Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av klientoppdateringen av Remote Desktop Connection 6.1 for Terminal Services i Windows XP Service Pack 2

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

INNLEDNING
Denne artikkelen drøfter oppdateringen av RDC 6.1-klienten (Tilkobling til eksternt skrivebord ), som sørger for at du kan bruke de nye Terminal Services-funksjonene. Disse funksjonene hentes inn i operativsystemene Windows Vista og Windows Server 2008, og er tilgjengelige fra en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2 (SP2).

RDC 6.1-klienten kan på samme måte som tidligere brukes til tilkobling til eldre terminalservere eller eksterne skrivebord. De nye funksjonene som er nevnt i denne artikkelen, er imidlertid bare tilgjengelige når klienten kobler seg til en ekstern datamaskin som kjører Windows Vista eller Windows Server 2008.
Mer informasjon
RDC 6.1-klientoppdateringen inneholder følgende funksjoner.

Terminal Services Web Access

Terminal Services Web Access (TS Web Access) er en tjeneste i Terminal Services som du kan bruke til å gjøre Windows Server 2008 Terminal Services RemoteApp (TS RemoteApp)-programmer tilgjengelige for brukere fra en webleser. Du kan også bruke TS Web Access til å gjøre en kobling til Terminal Server-skrivebordet tilgjengelig. I tillegg gir TS Web Access brukere muligheten til å åpne en tilkobling fra en webleser til det eksterne skrivebordet til en hvilken som helst server eller klientdatamaskin som brukerne har riktige tilgangstillatelser til.

Remote Desktop Protocol (RDP)-signering

Ved hjelp av RDP-signering kan brukere signere RDP-filer og tilkoblinger som er åpnet fra TS Web Access. Ved hjelp av denne funksjonen kan brukere kontrollere at de ikke bruker skadelige RDP-filer for å koble seg til potensielt skadelige terminalservere. Du kan også bruke innstillinger for gruppepolicy til å angi at en bruker bare kan åpne signerte filer. Med denne funksjonen kan systemansvarlige kontrollere at brukere bare kobler seg til kjente ressurser.

Terminal Services EasyPrint

Terminal Services Easy Print (TS Easy Print) er den nye løsningen for omdirigering av skrivere som ble innført i Windows Server 2008. TS Easy Print sørger for at klientskrivere alltid er installert i eksterne økter, og at du ikke trenger installere skriverdriverne på terminalserveren. I tillegg løser TS Easy Print ulike andre problemer med omdirigering av skrivere som tidligere har skapt problemer. Utskriftskøer blir nå omfattet per økt, alle skriveregenskaper er tilgjengelige i den eksterne økten og terminalserveradministratorer kan bruke en policy-innstilling til bare å omdirigere standardskriveren. Terminal Services Easy Print er nå den standard omdirigeringsmekanismen for skrivere i Terminal Services. Det kreves derfor ingen konfigurasjon for å bruke denne funksjonen.

Hva kreves for å bruke TS Easy Print

Hvis du vil bruke Terminal Services Easy Print Windows, må Server 2008 Server være installert på Terminal Services-serveren. Du trenger ikke installere noen tilleggsdrivere, og heller ikke konfigurere ytterligere. På Terminal Services-klienten må brukeren kjøre Terminal Services-klient 6.1 og Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1.

Servergodkjenning

I RDC 6.1 bekrefter servergodkjenning av du er koblet til den riktige eksterne datamaskinen eller eksterne serveren. Denne sikkerhetsfunksjonen hindrer deg i å koble deg til en datamaskin eller server som du ikke har til hensikt å koble deg til. Denne funksjonen hindrer deg også i å vise konfidensiell informasjon ved en feiltakelse.

Som standard er servergodkjenning aktivert for tilkoblingen. Hvis du imidlertid vil endre innstillingene for servergodkjenning, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, og velg til slutt kategorien Avansert.
Følgende tre godkjenningsalternativer er tilgjengelige:
 • Koble til alltid, selv om godkjenning mislykkes

  Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du koble til selv om RDC 6.1 ikke kan bekrefte identiteten til den eksterne datamaskinen.
 • Varsle meg om godkjenning mislykkes

  Hvis du aktiverer dette alternativet, vil du få beskjed av RDC 6.1 hvis du ikke kan bekrefte identiteten til den eksterne datamaskinen. Dette alternativet gir deg muligheten til å fortsette med tilkoblingen.
 • Ikke koble til dersom godkjenning mislykkes

  Hvis du aktiverer dette alternativet, kan du ikke koble til hvis RDC 6.1 ikke kan bekrefte identiteten til den eksterne datamaskinen.

Omdirigering av ressurs

RDC 6.1-klienten hjelper deg å omdirigere Plug and Play-enheter som støtter omdirigering.

Bruk følgende fremgangsmåte for å omdirigere en Plug and Play-enhet:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Lokale ressurser, klikk Mer, og merk deretter av for Støttede Plug and Play-enheter.
Obs!  En Windows XP-basert klientdatamaskin som kjører RDP 6.1, støtter bare Point of Service (POS) for .NET-enheter. En Windows XP-basert klientdatamaskin som kjører RDP 6.1, støtter ikke MTP-enheter (Media Transfer Protocol), for eksempel digitale kameraer og medieavspillere.

