Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilmelding når du prøver å installere en oppdatering for Visual Studio 2005, for Visual Studio .NET 2003 eller for Visual Studio .NET 2002: Funksjonen du prøver å bruke, er på en nettverksressurs som er utilgjengelig

Symptom
Når du prøver å installere en oppdatering for Microsoft Visual Studio 2005, for Microsoft Visual Studio .NET 2003 eller for Microsoft Visual Studio .NET 2002, kan du få en feilmelding som ligner på følgende:
Funksjonen du prøver å bruke, er på en nettverksressurs som er utilgjengelig.
Klikk OK for å prøve på nytt, eller angi en annen bane til en mappe som inneholder installasjonspakken Filnavn.msi i boksen under.
Årsak
Dette problemet kan oppstå av flere grunner. Disse omfatter følgende:
 • Installasjonsprogrammet finner ikke riktig produkt-MSI-fil i Windows Installer-bufferen.
  Når du installerer Visual Studio 2005, Visual Studio .NET 2003 eller Visual Studio .NET 2002, lagrer installasjonsprogrammet tilsvarende MSI-fil i Windows Installer-bufferen. Det er referanse til denne bufrede MSI-fil hver gang du prøver å reparere eller installere produktet på nytt, eller hver gang du bruker en oppdatering for produktet.

  I enkelte situasjoner finner ikke installasjonsprogrammet MSI-filen i Windows Installer-bufferen. I slike tilfeller prøver installasjonsprogrammet å finne kildeplasseringen ved å lete etter produktinstallasjonen på den sist brukte plasseringen da installasjonsprogrammet ble kjørt sist. Hvis installasjonsprogrammet ikke kan løse kildeplasseringen, blir brukeren bedt om å bruke installasjonsmediene.
 • Filnummeret samsvarer ikke.
  Oppdateringer for Visual Studio er basert på Windows Installer. Windows Installer bruker filversjonsnumre for å finne ut om en fil på datamaskinen er en eldre versjon som må erstattes av en nyere fil som ligger i en oppdatering.

  Enkelte file, for eksempel tekstfiler og kildefiler, har ikke versjonsnumre. Derfor må den Windows Installer-baserte oppdateringen bruke en annen metode for å kontrollere nyere filer. Denne metoden bruker et nummer for alle filer uten versjon. For filer uten versjon sammenlignes filnummeret på filen på datamaskinen med filnummeret som er registrert i Windows Installer-databasen. Hvis det blir funnet en forskjell mellom disse to filnumrene, prøver installasjonsprogrammet å hente filen fra kildeinstallasjonsmediet.
  • Filnummerforskjeller som skyldes endringer i filer på datamaskinen
   I enkelte tilfeller kan en bruker manuelt endre en fil som er installert under installasjonen. I slike tilfeller kan du bli bedt om å bruke installasjonsmediet for produktet når du prøver å installere en oppdatering.

   Obs!  Det finnes gyldige grunner til å endre en fil manuelt under installasjonen. Det kan for eksempel hende at du vil legge til en produktnøkkel (PID) i installasjonsprosessen for en lisensiert kopi av Visual Studio før du legger ut produktet på en delt nettverksressurs i organisasjonen. Du gjør det, slik at du ikke trenger å dele PIDen med brukere som må installere produktet. Denne endringen gjøres vanligvis i en tekstfil med navnet Setup.sdb. Når du gjør en slik endring, samsvarer ikke filnummeret på filen lenger med filnummeret som Windows Installer har på filen i sin database.
  • Filnummerforskjeller som oppstår på grunn av feil numre som ligger i produktet
   Visual Studio .NET 2002 og Visual Studio .NET 2003 kan inneholde numre i Windows Installer-databasen som ikke samsvarer med nummeret på filen som installeres av produktet.

   Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet i Visual Studio .NET 2002, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   939401 Feilmelding når du prøver å installere en oppdatering for Microsoft Visual Studio .NET 2002: Funksjonen du prøver å bruke, er på en nettverksressurs som er utilgjengelig
   Obs!  Knowledge Base-artikkel 939401 gjelder ikke for Visual Studio 2005 eller Visual Studio .NET 2003.
Workaround
Hvis du vil omgå dette problemet, kan du sette inn installasjons-CDen for produktet i datamaskinens CD ROM-stasjon. Du kan også angi banen til det tilgjengelige installasjonsmediet for produktet. Installasjonsmediet kan for eksempel være tilgjengelig på datamaskinens harddisk eller i en delt nettverksmappe.

