Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0)

Sammendrag
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS08-026. Sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Kjente problemer med denne oppdateringen

 • Symptomer

  Du kan få følgende feilmelding når du prøver å installere et denne oppdateringen:
  "Microsoft Office 2008 Update" forstår ikke <event sysodisA>-meldingen

  Årsak

  Dette problemet kan oppstår hvis et Office for Mac-program er åpent når du prøver å installere oppdateringen.

  Løsning

  Avslutt alle Office for Mac-programmer og Microsoft Messenger for Mac før du installerer noen Office 2008-oppdateringer, for å løse dette problemet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om dette problemet, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Oppdateringsdetaljer

Office 2008 SP1 (12.1.0) inneholder en rekke endringer for bedre sikkerhet, stabilitet og ytelse. Forbedringene omfatter hurtigreparasjoner for sikkerhetsproblemer som en angriper kan utnytte ved å skrive over innholdet i datamaskinens minne med skadelig kode.

Oppdateringen inneholder også alle forbedringene som ble utgitt i Office 2008 for Mac 12.0.1. Hvis du vil ha mer informasjon om forbedringene i Office 2008 for Mac 12.0.1, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
948057 Beskrivelse av oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.0.1

Forbedringer som er inkludert i oppdateringen

Office 2008 SP1 (12.1.0) omfatter forbedringene som er beskrevet nedenfor.