Terminal Server Gateway-servere

En Terminal Server Gateway-server (TS Gateway) er en type gateway som gir autoriserte brukere muligheten til å koble seg til eksterne datamaskiner i et bedriftsnettverk. Disse autoriserte brukerne kan koble til fra en hvilken som helst datamaskin ved hjelp av en Internett-tilkobling. TS Gateway bruker Remote Desktop Protocol (RDP) sammen med HTTPS-protokollen for å opprette en sikrere, kryptert tilkobling.

Tidligere versjoner av RDC kan ikke koble til eksterne datamaskiner på tvers av brannmurer og nettverksadresseoversettere (NATer). Årsaken til dette er at port 3389 vanligvis er blokkert for å forbedre nettverkssikkerheten. Port 3389 er porten som brukes til tilkoblinger til eksterne skrivebord. En TS Gateway-server bruker imidlertid port 443. Port 443 overfører data via en SSL-tunnel (Secure Sockets Layer).

En TS Gateway-server har følgende fordeler:
 • Det gir muligheter for eksterne skrivebordstilkoblinger til et bedriftsnettverk fra Internett. I dette tilfellet krever det ikke en VPN-tilkobling (virtuelt privat nettverk).
 • Den gjør det mulig med tilkoblinger til eksterne datamaskiner på tvers av brannmurer.
 • Den hjelper deg med å dele en nettverkstilkobling med andre programmer som kjøres på datamaskinen. Dette gjør det mulig for deg å bruke tilkoblingen til Internett-leverandøren i stedet for bedriftsnettverket til å sende og motta data via den eksterne tilkoblingen.
Følg denne framgangsmåten for å angi en TS Gateway-server:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Innstillinger.
 3. Klikk Bruk disse innstillingene for TS-gateway-server, skriv inn servernavnet i Servernavn-boksen, og velg deretter én av følgende påloggingsmetoder fra listen Påloggingsmetode:
  • La meg velge senere

   Ved hjelp av dette alternativet kan du velge en påloggingsmetode når du kobler til.
  • Be om passord

   Dette alternativet ber deg om et passord når du kobler til.
  • Smartkort

   Dette alternativet ber deg om et sette inn et smartkort når du kobler til.
 4. Merk av for eller fjern merket for Omgå TS-gateway-server for lokale adresser. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, hindrer du at trafikken som går til og fra lokale nettverksadresser, rutes via TS Gateway-serveren. Dette alternativet gjør tilkoblingen raskere.

Terminal Services RemoteApp

Terminal Services RemoteApp er en funksjon i Windows Server Terminal Services som gjør det mulig for klientdatamaskiner å koble seg til en ekstern datamaskin for å bruke programmer som er installert på den eksterne datamaskinen. En arbeidsplass kan for eksempel ha en ekstern datamaskin som ansatte kan koble seg til for å kjøre Microsoft Word. En administrator må publisere programmene slik at sluttbrukere kan få tilgang til programmene. Opplevelsen for sluttbrukeren er den samme som når de kjører et program som er installert på den lokale datamaskinen.

TS RemoteApp forenkler systemadministrasjon fordi det bare finnes én kopi av et program som skal oppgraderes og vedlikeholdes, ikke mange kopier som er installert på individuelle datamaskiner.

Skjermspredning

Ekstern skrivebordstilkobling støtter visninger med høy oppløsning som kan spres over flere skjermer. Den totale oppløsningen på alle skjermer må imidlertid være under 4096 x 2048 piksler. Skjermene må ha den samme oppløsningen. Skjermene må også stilles side ved side.

Hvis du vil at skrivebordet til den eksterne datamaskinen skal spres over flere skjermer, skriver du inn Mstsc /span ved en ledetekst.

Visuelle forbedringer

Tilkobling til eksternt skrivebord støtter nå både 32-biters farge- og skriftutjevning.

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere 32-biters farge:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Skjerm, og klikk deretter Høyeste kvalitet (32-biters) i Farger-listen.
Følg disse trinnene for å aktivere skriftutjevning:
 1. Klikk Start, Alle programmer, Tilbehør, Kommunikasjon og deretter Tilkobling til eksternt skrivebord.
 2. Klikk Alternativer, klikk kategorien Opplevelse og merk deretter av for Skriftutjevning.

Kjente problemer

 • Hvis Multilingual User Interface Pack (MUI) for RDC 6.0 er installert, som er beskrevet i Microsoft Knowledge Base-artikkel KB 925877, må du installere RDC 6.1 MUI slik at RDC kan fungere med MUI.

