Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik feilsøker du kjente problemer som oppstår når du kjører konfigurasjonsverktøyet for Sharepoint-produkter og teknologier på en datamaskin som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007

INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan feilsøke enkelte kjente problemer som oppstår når du kjører konfigurasjonsverktøyet for Sharepoint-produkter og teknologier etter at du oppgraderer en datamaskin som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007
Mer informasjon
Når du installerer en av de følgende oppdateringene eller oppdateringspakkene på en datamaskin som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007, kan det hende du må kjøre konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier på nytt (Psconfig.exe):
 • Programvareoppdatering for Windows SharePoint Services 3.0
 • Oppdateringspakke for Windows SharePoint Services 3.0
 • Programvareoppdatering for SharePoint Server 2007
 • Oppdateringspakke for SharePoint Server 2007
Hvis konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier oppdager et problem, vil ikke veiviseren fullføres. I tillegg kan brukere som prøver å gå til SharePoint-webområdet få "404"-feilmeldinger. Disse problemene oppstår til veiviseren er fullført.

Finn følgende loggfiler for SharePoint for å feilsøke dette problemet:
 • PSCDiagnostics_Datokode.log
  Denne filen ligger som standard i mappen "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS".
 • Upgrade.log
  Denne filen ligger som standard i mappen "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\LOGS".

Feilsøke og løse problemet

Dette avsnittet viser ulike problemer som kan oppdages av konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier. Symptomene vises for hvert problem for å la deg identifisere dem.

Filen Web.config er skrivebeskyttet

Symptomer
Hvis filen Web.config er skrivebeskyttet, vil filen Upgrade.log inneholde en feilmelding som ligner på denne:
[IisWebSiteSequence] [ERROR] [10/17/2007 11:38:22 AM]: Tilgang til banen 'C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config' nektes.
Årsak
Dette problemet oppstår når filen Web.congi har blitt konfigurert som skrivebeskyttet. Dette problemet kan også oppstå når et tilpasset administrasjonsprogram eller et antivirusprogram låser filen Web.config.
Løsning
Sørg for at alle har skrivetilgang til filen før du kjører konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier. Sørg også for at valget for skrivebeskytting ikke er aktivert i dialogboksen for filegenskaper for filen Web.config og at ingen andre prosesser låser filen Web.config.

ASP.NET er registrert feil i IIS-metabasen (Internet Information Services)

Symptomer
Hvis ASP.NET er registrert feil i IIS-metabasen, vil filen Upgrade.log inneholde en feilmelding som ligner på denne:
[SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: Handling 3.0.3.0 fra Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPIisWebSiteWssSequence mislyktes. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: InstallAspNet 566609673 mislyktes. [SPIisWebSiteWssSequence] [ERROR] [10/10/2007 10:21:25 AM]: i Microsoft.SharePoint.Upgrade.EnsureAspNetScriptMapInstalled.Upgrade() ved Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPActionSequence.Upgrade()

I dette tilfellet er tallet mellom "InstallAspNet" og "mislyktes" i meldingen ID-en til det påvirkede IIS-webområdet.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi ASP.NET er registrert feil i IIS-metabasen.
Løsning
Bruk følgende fremgangsmåte for å løse dette problemet:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Gå til følgende mappe ved ledeteksten:
  %windir%\Microsoft.net\framework\v2.0.50727
 3. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker ENTER:
  aspnet_regiis.exe –s W3SVC/tall/ROOT
  Legg merke til tall er ID-en til det påvirkede IIS-webområdet.
En annen årsak kan være et tidsavbruddproblem i Windows SharePoint administrasjonstjeneste. Angi følgende registerundernøkkel for å løse dette problemet:
Software\Microsoft\Shared Tools\Web Server Extensions\12.0\WSS\SPAdmin
DWORD-verdi: SleeOnStart satt til 20000 desimal

Web Service-hendelsen er ikke riktig konfigurert

Symptomer
Følgende feilmelding loggføres i programloggen på datamaskinen som kjører Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007:
Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Windows SharePoint Services 3
Hendelseskategori: Topologi
Hendelses-ID: 6800 Dato: 10/17/2007
Klokkeslett: 20:09:40
Bruker: ikke tilgjengelig
Datamaskin: Datamaskinnavn
Beskrivelse: Database WSS_Content på Datamaskinnavn\Microsoft##SSEE er ikke tilgjengelig til manglende Windows intern database-signaturer.