Hvis du forsøker å distribuere en oppdatering til mange datamaskiner der dette problemet oppstår, anbefales det at du bruker kommandolinjealternativet /addsource.

Bruke kommandolinjealternativet /addsource

Nylige programvareoppdateringer for Microsoft Visual Studio .NET 2002, Microsoft Visual Studio .NET 2003 og Microsoft Visual Studio 2005 inneholder støtte for kommandolinjealternativet /addsource. Hvis du får feilmeldingen som er beskrevet under Symptom når du forsøker å installere en oppdatering for de angitte produktene, kan du bruke kommandolinjealternativet /addsource. Bruk dette kommandolinjealternativet til å angi stedet der du vil at Windows Installer skal søke etter filene. Hvis du vil bruke dette kommandolinjealternativet, bruker du følgende fremgangsmåte.

Trinn 1: Bekreft at programvareoppdateringen du forsøker å installere, støtter kommandolinjealternativet /addsource

Du gjør dette ved å bruke én av de følgende kommandolinjebryterne for å åpne bruksdialogboksen:
 • /?
 • /help
Hvis det er installert en oppdatering som støtter kommandolinjealternativet /addsource, vil dette kommandolinjealternativet vises i bruksdialogboksen.

Trinn 2: Kopier Visual Studio-installasjonsmediene eller en administrativ avbildning

Kopier et av de følgende elementene til en mappe som er tilgjengelig fra alle datamaskinene der du vil installere programvareoppdateringen:
 • Visual Studio-installasjonsmediene. Du må kopiere alle filene fra installasjonsmediene.
 • En tidligere opprettet administrativ avbildning for Visual Studio-produktet
Obs! 
 • Denne mappen finnes vanligvis på en delt nettverksressurs.
 • Du må bekrefte at filenVs_setup.msi ligger i mappen som inneholder Visual Studio-installasjonsmediefilene. Filen Vs_setup.msi er nødvendig når du bruker kommandolinjealternativet /addsource senere.
 • Hvis du forsøker å oppdatere et komponentprogram for Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, for eksempel Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition, kan det hende at du først må pakke ut produktet fra en IExpress-wrapper for å få tak i Windows Installer-pakken for produktet. Du må for eksempel gjøre dette hvis kopien av Visual Basic 2005 Express Edition er en enkelt fil, for eksempel Ixpvb.exe.

  Hvis du vil pakke ut innholdet av filen, kan du bruke følgende kommando:
  Navnet på den kjørbare installasjonsfilen for Visual Studio 2005 Express Edition /C /T:"Den fullstendige banen for mappen der du vil pakke ut innholdet av filen"
  Du kan for eksempel bruke følgende kommando til å pakke ut innholdet av filen:
  ixpvb.exe /C /T:"c:\temp\vbfiles\"

Trinn 3: Bruk kommandolinjealternativet /addsource

Bruk kommandolinjealternativet /addsource når du installerer programvareoppdateringen. Når du gjør dette, bruker du følgende syntaks i kommandoen:
Navnet på den kjørbare filen for oppdateringen /addsource "Banen for Windows Installer-pakken for produktet"
Obs!  I kommandoen erstatter du plassholderen Banen til Windows Installer-pakken for produktet med banen til Windows Installer-pakken for produktet du kopierte til en mappe i trinn 2.

Hvis programvareoppdateringen oppdaterer flere versjoner av Visual Studio, kan du angi flere kildeplasseringer for hver versjon av Visual Studio. Du gjør dette ved å bruke flere forekomster av kommandolinjealternativet /addsource, som følger:
Navnet på den kjørbare filen for oppdateringen /addsource "Banen til den første Windows Installer-pakken" /addsource "Banen til den andre Windows Installer-pakken"
Obs!  Du må angi kommandolinjealternativet /addsource én gang for hver versjon av Visual Studio som er installert på datamaskinene der du vil bruke programvareoppdateringen. Du trenger imidlertid bare å angi kommandolinjealternativet /addsource én gang hvis du bare oppdaterer én versjon av Visual Studio. Gjør dette selv om programvareoppdateringen inneholder oppdateringer for flere versjoner av Visual Studio.
addsource prompt source installation media vs_setup.msi msi
Egenskaper

Artikkel-ID: 944298 – Forrige gjennomgang: 03/03/2008 20:41:56 – Revisjon: 2.1

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Database Professionals, Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition, Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Service Pack 1

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB944298
Tilbakemelding