Feilmelding når du forsøker å oppgradere 2007 Office-programmer, Expression Web eller Windows SharePoint Services 3.0 til Service Pack 1-nivået hvis det ikke er tilstrekkelig ledig diskplass på Windows-systemstasjonen: "Installasjonen av pakken mislyktes"

Symptom
Du forsøker å oppgradere 2007 Office-programmer, Expression Web eller Windows SharePoint Services 3.0 til Service Pack 1-nivået på en datamaskin der det ikke er tilstrekkelig ledig diskplass på Windows-systemstasjonen. I dette tilfellet vil oppgraderingen mislykkes, og det vises en feilmelding som ligner på følgende:
Installasjonen av pakken mislyktes.
Dette problemet oppstår for eksempel når du installerer 2007 Microsoft Office-programseriene SP1 på Windows-systemstasjonen, og Windows-systemstasjonen har mindre enn 500 MB ledig diskplass.

Når du i tillegg aktiverer detaljert logging for å starte installasjonen, logges en av de følgende feilmeldingene i Mainwwsp1.log-filen når installasjonen mislykkes:

Feilmelding 1
MSI (s) (A4:7C) [16:03:49:366]: Unable to create a temp copy of patch 'C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\OWP396.tmp\MAINWWsp1.msp'.
There is not enough space on the disk.
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:501]: Note: 1: 1708
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:501]: Note: 1: 2729
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:531]: Note: 1: 2729
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:531]: Produkt: Microsoft Office Enterprise 2007 -- Installasjonen mislyktes.
MSI (s) (A4:A0) [16:13:02:611]: MainEngineThread is returning 1635
Kan ikke åpne denne oppdateringspakken. Kontroller at oppdateringspakken finnes, og at du har tilgang til den, eller kontakt programvareleverandøren for å bekrefte at dette er en gyldig oppdateringspakke for Windows Installer.
Feilmelding 2
Property(S): OutOfDiskSpace = 1
Property(S): OutOfNoRbDiskSpace = 1
Property(S): PrimaryVolumeSpaceAvailable = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
Property(S): PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
Property(S): HxDs_Tmp_3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = C:\Users\Bruker\AppData\Local\Temp\Hx2ECE.tmp
Property(S): HxDs_Tmp_Hash_3643236F_FC70_11D3_A536_0090278A1BB8 = 16C8F8332C59CBB6BDCC702A1F4D2472907E5C3A18
Property(S): SQM_MID = C4CA1343506F4146BED8CB971049A42D
Property(S): OFFDIAG_ID1 = a121e88a-19e5-4320-bd11-14a8de344fc0
MSI (s) (E0:AC) [14:05:50:505]: Produkt: Kan ikke installere Microsoft Office Enterprise 2007 - Update 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1). Feilkode 1603. Mer informasjon er tilgjengelig i loggfilen C:\Users\Bruker\AppData\Local\Temp\MAINWWsp1.LOG.

MSI (s) (E0:AC) [14:05:50:505]: Windows Installer installerte en oppdatering. Produktnavn: Microsoft Office Enterprise 2007. Produktversjon: 12.0.6213.1000. Produktspråk: 0. Oppdateringsnavn: 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1 (SP1). Installasjonens resultatstatus: 1603.

MSI (s) (E0:AC) [14:05:50:505]: Note: 1: 1729
MSI (s) (E0:AC) [14:05:50:505]: Produkt: Microsoft Office Enterprise 2007 -- Konfigurasjon mislyktes.
Obs! 
  • Hvis du vil aktivere detaljert logging, starter du installasjonen på en ledetekst ved å bruke /log-bryteren.
    Kjør for eksempel følgende kommando ved en ledetekst:
    Office2007SP1Filnavn.exe /log:%temp%\Office2007SP1SetupLog.txt
  • Mainwwsp1.log-filen er i samme mappe som loggfilen du angir. I eksemplet under forrige merknad, er Mainwwsp1.log-filen i mappen %temp%.
Årsak
Når du oppgraderer 2007 Office-programmer, Expression Web eller Windows SharePoint Services 3.0 til Service Pack 1-nivået, pakkes filene ut i mappen %SystemDrive%\Temp. For 2007 Microsoft Office-programseriene SP1, tar de utpakkede filene rundt 264 MB med diskplass. I tillegg bufrer Windows Installer to kopier av de utpakkede filene på Windows-systemstasjonen under installasjonen. Hvis du derfor laster ned pakken på Windows-systemstasjonen, krever Windows-systemstasjonen mer ledig plass for å kjøre pakken.

Obs!  Størrelsen på 2007 Microsoft Office-programseriene i SP1-pakken er 217 MB.

Microsoft Self-Extractor-pakker bare bekrefter at Windows-systemstasjonen har tilstrekkelig diskplass til de utpakkede filene. Microsoft Self-Extractor-pakker bekrefter ikke de andre kravene til ledig plass på disken for installasjonen.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, må du kontrollere at du har tilstrekkelig ledig diskplass på Windows-systemstasjonen før du kjører pakken med 2007 Microsoft Office-programseriene SP1. Den faktiske mengden ledig diskplass avhenger av størrelsen på oppdateringen som pakken installerer. Diskplassen som kreves for å kjøre en Microsoft Self-Extractor-pakke, er vanligvis fem eller seks ganger så stor som pakken.

Det anbefales at du flytter pakken til en annen stasjon. Deretter kjører du pakken for å starte installasjonen.

Hvis du vil installere 2007 Microsoft Office-programseriene SP1, må Windows-systemstasjonen ha minst 1,1 GB ledig diskplass på en Windows XP SP2-basert datamaskin. På en Windows Vista-basert datamaskin må Windows-systemstasjonen ha minst 1,75 GB ledig diskplass. For å oppnå best mulig ytelse når du installerer 2007 Microsoft Office-programseriene SP1, anbefales det at Windows-systemstasjonen har minst 3 GB ledig diskplass.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebryterne i en Microsoft Self-Extractor-pakke, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
912203 Beskrivelse av kommandolinjebryterne som støttes av en programvareinstallasjonspakke, en oppdateringspakke eller en hurtigreparasjonspakke som ble opprettet ved hjelp av Microsoft Self-Extractor (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 943589 – Forrige gjennomgang: 02/08/2008 11:14:16 – Revisjon: 1.4

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 1, Microsoft Office Project 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 1, Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 Service Pack 1, Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 1, Microsoft Office Visio Viewer 2007 Service Pack 1, Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 1, Office 2003 Web Components Service Pack 1 for the 2007 Microsoft Office System, Microsoft Expression Web Service Pack 1, Compatibility Pack for Microsoft Office 2007 File Formats, Microsoft Office Language Pack 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007

  • kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB943589
Tilbakemelding