Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Informasjon om visse filtyper som blokkeres når du har installert Office 2003 Service Pack 3

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Merknad
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret, hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder informasjon om visse filtyper som blokkeres når du har installert Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3)
INNLEDNING
Denne artikkelen inneholder detaljert informasjon om hvilke filtyper som blokkeres av Office 2003 SP3, og hvordan du aktiverer disse filtypene.
Mer informasjon

Filtyper som blokkeres

Når du har installert Office 2003 SP3, blokkeres filtypene nedenfor for Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003 og Microsoft Office Word 2003. Disse filtypene blokkeres som standard, fordi analysekoden som Office 2003 bruker til å åpne og lagre filtyper, er mindre sikker. Derfor kan åpning og lagring av disse filtypene innebære en risiko for deg.

Tabellen nedenfor inneholder navn på registerverdiene og de tilsvarende filtypene som blokkeres fra å åpnes som standard.
Navn på registerverdierFiltyper som blokkeres
CDRCorel Draw (CDR)
LotusandQuattroFilesWK1, WK4, WJ3, WK1 FMT, WKS, WK3, WK3 FM3, WJ2, WQ1, FM3, WJ1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagramfiler (XLC)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II)-filer (DBF)
FilesBeforePowerPoint97Denne policyen hindrer at filer som er fra eldre programversjoner enn PowerPoint 97, og som har filtyper som PPT, POT, PPS og PPA, åpnes.
FilesBeforeVersionAlle Word-filer som har et versjonsnummer som er før Word 6.0 for Windows, blokkeres fra å åpnes. Dette omfatter følgende filversjoner:
 • Word 1.x for Windows
 • Word 4.x for Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Japan
 • Word 1.2 for Windows Korea
 • Word 5.x for Macintosh
 • Word 1.2 for Windows Taiwan
 • Word 2.x for Windows
 • Word 2.x for Windows BiDi
 • Word 2.x for Windows Japan
 • Word 2.x for Windows Korea
 • Word 2.x for Windows Taiwan
Du kan velge et standard versjonsnummer som er eldre eller nyere. Hvis du ønsker mer informasjon om versjonene, kan du bla nedover for å se på listen.
Tabellen nedenfor inneholder navn på registerverdiene og de tilsvarende filtypene som blokkeres fra å lagres som standard.
Navn på registerverdierFiltyper som blokkeres
FilesBeforePowerPoint97Denne policyen hindrer at filer som er fra eldre programversjoner enn PowerPoint 97, og som har filtyper som PPT, POT, PPS og PPA, lagres.
LotusandQuattroFilesWK1, WK4, WJ3, WK1 FMT, WKS, WK3, WK3 FM3, WJ2, WQ1, FM3, WJ1
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagramfiler (XLC)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2 (dBASE II)-filer (DBF)

Aktivere blokkerte filtyper

Viktig!  Denne fremgangsmåten kan utgjøre en økt sikkerhetsrisiko. Denne fremgangsmåten gjør også datamaskinen eller nettverket mer utsatt for angrep fra ondsinnede brukere eller skadelig programvare, som virus. Vi anbefaler at du følger prosedyrene som er beskrevet i denne artikkelen, for å gjøre programmer i stand til å fungere slik de skal, eller for å implementere bestemte programfunksjoner. Før du foretar disse endringene, anbefaler vi at du vurderer risikoene som er forbundet med å implementere denne prosessen i ditt miljø. Hvis du bestemmer deg for å implementere denne prosessen, bør du ta eventuelle nødvendige forholdsregler for å beskytte systemet. Vi anbefaler at denne prosedyren bare følges hvis det er helt nødvendig.

Hvis du vil aktivere de blokkerte filtypene, bruker du en av metodene nedenfor.

