Når du prøver å installere Windows XP Service Pack, vises feilmeldingen Ingen tilgang eller Installasjonen av Service Pack ble ikke fullført

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Når du installerer Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Service Pack 3 (SP3), kan det vises en feilmelding lik denne:
Feil ved installasjon av Service Pack 3. Ingen tilgang.
Feil ved installasjon av Service Pack 3. Installasjonen av Service Pack er ikke fullført
Filen Svcpack.log kan også inneholde følgende feilmelding:
DoRegistryUpdates mislyktes
Årsak
Disse feilene kan oppstå hvis tillatelser for én eller flere registernøkler er begrenset på en måte som hindrer oppdateringspakken i å oppdatere nøklene. Registernøkler kan begrenses av enkelte programmer som endrer systemets tilgangskontrollister (SACL) i registret slik at administratorkontoer ikke kan endre dem. Installasjonsprogrammet for oppdateringspakken kjøres med administratorkonto (bruker), og har derfor ikke tilgang til begrensede registernøkler. Hvis Windows XP Service Pack ikke kan oppdatere en registernøkkel fordi den er begrenset av et annet program, mislykkes installasjonen av oppdateringspakken.

Hvis du vil finne ut om en oppdatering for registret har mislyktes, går du til delen Mer informasjon.
Løsning
Bruk feilsøkingsmetodene nedenfor i den rekkefølgen de vises, for å løse problemet. Disse metodene er beregnet for viderekomne til avanserte brukere.

Obs!  Du må være logget på Windows via en administratorkonto for å kunne bruke disse metodene. Hvis dette er din personlige datamaskin, er du sannsynligvis allerede logget på via en administratorkonto. Hvis datamaskinen er en del av et nettverk på jobben, må du kanskje be systemansvarlig om hjelp. Vil du kontrollere at du er logget på Windows med en brukerkonto som er datamaskinadministrator, kan du besøke følgende Microsoft-webområde:

Metode 1: Start datamaskinen på nytt, og prøv deretter å laste ned og installere Windows XP SP3 fra Microsoft Download Center

Hvis et program kjører med en låst fil, kan det hende at filen låses opp når du starter datamaskinen på nytt. Vil du prøve å låse opp filen, avslutter du alle programmer og starter datamaskinen på nytt. Prøv deretter å laste ned og installere oppdateringspakken på nytt.

Hvis du først prøvde å installere Windows XP SP3 via Windows Update, men mislyktes, laster du ned hele nedlastingspakken for Windows XP SP3 fra Microsoft Download Center. Når du har lastet ned oppdateringspakken, prøver du å installere den.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Windows XP Service Pack 3, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322389 Slik får du tak i den nyeste oppdateringspakken for Windows XP
Hvis denne metoden fjernet feilmeldingen og du fikk til å installere Windows XP SP3, så er du ferdig.

Hvis du vil ha mer informasjon om gjenoppretting av standard sikkerhetsinnstillinger i Windows XP, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
313222 Hvordan gjenoppretter jeg sikkerhetsinnstillinger til standardinnstillingene?


Hvis denne metoden ikke løser problemet, fortsetter du til Metode 2.

Metode 2: Start datamaskinen på nytt, og lukk eller deaktiver deretter antivirus- eller antispionprogrammer som kjører

Advarsel! Denne løsningen kan gjøre datamaskiner eller nettverk mer utsatt for angrep fra brukere og skadelig programvare som virus. Denne løsningen anbefales ikke, men informasjonen oppgis likevel her, slik at du kan velge å implementere løsningen på eget initiativ. Du bruker denne løsningen på eget ansvar.

Du kan reduserer faren for angrep fra brukere med onde hensikter eller skadelig programvare ved å la være å gå til andre webområder eller laste ned filer mens antivirus- og antispionprogrammet er lukket eller deaktivert.

Én av de vanligste årsakene til installasjonsfeil er når et tredjepartsprogram, for eksempel et antivirusprogram, holder en fil åpen eller låser en fil som trengs av installasjonsprogrammet for oppdateringspakken. Du kan unngå dette problemet ved å følge disse trinnene før du installerer Windows XP SP3:
 1. Avslutt alle programmer, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Når du har startet datamaskinen på nytt, lukker eller deaktiverer du antivirus- eller antispionprogrammer som kjører.