Forbedringer for alle Microsoft Office 2008 for Mac-programmer

 • Navn på Excel-objekttyper vises riktig i dialogboksen Sett inn objekt i Word og PowerPoint.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at navnene på Excel-objekttyper vises feil når du åpner dialogboksen Sett inn objekt.
 • Kerning for tekst i en figur, en tekstboks eller et diagramelement blir justert riktig når du deaktiverer alternativet.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer at kerning for tekst i en figur, en tekstboks eller et diagramelement blir justert riktig når du deaktiverer alternativet for tekst som bruker enkelte OpenType-skrifter, for eksempel Corbel, Cambria og Calibri.
 • PSD-filer med flere lag vises riktig når de settes inn i dokumenter.
  Denne oppdateringen løser et problem som oppstår hvis du merker av for Behandle bildelag som egne objekter når du setter inn en PSD-fil med flere lag i et Office-dokument. Problemet gjør at bildelagene blir plassert feil i det øverste venstre hjørnet av bildegrensen. Nå blir bildelagene plassert som forventet, og i samsvar med den opprinnelige plasseringen de hadde i PSD-filen som ble satt inn.
 • Linjer med pilspisser vises som forventet.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at linjer med pilspisser vises lengre enn forventet i Office 2008-programmer.
 • Microsoft Clip Gallery åpnes slik det skal, når det er plassert på et skrivebeskyttet volum.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer at Microsoft Clip Gallery åpnes når mappen for Microsoft Office 2008 er plassert på et skrivebeskyttet volum.
 • Forbedret ytelse ved bruk av franske og tyske korrekturverktøy.
  Denne oppdateringen løser et problem i Office 2008-programmer som kan forårsake økt bruk av minne når du klikker SpråkVerktøy-menyen for å aktivere franske eller tyske korrekturverktøy.
 • Forbedret ytelse ved innskriving av tekst i en tekstboks, en figur eller et diagramelement.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker dårlig ytelse når du skriver inn tekst i en tekstboks, en figur eller et diagramelement.
 • Forbedret stabilitet for bilder som tidligere ble vist som et rødt kryss.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at enkelte bilder i WMF-format vises som et rødt kryss (X) når de åpnes i Office 2008-programmer.
 • Forbedret stabilitet for bilder som tidligere viste en QuickTime-beslektet feilmelding.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at enkelte bilder viser feilmeldinger som ligner på følgende:
  • Du må ha QuickTime™ og et dekomprimeringsprogram for å kunne vise dette bildet.
  • Du må ha QuickTime™ og et dekomprimeringsprogram for TIFF (ikke komprimert) for å kunne vise dette bildet.
  Dette problemet kan oppstå når du åpner eller kopierer bilder fra Office-dokumenter som ble opprettet i en tidligere versjon av Office for Mac eller av en Windows-basert versjon av Office.
 • Forbedret stabilitet ved kopiering av innhold fra et Office 2008-program til et Office 2004-program.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Office 2004-programmer lukkes når du kopierer innhold fra et Office 2008-program til et Office 2004-program.
 • Forbedret stabilitet ved oppretting av et diagram på en datamaskin som bruker NetBoot eller en nettverksbasert Hjem-mappe.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer at det blir opprettet et nytt diagram når du prøver å legge til et diagram i et Word-dokument eller en PowerPoint-presentasjon på en datamaskin som bruker NetBoot eller en nettverksbasert Hjem-mappe.
 • Forbedret stabilitet ved lagring til et SMB-nettverksvolum.
  Hvis du bruker Mac OS X 10.5 (Leopard), løser denne oppdateringen et problem som kan forårsake at Word, Excel eller PowerPoint lukkes når du lagrer et dokument i 97-2004-filformat på et nettverksvolum som bruker SMB-protokollen. Eksempel på protokollen:
  smb://datamaskinnavn/volumnavn
 • Forbedret stabilitet ved bruk av Fjern Office-verktøyet.
  Denne oppdateringen forbedrer stabiliteten ved bruk av Fjern Office-verktøyet til å finne og fjerne tidligere installerte versjoner av Office. Hvis du bruker Mac OS X 10.5 (Leopard), løser denne oppdateringen også et problem som gjør at Fjern Office-verktøyet søker etter Office-versjoner i en Time Machine-sikkerhetskopi.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av enkelte skrifter fra tredjeparter.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at enkelte skrifter fra tredjeparter ikke vises i Skrift-listen. Oppdateringen løser også et problem som forhindrer enkelte skrifter fra å vises riktig når du velger skriften fra Skrift-listen.
 • Forbedret sikkerhet.
  Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer i Office 2008 som en angriper kan utnytte ved å skrive over innholdet i datamaskinens minne med skadelig kode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sikkerhetsbulletinen som er omtalt tidligere i dette dokumentet.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av Microsoft Project Gallery.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Project Gallery lukkes. Dette problemet ble løst på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder via Microsofts system for feilrapportering.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av verktøylinjer.
  Denne oppdateringen løser problemer som gjør at Office 2008-programmer lukkes eller slutter å reagere når du bruker verktøylinjer. Disse problemene ble løst på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder via Microsofts system for feilrapportering.
 • Tekst i tekstbokser og figurer brytes riktig når du setter inn tabulatorer.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at tekst i tekstbokser og figurer brytes feil når du setter inn flere tabulatorer, slik at teksten blir forskjøvet utenfor tekstboksens eller figurens grenser.
 • Installasjonsassistenten for Office importerer Office 2004-identiteter som ikke inneholder Entourage-elementer.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer installasjonsassistenten for Office fra å importere identiteter som ble opprettet i Office 2004, og som ikke inneholder noen Entourage-elementer, for eksempel e-postmeldinger, kalenderelementer, kontakter eller oppgaver.