  På en datamaskin som kjører den engelske versjonen av Windows XP SP2 med Windows XP SP2 MUI, kan du velge en ikke-engelsk språkversjon for brukergrensesnittet. Det kan imidlertid hende at tekst vises på engelsk i brukergrensesnittet i stedet for i språkversjonen du valgte, eller så vises ikke brukergrensesnittet i det hele tatt. Hvis du vil rette dette problemet på Windows XP SP2 når RDC 6.0 er installert, laster du ned og installerer RDC 6.1 MUI-klientoppdateringen som er beskrevet i KB 952230.
  Hvis du vil ha mer informasjon om RDC 6.1 MUI-klientoppdateringen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  952230 Beskrivelse av klientoppdateringen av MUI for Remote Desktop Connection 6.1 for Windows XP Service Pack 2 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Tilkoblinger fra snapin-modulen Remote Desktop Microsoft Management Console (MMC) på datamaskiner der RDC 6.1 er installert, kobler seg ikke til konsolløkten eller adminøkten for serveren.

  Løsning
  Du kan løse dette problemet ved å bruke programmet Remote Desktop Connection 6.1 med /admin-flagget for å koble til konsolløkten for Windows Server 2003-datamaskiner eller til adminøkten for Windows Server 2008-datamaskiner.
  Hvis du vil ha mer informasjon om nedgraderingen av /admin in RDC 6.1, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  947723 Endringer i ekstern administrasjon i Windows Server 2008 (denne artikkelen kan være på engelsk)
 • Systemgjenoppretting mislyktes i gjenopprettingen av Mstsc-klienten til RDC 6.0 hvis du har oppdatert fra RDC 6.0 til RDC 6.1.

  Løsning for RDC 6.0
  Fremgangsmåte for å omgå problemet:
  1. Bruk Systemgjenoppretting til å angi et systemgjenopprettingspunkt før RDC 6.0.
  2. Bruk elementet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel til å avinstallere RDC 6.0 (KB925876).
  3. Installer RDC 6.0 på nytt (KB925876).
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  925876 Remote Desktop Connection (Terminal Services Client 6.0)

  Løsning for RDC 6.0 MUI
  Du kan løse dette problemet på følgende måte:
  1. Bruk Systemgjenoppretting til å angi et systemgjenopprettingspunkt før RDC 6.0 og RDC 6.0 MUI.
  2. Bruk elementet Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel til å avinstallere RDC 6.0 (KB925876) og RDC 6.0 MUI (KB925877).
  3. Installer RDC 6.0 på nytt (KB925876).
  4. Installer RDC 6.0 MUI på nytt (KB925877).
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  925877 Beskrivelse av Remote Desktop Connection 6.0 MUI (denne artikkelen kan være på engelsk)

Nedlastingsinformasjon

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned oppdateringen for Windows XP (KB952155) nå.
Utgivelsesdato: 24.06.08

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Oppdateringsinformasjon

Forutsetninger

Hvis du vil installere denne oppdateringen, må Windows XP Service Pack 2 være installert på datamaskinen.

Omstartskrav

Du trenger ikke starte datamaskinen på nytt når du har installert denne oppdateringen.

Informasjon om erstatning av hurtigreparasjoner

Denne oppdateringen erstatter ingen andre hurtigreparasjoner.

Filinformasjon

Den engelskspråklige versjonen av denne hurtigreparasjonen har filattributtene som står oppført i tabellen nedenfor (eller senere attributter). Dato og klokkeslett for disse filene er angitt i Coordinated Universal Time (UTC). Når du viser filinformasjonen, konverteres den til lokal tid. Hvis du vil finne forskjellen mellom UTC-tid og lokal tid, velger du kategorien Tidssone under Dato og klokkeslett i Kontrollpanel.
Windows XP med SP2, x86-baserte versjoner
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Aaclient.dll6.0.6001.18000136,19205-May-200819:58x86SP2
Aaclient.mui6.0.6001.180004,09605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstsc.chmNot Applicable101,72301-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhmstsc.exe6.0.6001.18000677,88805-May-200808:37x86SP2
Lhmstsc.mui6.0.6001.1800049,15205-May-200808:37Not ApplicableSP2
Lhmstscx.dll6.0.6001.180002,061,82405-May-200819:58x86SP2
Lhmstscx.mui6.0.6001.1800086,01605-May-200808:37Not ApplicableSP2
Rhttpaa.dll6.0.6001.18000290,30405-May-200819:58x86SP2
Tscinst.vbsNot Applicable18,91705-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tscuinst.vbsNot Applicable13,80105-May-200808:37Not ApplicableSP2
Tsgqec.dll6.0.6001.1800053,24805-May-200819:58x86SP2
W2k3rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
W2k3s1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxprd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp1rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Wxpsp2rd.mstNot Applicable4,09601-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Lhrdesk.chmNot Applicable31,78501-Jul-200722:25Not ApplicableSP2
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivelse av standardterminologien som brukes til å beskrive oppdateringer av Microsoft-programvare
Egenskaper

Artikkel-ID: 952155 – Forrige gjennomgang: 08/11/2008 13:52:39 – Revisjon: 2.3

Microsoft Windows XP Service Pack 2

 • atdownload kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver KB952155
Tilbakemelding