Slik feilsøker du feilkoder for volumaktivering på Windows 7, Windows Server 2008 og Windows Vista-baserte datamaskiner.

INNLEDNING
Når du prøver å bruke en MAK (Multiple Activation Key) eller KMS (Key Management Service) til å utføre volumaktivering på en eller flere Windows 7 eller Windows Vista-baserte datamaskiner, kan du få følgende feilkoder. Denne artikkelen beskriver hvordan du feilsøker disse feilkodene.
Mer informasjon

Feilkode 0xC004C001

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004C001
Aktiveringsserveren oppdaget at den angitte produktnøkkelen er ugyldig

Årsak

Dette problemet oppstår hvis MAK er ugyldig.

Løsning

Undersøk at nøkkelen som brukes er den samme MAK som Microsoft leverte. Kontakt PA-telefonsenteret for å undersøke om MAK er gyldig.

Feilkode 0xC004C003

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004C003
Aktiveringsserveren oppdaget at den angitte produktnøkkelen er blokkert.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis MAK er blokkert på aktiveringsserveren.

Løsning

Kontakt PA-telefonsenter for å få en ny MAK. Installer og aktiver systemet på nytt.

Feilkode 0xC004B100

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004B100
Aktiveringsserveren har fastslått at datamaskinen ikke kunne aktiveres.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis MAK ikke støttes.

Løsning

Undersøk at MAK som brukes er den samme MAK som Microsoft leverte. Kontakt PA-telefonsenteret for å undersøke om MAK er gyldig.

Feilkode 0xC004C008

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke KMS til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004C008
Aktiveringsserveren har fastslått at den angitte produktnøkkelen ikke kan brukes.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis KMS-nøkkelen har oversteget grensen for aktiveringer. KMS-nøkler kan aktiveres inntil ti ganger på seks forskjellige datamaskiner.

Løsning

Hvis du trenger flere aktiveringer, kan du kontakte PA-telefonsenteret.

Feilkode 0xC004C020

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004C020
Aktiveringsserveren rapporterte at MAK-en har oversteget grensen sin.

Årsak

MAK-en har oversteget aktiveringsgrensen. MAK-er er utformet med et begrenset antall aktiveringer.

Løsning

Kontakt PA-telefonsenteret for å få en ny MAK, eller for å øke aktiveringsgrensen for gjeldende MAK.

Feilkode 0xC004C021

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004C021
Aktiveringsserveren rapporterte at MAK-en har oversteget utvidelsesgrensen sin.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis MAK har oversteget grensen for aktiveringer. MAK-er er utformet med et begrenset antall aktiveringer.

Løsning

Kontakt PA-telefonsenteret for å få en ny MAK, eller for å øke aktiveringsgrensen for gjeldende MAK.

Feilkode 0xC004F009

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F009
Software Licensing Service rapporterte at gyldighetsperioden er utløpt.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis gyldighetstiden utløper før systemet aktiveres. Systemet er nå i RFM (modus for redusert funksjonalitet).

Løsning

Følg retningslinjene for gjenoppretting fra RFM i Trinnvis guide for volumaktivering 2.0. Du finner denne veiledningen ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Feilkode 0xC004F00F

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en MAK, en KMS-klient eller en KMS-vert til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F00F
Software Licensing Service rapporterte at maskinvare-ID-bindingen er utenfor toleransegrensene.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis datamaskinens maskinvare har blitt endret eller hvis driverne som er installert på datamaskinen har blitt oppdatert.

Løsning

Hvis du bruker MAK, kan du reaktivere systemet under "utenfor toleranse"-perioden ved hjelp av Internett-aktivering eller telefonaktivering. Hvis du bruker KMS, kan du starte datamaskinen på nytt. Du kan også skrive inn følgende kommando ved ledeteksten og trykke ENTER:
slmgr.vbs -ato

Feilkode 0xC004F014

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du bruker en MAK eller en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F014
Software Licensing Service rapporterte at produktnøkkelen ikke er tilgjengelig

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis det ikke er installert noen produktnøkkel på systemet.

Løsning

Installer MAK produktnøkkelen for å løse dette problemet. Du kan også installere KMS-nøkkelen som ligger i følgende mappe på installasjonsmediet:
Sources\Pid.txt

Feilkode 0xC004F02C

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en MAK-klient eller en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F02C
Software Licensing Service rapporterte at formatet for data for frakoblet aktivering er feil.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis systemet oppdager at data du har angitt under telefonaktivering ikke er gyldige.

Løsning

Undersøk at bekreftelses-ID-en er angitt korrekt.

