Beskrivelse av oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.0.1

Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS08-014. Denne sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om disse sikkerhetsoppdateringene for Microsoft Office 2008 for Mac. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, går du til følgende Microsoft-webområde:

Detaljer for sikkerhetsoppdateringen

Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.0.1 inneholder flere endringer som forbedrer sikkerheten, stabiliteten og ytelsen. Disse endringene inkluderer hurtigreparasjoner for brukere av Mac OS X 10.5 Leopard, og inkluderer hurtigreparasjoner for sikkerhetsproblemer som en angriper kan bruke til å skrive over innholdet i datamaskinens minne ved hjelp av skadelig kode.

Forbedringer som er inkludert i oppdateringen

Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.0.1 inkluderer følgende forbedringer.

Forbedringer for alle Microsoft Office 2008 for Mac-programmer

 • Sikkerheten er forbedret.
  Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer i Office 2008 som en angriper kan bruke til å skrive over innholdet i datamaskinens minne ved hjelp av skadelig kode.
 • Office Installer gir ikke lenger begrensede brukere uautorisert tilgang til Office 2008 for Mac-programfiler.
  Denne oppdateringen løser et problem som kan gi en lokal bruker som ikke har administratortillatelser, tilgang til Office 2008-programfiler. Dette problemet oppstår når den ikke-administrative brukerkontoen er tilordnet bruker-IDen 502. Dette problemet påvirker bare datamaskiner som har mer enn én lokal brukerkonto, og påvirker hovedsakelig miljøer som for eksempel offentlige datamaskinlaboratorier og nettverk på arbeidsplasser, der tilgang til programfiler er begrenset.
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  948488 Begrensede brukere kan ha uautorisert tilgang til Office 2008 for Mac-programfiler (denne artikkelen kan være på engelsk)

Forbedringer for Microsoft Word 2008 for Mac

 • Stabiliteten er forbedret når du starter Word 2008.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at Word 2008 avsluttes uventet når du prøver å starte programmet. Problemet oppstår når Word 2008 prøver å importere innstillingene fra tidligere versjoner av Word som kan være installert på datamaskinen.
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  948489 Word 2008 for Mac krasjer når du prøver å starte programmet (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Stabiliteten er forbedret når du kontrollerer staving og grammatikk eller bruker et italiensk tastatur.
  Denne oppdateringen løser problemer som fører til at Word 2008 avsluttes uventet når du kontrollerer staving eller grammatikk. Dette omfatter et problem som oppstår når en bruker som ikke har administratortillatelser, prøver å kontrollere grammatikk på italiensk, eller prøver å bruke et italiensk tastatur.
 • Tomme sider skrives ikke lenger ut når du skriver ut til en skriver med høy oppløsning.
  Denne oppdateringen løser et problem i Mac OS X 10.5 Leopard som gjør at det skrives ut tomme sider når du skriver ut til en skriver med høy oppløsning.
 • Dokumenter som inneholder Word 2007 for Windows-formler, åpnes korrekt.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Word 2008 fra å åpne noen dokumenter. Problemet påvirker bare dokumenter som inneholder formler som er opprettet i Word 2007 for Windows.
 • Sletting av sitater er forbedret.
  Denne oppdateringen løser et problem som hindrer brukere i å slette sitater ved å trykke DELETE.
 • Skrifterstatning er forbedret.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av PowerPC-baserte Macintosh-datamaskiner, som fører til at skrifter i dokumenter som er opprettet i Word for Windows, vises feil når dokumentet åpnes i Word 2008.

Forbedringer for Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Stabiliteten er forbedret.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som fører til at Excel 2008 avsluttes uventet. I tillegg forbedrer denne oppdateringen den generelle stabiliteten under vanlig bruk, for eksempel kopiering og innliming av data.
 • ARBEIDSDAG-funksjonen beregner feil.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at ARBEIDSDAG-funksjonen returnerer feil resultater ved beregninger på et ark som bruker 1904-datosystemet. 1904-datosystemet er standard datosystem for nye ark i Excel for Mac.
 • Støtte for sekundærskjermer er forbedret.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av datamaskiner som har mer enn én skjerm. Dette problemet hindrer brukere i å flytte arbeidsbokvinduer til en plassering som er større enn maksimumshøyden for primærskjermen på sekundærskjermen. Dette problemet påvirker brukere som plasserer en sekundærskjerm over primærskjermen.
 • Påliteligheten er forbedret for hovedbokark.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at breddeinnstillingene for kolonner i et hovedbokark går tapt når arbeidsboken lagres i følgende filformater: XLSX, XLSB, XLTX eller XLTM. Denne oppdateringen løser også et problem som fører til at beregnede kolonner som for eksempel Balanse-kolonnen, feilaktig viser en arkfeil når kolonnen settes inn.
 • Rotert tekst roteres ikke lenger vannrett når du sletter en kolonne.
  Denne oppdateringen løser et skjermproblem som fører til at rotert tekst roteres vannrett. Dette problemet vises når du sletter en kolonne på et ark som inneholder rotert tekst.
 • Celleformatering i Excel 97-2004-arbeidsbøker endres ikke lenger uventet.
  Denne oppdateringen løser et problem som noen ganger fører til at formateringen av tomme celler endres uventet. Problemet oppstår når du lagrer og deretter åpner en fil som bruker filformatet Excel 97-2004-arbeidsbok (.xls).
 • Påliteligheten er forbedret når du kopierer og limer inn koblede data og diagrammer.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at et kopiert dataområde i Excel 2008 limes inn feil i et Word 2008-dokument når du kobler de innlimte dataene til kildedataene. Denne oppdateringen løser også et problem som oppstår når et diagram kopieres fra Excel til et Word-dokument eller til en PowerPoint-presentasjon. Problemet hindrer diagrammet i å bli oppdatert når kildedataene endres.
 • Stabilitet er forbedret når du bruker IMEen Ergosoft egbridge til å angi data.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av Mac OS X 10.5 Leopard, som fører til at Excel 2008 slutter å svare når du bruker IMEen (Input Method Editor) Ergosoft egbridge Universal 2 v17.0.2 til å angi data i et ark.