Metode 1: Bruke en nedlastbar oppdatering til å aktivere alle filtyper på nytt automatisk

Microsoft har opprettet et sett med oppdateringer som brukes til å aktivere alle filtyper på nytt. Bruk følgende fremgangsmåte for å installere oppdateringene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.
 1. Last ned ønskede filer fra Microsoft Download Center. Dette gjør du ved å klikke én eller flere av disse koblingene.
 2. Dobbeltklikk filen du lagret i trinn 1.
 3. Klikk Ja for å bekrefte installasjonen av filen.
 4. Hvis et Office-program kjører, starter du Office-programmet på nytt.
Når du har installert oppdateringen, vil registerinnstillingene oppdateres slik at du kan åpne og lagre alle filtyper som støttes av Microsoft Office 2003. Dette omfatter alle filtypene som blokkeres som standard i Office 2003 SP3. Analysekoden som brukes til å åpne og lagre filtypene, er mindre sikker. Vi anbefaler installasjon av disse oppdateringene bare hvis du jevnlig har behov for å jobbe med disse filtypene.

Microsoft har også opprettet et sett med oppdateringer som gjenoppretter de registerinnstillingene som ble installert av Office 2003 SP3. Bruk denne fremgangsmåten for å installere oppdateringene:
 1. Last ned ønskede filer fra Microsoft Download Center. Dette gjør du ved å klikke én eller flere av disse koblingene.
 2. Dobbeltklikk filen du lagret i trinn 1.
 3. Klikk Ja for å bekrefte installasjonen av filen.
 4. Hvis et Office-program kjører, starter du Office-programmet på nytt.
Obs!  Når du har installert oppdateringen, oppdateres registerinnstillingene til de innstillingene som ble installert av Office 2003 SP3. I tillegg vil du ikke lenger kunne åpne eller lagre filtypene som blokkeres som standard av Office 2003 SP3.

Metode 2: Bruke administrative maler til å angi registernøklene

Du kan bruke de administrative malene i oppdateringen "Office 2003 Service Pack 3 Administrative Template (ADM), OPAs, and Explain Text" til å angi disse registernøklene.

Hvis du vil laste ned denne oppdateringen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Metode 3: Angi registerverdiene manuelt

Du kan angi registerverdiene manuelt for å aktivere disse filtypene i forskjellige produkter. Det gjør du ved å følge denne fremgangsmåten for produktet du kjører.

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte, enten ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Endring av registret skjer på eget ansvar.

Obs!  Du bør fjerne blokkeringen av filtypene midlertidig. Når du har åpnet eller lagret filene, bør du blokkere filtypene på nytt.
Excel
Hvis du vil aktivere åpning av filer med filtyper fra tidligere Excel-versjoner i Excel 2003, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt Excel 2003.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du Nøkkel.
 5. Skriv inn FileOpenBlock, og trykk deretter ENTER.
 6. Merk undernøkkelen FileOpenBlock, velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 7. Skriv inn LotusandQuattroFiles, og trykk deretter ENTER.
 8. Høyreklikk LotusandQuattroFiles og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn 0 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.
 10. Gjenta trinn 6 til 9 for registeroppføringene LegacyBinaryFiles og LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
Hvis du vil aktivere lagring av filer med filtyper fra tidligere Excel-versjoner i Excel 2003, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt Excel 2003.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du Nøkkel.
 5. Skriv inn FileSaveBlock, og trykk deretter ENTER.
 6. Merk undernøkkelen FileSaveBlock, velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 7. Skriv inn LotusandQuattroFiles, og trykk deretter ENTER.
 8. Høyreklikk LotusandQuattroFiles og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn 0 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.
 10. Gjenta trinn 6 til 9 for registeroppføringene LegacyBinaryFiles og LegacyDatabaseAndDatasourceFiles.
 11. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
PowerPoint
Hvis du vil aktivere åpning av filer med filtyper fra tidligere PowerPoint-versjoner i PowerPoint 2003, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt PowerPoint 2003.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du Nøkkel.
 5. Skriv inn FileOpenBlock, og trykk deretter ENTER.
 6. Merk undernøkkelen FileOpenBlock, velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 7. Skriv inn FilesBeforePowerPoint97, og trykk deretter ENTER.
 8. Høyreklikk FilesBeforePowerPoint97, og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn 0 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.
 10. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
Hvis du vil aktivere lagring av filer med filtyper fra tidligere PowerPoint-versjoner i PowerPoint 2003, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt PowerPoint 2003.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du Nøkkel.
 5. Skriv inn FileSaveBlock, og trykk deretter ENTER.
 6. Merk undernøkkelen FileSaveBlock, velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 7. Skriv inn FilesBeforePowerPoint97, og trykk deretter ENTER.
 8. Høyreklikk FilesBeforePowerPoint97, og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn 0 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.
 10. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
Word
Hvis du vil aktivere åpning av filer med filtyper fra tidligere Word-versjoner i Word 2003, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt Word 2003.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Security
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du Nøkkel.
 5. Skriv inn FileOpenBlock, og trykk deretter ENTER.
 6. Merk undernøkkelen FileOpenBlock, velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 7. Skriv inn FilesBeforeVersion, og trykk deretter ENTER.
 8. Høyreklikk FilesBeforeVersion og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn ønsket verdi fra versjonstabellen for Word-filer i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.

