Oversikt over endringer for PC-søk i Windows i Windows Vista Service Pack 1

INNLEDNING
Microsoft har gitt ut en oppdatering til Windows Vista som omfatter følgende:
 • Endringer for PC-søk
 • Mulighet for integrering av søkeprogrammer fra tredjeparter i Windows
Denne oppdateringen inneholder en ny protokoll for å kalle standardprogrammet for PC-søk.

Denne artikkelen beskriver oppdateringene av plattformen og brukergrensesnittet som er inkludert i Windows Vista Service Pack 1 (SP1).
Mer informasjon
Viktig!  Informasjonen i denne artikkelen gjelder bare installasjoner av Windows Vista SP1 eller oppgraderinger til Windows Vista SP1.

Plattformoppdatering

Søkeprotokollen er ment å være protokollen for å kalle standardprogrammet for PC-søk. Standardprogrammet kan være Windows Søkeutforsker eller et tredjepartsprogram.

Hvis du vil ha mer informasjon om søkeprotokollen og syntaksen i søkeprotokollen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:Hvis du utvikler et program som skal bruke eller baseres på et bestemt program for PC-søk, bør det ikke være avhengig bare av søkeprotokollen. Siden mange programmer kan eie søkeprotokollen, har du ingen garanti for at det aktuelle programmet for PC-søk eier søkeprotokollen til enhver tid. I stedet kan du bruke en privat søkeprotokoll som er definert av det aktuelle programmet for PC-søk. På samme måte bør et program for PC-søk som skal fungere som en plattform for tredjepartsprogrammer, støtte både søkeprotokollen og en proprietær søkeprotokoll.

Obs!  Søkeprotokollen erstatter ikke den proprietære protokollen search-ms. Programmer kan fortsatt bruke protokollen search-ms for å starte Windows Søkeutforsker eller foreta stille Windows Search-indekseringsspørringer.

Standardprogrammet for PC-søk for søkeprotokollen kontrolleres fra Kontrollpanel. Bruk en av følgende metoder for å vise eller endre standardprogrammet for søkeprotokollen.

Tilknytte søkeprotokollen til et program
 1. Klikk Start, og klikk deretter Standardprogrammer.
 2. Klikk Tilknytt en filtype eller protokoll til et program.
 3. Velg søkeprotokollen, og klikk deretter Endre program.
 4. Velg programmet du vil bruke som standardprogram for håndtering av søkeprotokollen, og klikk deretter OK.
Angi standardprogrammet for søkeprotokollen
 1. Klikk Start, og klikk deretter Standardprogrammer.
 2. Klikk Angi standardprogrammer.
 3. Velg programmene du vil bruke som standardprogram, og klikk deretter Velg standarder for dette programmet.
 4. Velg søkeprotokollen, og klikk deretter Lagre.

Oppdateringer av brukergrensesnittet

Microsoft har foretatt følgende oppdateringer i elementene i brukergrensesnittet:
Element i brukergrensesnittetOppdatering
KontrollpanelI dialogboksen Tilknytt en filtype eller protokoll til et program vises søkeprotokollen under Protokoller.
KontrollpanelI dialogboksen Angi standardprogrammer vises Windows Søkeutforsker som et program som kan velges.
KontrollpanelDialogboksen Indekseringsalternativer har en Pause-knapp. Når du klikker Pause, stanser indekseringen av nytt innhold i 15 minutter.
Start-menyenAlternativet Søk på høyre side av Start-menyen er fjernet.
Start-menyenAlternativet Vis alle resultater er endret til Søk alle steder.
Start-menyenAlternativet Søk alle steder sender søkeargumentene som skrives inn i tekstboksen, til standardprogrammet for søk ved hjelp av syntaksen i søkeprotokollen. Hvis du vil ha mer informasjon om syntaksen i søkeprotokollen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Inngangspunkt for søkeprotokollen

Denne oppdateringen angir også at mange av de generelle inngangspunktene for søk i Windows Vista skal bruke den nye søkeprotokollen. Den nye søkeprotokollen kaller standardprogrammet for PC-søk. Disse inngangspunktene for søk omfatter blant annet følgende:
 • Når du trykker Windows-logotasten + F, starter standardprogrammet for søkeprotokollen.
 • Når du klikker Start og deretter trykker F3, starter standardprogrammet for søkeprotokollen.
 • Når du trykker CTRL+F i Windows Utforsker, starter standardprogrammet for søkeprotokollen.
 • I Windows Utforsker vises alternativet Søk alle steder på verktøylinjen så snart et søk blir startet. Når du klikker dette alternativet, starter standardprogrammet for søkeprotokollen.
 • Du kan ikke lenger høyreklikke alternativet Søk i alle beholdere.
Eigenschappen

Artikel-id: 941946 - Laatst bijgewerkt: 04/16/2008 13:10:26 - Revisie: 1.3

Windows Vista Service Pack 1

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbinfo kbhowto KB941946
Feedback