Forbedringer for Microsoft Word 2008 for Mac

 • Forbedret nøyaktighet ved grammatikkontroll av japansk tekst.
  Denne oppdateringen løser et problem i Word som gjør at deler av japansk tekst blir angitt som grammatisk feil.
 • Visittkortmaler er tilgjengelig i publiseringsoppsettvisning.
  Denne oppdateringen omfatter et sett med nye visittkortmaler som du kan bruke ved hjelp av Publiseringsoppsett-visning. De nye malene er tilgjengelige under Visittkort i kategorien Publikasjonsmaler i elementgalleriet.
 • Det er mulig å gjøre endringer i tekstbrytingsstilen for objekter i Microsoft Formelredigering og Microsoft Graph-diagram.
  Hvis du bruker Mac OS X 10.5 (Leopard), løser denne oppdateringen et problem som forhindrer endringer i tekstbrytingsstilen for linjebundne objekter i Microsoft Formelredigering og Microsoft Graph-diagram. Når du prøver å endre tekstbrytingsstilen, vises en feilmelding som ligner på denne:
  Ikke nok minne. Lagre dokumentet nå.
 • Bakgrunnsinnstillinger under Tilpass arbeidsområde blir nå brukt på nye dokumenter.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at bakgrunnsinnstillingen under Tilpass arbeidsområde i publiseringsoppsettvisning og notatbokoppsettvisning automatisk blir brukt på nye dokumenter.
 • Formler, organisasjonskart og andre objekter vises riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at enkelte objekter, blant annet objekter i Microsoft Formelredigering og Microsoft Organization Chart, vises feil når dokumentet med objektene er lagret i et åpent XML-format, for eksempel DOCX, og deretter åpnes i Word 2008.
 • Skriftformatering fungerer ved bruk av Gjenta-kommandoen.
  Denne oppdateringen løser et problem i Word som gjør at du ikke kan foreta skriftformateringsendringer av innhold når du bruker Gjenta-kommandoen på Rediger-menyen.
 • Forbedret støtte for rulling.
  Denne oppdateringen har forbedret støtte for rullehjul på mus, og for styreflater der du kan bruke rullende bevegelser. Du kan bruke rullehjul eller rullebevegelser for å se gjennom innholdet i navigasjonsruten eller Stiler-panelet på formateringspaletten. Oppdateringen omfatter også forbedret ytelse ved bruk av rulling for å se gjennom stiler i Stiler-panelet.
 • Forbedret notatbokoppsettvisning.
  Denne oppdateringen omfatter en rekke forbedringer for brukere av notatbokoppsettvisning.
  • Diverse visningsproblemer er løst.
  • Kategorititler og -farger beholdes når dokumenter opprettet i notatbokoppsettvisning, redigeres og lagres i Word 2007 for Windows.
  • Når du åpner flere dokumenter i notatbokoppsettvisning, og du spiller inn lydnotater i ett av dokumentene, endres innspillingsstatusen til Innspilling bare for dokumentet du foretar innspillingen i.
  • Når du limer inn informasjon i et dokument i notatbokoppsettvisning, formateres informasjonen slik at den samsvarer med formateringen i resten av dokumentet.
 • Forbedret ytelse ved innskriving av japansk tekst.
  Hvis du bruker japansk versjon av Word 2008, eller engelsk versjon av Word 2008 med japanske funksjoner aktivert, løser denne oppdateringen et problem som forårsaker dårlig ytelse når du skriver inn japansk tekst eller bruker piltastene til å bevege deg rundt i japansk tekst.
 • Forbedret ytelse ved bruk av dokumentkartet.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør det vanskelig å velge elementer i dokumentkartet. Oppdateringen forbedrer også svargraden til dokumentkartet når du bruker det.
 • Bilder som bruker WMF- eller EMF-format, vises riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at bilder som bruker WMF-format (Windows Metafile Format) eller EMF-format (Enhanced Metafile Format), vises feil når du åpner et dokument med slike bilder i Word 2008.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av ikke-engelsk tastatur.
  Hvis du bruker noe annet enn et engelsk tastatur, løser denne oppdateringen et problem som gjør at Word ignorerer korrekturspråket du angir ved hjelp av Språk-kommandoen på Verktøy-menyen.
 • Forbedret stabilitet ved åpning av et dokument som viser dokumentkartet.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at det vises uventede nivåoverskrifter i dokumentkartet når du åpner et dokument som viser dokumentkartet.
 • Forbedret stabilitet ved lagring av et dokument som en webside.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at du ikke får lagret et Word-dokument som en webside hvis det inneholder et bilde som bruker WMF- eller EMF-format. Følgende feilmelding vises når du prøver å lagre websiden:
