Feilmelding når du forsøker å lagre en fil i Excel 2007 eller 2003: You are attempting to save a file that is blocked by your registry policy setting

Symptom
Når du forsøker å lagre en fil i Microsoft Office Excel 2007 eller 2003, lagres den ikke. I tillegg får du følgende feilmelding:
You are attempting to save a file that is blocked by your registry policy setting.
Årsak
Dette problemet kan oppstå når en administrator har lagt begrensninger på hva slags filer som kan åpnes eller lagres i Excel 2007 eller 2003. Administratoren kan gjøre dette ved hjelp av en registernøkkel.

I Excel 2007 kan registernøkkelen angis i Administrative maler for 2007 Office system. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se avsnittet om Excel 2007 under Mer informasjon.

Når det gjelder Excel 2003, gir oppdatering 933666 systemansvarlig muligheten til å blokkere evnen til å lagre eller åpne filer i Excel 2003. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se avsnittet om Excel 2003 under Mer informasjon.

Som standard blokkeres følgende filer i Excel 2003 Service Pack 3:
 • Microsoft Excel 4.0-diagrammer (*.xlc)
 • DBF 2 (dBASE II) (*.dbf)
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
938810 Informasjon om visse filformater som blokkeres når du har installert Office 2003 Service Pack 3 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Løsning
Problemet kan løses på en av følgende måter:
 • Be systemadministratoren om å endre innstillingene for gruppepolicy.
 • Forsøk å lagre filen i et format som ikke er blokkert av systemadministratoren.
Mer informasjon

Excel 2007

Systemansvarlig kan angi restriksjoner for hva slags filer som kan lagres i Excel 2007. Dette gjøres ved å konfigurere registret på klientmaskinen ved hjelp av Administrative maler for 2007 Office system.

Tabellen nedenfor viser hvilke DWORD-navn systemansvarlig kan legge til i registret for å legge begrensninger på bestemte filtyper ved hjelp av undernøkkelen FileSaveBlock. Den viser dessuten hvilke filtyper som begrenses.
DWORD-navnFiltyper som begrenses
OpenXmlFilesXLSX, XLSM, XLTX, XLTM, XLAM
Binary12FilesXLSB
BinaryFilesXLS, XLA, XLT, XLM, XLW, XLB
HtmlandXmlssFilesMHT, MHTML, HTM, HTML, XML, XMLSS
XmlFilesXML
DifandSylkFilesDIF, SLK
TextFilesTXT, CSV, PRN
Obs! 

Excel 2003

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlig problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for å følge fremgangsmåten nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
Administratorer kan legge begrensninger for hva slags filer som kan lagres i Excel 2003. Denne muligheten var ikke til stede i den opprinnelige versjonen av Microsoft Office 2003. Hvis du vil ha muligheten til å begrense hva slags filer som kan lagres i Excel 2003, kan du installere sikkerhetsoppdatering 933666. Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerhetsoppdatering 933666, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
933666 Beskrivelse av sikkerhetsoppdateringen for Excel 2003: 8. mai 2007
Systemansvarlig har følgende metoder til rådighet for å begrense hvilke filtyper som kan lagres i Excel 2003: Tabellen nedenfor viser hvilke DWORD-navn systemansvarlig kan legge til i registret for å legge begrensninger på bestemte filtyper ved hjelp av undernøkkelen FileSaveBlock. Den viser dessuten hvilke filtyper som begrenses.
DWORD-navnFiltyper som begrenses
BinaryFilesXLS, XLA, XLT, XLM, XLW, XLB
HtmlandXmlssFilesMHT, MHTML, HTM, HTML, XML, XMLSS
XmlFilesXML
DifandSylkFilesDIF, SLK
TextFilesTXT, CSV, PRN
ConvertersAlle filformater som er tilgjengelige ved hjelp av et konverteringsprogram for tekst (inkludert Compatibility Pack for Office)
DatabaseandDatasourceFilesDBF4, DBF3
LotusandQuattroFilesMicrosoft Excel 97-Excel 2003 & 5.0/95 Workbook, Microsoft Excel 3.0 Macro, Microsoft Excel 2.1 Macro, Microsoft Excel 4.0 Macro, Excel 4.0 International Macro, Microsoft Excel 2.1 Worksheet, Microsoft Excel 4.0 Worksheet, Microsoft Excel 3.0 Worksheet, Microsoft Excel 4.0 Workbook, WK1, WK4, WKS, WK3, WK1 FMT, WQ1, WK3 FM3
LegacyBinaryFilesMicrosoft Excel 4.0-diagramfiler (*.xlc) (Office 2003 SP3)
LegacyDatabaseAndDatasourceFilesDBF 2-filer (dBASE II) (*.dbf) (Office 2003 SP3)
Fremgangsmåte for aktivering av innstillingene for undernøkkelen FileSaveBlock:
 1. Avslutt Excel.
 2. I Excel 2003 Installerer du sikkerhetsoppdatering 933666 hvis denne ikke er installert fra før.
 3. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn regedit i Åpne-boksen. Klikk OK.
 4. Finn én av følgende registerundernøkler, og klikk denne:

  Excel 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Excel 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileSaveBlock
  Obs!  Hvis undernøkkelen FileSaveBlock ikke finnes, oppretter du den. Fremgangsmåte:
  1. Klikk for å velge undernøkkelen Security.
  2. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter Nøkkel.
  3. Skriv inn FileSaveBlock, og trykk deretter ENTER.
 5. Pek på NyRediger-menyen, og klikk deretter DWORD-verdi.
 6. Skriv inn DWORD-navnet for filene det skal legges begrensinger på, og trykk deretter ENTER. Hvis du for eksempel vil legge begrensninger på filtypene XLS, XLA, XLT, XLM, XLW og XLB, skriver du inn BinaryFiles.
 7. Høyreklikk DWORD-navnet du skrev inn i trinn 6, og klikk deretter Endre.
 8. I Verdidata-boksen skriver du inn 1 og deretter klikker du OK.
 9. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
922848 Du får en feilmelding når du forsøker å åpne en filtype som er blokkert ved hjelp av policyinnstillingene for registret i Excel 2007 eller 2003.
excel2007 excel2k7 excel12 xl2007 xl2k7 xl12 excel2003 excel2k3 excel11 xl2003 xl2k3 xl11
Eigenschappen

Artikel-id: 945797 - Laatst bijgewerkt: 03/16/2009 23:21:23 - Revisie: 2.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbsavefile kbopenfile kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbprb KB945797
Feedback