  Standardverdien for denne oppføringen er for eksempel Word 6.0 for Windows eller 101. Dette betyr at alle Word-filer som har et versjonsnummer som er før Word 6.0 for Windows, blokkeres fra å åpnes. Du kan velge en standardversjon som er eldre eller nyere. Versjonene som er angitt i versjonstabellen for Word-filer, er i stigende rekkefølge.

  Obs!  Når du angir verdien 0 for oppføringen, kan filer fra alle tidligere versjoner åpnes. Vi anbefaler at du angir en av verdiene som er angitt i versjonstabellen for Word-filer i stedet for å angi verdien 0 for oppføringen. Dette skyldes at analysekoden som brukes til å åpne tidligere filtyper, er mindre sikker.
 10. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
VersjonRegisterverdi
Word 1.x for Windows33
Word 4.x for Macintosh33
Word 1.2 for Windows Japan34
Word 1.2 for Windows Korea35
Word 5.x for Macintosh35
Word 1.2 for Windows Taiwan36
Word 2.x for Windows45
Word 2.x for Windows BiDi46
Word 2.x for Windows Japan46
Word 2.x for Windows Korea47
Word 2.x for Windows Taiwan48
Word 6.0 for Windows101 (Dette er standardinnstillingen.)
Word 6.0 for Macintosh104
Word 95 RTM104
Word 95 Beta105
Word 97 for Windows193
Word 98 for Macintosh193
Word 2001 for Macintosh195
Word X for Macintosh195
Word 9 for Windows217
Word 10 for Windows257
Word 11 for Windows268
Word 2004 for Macintosh268
Word 11 lagret i Word 12274
Slå av all filblokkering0
Corel Draw
Hvis du vil aktivere åpning av CDR-filer, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt alle Office 2003-programmer.
 2. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 3. Finn følgende registerundernøkkel, og klikk denne:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\Import
 4. Etter at du har valgt undernøkkelen som er angitt i trinn 3, peker du på NyRediger-menyen, og deretter klikker du Nøkkel.
 5. Skriv inn CDR, og trykk deretter ENTER.
 6. Merk undernøkkelen CDR, velg NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 7. Skriv inn Enabled, og trykk deretter ENTER.
 8. Høyreklikk Enabled og klikk deretter Endre.
 9. Skriv inn 1 i Verdidata-boksen, og klikk deretter OK.
 10. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.

Tilleggsinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om blokkerte filtyper, kan du klikke artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base.
922847 Du får en feilmelding når du prøver å åpne eller lagre en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillinger for registret i PowerPoint 2007 eller 2003
922848 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i Excel 2007 eller 2003.
922849 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i Word 2007 eller 2003.
922850 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne eller lagre en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i et 2007 Office-program eller i et Office 2003-program.
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 938810 – Forrige gjennomgang: 02/26/2008 16:30:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office 2003 Service Pack 3, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Word 2003

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbexpertisebeginner KB938810
Tilbakemelding