Feilmeldinger når du prøver å installere Windows XP Service Pack 3: "Installasjonen av Service Pack 3 er ikke fullført" og "Det oppstod en intern feil"

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Når du prøver å installere Windows XP Service Pack 3 (SP3), kan du få følgende feilmelding:
Installasjonen av Service Pack 3 er ikke fullført
Når du klikker OK i feilmeldingen, får du denne feilmeldingen:
Det oppstod en intern feil
I tillegg kan følgende feilmeldinger loggføres i C:\Windows\Svcpack.log file:
165.672: An internal error occurred. 165.672: Service Pack 3 installation did not complete. 165.672: Update.exe extended error code = 0x1ffe054f 165.672: Update.exe return code was masked to 0x643 for MSI custom action compliance
Obs!  I resten av denne artikkelen står plassholderen "C:\Windows" for mappen der Windows XP vanligvis er installert.
Årsak
Feilene som er nevnt i avsnittet Symptom, kan oppstå på grunn av uklarerte filer eller skadede registernøkler. Du finner den eksakte årsaken ved å se etter beslektede oppføringer i Svcpak.log-filen. Som nevnt i det følgende, identifiserer de ulike oppføringene konkrete årsaker til problemet.

Årsak 1

Kontroller om følgende oppføringer finnes i Svcpack.log-filen:
142.391: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.578: Trying CheckVLKForBlock again 142.594: CheckVLKForBlock: LIC.dll not trust verified 142.594: Error: CheckVLKForBlock failed
Disse oppføringene tyder på at problemet skyldes Licdll.dll-filen. Licdll.dll-filen kan ha blitt endret eller skadet, eller det kan hende at den ikke er klarert. Licdll.dll-filen ligger i følgende mappe:
C:\Windows\System32\

Årsak 2

Kontroller om følgende oppføringer finnes i Svcpack.log-filen:
211.890: IsSPBetaKey:pLA->lpVtbl->GetProductID Failed: 0x80004005 213.125: Trying CheckVLKForBlock again 214.468: Error: CheckVLKForBlock failed
Disse oppføringene tyder på at problemet skyldes feil produkt-ID i registret.

Årsak 3

Kontroller om følgende oppføringer finnes i Svcpack.log-filen:
299.031: Trying CheckVLKForBlock again 299.531: Error: CheckVLKForBlock failed
Disse oppføringene tyder på at problemet skyldes skadede eller endrede registernøkler i forhåndsinstallerte programmer.

Obs!  Programmet Micrografx - Picture Publisher Professional 10 kan forårsake dette problemet. Se delen "Midlertidig løsning for årsak 3" hvis du vil vite hvordan du kan omgå problemet.
Løsning
Bruk løsningen som svarer til den aktuelle årsaken for å løse eller omgå disse problemene.

Løsning for årsak 1

Du kan løse dette problemet ved å erstatte gjeldende eksemplar av Licdll.dll-filen med et eksemplar fra det opprinnelige installasjonsmediet for Windows XP. Fremgangsmåte:
 1. Sett inn Windows XP CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen.
 2. Klikk Avbryt i Installasjonsveiviseren med én gang den starter.
 3. Klikk Start og deretter Kjør.
 4. Kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando i Åpne-feltet, og trykk deretter ENTER:
  explorer
 5. Klikk Min datamaskin.
 6. Merk deg hvilken stasjon som inneholder CD-ROMen med Windows XP.
 7. Klikk Start og deretter Kjør.
 8. Kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando i Åpne-feltet, og trykk deretter ENTER:
  cmd
 9. Skriv inn eller kopier og lim inn følgende tekst i ledetekstvinduet, og trykk ENTER:
  Expand stasjonsbokstav for CD-ROM:\i386\licdll.dl_ C:\Windows\system32\Licdll.dll
  Obs!  I kommandoen i trinn 9 skal stasjonsbokstav for CD-ROM skiftes ut med den faktiske stasjonsbokstaven for stasjonen du merket deg i trinn 6.
 10. Installer Windows XP SP3 ved å gå til følgende webområde for Microsoft Windows Update:

Løsning for årsak 2

Du kan løse dette problemet ved å erstatte den feilaktige registeroppføringen for produkt-ID med den riktige produkt-IDen. Dette gjør du ved å følge de trinnvise instruksjonene i delene "Finne og notere seg produkt-IDen" og "Identifisere og endre registeroppføringen for produkt-ID".

