Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Forskjellige problemer som kan oppstå på en Windows Server 2003-basert datamaskin som kjører tjenesten Volume Shadow Copy

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
På Microsoft Windows Server 2003-baserte datamaskiner som kjører tjenesten Volume Shadow Copy (VSS), kan du oppleve ett av de følgende symptomene:
 • Følgende hendelser logges i programloggen når du sikkerhetskopierer med verktøyet NTBackup:

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: NTBackup
  Hendelses-ID: 8019
  Beskrivelse: Avslutt operasjonen: Advarsler eller feil oppstod. Se sikkerhetskopieringsrapporten for flere detaljer.  Obs! Hvis du vil vise loggfilen for sikkerhetskopiering, vises følgende informasjon:
  Feil returnert under opprettelse av volumskyggekopi: 0xffffffff
 • Hvis du går til egenskapene til et volum og deretter klikker Skyggekopier, får du én av følgende feilmeldinger:
  Feil 0x8004230F: Skyggekopileverandøren fikk en uventet feil under forsøket på å utføre den angitte operasjonen.
  Feil 0x80004002: Det er ingen støtte for dette grensesnittet
 • Én av følgende hendelser logges i programloggen:

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: VSS
  Hendelses-ID: 20
  Beskrivelse: Volume Shadow Copy Service-feil: En kritisk komponent som kreves av tjenesten Volume Shadow Copy, er ikke registrert. Dette skjedde kanskje fordi det oppstod en feil under installasjonen av Windows, eller under installasjon av en skyggekopi-leverandør. Feilen som ble returnert fra CoCreateInstance-klassen med CLSIDEN {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} og navnet VSSEvent, er [0x80040154].

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: VSS
  Hendelses-ID: 20
  Beskrivelse: Volume Shadow Copy Service-feil: En kritisk komponent som kreves av tjenesten Volume Shadow Copy, er ikke registrert. Dette skjedde kanskje fordi det oppstod en feil under installasjonen av Windows, eller under installasjon av en skyggekopi-leverandør. Feilen som ble returnert fra CoCreateInstance-klassen med CLSID {faf53cc4-bd73-4e36-83f1-2b23f46e513e} og navnet VSSEvent, er [0x80004002].

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: VSS
  Hendelses-ID: 8193
  Beskrivelse: Volume Shadow Copy Service-feil: Uventet feil under kall av rutinen CoCreateInstance. hr = 0x80040154.

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: VSS
  Hendelseskategori: Ingen
  Hendelses-ID: 8193
  Beskrivelse: Volume Shadow Copy Service-feil: Uventet feil under kall av rutinen CoCreateInstance. hr = 0x80004002.

  Hendelsestype: Feil
  Hendelseskilde: VSS
  Hendelses-ID: 12302
  Beskrivelse: Volume Shadow Copy Service-feil: En intern inkonsekvens ble oppdaget i forsøket på å kontakte skyggekopitjenesteforfattere. Undersøk om hendelsestjenesten og tjenesten Volume Shadow Copy fungerer.

Årsak
Dette problemet oppstår fordi VSS-systemfiler ikke er registrert.
Løsning
Obs! Denne artikkelen er ikke ment for Windows Vista, Windows Server 2008 eller nyere operativsystemer. Fra Windows Vista og Windows Server 2008 er installasjon av Windows-komponenter manifest-basert. Hvis du prøver å registrere spesifikke komponenter manuelt som beskrevet i denne løsningsdelen, kan du oppleve uventede resultater i operativsystemet som er nevnt her, og de kan føre til at du må installere Windows på nytt.

Gå til delen Løs det for meg hvis du vil at vi skal løse problemet for deg. Gå til delen La meg løse det selv hvis du heller vil løse problemet selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs det. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg deretter trinnene i løsningsveiviseren.
Merknader
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske problemløseren fungerer imidlertid også i andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

Deretter går du til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selvSlik løser du dette problemet:
 1. Klikk Start og Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Skriv inn følgende kommandoer ved en ledetekst. Trykk ENTER etter hver kommando du skriver.
  • cd /d %windir%\system32
  • Net stop vss
  • Net stop swprv
  • regsvr32 ole32.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
  • regsvr32 vss_ps.dll
  • vssvc /register
  • regsvr32 /i swprv.dll
  • regsvr32 /i eventcls.dll
  • regsvr32 es.dll
  • regsvr32 stdprov.dll
  • regsvr32 vssui.dll
  • regsvr32 msxml.dll
  • regsvr32 msxml3.dll
  • regsvr32 msxml4.dll
  Obs! Det kan hende at den siste kommandoen ikke kan kjøres.
 3. Utfør en sikkerhetskopiering for å bekrefte at problemet er løst.

Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med denne delen. Kontakt kundestøtte hvis problemet ikke er løst.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.
Mer informasjon

Fremgangsmåte for å gjenskape problemet

 1. Skriv inn følgende kommando ved en ledetekst. Trykk ENTER etter kommandoen du skriver.
  regsvr32 /u swprv.dll
 2. Prøv å utføre sikkerhetskopieringen.
automatisk løsning
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 940032 – Forrige gjennomgang: 12/20/2011 17:53:00 – Revisjon: 1.0

, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb kbmsifixme kbfixme KB940032
Tilbakemelding