Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av programmet Office Genuine Advantage Notifications

Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Merknad
Office Genuine Advantage-ordningen (OGA) er utgått. Hvis du vil ha mer informasjon om fordelene ved ekte Office, kan du gå til følgende webområde:


INNLEDNING
Denne artikkelen beskriver programmet Microsoft Office Genuine Advantage Notifications. Dette programmet varsler deg hvis et Office-eksemplar ikke er ekte.
Mer informasjon
Programmet Office Genuine Advantage Notifications er et ledd i Microsofts tiltak mot piratkopiering. Ved å installere denne programvaren kan du få bekreftet at Office-eksemplaret som er installert på en datamaskin, er ekte og riktig lisensiert. Anskaffelse og bruk av piratkopiert programvare kan utgjøre en sikkerhetstrussel for organisasjoner og enkeltpersoner. Med forfalsket programvare følger det ofte skadelig og uønsket programvare. Skadelig programvare kan forårsake systemskade, tap av data og til og med identitetstyveri.

Hvis Office-eksemplaret ditt ikke er ekte, vil programvaren gi regelmessige påminnelser om å iverksette passende tiltak og for å bidra til å beskytte systemet ditt mot sikkerhetstrusselen som forfalsket programvare kan utgjøre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan ha fått falsk programvare, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Vil du legge inn et spørsmål eller søke etter emner på meldingstavlen om Office Genuine Advantage Notifications, kan du besøke Microsoft Genuine Advantage Forums (bare på engelsk) på følgende Microsoft-webområde:

Varslingsmeldinger

Varslingsmeldinger lik den nedenfor, vises på datamaskiner som kjører et eksemplar av Office som ikke ble godkjent i valideringsprosessen for Office Genuine Advantage:
 • Oppstart av programmet
  Når du starter et uekte eksemplar av et Office XP-program, et Office 2003-program eller et 2007 Office-program, får du en varselmelding som ligner på følgende.
  Dette Microsoft Office-eksemplaret er ikke ekte.

  Vi beklager avbruddet. Dette Microsoft Office-eksemplaret bestod ikke valideringen. Klikk Lær mer for å få detaljer og hjelp via Internett til å finne den beste måten å skaffe deg ekte Microsoft Office på.
  Når du får en varselmelding om uekthet, har du alltid to alternativer:
  • Du kan klikke Lær mer for å vise mer informasjon om den spesifikke valideringsfeilen og om alternativene som finnes for å gjøre Office-eksemplaret ekte.
  • Du kan klikke Påminn meg senere. Hvis du velger dette alternativet, vil det i systemstatusfeltet være tilgjengelig et ikon som du kan dobbeltklikke for å vise mer informasjon om den spesifikke valideringsfeilen og om alternativene du har for å gjøre Office-eksemplaret ekte.
 • Verktøylinje
  I Office XP- og Office 2003-programmene legges det til en verktøylinje i det uekte programmet. Denne verktøylinjen viser en melding som ligner på følgende:
  Dette Office-eksemplaret er ikke ekte. Klikk her for å lære mer på Internett.
 • Bånd
  I 2007 Office-programmene legges det til et element på båndet i det uekte programmet. Dette båndet viser en melding som ligner på følgende:
  Dette Office-eksemplaret er ikke ekte. Klikk her for å lære mer på Internett.
Obs!  Klikk verktøylinjen eller båndet hvis du vil lese mer om valideringsfeilen og om hvilke alternativer du har for å gjøre Office-eksemplaret ekte.

Slik stanser du varslingsmeldinger

Det finnes ikke noe alternativ for å stanse varslingsmeldinger midlertidig. Vil du stanse varslingsmeldinger permanent, følger du trinnene som vises på webområdet for Office Genuine Advantage Notifications for å gjøre eksemplaret av Office ekte, når du blir bedt om det.

Installere oppdateringen av Office Genuine Advantage Notifications

Oppdateringen av Office Genuine Advantage Notifications distribueres gjennom Microsoft Update som en valgfri oppdatering eller nedlasting. Nedlastingen av denne oppdateringen er ikke påkrevd. Du må godta lisensvilkårene for Microsoft-programvare før du installerer programmet. Når lisensvilkårene for Microsoft-programvare er godtatt, kontrollerer programmet Office Genuine Advantage Notifications at det installerte Office-eksemplaret er ekte.

Hvis det installerte Office-eksemplaret er ekte, vises ingen flere varselmeldinger. Hvis det installerte Office-eksemplaret ikke består valideringssjekken, vises det regelmessige varselmeldinger for å gjøre deg oppmerksom på problemet, for å gi deg mer detaljert informasjon og for å gi deg alternativene du har for å løse problemet.

Du kan ikke avinstallere oppdateringen av Office Genuine Advantage Notifications

Det eneste måten du kan fjerne oppdateringen på, er å rette opp statusen som uekte. Du kan bruke Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel til å vise oppdateringen av Office Genuine Advantage Notifications. Du kan imidlertid ikke bruke Legg til eller fjern programmer til å avinstallere oppdateringen. Det er fordi piratkopiert programvare kan bruke Legg til eller fjern programmer til å fjerne oppdateringen av Office Genuine Advantage Notifications. Ettersom denne atferden utgjør en sikkerhetstrussel for datamaskinen, er muligheten til å bruke Legg til eller fjern programmer til å fjerne oppdateringen av Office Genuine Advantage Notifications blitt blokkert.

Obs!  Hvis du tror du er utsatt for piratkopiering og ved et uhell har kjøpt en uekte versjon av Microsoft Office, kan det hende du har rett til å motta et gratiseksemplar av Microsoft Office ved å fylle ut en forfalskningsrapport og sende inn den kvalifiserte forfalskningen. Følg disse trinnene hvis du vil ha mer informasjon:
 1. Gå til følgende Microsoft-webområde:
 2. Klikk Validate Office (Valider Office).
 3. På resultatsiden for Office Genuine Advantage klikker du Submit a qualifying counterfeit report (Send inn rapport om kvalifisert forfalskning) på høyre side av skjermen, og deretter følger du instruksjonene.
Hvis du vil ha mer informasjon om Office Genuine Advantage-programmet, kan du gå til følgende Microsoft-webområde: Obs! 
 • Det er iverksatt tiltak for å sørge for at kjøring av programmet Office Genuine Advantage Notifications ikke merkbart påvirker ytelsen til datamaskinen. Programmet kjører bare når Office er åpen.
 • Når Office Genuine Advantage Notifications er installert, kan det ikke fjernes fra datamaskinen. Personvernerklæringen for Microsoft Genuine Advantage forklarer hvilke opplysninger som samles inn, hvordan de brukes og hvordan Microsoft tar hensyn til personvernet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Kundestøttealternativer for Office Genuine Advantage

Vil du vite mer om hvilke kundestøttealternativer som er tilgjengelige for Office Genuine Advantage Notifications, kan du besøke følgende Microsoft-webområde: Disse alternativene omfatter både kundestøtte og teknisk støtte.
Egenskaper

Artikkel-ID: 949810 – Forrige gjennomgang: 12/30/2010 18:07:00 – Revisjon: 3.0

 • kbvalidation kbregistration kbinstallation kbexpertisebeginner kbinfo KB949810
Tilbakemelding