  Disken er full, eller for mange filer er åpne.
 • Forbedret stabilitet ved lagring av et dokument som inneholder et Excel-diagram.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at du får følgende feilmelding:
  Det har oppstått en filfeil. Kontroller nettverkstilkoblingene eller forsikre deg om at disken er riktig satt inn og at det ikke er feil på den.
  Dette problemet kan oppstå i følgende situasjon: Du kopierer et Excel-diagram til et Word-dokument, velger Excel-diagram (hele arbeidsboken) på smartknappen Alternativer for innliming, og lagrer deretter Word-dokumentet i filformatet DOCX.
 • Forbedret stabilitet ved blaing gjennom et dokumentvindu der flere sider vises ved siden av hverandre.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at dokumentoppsettet vises feil når sidene i dokumentet vises side ved side i et dokumentvindu, og du blar gjennom sidene.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av dynamiske og statiske støttelinjer.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer enkelte objekter fra å festes riktig til nærmeste dynamiske eller statiske støttelinje når du drar objektet i publiseringsoppsettvisning.
 • Merket innhold oppdateres riktig når du velger en stil.
  Denne oppdateringen løser et problem som i noen tilfeller forhindrer Word fra å oppdatere visningen av tabeller og annet innhold når du merker innholdet, og deretter velger en stil i Stiler-panelet på formateringspaletten.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av franske og tyske korrekturverktøy eller tastaturer.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Word lukkes når du bruker et fransk eller tysk tastatur, eller når du klikker SpråkVerktøy-menyen for å aktivere franske eller tyske korrekturverktøy.
 • Det er enklere å bytte til Word fra et annet program.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør det enklere å bytte til Word når andre programmer er åpne. Du kan nå klikke navigasjonsruten eller et rullefelt i et hvilket som helst Word-dokumentvindu for å bytte til Word.
 • Tekst som vises i disposisjonsvisning, vises riktig når du merker av for Vis bare første linje.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Word fra å vise tekst etter første linje i det første avsnittet av brødteksten i dokumentet når du merker av for Vis bare første linjedisposisjonsverktøylinjen.
 • Tekst formatert som Kapitéler vises riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at enkelte tegn, blant annet bindestreker, vises feil når du endrer skriftformateringen til Kapitéler.
 • Etter-innstillingen for avsnittsavstand endres for nye dokumenter.
  På bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder endrer denne oppdateringen Etter-innstillingen for avsnittsavstand fra 10 punkt til 0 punkt for nye dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer innstillingene for nye dokumenter, kan du se Hjelp for Word.
 • Smartknappen Alternativer for innliming er nå tilgjengelig når du kopierer en figur fra ett temadokument til et annet.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at smartknappen Alternativer for innliming ikke vises i Word når du kopierer en figur fra et dokument med tema til et annet dokument med et annet tema. Du kan bruke smartknappen Alternativer for innliming til å velge temaet som skal brukes på den innlimte figuren. Du har følgende alternativer:
  • Temaet som brukes i kildedokumentet der du kopierte figuren
  • Temaet som brukes i måldokumentet der du limte inn figuren
 • Knappen Tilbakestill alle i dialogboksen Grammatikkinnstillinger fungerer riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at knappen Tilbakestill alle i dialogboksen Grammatikkinnstillinger i panelet Stavekontroll og grammatikk ikke tilbakestiller alle grammatikkinnstillinger. Knappen fungerer nå som forventet.
 • Alternativet Start nummerering på nytt fungerer riktig for nummererte lister.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at nummereringen i en nummerert liste ikke blir startet på nytt når du klikker Punktmerking og nummereringFormat-menyen i Word og merker av for Start nummerering på nytt i kategorien Nummerert.
 • Verktøylinjeikoner vises riktig når du veksler mellom programmer.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at ikonene på standardverktøylinjen vises feil eller forsvinner når du veksler mellom Word 2008 og andre programmer.