Feilkode 0xC004F035

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient eller en KMS-vert til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F035
Software Licensing Service rapporterte at datamaskinen ikke kan aktiveres med en volumlisens-produktnøkkel. Volumlisensierte systemer krever oppgradering fra et kvalifisert operativsystem. Kontakt din systemadministrator, eller bruk en annen nøkkeltype.

Årsak

Dette problemet kan oppstå fordi volumutgavene kun er lisensiert for oppgradering. Installering av et volumoperativsystem på en datamaskin som ikke har et kvalifisert operativsystem installert støttes ikke.

Løsning

Installer en kvalifisert versjon av et Microsoft-operativsystem, og installer deretter volumoperativsystemet på nytt.

Feilkode 0xC004F038

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F038
Software Licensing Service rapporterte at datamaskinen ikke kunne aktiveres. Antallet som rapporteres av din KMS er utilstrekkelig. Kontakt systemansvarlig.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis antallet klientmaskiner på KMS-verten ikke er stort nok. Minimum 25 datamaskiner må være i KMS-samlingen.

Løsning

Du må legge til flere datamaskiner til KMS-samlingen for at KMS-klientene skal kunne aktiveres. Kjør følgende kommando fra ledetekst for å finne ut hvor mange datamaskiner som finnes i KMS-samlingen på KMS-verten:
Slmgr.vbs -dli

Feilkode 0xC004F039

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F039
Software Licensing Service rapporterte at datamaskinen ikke kunne aktiveres. KMS er ikke aktivert

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis KMS-verten er installert og ikke aktivert.

Løsning

Bruk Internett-aktivering eller telefonaktivering for å aktivere KMS-verten.

Feilkode 0xC004F041

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F041
Software Licensing Service rapporterte at KMS ikke er aktivert. KMS må aktiveres.

Årsak

KMS-verten er ikke aktivert.

Løsning

Bruk Internett-aktivering eller telefonaktivering for å aktivere KMS-verten.

Feilkode 0xC004F042

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F042
Software Licensing Service rapporterte at den angitte KMS-en ikke kan brukes.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis det er manglende samsvar mellom KMS-klienten og KMS-verten.

Løsning

Undersøk at en betaversjon av KMS-klienten ikke aktiveres av en salgsversjon av KMS-verten. Du kan også undersøke at en salgsversjon av KMS-klienten ikke aktiveres av en betaversjon av KMS-verten.

Feilkode 0xC004F050

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke KMS, en KMS-klient eller en MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F050
Software Licensing Service rapporterte at produktnøkkelen er ugyldig

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis KMS-nøkkelen ikke angis korrekt. Dette problemet kan også oppstå hvis nøkkelen for en betaversjon av operativsystemet har blitt angitt, men du bruker salgsversjonen av operativsystemet.

Løsning

Installer riktig KMS-nøkkel for riktig Windows-versjon. Undersøk at nøkkelen er angitt korrekt. Hvis du kopierer og limer inn nøkkelen, må du undersøke at tankestreker (—) ikke byttes ut med bindestreker (-) i nøkkelen.

Feilkode 0xC004F051

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke KMS eller en MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F051
Software Licensing Service rapporterte at produktnøkkelen er blokkert

Årsak

Dette problemet oppstår hvis produktnøkkelen på aktiveringsserveren er blokkert av Microsoft.

Løsning

Anskaff en ny MAK eller en ny KMS-nøkkel, installer den nye nøkkelen på systemet, og aktiver deretter datamaskinene.

Feilkode 0xC004F064

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F064
Software Licensing Service rapporterte at ugyldighetsperioden er utløpt.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis Windows Genuine Advantage finner at systemet ikke er ekte.

Løsning

Følg retningslinjene for gjenoppretting av uekte RFM i Trinnvis guide for volumaktivering 2.0. Du finner denne veiledningen ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Feilkode 0xC004F065

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke KMS eller en MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F065
Software Licensing Service rapporterte at programmet kjører innenfor den gyldige uekte perioden.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis Windows Genuine Advantage finner at systemet ikke er ekte. Systemet vil fortsatt kjøre under den uekte perioden.

Løsning

Anskaff og installer en gyldig produktnøkkel, og aktiver deretter systemet under gyldighetsperioden. Når gyldighetsperioden utløper, vil systemet gå i ugyldig RFM-modus.

Feilkode 0xC004F066

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en MAK eller en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F066
Software Licensing Service rapporterte at produktets SKU ikke finnes.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis volum-media brukes med en ikke-volumnøkkel.

Løsning

Bruk riktig produktnøkkel for operativsystemutgaven. Kontakt PA-telefonsenteret for mer informasjon.