I tillegg inneholder filen Upgrade.log følgende feilmelding:
[SPServerSequence] [DEBUG] [10/22/2007 7:44:21 AM]: Webtjeneste hendelse SPWebServiceInstance Parent=SPServer Name=datamaskinnavn ikke lagt til. Status = Klargjør
Årsak
Dette problemet oppstår når den første klargjøringen av webtjenestehendelsen ikke er fullført. Denne oppførselen fører til at oppgraderingsprosessen hopper over webtjenestehendelsen.
Løsning
Bruk denne fremgangsmåten for å løse problemet:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Finn mappen "Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN".
 3. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommandoer og trykker deretter ENTER etter hver kommando:
  stsadm -o provisionservice -action stop -servicetype spwebservice -servicename ""
  stsadm -o provisionservice -action start -servicetype spwebservice -servicename ""
 4. Etter at tjenesten SPWebService er startet, skriver du følgende kommando i kommandolinjen. Trykk deretter ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Filen Web.config mangler

Symptomer
Filen Upgrade.log inneholder en feil som ligner på denne:
[AssemblyReferenceFixUp] [3.0.4.0] [ERROR] [10/18/2007 11:47:40 AM]: Programwebkonfigurering for dette IIS-området (944564711) ble ikke funnet i \wwwroot\wss\VirtualDirectories\5003\web.config.
Årsak
Denne oppførselen oppstår når filen Web.config har blitt slettet eller flyttet.
Løsning
For å løse dette problemet må du sørge for at filen Web.config ligger i mappen Wwwroot\Wss\VirtualDirectories\xxxx før du kjører konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier.

Legg merke til xxxx representerer den virutelle serverens fysiske plassering for SharePoint-webprogrammet. I IIS vises den virtuelle serverens fysiske plassering ved siden av Lokal bane under fanen Hjemmemamppe i dialogboksen for egenskaper for den virtuelle serveren.

Konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier ble ikke fullført

Symptomer
Du kjører konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier (PSConfigui.exe) for å oppgradere databasene. Når du gjør dette, fullføres ikke veiviseren. I tillegg loggføres følgende feilmelding:  
Dato Klokkeslett8 ERR et unntak av typen Mirosoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyExceltion ble kastet.
Tilleggsinformasjon om unntak: En oppdateringskonflikt har oppstått, og du må forsøke denne handlingen på nytt. Objektet DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config oppdateres av Domene\BRuker, i w3wp-prosessen eller maskinen SERVER:
Vis sporingsloggen for mer informasjon om konflikten.
Microsoft.SharePoint.Administration.SPUpdatedConcurrencyException: En oppdateringskonflikt har oppstått, og du må forsøke denne handlingen på nytt. Objektet DiagnosticsService Parent=SPFarm Name=SharePoint_Config oppdateres av Domene\BRuker, i w3wp-prosessen eller maskinen SERVER:
Vis sporingsloggen for mer informasjon om konflikten.

Denne meldingen loggføres i følgende loggfil:
stasjon:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\LOGS\PSCDiagnostics_Datecode
Årsak
Dette problemet oppstår fordi SPFarm-objektet er låst. Derfor kan ikke konfigurasjonsveiviseren for SharePoint-produkter og teknologier oppdatere databasen.
Løsning
Tøm hurtigbufferen for konfigurasjon av Windows SharePoint-tjenester for å løse dette problemet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
939308Feilmelding når du prøver å endre eller slette en alternativ tilgangsmapping i Windows SharePoint Services 3.0: "En oppdateringskonflikt har oppstått, og du må forsøke denne handlingen på nytt."

Du kan ikke vise et Central Administration eller SharePoint-webområde, og du får feilmeldingen "Serverfeil"