Forbedringer for Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Alternativer for diagramformatering er gjenopprettet.
  Denne oppdateringen gjenoppretter følgende alternativer for diagramformatering som var tilgjengelige i tidligere versjoner av Office for Mac:
  • Formateringsalternativet Egendefinerte feilfelt i Feilfelt-panelet for dataserier
  • Formateringsalternativet Inverter hvis negativ i Fyll-panelet for dataserier og datapunkt
  • Formateringsalternativet Aksemerker i Merker-panelet for diagramakser
  • Akseetiketter-boksen i dialogboksen Velg kildedata
 • Forbedret varsling av kompatibilitetsproblemer.
  Denne oppdateringen forbedrer Excel-funksjonen for varsling av mulige kompatibilitetsproblemer i en arbeidsbok når du lagrer arbeidsboken i et filformat som ikke er kompatibelt med tidligere versjoner av Excel. Dette omfatter også versjoner av Excel for Windows.
 • Forbedret kompatibilitet. Denne oppdateringen løser flere problemer som gjør at arbeidsbøker opprettet i Excel 2008 for Mac, ikke åpnes og lagres riktig i versjoner av Excel for Windows. Oppdateringen forbedrer også kompatibiliteten med arbeidsbøker som bruker det åpne XML-filformatet.
 • Riktig lagring av celleformater for valuta.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Excel lagrer celler med valutaformat i et celleformat som bruker nummerformat. Dette problemet er særlig aktuelt for brukere av symboler for andre valutaer enn dollar.
 • Forbedret funksjon for endring av formellinjens bredde.
  Denne oppdateringen endrer hvordan formellinjen reagerer på størrelsestilpassing eller flytting fra standardplasseringen under menylinjen. Hvis du flytter eller endrer bredden på formellinjen, lagres denne endringen, og formellinjens størrelse tilpasses ikke lenger automatisk til skjermens bredde, selv om du flytter formellinjen tilbake til standardplasseringen under menylinjen. Hvis du vil gjenopprette den automatiske størrelsestilpassingen, sletter du innstillingsfilen com.microsoft.excel.plist og starter Excel på nytt. Vær oppmerksom på at alle Excel-innstillinger vil bli tilbakestilt til standardverdiene hvis du sletter denne innstillingsfilen.
 • Riktig justering av formler i en beregnet kolonne når du setter inn eller sletter en avhengig kolonne i et hovedbokark.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at formler i beregnede kolonner viser en #REF!-arkfeil når en avhengig kolonne slettes. I tillegg justeres formlene i en beregnet kolonne slik at de inkluderer en avhengig kolonne, når denne settes inn i hovedbokarket. Du får en varselmelding i Excel når du setter inn eller sletter en avhengig kolonne som virker inn på formlene i en beregnet kolonne.
 • Formatering av hyperkoblinger beholdes når du åpner en arbeidsbok i Excel 97-2004-format.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Excel fjerner formatering av hyperkoblinger fra celler med hyperkoblinger når du åpner en arbeidsbok som er lagret i et filformat for Excel 97-2004.
 • Sideskift kan dras til nye plasseringer i Normal-visning.
  Denne oppdateringen inneholder en forbedring som gjør det mulig å dra sideskift til nye plasseringer i et ark når arket vises i Normal-visning. Dermed gjenopprettes funksjonalitet som var tilgjengelig via sideskiftvisning i tidligere versjoner av Excel. I Normal-visning vises sideskiftene som stiplede linjer mellom rader og kolonner.
 • Forbedret ytelse.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som påvirker ytelsen når du gjør følgende:
  • Angir data
  • Ruller i arket
  • Beregner komplekse formler
  • Bruker Formelverktøy til å redigere formler
  • Endrer formatering av celler
  • Åpner arbeidsbøker med mange ark
 • Forbedret presisjon og pålitelighet for trendlinjer i diagrammer.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som gjør at Excel oppretter unøyaktige trendlinjer i diagrammer. Ikke minst løser oppdateringen et problem som hindrer R-kvadrerte verdier i å vises med en desimalpresisjon på én titusendel for trendlinjer der alternativet Vis R-kvadrert verdi i diagrammet er valgt.
 • Forbedret stabilitet ved arbeid med SmartArt-grafikk.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at SmartArt-grafikk endrer størrelse når du setter den inn og deretter angir data i en celle eller setter inn et annet objekt, for eksempel et bilde eller et diagram.
 • Forbedret stabilitet ved utskrift av arbeidsbøker.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som gjør at Excel lukkes eller arbeidsbøker skrives ut på feil måte. Det betyr blant annet at alt innholdet i arbeidsboken nå skrives ut i svart-hvitt når du velger kommandoen UtskriftsformatFil-menyen for så å gå til kategorien Ark og merke av for alternativet Svart-hvitt.
 • Forbedret stabilitet når du fjerner en tom serie i dialogboksen Velg kildedata.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at Excel lukkes når du fjerner en tom serie fra Serie-listen i dialogboksen Velg kildedata.
 • Forbedret støtte til sekundære skjermer.
  Denne oppdateringen gir følgende forbedringer for brukere av datamaskiner med to eller flere skjermer:
  • Når du klikker den grønne zoom-knappen (+) i et arbeidsbokvindu på en sekundær skjerm, tilpasses vinduets størrelse på riktig måte, uten å påvirke andre arbeidsbokvinduer som er åpne.
  • Arbeidsbøker som er lagret i XLS-format, åpnes på en synlig plassering på Intel-baserte Macintosh-datamaskiner med to eller flere skjermer.
  • Arbeidsbokdata vises på riktig måte på sekundære skjermer når du bruker Nytt vindu-kommandoen på Vindu-menyen til å åpne flere vinduer for samme arbeidsbok.

