Avinstallere Windows Vista SP1 som et trinn i feilsøkingsprosessen

INNLEDNING
Windows Vista Service Pack 1 (SP1) er en viktig oppdatering. Den inneholder en rekke oppdateringer for stabilitet og brukervennlighet i Windows Vista.

Etter at du har installert Windows Vista SP1, kan det hende at en maskinvareenhet eller et installert program ikke fungerer som før. Derfor kan du avinstallere Windows Vista SP1 som et trinn i feilsøkingsprosessen.

Denne artikkelen beskriver de anbefalte metodene for å avinstallere Windows Vista SP1.
Mer informasjon
Bruk en av metodene nedenfor for å avinstallere Windows Vista SP1.

Metode 1: Bruke elementet Programmer og funksjoner i Kontrollpanel

Slik avinstallerer du Windows Vista SP1 ved hjelp av elementet Programmer og funksjoner i Kontrollpanel:
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn Appwiz.cpl i Start søk-boksen, og klikk deretter Appwiz.cpl i Programmer-listen.

  Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 2. Klikk Vis installerte oppdateringer.
 3. Klikk Service Pack for Microsoft Windows (KB936330), og klikk deretter Avinstaller.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre avinstallasjonen.

Metode 2: Bruke Systemgjenoppretting

Du kan bruke frakoblet Systemgjenoppretting eller Systemgjenoppretting for å fjerne Windows Vista SP1.

Obs!  Vi anbefaler at du bruker frakoblet Systemgjenoppretting.

Obs!  Personlige filer eller data blir ikke slettet under systemgjenopprettingen.

Frakoblet Systemgjenoppretting

Slik bruker du frakoblet Systemgjenoppretting for å fjerne Windows Vista SP1:

Obs!  Du må ha en Windows Vista-DVD for å kunne bruke frakoblet Systemgjenoppretting. Datamaskinen må dessuten være konfigurert til å starte opp fra DVD-stasjonen. I noen tilfeller må du endre BIOS-innstillingene på datamaskinen for å konfigurere datamaskinen til å starte opp fra DVD-stasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen til å starte opp fra DVD-stasjonen, kan du se i dokumentasjonen fra eller kontakte datamaskinleverandøren.
 1. Sett inn Windows Vista-DVDen, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Trykk en tast når du får følgende melding:
  Trykk en tast for å starte opp fra CD eller DVD.
 3. Angi følgende innstillinger, og klikk deretter Neste:
  • Språk som skal installeres
  • Klokkeslett- og valutaformat
  • Tastatur eller inndatametode
 4. Klikk Reparer datamaskinen, velg om nødvendig operativsystemet du vil reparere, og klikk deretter Neste.
 5. Klikk Systemgjenoppretting, og klikk deretter Neste.
 6. Klikk gjenopprettingspunktet som tilsvarer installasjonsdatoen for Service Pack 1. Beskrivelsen for gjenopprettingspunktet er enten Installer: Windows Update eller Installer: Windows Vista Service Pack 1.
 7. Bekreft diskene du vil gjenopprette, og klikk deretter Neste.
 8. Klikk Fullfør, og klikk deretter Ja når du blir bedt om det.
 9. Klikk Start på nytt når systemgjenopprettingen er fullført for å starte datamaskinen på nytt.
 10. Etter at datamaskinen har startet på nytt, klikker du Lukk for å bekrefte at systemgjenopprettingen var vellykket.

Systemgjenoppretting i Windows Vista

Slik bruker du Systemgjenoppretting i Windows Vista for å fjerne Windows Vista SP1:

Viktig!  Før du bruker Systemgjenoppretting må du ha startet datamaskinen minst én gang siden du installerte Windows Vista SP1. Ved å starte datamaskinen på nytt blir eventuelle ventende prosesser avsluttet.
 1. Klikk Startstartknapp, skriv inn rstrui i Start søk-boksen, og klikk deretter rstrui i Programmer-listen.

  Tillatelse for brukertilgangskontroll Hvis du blir bedt om å angi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller klikker Fortsett.
 2. Klikk Neste i vinduet Gjenopprett systemfiler og -innstillinger.
 3. I vinduet Velg et gjenopprettingspunkt klikker du gjenopprettingspunktet som tilsvarer installasjonsdatoen for Service Pack 1, og deretter klikker du Neste.

  Obs!  Beskrivelsen for gjenopprettingspunktet er enten Installer: Windows Update eller Installer: Windows Vista Service Pack 1.
 4. Bekreft gjenopprettingspunktet du vil bruke, og klikk deretter Fullfør.
Eigenschappen

Artikel-id: 948537 - Laatst bijgewerkt: 09/25/2011 11:40:00 - Revisie: 3.0

Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition

 • kbservicepack kbexpertisebeginner kbhowto KB948537
Feedback