Feilkode 0xC004F068

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-vert til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F068
Software Licensing Service rapporterte at den kjører en virtuell maskin. KMS støttes ikke i dette moduset.

Årsak

KMS for dette operativsystemet støttes ikke i en virtuell maskin (VM).

Løsning

Installer operativsystemet utenfor VM-miljøet.

Feilkode 0xC004F069 eller 0xC004F06C

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0xC004F069
Software Licensing Service rapporterte at datamaskinen ikke kunne aktiveres. KMS rapporterte at forespurt tidsstempel er ugyldig.
eller
0xC004F06C
Software Licensing Service rapporterte at datamaskinen ikke kunne aktiveres. KMS rapporterte at forespurt tidsstempel er ugyldig.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis systemklokken på klientmaskinen er forskjellig fra systemklokken på KMS-verten.

Løsning

Endre klokkeslettet på klientmaskinen slik at det stemmer med klokkeslettet på KMS-verten. Vi anbefaler at du bruker en NTP-kilde (Network Time Protocol) eller Active Directory-tjenesten for å synkronisere klokkeslettet mellom datamaskiner. Klokkeslettet koordineres mellom KMS-verten og klientmaskinen i UTC (Koordinert universelltid). Tidssonen som er angitt på klientmaskinen påvirker ikke synkronisering.

Feilkode 0x80070005

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-vert, en KMS-klient eller en MAK til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0x80070005
Ingen tilgang. Forespurt handling krever forhøyede privilegier.

Årsak

Dette problemet oppstår hvis brukertilgangskontroll (UAC) ikke lar aktiveringsprosessen kjøre i en ikkeforhøyet ledetekst.

Løsning

Følg denne fremgangsmåten for å løse problemet:
  1. Klikk Start, velg Alle programmer, klikk Tilbehør, høyreklikk Ledetekst, og klikk deretter Kjør som.
  2. Klikk Følgende bruker, og velg Administrator i listen Brukernavn.
  3. Klikk OK.
  4. Skriv inn følgende kommando ved en ledetekst, og trykk deretter ENTER:
    slmgr.vbs

Feilkode 0x8007232A

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-vert til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0x8007232A
Feil i DNS-server.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis systemet er utsatt for enten et nettverksproblem eller et DNS-problem (Domain Name System).

Løsning

Feilsøk nettverksproblemer og DNS-problemer.

Feilkode 0x8007232B

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0x8007232B
DNS-navnet finnes ikke.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis KMS-klienten ikke finner KMS SRV-ressursoppføringene i DNS.

Løsning

For å løse dette problemet, følger du fremgangsmåten i følgende Knowledge Base-artikkel:
929826 Feilmelding når du prøver å aktivere Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Kode 0x8007232b" (denne artikkelen kan være på engelsk)

Feilkode 0x800706BA

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0x800706BA
RPC-serveren er utilgjengelig.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis brannmurinnstillingene ikke er konfigurert på KMS-verten eller hvis DNS SRV-oppføringene er utdaterte. Problemet kan også oppstå hvis du ikke oppga en produktnøkkel under installasjonen og deretter forsøker å aktivere systemet.

Løsning

Undersøk at KMS-porten har tilgang gjennom KMS-vertens brannmur. Undersøk også at SRV-oppføringene peker til en gyldig KMS-vert. Feilsøk også nettverkstilkoblinger.

Feilkode 0x8007251D

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å bruke en KMS-klient til å aktivere en eller flere datamaskiner:
0x8007251D
Fant ingen oppføringer for DNS-spørring.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis KMS-klienten ikke finner KMS SRV-ressursoppføringene i DNS.

Løsning

Feilsøk nettverkstilkoblinger og DNS-problemer.

Årsak: Midlertidig løsning: Følg fremgangsmåten i KB 929826 for å løse dette problemet

Feilkode 0x80092328

Symptom

Du kan få følgende feilmelding når du prøver å aktivere en KMS-klient:
0x80092328 DNS-navnet finnes ikke.

Årsak

Dette problemet kan oppstå hvis KMS-klienten ikke finner KMS SRV-ressursoppføringene i DNS.

Løsning

For å løse dette problemet, følger du fremgangsmåten i følgende Knowledge Base-artikkel:
929826 Feilmelding når du prøver å aktivere Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 eller Windows Server 2008: "Kode 0x8007232b" (denne artikkelen kan være på engelsk)
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om volumaktivering, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
winvista
Eigenschappen

Artikel-id: 938450 - Laatst bijgewerkt: 09/11/2011 05:05:00 - Revisie: 3.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto KB938450
Feedback