Forbedringer for Microsoft PowerPoint 2008 for Mac

 • Brutte koblinger til videofiler lagres på riktig måte når de er reparert.
  Denne oppdateringen løser et problem som hindrer PowerPoint i å lagre endringer i plasseringen til en videofil som det er opprettet en kobling til. Hvis du reparerer en brutt kobling til en videofil og deretter lagrer presentasjonen, er koblingen fremdeles brutt når du åpner presentasjonen igjen.
 • Forbedret innholdsvisning i disposisjonsruten.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at tekst i disposisjonsruten ikke vises som den skal. Problemet gjør det vanskelig å merke tekst nederst i disposisjonsruten.
 • Forbedret visning og svargrad ved bruk av statiske støttelinjer.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør det veldig vanskelig å trekke en statisk støttelinje til et annet sted på lysbildet. Oppdateringen løser også et problem som gjør at en lyseblå boks vises etter at du trekker en støttelinje til et annet sted på lysbildet.
 • Forbedret visning når du går over til et annet program under en lysbildefremvisning.
  Denne oppdateringen løser et problem som gjør at det vises en hvit strek på lysbildet når du går over fra Finder eller et annet program og deretter går tilbake til en lysbildefremvisning som kjører i PowerPoint.
 • Nå kan de fleste filformater for en PowerPoint-presentasjon legges til i kategorien Lysbildetemaer.
  Denne oppdateringen gjør det mulig å legge PowerPoint-presentasjoner som er lagret i PPTX-, PPT-, POT- og POTX-filformatene, i følgende mappe:
  /Brukere/brukernavn/Library/Application Support/Microsoft/Office/Brukermaler/Mine temaer
  Når disse filene er lagt til i mappen "Mine temaer", vil lysbildetemaene i presentasjonen være tilgjengelige i gruppen Egendefinerte temaer i kategorien Lysbildetemaer i Elementgalleri neste gang du åpner PowerPoint.
 • Forbedret stabilitet.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som fører til at PowerPoint lukkes. Dette problemet ble løst på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder via Microsofts system for feilrapportering.
 • Forbedret ytelse og stabilitet ved utskrift.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til treg ytelse i forbindelse med utskrift. Oppdateringen løser også et problem med at PowerPoint lukkes når du skriver ut en presentasjon til en skriver med høy oppløsning.
 • Forbedret ytelse ved bruk av komplekse objekter, animasjoner og overganger i en lysbildefremvisning.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som gjør at PowerPoint fungerer tregt når du kjører en lysbildefremvisning som inneholder komplekse objekter, animasjoner og overganger.
 • Riktig bildevisning når du setter inn et bilde i en plassholder for bilde.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at et bilde beskjæres når du setter det inn i en plassholder for bilde i et lysbilde. Denne oppdateringen løser også et problem for lysbilder som inneholder flere plassholdere for bilder. Problemet gjør at et bilde som dras og slippes over i en plassholder for lysbilder, alltid vises i den første plassholderen på lysbildet. Dette skjer selv om bildet ikke ble trukket over i den første plassholderen.
