Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Microsofts støttepolicy for failover-klynger for Windows Server 2008

INNLEDNING
Denne artikkelen omhandler Microsofts støttepolicy for implementeringer av failover-klynger for Windows Server 2008. Failover-klyngeløsningen for Windows Server 2008 må oppfylle følgende kriterier for å støttes offisielt av Microsofts kundestøtte:
 • Alle maskinvare- og programvarekomponenter må oppfylle kriteriene for tildeling av logoen som viser at de er sertifisert for Windows Server 2008.
 • Den ferdig konfigurerte løsningen må bestå valideringstesten i snapin-modulen for administrering av failover-klynger.

Endringer for Windows Server 2008

Sørg for å kjøre klyngevalideringsprosessen på ferdig konfigurert maskinvare som kjører Windows Server 2008, før du konfigurerer klyngeprogramvaren. Under validering av klyngen avdekkes potensielle problemer med maskinvare, programvare eller andre deler av konfigurasjonen før du implementerer klyngen og setter den i drift. Klyngevalideringsprosessen må utføres på maskin- og programvare som er sertifisert med Windows Server 2008-logo.

I Windows Server 2008 må den planlagte løsningen bestå den fullstendige valideringstesten. Valideringen består i en serie målrettede tester av serversamlingen som skal klynges. Følgende tester utføres:
 • Maskinvare- og programvareoversikt
 • Nettverksanalyse
 • Lagringstester
 • Systemkonfigurasjon
Hvis du ønsker en mer detaljert gjennomgang av hver test, kan du se online-hjelpen for validering av failover-klynger for Windows Server 2008.

Obs!  Alle rapporter som genereres av en veiviser i snapin-modulen for administrering av failover-klynger, lagres i katalogen %systemrot%\cluster\Reports.

I de fleste tilfeller skal du først kjøre valideringstesten på den ferdig konfigurerte løsningen og deretter installere funksjonen for failover-klynging for å validere den planlagte løsningen. Alle testene må kjøres, og alle skal gi ett av følgende resultater:
 • En grønn hake (bestått)
 • Et gult vikepliktskilt (advarsel)

  Obs!  Det gule vikepliktskiltet betyr at den aktuelle delen av den planlagte løsningen ikke samsvarer med Microsofts anbefalte fremgangsmåter. Den vil imidlertid fungere.
Hvis noen av testene er merket med et rødt kryss (ikke bestått), betyr det at den aktuelle delen av løsningen ikke vil fungere med failover-klynging for Windows Server 2008. Hvis dette er tilfellet, vil ikke de andre testene bli kjørt, og problemet må løses før du kan installere klyngen.

Valideringstesten må også kjøres hver gang en større komponent i klyngen skiftes ut eller oppdateres. Her er noen eksempler (og altså ikke noen uttømmende liste) på konfigurasjonsendringer som krever at du kjører valideringstesten på nytt før klyngekonfigurasjonen kan støttes:
 • Legge til en node i klyngen
 • Oppgradere eller erstatte lagringsmaskinvaren
 • Oppgradere fastvaren eller driveren for vertsbusskort (HBAer)
 • Oppdatere flerbaneprogramvare eller DSM
 • Bytte eller oppdatere nettverkskort
Microsofts kundestøtte kan også be deg om å kjøre valideringstesten på nytt mot en klynge som er i drift, som en del av vanlig feilsøking. I dette tilfellet vil valideringsprosessen opprette oversikter over maskin- og programvare, kjøre nettverkstesting og validere systemkonfigurasjonen. I noen tilfeller kjøres bare deler av de fullstendige testene. Ved feilsøking av nettverksproblemer kan det for eksempel hende at Microsofts kundestøtte ber deg om å bare kjøre oppretting av oversikter over maskin- og programvare og teste nettverket mot klyngen som er i drift.

Et annet tilfelle der Microsofts kundestøtte kan be deg om å kjøre valideringstesten på klynger som er i drift, er hvis det oppstår en klyngelagringsfeil som kan skyldes en underliggende endring av eller feil i lagringskonfigurasjonen. Vær oppmerksom på at nettverkstilkoblingen til diskressursene og ressursene som disse diskene avhenger av, vil bli brutt under testen. Denne lagringstesten kan imidlertid bidra til å isolere årsaken til feilen. Du bør derfor legge lagringstesten til et tidspunkt da nedetiden ikke vil ha unødige negative konsekvenser for produksjonsmiljøet.

Geografisk spredte klynger

Det er ikke sikkert at failover-klyngeløsninger som ikke har en felles, delt disk, og der det i stedet brukes datareplikering mellom noder, vil bestå lagringstestene for klyngevalidering. Dette er en vanlig konfigurasjon i klyngeløsninger der noder blir strukket over større geografiske områder. Klyngeløsninger som ikke krever ekstern, delt lagrings-failover fra én node til en annen, trenger ikke bestå lagringstestene for å anses som fullt ut støttede løsninger. Ta kontakt med leverandøren av datareplikeringsløsningen hvis du har problemer med tilgang til data ved failover.
Mer informasjon
For at Microsoft offisielt skal yte støtte for klyngeløsninger i eldre versjoner av Windows Server, må den komplette løsningen være oppført i Windows Server-katalogen under Cluster Solutions (klyngeløsninger). Dette gjelder følgende operativsystemer:
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Du kan lese mer om Windows Server-katalogen på følgende webområde:For Windows 2000 Server- og Windows Server 2003-klynger er det bare klynger som er fullstendige løsninger, og som er oppført i Cluster-kategorien i Windows Server-katalogen, som støttes fullt ut av Microsofts kundestøtte.

Hvis du vil ha mer informasjon om Microsofts støttepolicy for eldre operativsystemer, kan du klikke dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
309395 Microsofts støttepolicy for serverklynger, listen over kompatibel maskinvare (HCL) og Windows Server-katalogen (denne artikkelen kan være på engelsk)
Egenskaper

Artikkel-ID: 943984 – Forrige gjennomgang: 04/25/2008 13:22:50 – Revisjon: 1.3

Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard

 • kbexpertiseadvanced kbinfo KB943984
Tilbakemelding