Finne og notere seg produkt-IDen

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando i Åpne-feltet, og trykk deretter ENTER:
  sysadm.cpl
 3. I kategorien Generelt finner du produkt-IDen. Produkt-IDen er det tjuesifrede tallet som vises under Registrert til.
 4. Merk deg produkt-IDen. Denne får du bruk for i delen Identifisere og endre registeroppføringen for produkt-ID.

Identifisere og endre registeroppføringen for produkt-ID

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for å følge fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer, redigerer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Server 2003
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando i Åpne-feltet, og trykk deretter ENTER:
  regedit
 3. Finn frem til registerundernøkkelen som ligner på følgende:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  Obs!  Rekken med Xer står for en streng på 21 tegn.
 4. Det kan være at flere undernøkler ligner på formatet i trinn 3. Slik finner du riktig undernøkkel:
  1. Klikk hver av undernøklene i navigasjonsruten.
  2. I detaljruten sammenligner du verdien av strengen for Produkt-ID-oppføringen i Data-kolonnen med tallet du noterte deg i trinn 4 under Finne og notere seg produkt-IDen.
  3. Registerundernøkkelen du leter etter, har en Produkt-ID-oppføring som stemmer overens med tallet du noterte deg i delen Finne og notere seg produkt-IDen.
 5. Gå til navigasjonsruten, høyreklikk registerundernøkkelen du fant frem til i trinn 4c, og klikk deretter Eksporter.
 6. Lagre registerundernøkkelen på skrivebordet som temp.reg.
 7. Høyreklikk temp-reg-filen på skrivebordet, og klikk deretter Åpne i.
 8. Velg Notisblokk, og klikk deretter OK.
 9. Finn følgende tekst i den åpne temp.reg-filen:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\Key-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]
 10. Erstatt teksten som er nevnt i trinn 9, med følgende:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion]
 11. Klikk Fil, klikk Lagre, og avslutt Notisblokk.
 12. Dobbeltklikk temp.reg-filen, klikk Ja i dialogboksen når du blir spurt om du vil legge til informasjonen i registret, og klikk deretter OK.
 13. Gå til følgende webområde for Microsoft Windows Update for å installere Windows XP SP3:

Løsning for årsak 3

Du kan løse dette problemet ved å slette registerundernøkkelen InprocServer32. Fremgangsmåte:
 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Kopier og lim inn (eller skriv inn) følgende kommando i Åpne-feltet, og trykk deretter ENTER:
  regedit
 3. Finn registernøkkelen som ligner på følgende, og klikk denne:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00020420-0000-0000-C000-000000000046}\InprocServer32
 4. Velg SlettRediger-menyen, og klikk deretter Ja.
 5. Avslutt Registerredigering.
 6. Gå til følgende webområde for Microsoft Windows Update for å installere Windows XP SP3:

Midlertidig løsning for årsak 3

Programmet Micrografx - Picture Publisher Professional 10 kan forårsake dette problemet. Du kan omgå problemet ved å avinstallere Micrografx-programmet midlertidig før du installerer Windows XP SP3. Når du er ferdig med å installere XP SP3, installerer du Micrografx-programmet på nytt.

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, for disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 949384 – Forrige gjennomgang: 05/05/2008 11:59:21 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3

 • kbdll kbservicepack kbregistry kbupdate kbexpertisebeginner kbprb kberrmsg kbtshoot KB949384
Tilbakemelding