 • PowerPoint 2008-presentasjoner kan nå åpnes i PowerPoint Mobile.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer at filer som ble opprettet i PowerPoint 2008, kan åpnes i PowerPoint Mobile. PowerPoint Mobile-versjonen av PowerPoint er beregnet på telefoner som kjører Windows Mobile.
 • Miniatyrbilder av lysbildene kan nå forstørres mer enn 100 % i lysbildesortering.
  Denne oppdateringen gjør det mulig å øke størrelsen på miniatyrbilder av lysbilder med mer enn 100 % i lysbildesortering. Brukere kan øke størrelsen på miniatyrbilder av lysbilder ved hjelp av zoomeboksen på standardverktøylinjen.
 • Forbedret stabilitet og kompatibilitet ved åpning og lagring av presentasjoner.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som forårsaker at PowerPoint lukkes, slutter å reagere eller mister data når du åpner en presentasjon, gjør endringer i den og deretter lagrer den.
 • Standard- og Tilpasset-regler om linjeskift er gjenopprettet for japansk tekst.
  For brukere av den japanske versjonen av PowerPoint 2008 eller den engelske versjonen av PowerPoint 2008 med japanske funksjoner aktivert, vil Standard- og Tilpasset-regler om linjeskift være tilgjengelige via Typografi-kommandoen på Verktøy-menyen. Brukere av PowerPoint 2008 er ikke lenger nødt til å bruke Fast-reglene om linjeskift .
 • Støtte for objektvalg er nå inkludert i AppleScript-ordlisten.
  Denne oppdateringen inkluderer en gruppe nye klasser og kommandoer i tillegg til oppdatering av eksisterende klasser og kommandoer. Disse nye klassene og kommandoene gjør det mulig for AppleScript-brukere å opprette skript som velger objekter og utfører operasjoner på objektene som er valgt. Følgende nye eller oppdaterte klasser og kommandoer er nå tilgjengelige i PowerPoints AppleScript-ordliste:
  • Nye klasser:
   • valg (PowerPoint Suite)
   • figurområde (Drawing Suite)
   • lysbildeområde (PowerPoint Suite)
  • Nye kommandoer:
   • unselect (PowerPoint Suite)
   • align (Drawing Suite)
   • distribute (Drawing Suite)
   • group (Drawing Suite)
   • ungroup (Drawing Suite)
   • regroup (Drawing Suite)
   • copy shape range (Drawing Suite)
   • cut shape range (Drawing Suite)
  • Oppdaterte klasser:
   • dokumentvindu (PowerPoint Suite)
  • Oppdaterte kommandoer:
   • select (Standard Suite)
   • delete (Standard Suite)
   • duplicate (Standard Suite)
   • apply template (PowerPoint Suite)
   • apply theme (PowerPoint Suite)
   • apply theme color scheme (PowerPoint Suite)
   • copy object (PowerPoint Suite)
   • cut object (PowerPoint Suite)
   • apply (Drawing Suite)
   • flip (Drawing Suite)
   • get action setting for (Drawing Suite)
   • pick up (Drawing Suite)
   • reroute connections (Drawing Suite)
   • set shapes default properties (Drawing Suite)
   • z order (Drawing Suite)
 • Overganger kan nå brukes på lysbildemaler.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer brukere i å bruke en overgang på lysbildemaler i en presentasjon.
 • Innstillinger for loddrett justering av plassholder for tittel i Office-temaet er endret.
  Denne oppdateringen fører til at loddrett justering av plassholder for tittel endres til midtjustering for standard Office-tema. I tidligere versjoner av PowerPoint 2008 ble loddrett justering satt til toppjustering. Denne endringen skjer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra japanske brukere.

