Beskrivelse av samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 1

Sammendrag
Microsoft har utgitt samleoppdatering 3 for Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 (SP1). Denne artikkelen beskriver følgende informasjon om samleoppdateringen:
 • Problemene som samleoppdateringen løser
 • Hvordan du får tak i samleoppdateringen
 • Forutsetningene for å installere samleoppdateringen
INNLEDNING

Problemer som samleoppdateringen løser

Samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 SP1 løser problemene som er beskrevet i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
 • 937436 Feilmelding når en Exchange 2007-basert bruker sender en møteforespørsel til en ressurs i en Lotus Domino-ressursreservasjonsdatabase: "Error autoprocessing message" (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 941770 Deaktivere varemerketeksten "Sendt av Microsoft Exchange Server 2007" i en Exchange Server 2007 DSN-melding (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 945453 Du kan ikke logge på Outlook Web Access i et Exchange Server 2007-miljø, og du mottar en feilmelding: "HTTP-feil 403.4" (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 947573 Det tar lang tid å laste inn Exchange Management-konsollen i en Exchange Server 2007-organisasjon som er distribuert i et miljø med flere domener (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 949206 E-postadressen til en kontakt vises ikke Outlook-adresseboken etter at du har brukt Exchange-webtjenestene til å redigere kontakten i Exchange Server 2007 med Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 949549 Feilmelding når du importerer en PST-fil ved å kjøre cmdleten for postboksimport i Exchange Server 2007: "Unable to make connection to the server" (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 949778 Det kan hende at ikonene som representerer TIFF-vedlegg, ikke vises som de skal hvis e-postmeldingen åpnes i Outlook Web Access 2007 i et Exchange Server 2007-miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 950153 Det kan hende at en lagringsgruppe ikke monteres når du flytter ressursene fra den aktive noden til den passive noden under sikkerhetskopiering i Exchange Server 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 950674 Webtjenester sender møteforespørselsinformasjon med feil tidspunkt hvis en representant endrer en avtale i et Exchange Server 2007-miljø (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 951263 Overskriften i "State"-kolonnen er feil oversatt i den tyske versjonen av Exchange Management-konsollen i Exchange Server 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 951293 Feilmelding når du angir påloggingsinformasjon etter et tidsavbrudd i en Outlook Web Access-økt i Exchange Server 2007: "Server Error in '/ExchWeb/bin' Application" (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 953539 Det kan hende at W3wp.exe-prosessen midlertidig slutter å svare, og hendelsen ID 1000 logges i Exchange Server 2007 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 950120 Du kan ikke styre virkemåten til vedlegg på mobile enheter ved å bruke ActiveSync-policyen i Exchange Server 2007 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 951094 Du kan ikke kjøre cmdleten New-X400AuthoritativeDomain i et Exchange Server 2007-miljø hvis en X.400-adresse inneholder et mellomrom (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 953747 MS08-039: Sikkerhetsproblemer i Outlook Web Access for Exchange Server kan tillate heving av tilgangsnivå (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 950930 Du kan ikke løse et avsendernavn eller mottakernavn når navnet tilhører et annet domenetre i Exchange Server 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 950758 OVA viser en melding om ukjent oppringer i et Exchange Server 2007-miljø selv om oppringeradressen løses riktig i Outlook og Outlook Web Access (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 951563 Eksterne sendere av e-postmeldinger mottar en rapport om at meldingen ikke er levert når du velger den tyrkiske språkinnstillingen på en datamaskin som kjører Exchange Server 2007 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Mer informasjon

Informasjon om samleoppdatering

Denne samleoppdateringen gjelder ikke for RTM-versjonen av Exchange Server 2007. Serien med samleoppdateringspakker for Exchange Server 2007 SP1 er uavhengig av den tilsvarende serien med samleoppdateringer for Exchange Server 2007 RTM. Hvis du vil se en liste over samleoppdateringer som gjelder for Exchange Server 2007 RTM, kan du se delen "Samleoppdateringer for Exchange Server 2007 RTM" i følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel:
937052 Skaffe den seneste samleoppdateringen for Exchange 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Nedlastingsinformasjon

Hvis du vil laste ned og installere samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 SP1, kan du besøke følgende Microsoft Update-webområde: Obs!  Microsoft Update gjenkjenner ikke samleoppdateringer for Exchange Server 2007 på servere i klynger som kjører Exchange Server 2007.

Du kan distribuere samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 SP1 til flere datamaskiner som kjører Exchange Server 2007. Du kan også distribuere samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 SP1 til servere i klynger som kjører Exchange Server 2007. Samleoppdateringen er også tilgjengelig fra Microsoft Download Center.

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

DownloadLast Last ned samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 1-pakken nå.

Utgivelsesdato: 8. juli 2008

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Obs!  Det kan hende at enkelte Exchange Server 2007-tjenester for forvaltet kode ikke starter etter at du har installert denne samleoppdateringen. Dette gjelder hvis tjenestene ikke får tilgang til følgende Microsoft-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser eller omgår dette problemet, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
944752 Exchange 2007-tjenester for forvaltet kode starter ikke etter at du har installert en samleoppdatering for Exchange 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsmodellen for Exchange Server 2007, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
937194 Produkt- og tjenestestrategi for Exchange Server 2007 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Informasjon om erstatning av oppdatering

Samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 SP1 er en kumulativ oppdatering. Denne oppdateringen erstatter oppdateringene som nevnes i følgende Microsoft Knowledge Base-artikler:
 • 945684 Beskrivelse av samleoppdatering 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • 948016 Beskrivelse av samleoppdatering 2 for Exchange Server 2007 Service Pack 1 (denne artikkelen kan være på engelsk)

Forutsetninger

Listen nedenfor inneholder forutsetninger for samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 Service Pack 1:
 • Installer Exchange Server 2007 SP1 på datamaskinen før du installerer denne samleoppdateringen.
 • Fjern alle midlertidige oppdateringer for Exchange Server 2007 før du installerer denne samleoppdateringen.

Omstartskrav

Nødvendige tjenester blir automatisk stoppet og startet på nytt når du installerer denne samleoppdateringen.

Informasjon om fjerning

Hvis du vil fjerne samleoppdatering 3 for Exchange Server 2007 SP1, velger du Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel for å fjerne oppdatering 949870.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om terminologi for programvareoppdatering, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Sp1 Ru3 rollup update exchange
Egenskaper

Artikkel-ID: 949870 – Forrige gjennomgang: 07/17/2008 16:15:24 – Revisjon: 1.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbexpertiseinter atdownload KB949870
Tilbakemelding