MS08-014: Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2003: 11. mars 2008

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS08-014. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen. Informasjonen omfatter blant annet opplysninger om filmanifest og alternativer for distribusjon. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til et av følgende Microsoft-webområder: Hjelp og støtte til denne sikkerhetsoppdateringen Hjemmebrukere kan få gratis støtte ved å henvende seg til sin lokale Microsoft-avdeling, og hjemmebrukere i USA og Canada kan også ringe brukerstøtte gratis på 1-866-PCSAFETY. Du finner kontaktopplysninger til den lokale Microsoft-avdelingen, som kan gi støtte i forbindelse med problemer med sikkerhetsoppdateringer, på det internasjonale webområdet for kundestøtte: Bedriftskunder som trenger støtte til sikkerhetsoppdateringer, kan henvende seg til sin vanlige støttetjeneste.

Kjent problem med denne sikkerhetsoppdateringen

 • Du installerer sikkerhetsoppdatering 943985 på en datamaskin der Microsoft Office Excel 2003 er installert. Når du har installert oppdateringen, returnerer matriseangitte funksjoner som inneholder en VBA-makro (Visual Basic for Applications) som henviser til en sanntidsdatakilde, en ukorrekt verdi. Den ukorrekte verdien er som oftest 0.

  Microsoft er ferdige med å undersøke problemet og har gitt ut sikkerhetsoppdatering 943985 for brukere av Microsoft Office Excel 2003 Service Pack 2 og Microsoft Office Excel Service Pack 3 på nytt.

  Brukerne vil få tilbud om den nye oppdateringen via automatiske oppdateringer, uansett om de har installert den opprinnelige versjonen av sikkerhetsoppdatering 943985 eller ikke.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet og hvordan du fastslår hvilken versjon av oppdateringen som er installert, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  950340Når du har installert sikkerhetsoppdatering 943985, gir beregninger i Excel 2003 feil resultat hvis en sanntidsdatakilde brukes i en brukerdefinert Visual Basic for Applications-funksjon
 • Følgende feil kan oppstå når du har installert sikkerhetsoppdatering 943985 på en datamaskin der Microsoft Office Excel 2003 er installert.
  • Du kan ikke importere tekstfiler ved hjelp av tekstimportveiviseren i Excel 2003.
  • Det er ikke lenger mulig å kjøre VBA-kode som bruker innliming, i funksjonen Arbeidsbok_åpne() eller Auto_åpne() for å kopiere tekstdata til en bestemt celle i et Excel-regneark. Når du dobbeltklikker Excel-arbeidsboken for å kjøre VBA-kode, kan tekstdata bare kopieres til celle A1. Tekstdataene kan ikke kopieres til ønsket celle. I tillegg forsvinner det første tegnet i tekstdataene fra celle A1.
  • Når du åpner en fil som bruker ANSI-koding, og denne filen er i et tabulatordelt format (*.txt), er det ikke sikkert øst-asiatiske tegn i filen kan vises. Med øst-asiatiske tegn menes for eksempel koreanske eller kinesiske tegn.
  • Du lagrer et Excel-regneark som inneholder en celle med flere linjer som er lagret som en TXT-fil. Når du åpner TXT-filen i Excel 2003, kan det imidlertid hende at linjene som befant seg i samme celle, spres på flere celler.

   Obs!  Hvis du vil legge til en ekstra linje i en celle i Excel, trykker du ALT+ENTER når du skriver inn teksten i cellen.
  • Innholdet i følgende filtyper kan vises på feil måte når du åpner filene i Excel 2003:
   • Tabulatordelte filer (*.txt) med ANSI-koding
   • Kommadelte filer (*.csv) med UTF-8-koding
  Du kan løse disse problemene ved å installere hurtigreparasjon 952208. Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigreparasjon 952208, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  952208Beskrivelse av hurtigreparasjonspakken for Excel 2003: 10. mai 2008 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Forutsetninger

Du må ha Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) eller Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3) installert for å kunne bruke denne sikkerhetsoppdateringen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
870924 Hente den seneste oppdateringspakken for Office 2003

Informasjon om fjerning

Hvis du vil fjerne denne sikkerhetsoppdateringen, kan du bruke funksjonen Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.
excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS excel office security patch performance reliability update download 2003 fix 2003 patch performance security stability update office
Egenskaper

Artikkel-ID: 943985 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 02:13:38 – Revisjon: 4.2

Microsoft Office Excel 2003

 • kbnosurvey kbarchive kboffice2003presp4fix kboffice2003sp3fix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB943985
Tilbakemelding