Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilmelding når du kjører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rapporteringsfeil. Rapporten kan ikke vises."

Symptom
Du får følgende feilmelding når du kjører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0:
Rapporteringsfeil. Rapporten kan ikke vises.
I tillegg blir følgende hendelse logget i loggfilen for rapportserveren:
w3wp!processing!5!12/10/2007-15:06:18:: e ERROR: Throwing
Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Cannot create a connection to data source 'CRM'.
Info: Microsoft.ReportingServices.ReportProcessing.ReportProcessingException: Cannot create a connection to data source 'CRM'. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Cannot open database "MSCRM_CONFIG" requested by the login. The login failed.
Login failed for user <Placeholder for authenticating account>.
Årsak
This problem occurs because the account that the Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services is using to authenticate does not have permissions to the Microsoft CRM databases.
Løsning
For å løse dette problemet, gir du den aktuelle kontoen tillatelser for tilgang til Microsoft CRM-databasene. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Identifiser kontoen som brukes av Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server som godkjenner mot Microsoft SQL Server.

  For Microsoft SQL Reporting Services 2005

  Hvis Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services er installert på en av SQL Reporting Services 2005-instans, vil Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services godkjennes mot SQL Server som identiteten til Internet Information Services (IIS) programpoolen som brukes av SQL Reporting Services. Følg fremgangsmåten under for å bestemme identiteten til IIS-programpoolen som brukes av SQL Reporting Services:
  1. PÅ Microsoft SQL Reporting Services-servern klikk Start-knappen, og pek deretter på Alle programmer, klikk Microsoft SQL Server 2005, klikk Configuration Tools og klikk deretter på Reporting Services Configuration.
  2. I Report Server Installation Instance Selection, velg SQL Reporting Services-instansen der Microsoft CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services er installert og klikk deretter Connect.
  3. Klikk Web Service Identify. Noter ned verdien for ASP.NET Service Account. Denne verdien angir hvilken konto som brukes for IIS-programpoolen som brukes av SQL Reporting Services, som er også kontoen som brukes av Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services når den godkjenner mot SQL Server.

  For SQL Reporting Services 2008

  Hvis Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services er installert på en SQL Reporting Services 2008-instans, vil den godkjenne mot SQL Server som kontoen som kjører SQL Server Reporting Services Windows service. Fremgangsmåte for å fastslå kontoen som kjører Windows-tjenesten SQL Server Reporting Services:
  1. På Microsoft SQL Reporting Services-serveren klikkStart-knappen, deretter pek påAdministrative Tools og klikk deretter på Services.
  2. Finn SQL Server Reporting Services-tjenesten og noter ned verdien som vises i Log On As-kolonnen.
 2. Gi den aktuelle kontoen tillatelser for tilgang til Microsoft CRM-databasene.
  Hvis SQL Reporting Services og SQL Server-databasene er installert på samme server og kontoen som ble identifisert i trinn 1 er Network Service, gjør følgende:
  1. Start SQL Server Management Studio. Gjør dette ved å klikke Start-knappen, pek deretter på Alle programmer, pek på Microsoft SQL Server 2005 og klikk deretter SQL Server Management Studio.
  2. Utvid Security, utvid logins, høyreklikk NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE og klikk deretter Properties.
  3. Klikk User Mappings.
  4. Klikk for å merke av i Organization_name_MSCRM-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.

   Obs!Organization_name er en plassholder for det aktuelle organisasjonsnavnet.
  5. Klikk for å merke av i MSCRM_Config-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.
  6. Klikk OK.


  Hvis SQL Reporting Services og SQL-databasene er installert på samme server og kontoen som ble identifisert i rinn 1 er Local System, gjør følgende:
  1. Start SQL Server Management Studio. Gjør dette ved å klikke Start-knappen, pek deretter på Alle programmer, pek på Microsoft SQL Server 2005 og klikk deretter SQL Server Management Studio.
  2. Utvid Security, utvid logins, høyreklikk NT AUTHORITY\SYSTEM og klikk deretter Properties.
  3. Klikk User Mappings.
  4. Klikk for å merke av i Organization_name_MSCRM-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.

   Obs!Organization_name er en plassholder for det aktuelle organisasjonsnavnet.
  5. Klikk for å merke av i MSCRM_Config-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.
  6. Klikk OK.


  Hvis SQL Reporting Services og SQL Server-databasene er installert på separate servere og kontoen som ble identifisert i trinn 1 er Network Service eller Local System, gjør følgende:
  1. a. Åpne Active Directory-brukere og -datamaskiner og bekreft at SQL Reporting Services-datamaskinkontoer er et medlem av SQLAccessGroup som ble opprettet av installasjonen av Microsoft Dynamics CRM.
  2. Start SQL Server Management Studio. Gjør dette ved å klikke Start-knappen, pek deretter på Alle programmer, pek på Microsoft SQL Server 2005 og klikk deretter SQL Server Management Studio.
  3. Utvid Security, utvid logins, høyreklikk SQLAccessGroup og klikk deretter Properties.
  4. Klikk User Mappings.
  5. Klikk for å merke av i Organization_name_MSCRM-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.

   Obs!Organization_name er en plassholder for det aktuelle organisasjonsnavnet.
  6. Klikk for å merke av i MSCRM_Config-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.
  7. Klikk OK.


  Gjennomfør følgende trinn hvis SQL Reporting Services kjører som en domenebrukerkonto:
  1. Åpne Active Directory-brukere og -datamaskiner og bekreft at brukerkontoen identifisert i trinn 1 er et medlem av SQLAccessGroup som ble opprettet av installasjonen av Microsoft Dynamics CRM.
  2. Start SQL Server Management Studio. Gjør dette ved å klikke Start, peke på Alle programmer, Microsoft SQL Server 2005 og deretter klikke SQL Server Management Studio.
  3. Utvid Security, utvid logins, høyreklikk SQLAccessGroup og klikk deretter Properties.
  4. Klikk User Mappings.
  5. Klikk for å merke av i Organization_name_MSCRM-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.

   Obs!Organization_name er en plassholder for det aktuelle organisasjonsnavnet.
  6. Klikk for å merke av i MSCRM_Config-avmerkingsboksen, og klikk deretter for å merke av i avmerkingsboksene public og CRMReaderRole.
  7. Klikk OK.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
946289 Feilmelding når du kjører en rapport i Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Rapporten kan ikke vises."
Egenskaper

Artikkel-ID: 946585 – Forrige gjennomgang: 09/12/2011 00:34:00 – Revisjon: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 4.0

 • kbmbsreports kberrmsg kbexpertisebeginner kbtshoot kbmbsmigrate kbprb kbexpertiseinter KB946585
Tilbakemelding