  Hvis du vil ha mer informasjon om egbridge Universal 2, kan du gå til følgende webområde:

Forbedringer for Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Ytelsen er forbedret når du åpner PowerPoint 2008.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av Mac OS X 10.5.2 Leopard, som fører til at PowerPoint 2008 åpnes sakte.
 • Tegnavstand og oppsett er forbedret.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at noen tegn vises for nær hverandre.
 • Påliteligheten er forbedret når du lagrer på et SMB-nettverksvolum.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av Mac OS X 10.5 Leopard, som fører til problemer og mulig tap av data når du lagrer en PowerPoint-presentasjon på et nettverksvolum som bruker SMB-protokollen. Nedenfor vises et eksempel på protokollen:
  smb://datamaskinnavn/volumnavn
 • Påliteligheten er forbedret når du lagrer PowerPoint 97-2004-presentasjonsfiler.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av PowerPC-baserte Macintosh-datamaskiner, som påvirker presentasjoner som inneholder en kobling til en lydfil, for eksempel en MP3-fil. Når en PowerPoint-presentasjonsfil (.pptx) som inneholder en kobling til en lydfil, lagres i filformatet PowerPoint 97-2004-presentasjon (.ppt), kan dette problemet føre til at filen blir skadet eller uleselig. Når du prøver å åpne en fil som er påvirket av dette problemet, får du følgende feilmelding:
  Det oppstod en feil under lesing av bane_til_fil. Filen kan ikke åpnes.

Forbedringer for Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Varsellyder spilles nå av når du bruker Entourage i Mac OS X 10.5 Leopard.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av Mac OS X 10.5 Leopard, som forhindrer at varsellyder som eksempel lyd ved ny e-post og lyd ved sending av e-post spilles av når du bruker Entourage 2008.
 • Påliteligheten er forbedret når du kobler til en server som kjører IBM Lotus Domino ved bruk av IMAP.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage 2008 fra å bli koblet til servere som kjører IBM Lotus Domino 7.0.3 og IBM Lotus Domino 8 ved bruk av IMAP.
 • Påliteligheten er forbedret når du synkroniserer med en server som kjører Microsoft Exchange Server.
  Denne oppdateringen forbedrer synkroniseringsstøtte for brukere av Exchange-kontoer ved å redusere forekomster av like eller manglende kalenderhendelser og ved å gi mer konsekvens med endringer i kalenderen på Exchange-serveren. I tillegg løser denne oppdateringen et problem for forhindrer noen brukere av Entourage 2008 fra å synkronisere kontaktlisten med Exchange-serveren.
 • Påliteligheten er forbedret når du synkroniserer data med enheter og andre programmer.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at Sync Services-komponenten avsluttes uventet under synkronisering av kalender- og kontaktinformasjon til iCal, til adresseboken og til mobile enheter som er koblet til gjennom iSync eller iTunes.
 • Import av regler og identiteter er forbedret.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage 2008 fra å importere identiteter som er opprettet i den svenske versjonen av Entourage 2004. Denne oppdateringen løser også et problem som forhindrer kjøring av noen importerte Entourage 2004-regler, for eksempel POP-regler og prioritetsbaserte regler.
 • Stabiliteten er forbedret når du bruker databaseverktøyet til å bygge en stor identitetsdatabase på nytt.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at databaseverktøyet slutter å svare eller bruker unødvendige mengder minneressurser når du bruker det til å bygge en stor identitetsdatabase på nytt.

Forutsetninger

Før du installerer oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.0.1, må du kontrollere at datamaskinen kjører Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senere versjon av Mac OS X-operativsystemet.

Hvis du vil kontrollere om datamaskinen oppfyller denne forutsetningen, klikker du Om denne maskinenApple-menyen.

Hvordan du får tak i oppdateringen

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned oppdateringspakken for Microsoft Office 2008 for Mac 12.0.1 nå.

Utgivelsesdato: 11.03.08

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Oppdaterte filer

Hvis du vil se en fullstendig liste over filene som legges til eller endres av denne oppdateringen, kan du dobbeltklikke installasjonsprogrammet for Office 2008 for Mac 12.0.1, og deretter klikke Vis filerFil-menyen.

Merknader

 • Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.0.1 er også tilgjengelig fra Microsoft automatiske oppdateringer. Automatiske oppdateringer er et program som automatisk holder Microsoft-programvare oppdatert.

  Hvis du vil bruke Automatiske oppdateringer, starter du et Microsoft Office-program. Klikk deretter Se etter oppdateringerHjelp-menyen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om ressurser for Office 2008 for Mac, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Eigenschappen

Artikel-id: 948057 - Laatst bijgewerkt: 03/13/2008 14:19:55 - Revisie: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB948057
Feedback