis du kjører et antivirusprogram under installasjonen av denne sikkerhetsoppdateringen, kan det hende at det oppstår periodevise problemer under installasjonen. Du kan løse disse problemene ved å deaktivere antivirusprogrammet før du installerer denne sikkerhetsoppdateringen.
 • Hurtigreparasjonene for de følgende problemene er inkludert i denne sikkerhetsoppdateringen. Hvis du imidlertid installerer en SharePoint Server 2007-oppdateringspakke etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen, går følgende hurtigreparasjoner tapt:
  • Du bruker en egendefinert mal i en Windows SharePoint Services 3.0-områdesamling. Hvis du oppretter en ny webside, kan det hende at ikke alle standard webdeler er tilgjengelige når du klikker Legg til en webdel.
  • Det kan hende at noen tredjepartstjenester stoppes feilaktig når du installerer denne sikkerhetsoppdateringen. Når dette problemet oppstår, må du starte datamaskinen på nytt etter at du har installert denne sikkerhetsoppdateringen.
  • Du kobler til en Windows SharePoint Services 3.0-områdesamling eller en SharePoint Server 2007-områdesamling. Hvis siden inneholder en webdel for Kalender som er angitt til kalendervisningen, kan det hende at siden ikke laster hele siden. Dette problemet kan oppstå hvis du ikke har tillatelse til å lese kalenderlisten.
  • Når du bruker skjemabasert legitimasjon (FBA, Forms Based Authentication) til å søke i en SharePoint Server 2007-områdesamling, returneres det ikke søkeresultater. Hvis du imidlertid bruker NTLM til å søke i SharePoint Server 2007-områdesamlingen, returneres det søkeresultater.
  • Når du kjører en gradvis oppgradering av en Microsoft SharePoint Portal Server 2003-områdesamling til SharePoint Server 2007, kan det hende at oppgraderingen mislykkes. I tillegg får du feilmeldingen Ukjent feil.
  • Du har en områdesamling som ble oppgradert til SharePoint Server 2007. Hvis områdets URL-adresse inneholder et punktum, kan det hende at et fullstendig kravlesøk ikke indekserer områdesamlingen. Et trinnvis kravlesøk vil imidlertid indeksere områdesamlingen som forventet.
  • Du bruker alternativet Ta med verdier fra alle kravlesøkte egenskaper som er tilordnet. Deretter tilordner du Author-egenskapen på nytt til andre kravlesøkte egenskaper. Når du gjør dette, endres Type-egenskapen til et egenskapsobjekt med flere verdier. Hvis du deretter bestemmer deg for ikke å bruke alternativet Ta med verdier fra alle kravlesøkte egenskaper som er tilordnet, endres ikke Type-egenskapen tilbake til den standard tekstegenskapen.
  • Hvis du oppgraderer en Windows SharePoint Services 3.0-områdesamling til en SharePoint Server 2007-områdesamling, kan det virke som om området ikke har blitt oppgradert. I stedet fortsetter områdesamlingen å fungere som et Windows SharePoint Services 3.0-område.
  • Når du klikker Profile-siden for å se en KPI (Key Performance Indicator) i en SharePoint Server 2007-områdesamling, får du følgende feilmelding:
   Feil funksjon (unntak fra, HRESULT:0x80070001).
  • Når det foretas et fullstendig kravlesøk for å kravlesøke PDF-filer i en SharePoint Server 2007-områdesamling, kan det hende at kravlesøket ikke kan fullføres. I tillegg kan det hende at CPU-bruken øker til 100 prosent. Dette problemet kan oppstå når en OCN-fil er innebygd i PDF-filen.

Forutsetninger

Det er ingen forutsetninger for denne sikkerhetsoppdateringen.

Informasjon om omstart

Under visse forhold må du kanskje starte datamaskinen på nytt. Bruk følgende fremgangsmåte hvis du må starte datamaskinen på nytt:
 1. Start datamaskinen på nytt.
 2. Kjør veiviseren for konfigurasjon av SharePoint-produkter og -teknologier.
 3. Bekreft at alle SharePoint-tjenester kjører i tjenestekonsollen.
 4. Bekreft at alle webområder kjører i ISS-behandling (Internet Information Services).

Informasjon om fjerning

Du kan ikke fjerne denne sikkerhetsoppdateringen etter at den er installert.
moss2007 moss2k7 moss12 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service dos microsoft office sharepoint server office security patch performance reliability update download 2007 fix
Egenskaper

Artikkel-ID: 937832 – Forrige gjennomgang: 10/26/2007 12:49:00 – Revisjon: 3.1

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter kbmoss2007postrtmfix KB937832
Tilbakemelding