Symptomer
Du kan få følgende feilmelding når du prøver å vise et Central Administration- eller SharePoint-webområde:
Eller følgende melding loggføres i programloggen:
Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Windows SharePoint Server
Hendelseskategori: Topologi
Hendelses-ID: 5617
Beskrivelse:
Skjemaversjon (3.x.x.x) i databasen SharePoint_AdminContent_123fda45-f456-fad5-de45-7891d2asd455 på Datamaskinnavn samsvarer ikke med forventet databaseskjemaversjon (3.x.x.x) på Datamaskinnavn. Tilkoblinger til denne databasen fra denne serveren er blokkert for å unngå datatap. Oppgrader grensesnittet eller innholdsdatabasen for å sørge for at disse versjonene samsvarer.
Årsak
Dette problemet kan oppstå når en oppgradering ikke installeres enten manuelt eller via Windows Update. Installasjonsfeilen setter farmen i en tilstand som mangler samsvar og som må løses ved hjelp av en gjennomført oppgraderingsoperasjon.
Løsning
Bruk følgende fremgangsmåte for å kjøre oppgraderingen og løse dette problemet:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Finn følgende mappe:
  "%COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN"
 3. Åpne et ledetekstvindu.
 4. Skriv følgende kommando i kommandolinjen. Trykk deretter ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force
Når oppgraderingen er fullført, må du undersøke at den var vellykket.

Du kan ikke vise et Central Administration eller SharePoint-webområde, og du får feilmeldingen "HTTP 404 ikke funnet"

Symptomer
Du kan få følgende feilmelding når du prøver å vise et Central Administration- eller SharePoint-webområde:
HTTP 404 ikke funnet

Eller følgende melding loggføres i programloggen:

Hendelsestype: Feilhendelse
Kilde: Windows SharePoint Services 3
Hendelseskategori: Topologi
Hendelses-ID: 6800
Beskrivelse: Databasen WSS_Content på Datamaskinnavn\Microsoft##SSEE er ikke tilgjengelig for manglende Windows intern database-signaturer.

Årsak
Dette problemet kan oppstå når du installerer en hurtigoppdatering manuelt eller via Windows Update. Hvis en annen tjeneste har koblet seg til Windows interne database før oppgraderingen, kan ikke SharePoint opprette en tilkobling, og oppgraderingen mislykkes. Dette setter farmen i en tilstand som mangler samsvar og som må løses ved hjelp av en gjennomført oppgraderingsoperasjon.
Løsning
Bruk følgende fremgangsmåte for å starte SharePoint-tjenestene på nytt og fullføre oppgraderingen:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Finn følgende mappe:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Skriv inn følgende kommando ved en ledetekst, og trykk deretter ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Hvis oppgraderingen ikke fullføres, må du skrive følgende kommandoer i ledeteksten. Trykk ENTER etter hver kommando:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Du kan ikke vise et Central Administration- eller SharePoint-webområde, og du får feilmeldingen "Kan ikke koble til konfigurasjonsdatabasen"

Symptomer
Når du prøver å vise et Central Administration- eller SharePoint-webområde, loggføres følgende feilmelding i filen Upgrade.log på datamaskinen som kjørte oppgraderingen for Windows SharePoint Services 3.0 eller SharePoint Server 2007 ved hjelp av Windows interne database:
[SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: Oppgraderingen [SPContentDatabase Name=ShareWebDb Parent=SPDatabaseServiceInstance Name=Microsoft##SSEE] mislyktes. [SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: Databasen 'ShareWebDb' er allerede åpen og kan kun ha én bruker om gangen. [SPManager] [ERROR] [6/14/2010 12:00:00 PM]: i System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) ved System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) ved System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) ved System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async) ved System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe) ved System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() ved Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(TextReader textReader, Int32 commandTimeout) ved Microsoft.SharePoint.Utilities.SqlSession.ExecuteScript(String path, Int32 commandTimeout) ved Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, ISqlSession isqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) ved Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPUtility.ExecuteSqlFile(SqlSession sqlSession, SqlFile sqlFileId, Int32 timeOut) ved Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPContentDatabaseSequence.Upgrade() ved Microsoft.SharePoint.Upgrade.SPManager.Upgrade(Object o, Boolean bRecurse)

I tillegg loggføres følgende feilmelding i filen psconfig.log:
06/14/2010 12:00:00 1 ERR Kunne ikke oppgradere SharePoint-produkter og teknologier. Kunne ikke oppgradere SharePoint-produkter og teknologier. Mer informasjon om denne feilen finnes i C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\LOGS\Upgrade.log. Et unntak av typen Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException ble kastet. Tilleggsinformasjon om unntak: Oppgraderingskommandoen er ugyldig, eller en feil har oppstått. Kunne ikke oppgradere SharePoint-produkter og teknologier. Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException: Unntak av typen 'Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException' ble kastet. ved Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.UpgradeTask.Run() ved Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.TaskThread.ExecuteTask()

Det kan også hende at følgende feilmelding logges i programloggen:

Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Windows SharePoint Services 3
Hendelses-ID: 3760 Hendelseskategori: Database
Beskrivelse: SQL Database 'SharePoint_Config_' på SQL Server-hendelse 'ComputeName\Microsoft##SSEE' finnes ikke. Du finner mer informasjon om feil fra SQL Server, nedenfor. Kan ikke åpne databasen "SharePoint_Config_" som påloggingen ba om. Påloggingen mislyktes.

