Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

E-postabonnementer fra SQL Server 2005 Reporting Services fungerer ikke i Windows Vista eller Windows Server 2008 hvis du bruker aliaser som e-postadresser

Symptom
Obs!  Denne artikkelen gjelder også for Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services Community Technology Preview (CTP).

I Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services fungerer ikke e-postabonnement etter at du har oppgradert rapportserveren eller den eksterne SMTP-serveren til Windows Vista eller Windows Server 2008. Dette problemet oppstår når Reporting Services kjører på alle typer plattformer. Dette problemet oppstår i følgende scenarioer.

Scenario 1

Du spesifiserer et alias i stedet for en fullstendig e-postadresse for avsenderen av e-postabonnementene. Når rapporserveren prøver å levere en rapport som en del av e-postabonnementene, mottar du følgende feilmelding:
Minst ett av Fra- eller Avsender-feltene kreves, men ingen finnes. E-posten sendes ikke på nytt.

Scenario 2

Etter at du har oppgradert datamaskinen der Reporting Services er installert, til Windows Vista eller to Windows Server 2008, mottar du følgende feilmelding når rapportserveren leverer en rapport til e-postabonnementene:
Minst en mottaker kreves, men ingen finnes. E-posten sendes ikke på nytt.
Problemet oppstår under følgende forutsetninger:
 • E-postadressen for avsenderen er en fullstending e-postadresse.
 • DefaultHostName-merket for konfigurasjonsfilen på rapportserveren er ikke angitt.
 • Abonnement-siden i Report Manager spesifiserer du aliaser i stedet for fullstendige e-postadresser for Til-feltet.
Hvis minst én e-postadresse i Til-feltet er en fullstendig e-postadresse, mislykkes ikke abonnementet. Rapporten leveres imidlertid kun til adressene som er fullstendig e-postadresser, og som er spesifisert i følgende mottakerfelt:
 • Til
 • Kopi
 • Blindkopi
 • Svar til

Scenario 3

Etter at du har oppgradert den eksterne SMTP-serveren til Windows Vista eller to Windows Server 2008, mottar du følgende feilmelding når rapportserveren leverer en rapport til e-postabonnementene:
E-postadressen til én eller flere mottakere er ugyldig.
Problemet oppstår under følgende forutsetninger:
 • E-postadressen for avsenderen er en fullstending e-postadresse.
 • DefaultHostName-merket for konfigurasjonsfilen på rapportserveren er ikke angitt.
 • Abonnement-siden i Report Manager spesifiserer du aliaser i stedet for fullstendige e-postadresser for Til-feltet.
Hvis minst én e-postadresse i Til-feltet er en fullstendig e-postadresse, mislykkes ikke abonnementet. Rapporten leveres imidlertid kun til adressene som er fullstendig e-postadresser, og som er spesifisert i følgende mottakerfelt:
 • Til
 • Kopi
 • Blindkopi
 • Svar til
Årsak
Dette problemet oppstår fordi Windows Server 2003 inneholder en funksjon som endrer aliasene til den fullstendige e-postadressen. SQL Server 2005 Reporting Services er avhengig av denne funksjonen for å kunne bruke e-postaliaser i stedet for fullstendige e-postadresser. For å bidra til å kunne filtrere ut falske e-postadresser inneholder Windows Vista og Windows Server 2008 imidlertid ikke denne funksjonen.
Løsning
Hvis du vil løse dette problemet, må du først kontrollere at en fullstendig e-postadresse er spesifisert som e-postadressen for avsenderen for rapporteringsserveren. Bruk en av følgende metoder til å gjøre dette:
 • På siden E-postinnstillinger i konfigureringsverktøyet Reporting Services spesifiserer du en fullstendig e-postadresse i stedet for et alias for Avsenderadresse-innstillingen.
 • I Rsreportserver.config-filen spesifiserer du en fullstendig e-postadresse i stedet for et alias for Fra-merket som er plassert under RSEmailDPConfiguration-merket. Som standard ligger konfigurasjonsfilen i følgende mappe:
  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.x\Reporting Services\ReportServer
Deretter bruker du en av følgende metoder til å løse problemet.

Metode 1

Angi DefaultHostName-innstillingen for konfigurasjonsfilen for rapportserveren til et domenenavn. Slik gjør du:
 1. Åpne Rsreportserver.config-konfigurasjonsfilen.
 2. Endre DefaultHostName-innstillingen slik:
  <DefaultHostName>DomainName</DefaultHostName>
  Obs! DomainName er en plassholder for domenenavnet.

Metode 2

Abonnement-siden i Report Manager må du kontrollere at alle e-postadressene i følgende felt er fullstendige e-postadresser:
 • Til
 • Kopi
 • Blindkopi
 • Svar til
Status
Dette er den ønskede virkemåten.
Mer informasjon

Fremgangsmåte for å gjenskape problemet

 1. På en Windows Vista-basert datamaskin eller på en Windows Server 2008-basert datamaskin installerer du SQL Server 2005 Reporting Services.
 2. Opprett en rapport.
 3. Opprett et e-postleveringsabonnement for rapporten ved å skrive inn et e-postalias i Til-feltet for abonnementet.
 4. Prøv å levere rapporten til e-postabonnementet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 945601 – Forrige gjennomgang: 04/22/2008 19:53:51 – Revisjon: 1.1

Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services

 • kberrmsg kbtshoot kbprb kbsql2005rs kbexpertiseadvanced KB945601
Tilbakemelding