Brukere som bruker Outlook 2003 kan ikke publisere informasjon om ledig/opptatt i Ecxhange Server 2010 eller Exchange Server 2007

Symptom
Brukere som bruker Microsoft Office Outlook 2003 kan ikke publisere informasjon om ledig/opptatt i Exchange Server 2010 eller Exchange Server 2007. Kun firkanter (#) vises i informasjonen om ledig/opptatt for brukerne. I tillegg blir følgende hendelse logget i programloggen:

Hendelses-ID: 8207
Kategori: Generelt
Kilde: MSExchangeFBPublish
Type: Feil
Melding: Feil under oppdatering av offentlig mappe med ledig/opptatt-informasjon på virtuell maskin <Exchange2007Servernavn>. Feilnummeret er 0x80004005

Når du kjører Outlook-kommandoen /cleanfreebusy, får du følgende feilmelding:
Kan ikke fjerne din freebusy-informasjon
Dette problemet vil vanligvis oppstå i et miljø som bare består av Exchange 2010 eller Exchange 2007. Du kan oppleve dette problemet hvis du migrerer fra en eldre versjon av Exchange, eller hvis du installerer en ny Exchange Server 2010 eller Exchange Server 2007-organisasjon.
Årsak
Dette problemet oppstår fordi det ikke finnes kopier av minst én Ledig/Opptatt-mappe i Exchange Server 2010 eller Exchange Server 2007-organisasjonen.
Løsning
Problemet kan løses på følgende måte:
 1. Kjør følgende kommando i Exchange Management Shell:
  get-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY" -Recurse | fl name,Replicas
  Legg merke til at minst en av mappene SCHEDUE+ FREE BUSY mangler en Exchange 2010 eller Exchange 2007-server oppført som kopi. For eksempel kan svaret se slik ut:
  Name : EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Replicas : {}
 2. Kjør følgende kommando i Exchange Management Shell:
  set-publicfolder -Identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\<Mappenavn>" -replicas "<Target PF Database>"
  Skriv for eksempel inn:
  Set-publicfolder –identity "\NON_IPM_SUBTREE\SCHEDULE+ FREE BUSY\EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)” –Replicas “Server\Storage Group\Public Folder Database”
 3. Undersøk at den offentlige mappegruppen har en kopi ved hjelp av kommandoen fra trinn 1.I det følgende eksempelet har mappen nå et kopiobjekt.
  Navn: EX:/o=contoso/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT) Replicas : {Offentlig mappedatabase}
Merk Alle brukere som mangler ledig/opptatt-data må godta eller avslå en møteforespørsel for å opprette ledig/opptatt-data.
Mer informasjon
Postboksattributtet legacyExchangeDN angis når den postboksen opprettes. Det avhenger av den administrative gruppen serveren tilhørte på opprettelsestidspunktet. Så lenge du har Outlook 2003-klienter må du beholde en kopi av alle Ledig/Opptatt-mapper som har eksistert i organisasjonen for å sikre at disse klientene har tilgang til Ledig/Opptatt-informasjon. Outlook 2007-klienter bruker tilgjengelighetstjenstene for å få informasjon om Ledig/Opptatt. De rammes ikke av denne begrensningen.
Egenskaper

Artikkel-ID: 945602 – Forrige gjennomgang: 11/09/2009 20:54:57 – Revisjon: 4.0

Microsoft Exchange Server 2010 Standard, Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB945602
Tilbakemelding