I tillegg kan følgende feilmelding loggføres i Microsoft SQL Server MAnagement Studio Express:
Kan ikke vise ønsket dialog.
YTTERLIGERE INFORMASJON: Kan ikke vise ønsket dialog. (Microsoft.SqlServer.Express.SqlMgmt)
Et unntak oppstod under kjøring av en Transact-SQL-setning eller samling. (Microsoft.SqlServer.Express.ConnectionInfo)
Databasen 'SharePoint_Config_' er allerede åpen og kan kun ha én bruker om gangen. (Microsoft SQL Server, Feil: 924)

Kan ikke koble til konfigurasjonsdatabasen.
Får ikke tilgang til databasen SharePoint_Config_. (Microsoft.SqlServer.Express.ObjectExplorer)
Årsak
Dette problemet kan oppstå når du installerer en oppdatering manuelt eller via Windows Update. Hvis en annen tjeneste har koblet seg til Windows interne database før oppgraderingen, kan ikke SharePoint opprette en tilkobling, og oppgraderingen mislykkes. Dette setter farmen i en tilstand som mangler samsvar og som må løses ved hjelp av en gjennomført oppgraderingsoperasjon.
Løsning
Bruk følgende fremgangsmåte for å starte SharePoint-tjenestene på nytt og fullføre oppgraderingen:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn cmd og klikk deretter OK.
 2. Finn følgende mappe:
  %COMMONPROGRAMFILES%\Microsoft Shared\Web server extensions\12\BIN
 3. Skriv inn følgende kommando ved en ledetekst, og trykk deretter ENTER:
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait –force
 4. Hvis oppgraderingen ikke fullføres, må du skrive følgende kommandoer i ledeteksten. Trykk ENTER etter hver kommando:
  net stop MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  net start MSSQL$MICROSOFT##SSEE
  psconfig -cmd upgrade -inplace b2b -wait -force

Du blir bedt om autentisering på et SharePoint-webområde

Symptomer
Du blir bedt om autentisering når du forsøker å vise et SharePoint-webområde.
Årsak
Windows Server 2003 SP1 og Windows Server 2008 inkluderer en sikkerhetsfunksjon for tilbakekoblingssjekk som er utformet for å forhindre refleksjonsangrep på datamaskinen. Derfor mislykkes autentiseringen hvis FQDN eller tilpasset vertshode som brukes ikke samsvarer med det lokale datamaskinnavnet.
Løsning
Deaktiver tilbakekoblingssjekken av autentiseringen for å løse dette problemet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 3. Høyreklikk Lsa, velg Ny, og klikk deretter DWORD-verdi.
 4. Skriv inn DisableLoopbackCheck, og trykk deretter ENTER.
 5. Høyreklikk DisableLoopbackCheck, og klikk deretter Endre.
 6. I boksen Verdidata skriver du inn 1. Klikk deretter OK.
 7. Avslutt Registerredigering.
 8. Start datamaskinen på nytt.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
926642Feilmelding når du forsøker å få tilgang til en lokal server ved hjelp av dennes FQDN eller CNAME-alias etter at du har installert Windows Server 2003 Service Pack 1: "Ingen tilgang" elller "Ingen nettverkstjenester godtok den oppgitte nettverksbanen".

Slik kan du tvinge en oppgradering av Windows SharePoint Services 3.0 ved hjelp av verktøyet Psconfig.exe i ledeteksten

Utfør oppgraderingen ved å kjøre verktøyet Psconfig.exe i ledetekst. Skriv for eksempel følgende kommando:
psconfig -cmd upgrade -inplace b2b –force
WSSv3 osconfig
Egenskaper

Artikkel-ID: 944267 – Forrige gjennomgang: 07/26/2010 13:57:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0, Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbexpertiseinter kbinfo kbhowto KB944267
Tilbakemelding