Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Internet Explorer 6 slutter å reagere etter at du har installert sikkerhetsoppdatering 942615 på en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2

Symptom
På datamaskiner med Windows XP Service Pack 2 (SP2) kan Internet Explorer 6 slutte å reagere når du forsøker å gå til et webområde. Dette problemet oppstår når du har installert sikkerhetsoppdatering 942615 (MS07-069).

I tillegg kan det hende du får en feilmelding som ligner på følgende:
Det har oppstått et problem, og Internet Explorer må lukkes. Vi beklager det inntrufne.
Hvis du holdt på med noe, kan det hende du mistet informasjonen du arbeidet med.
Fortell Microsoft om dette problemet.
Vi har opprettet en feilrapport du kan sende til oss, slik at vi kan forbedre Internet Explorer. Rapporten vil bli behandlet konfidensielt og anonymt.
Hvis du vil se hva denne feilrapporten inneholder, kan du klikke her.
Feilrapporten inneholder følgende feilsignaturinformasjon.
ProgramnavnProgramversjonModulnavnModulversjonForskyvning
iexplore.exe6.0.2900.2180urlmon.dll6.0.2900.32310003b5ce
Workaround

Informasjon om sikkerhetsoppdatering

Hvis du vil løse dette problemet, må du installere den seneste kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer. Hvis du vil installere de seneste oppdateringene, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Du finner mer teknisk informasjon om de nyeste kumulative sikkerhetsoppdateringene for Internet Explorer, på følgende Microsoft-webområde: Obs!  Denne hurtigreparasjonen ble gitt ut for første gang i sikkerhetsoppdatering 947864 (MS08-024). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
947864 MS08-024: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned 946627-pakken nå.

Utgivelsesdato: 20. desember 2007

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Mer informasjon
Når dette problemet oppstår, skrives de følgende feilene til programloggen ved hjelp av Windows-feilrapportering:
Dato: dato
Klokkeslett: klokkeslett
Type: feil
Bruker: ikke tilgjengelig
Datamaskin: datamaskinnavn
Kilde: programfeil
Kategori: ingen
Hendelses-ID: 1000
Beskrivelse: feilende program iexplore.exe, versjon 6.00.2900.2180, feilende modul Urlmon.dll, versjon 6.0.2900.3231, feiladresse 0x0003b5ce
Dato: dato
Klokkeslett: klokkeslett
Type: feil
Bruker: ikke tilgjengelig
Datamaskin: datamaskinnavn.
Kilde: programfeil
Kategori: ingen
Hendelses-ID: 1001
Beskrivelse: feil i minneområdet 564261486
Oppdatering 946627 utfører én av følgende handlinger:
  • Hvis hurtigreparasjon 942367 er installert, aktiveres hurtigreparasjon 942367 ved å legge til en DWORD-verdi kalt *, som har en verdi på 1, i følgende registerundernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTECT_DECOMPRESSION_FILTER_FROM_ABORT_KB942367
  • Hvis oppdatering 942615 (MS07-069) er installert, løses problemet ved å legge til en DWORD-verdi kalt *, som har en verdi på 1, i følgende registerundernøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_PROTECT_DECOMPRESSION_FILTER_FROM_ABORT_KB942367
Hvis du har installert andre hurtigreparasjoner for Internet Explorer tidligere, aktiverer denne registerverdien hurtigreparasjon 942367. Hvis derimot ingen hurtigreparasjoner for Internet Explorer er installert på systemet, fører ikke den nye registerverdien til funksjonelle endringer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
942367 Internet Explorer 6 kan slutte å reagere når du forsøker å gå til et webområde på en Windows XP Service Pack 2-basert datamaskin der visse kumulative sikkerhetsoppdateringer for Internet Explorer er installert (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetsbulletin MS07-069, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
942615 MS07-069: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer

Lignende problemer og løsninger

 Veiledende hjelp til feilsøking av lignende problemer.

Selvhjelp til feilsøking av lignende problemer, beregnet på nybegynnere og middels erfarne brukere, er tilgjengelig på følgende Microsoft-webområde:
KoblingInternet Explorer slutter å reagere, slutter å fungere, eller startes på nytt

Obs!  Det er ikke sikkert denne veildende hjelpen er tilgjengelig på alle språk.
Egenskaper

Artikkel-ID: 946627 – Forrige gjennomgang: 05/06/2008 16:42:44 – Revisjon: 6.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbbug kbfix atdownload kbqfe kbprb kbnofix kbregistry kbexpertiseinter KB946627
Tilbakemelding