  Obs!  Du kan deaktivere programmene fra systemstatusfeltet. Hvis du vil gjøre dette, høyreklikker du ikonet for tredjepartsprogrammet, og deretter klikker du et alternativ for å lukke eller deaktivere programmet. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, kan du se i programmets dokumentasjon eller kontakte programmets produsent for å få instruksjoner.
 3. Når du har lukket antivirus- eller antispionprogrammet, installerer du Windows XP SP3 fra den komplette nedlastingspakken som du lastet ned i Metode 1.
 4. Når installasjonen av Windows XP SP3 er fullført, starter du antivirus- eller antispionprogrammet på nytt som du deaktiverte i trinn 2.
Hvis denne metoden fjernet feilmeldingen og du fikk til å installere Windows XP SP3, så er du ferdig.

Hvis denne metoden ikke løste problemet og du er komfortabel med å prøve avansert feilsøking, går du til delen Avansert feilsøking. Hvis du ikke er komfortabel med trinnene for avansert feilsøking, går du til delen Neste trinn.
AVANSERT FEILSØKING
Denne delen omfatter en metode for avansert feilsøking du kan prøve hvis trinnene i delen Løsning ikke fungerer. Denne metoden er kun beregnet for avanserte brukere.

Tilbakestill registret og filtillatelsene

Hvis du vil at vi skal tilbakestille registret og filtillatelsene for deg, går du til delen Løs det for meg. Hvis du vil heller vil aktivere Automatisk oppdatering selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.


Løs det for meg

Klikk koblingen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Klikk deretter Kjør i dialogboksen Nedlasting av filer, og følg trinnene i veiviseren.
Løs dette problemet
Microsoft Fix it 50389

Obs!  Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske reparasjonen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kan du kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille registret og filtillatelsene:
 1. Last ned og installer deretter filen Subinacl.exe. Det gjør du ved å gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Start Notisblokk.
 3. Kopier og lim deretter inn følgende tekst i Notisblokk.
  cd /d "%ProgramFiles%\Windows Resource Kits\Tools"
  subinacl /subkeyreg HKEY_LOCAL_MACHINE /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CURRENT_USER /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subkeyreg HKEY_CLASSES_ROOT /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %SystemDrive% /grant=administrators=f /grant=system=f
  subinacl /subdirectories %windir%\*.* /grant=administrators=f /grant=system=f
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  Programmeringseksemplene fra Microsoft er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller anvendelighet for et særskilt formål. Denne artikkelen har som utgangspunkt at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De vil imidlertid ikke endre disse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer for å dekke dine bestemte behov.
 4. Lagre denne Notisblokk-filen som Reset.cmd.
 5. Dobbeltklikk filen Reset.cmd for å kjøre skriptet.

  Obs!  Det kan ta lang tid å kjøre denne skriptfilen. Du må kjøre skriptet som administrator.
 6. Installer Windows XP SP3.
Hvis denne metoden fjernet feilmeldingen og du fikk til å installere Windows XP SP3, så er du ferdig.

Hvis metoden ikke løste problemet, går du til delen Neste trinn.
Mer informasjon

Slik finner du ut om registeroppdateringen var mislykket

 1. Klikk Start og Kjør, skriv inn %windir%\svcpack.log, og klikk deretter OK. Filen Svcpack.log åpnes.
 2. Klikk SøkRediger-menyen.
 3. Skriv inn DoRegistryUpdates mislyktes i Søk etter-boksen, og klikk deretter Søk etter neste.

  Hvis det oppstod en feil i registeroppdateringen, vises feilmeldingen DoRegistryUpdates mislyktes i filen. Dette angir at det er et problem som hindrer registeroppdateringen. Feilmeldingen kan se slik ut:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates mislyktes.
  xxxx.xxx: Ingen tilgang.
  xxxx.xxx: Melding som vises til brukeren: Ingen tilgang.
  Obs!  I denne meldingen representerer xxxx.xxx tidsangivelsen for hver oppføring.

Antivirusprogramvare

Antivirusprogrammer er utviklet for å beskytte datamaskinen mot virus. Du må ikke laste ned eller åpne filer fra kilder du ikke stoler på, gå til webområder du ikke er trygg på, eller åpne e-postvedlegg når antivirusprogrammet er deaktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinvirus, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
129972 Datamaskinvirus: beskrivelse, forebygging og gjenoppretting
NESTE TRINN
Hvis disse metodene ikke fungerte, kan du bruke Microsofts webområde for kundestøttetjenester for å finne andre løsninger på problemet. Noen tjenester som tilbys på Microsofts webområde for kundestøttetjenester, inkluderer følgende: Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte kundestøtte:
winxpsp3 windowsxpsp3 fixit fix it
Egenskaper

Artikkel-ID: 949377 – Forrige gjennomgang: 07/25/2013 12:13:00 – Revisjon: 6.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • kbexpertisebeginner kbregistry kberrmsg kbtshoot kbprb kbfixme kbmsifixme KB949377
Tilbakemelding