Forbedringer for Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Riktig visning av påminnelser om forfallsdatoer for heldagshendelser som gjentar seg.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at programmet Microsoft Office-påminnelser viser påminnelser med feil eller manglende forfallsdato. Dette problemet berører påminnelser om heldagshendelser som gjentar seg, som ble opprettet i Outlook eller i Outlook Web Access.
 • Forbedret eksport av kontaktinformasjon til vCard-format (.vcf).
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å eksportere kontaktinformasjon til vCard-format (.vcf) hvis kontakten ikke inneholder et bilde.
 • Forbedret støtte for bruk av utvidede tegn som hurtigtast til My Day-innstillingene.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer innstillingen for hurtigtasten til My Day under alternativer for My Day i å godta enkelte utvidede tegn som gyldige hurtigtaster. Dette problemet oppstår når et ikke-amerikansk tastatur brukes til å angi en hurtigtast.
 • Forbedret stabilitet for Microsoft Synkroniseringstjenester.
  Denne oppdateringen løser et problem som kan føre til at Microsoft Synkroniseringstjenester lukkes. Dette problemet kan for eksempel oppstå når Microsoft Synkroniseringstjenester forsøker å synkronisere en kalenderhendelse som ble lagret som en ICS-fil, og kalenderhendelsen ble importert til Entourage-kalenderen i Apple iCal.
 • Støtte for klient-basert sertifikatgodkjenning for Exchange Server-kontoer.
  Denne oppdateringen introduserer støtte for SSL (Secure Sockets Layer) v3-sertifikatgodkjenning og for TLS-klientbasert (Transport Layer Security) sertifikatgodkjenning for RSA- og DSA-nøkler når du bruker et smartkort til å koble til en konto på en server som kjører Microsoft Exchange Server.
 • Informasjon om ledige og opptatte tidspunkter vises riktig for Exchange-brukere i blandede miljøer.
  Denne oppdateringen løser et problem for brukere av en konto på en server som kjører Exchange Server 2007 på et nettverk der noen servere kjører Exchange Server 2007 mens andre kjører Exchange Server 2003. Dette problemet forårsaker at Entourage viser feil informasjon om ledige og opptatte tidspunkter for brukere av en konto på en server som kjører Exchange Server 2003.
 • Forbedret ytelse når du går over til kalenderen.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage fungerer tregt når du går over til kalenderen.
 • Forbedret stabilitet og feilbehandling ved bruk av POP-konto.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage slutter å reagere hvis den støter på en ugyldig melding-feil mens Entourage er koblet til en POP-postkonto. Nå hopper Entourage over ugyldig melding-feil og fortsetter å laste ned de øvrige e-postmeldingene fra POP-kontoen.
 • E-postmeldinger med hyperkoblinger vises riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at e-postmeldinger med hyperkoblinger ikke vises riktig i Entourage. Dette problemet fører til at tekst som etterfølger en hyperkobling, vises med annen farge og skrift enn forventet.
 • Definisjonsfilen for søppelpostbeskyttelse er oppdatert.
  Denne oppdateringen gjør søppelpostfilteret i Entourage mer effektivt, ettersom definisjonsfilen oppdateres. Definisjonsfilen brukes til å avgjøre hvilke e-postmeldinger som skal behandles som søppel.
 • Tekst i e-postmeldinger beholder sin opprinnelige skriftstørrelse når teksten sendes fra ikke-engelske versjoner av Entourage.
  Denne oppdateringen løser et problem som fører til at skriftstørrelsen i e-postmeldinger øker hver gang meldingen sendes eller tas med i et svar. Dette problemet berører brukere av ikke-engelske versjoner av Entourage.
 • Importerte e-postmeldinger beholder opprinnelig mottaksdato- og tidspunkt.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at mottaksdato- og tidspunkt for importerte e-postmeldinger endres til importdatoen og -tidspunktet i Entourage.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av fraværsassistenten.
  Denne oppdateringen løser et problem som noen ganger forhindrer fraværsassistenten i å koble til en konto på en server som kjører Exchange Server 2007. Når dette skjer, får du følgende feilmelding:
  Fraværende-status er midlertidig utilgjengelig fordi Entourage ikke kan koble til serveren.
 • Forbedret stabilitet når du åpner en e-postmelding med vedlegg.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage lukkes når du åpner en e-postmelding med vedlegg.
 • Forbedret støtte for hyperkoblinger.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som forårsaker feil visning av hyperkoblinger i Entourage, for eksempel hyperkoblinger som er lange, som inneholder utvidede tegn eller som står i anførselstegn.
 • Kontakter og kalenderhendelser dupliseres ikke første gang du synkroniserer med en iPhone.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker duplisering av kontakter og kalenderhendelser i Entourage ved første gangs synkronisering med en iPhone eller en iPod Touch via iTunes.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av Microsoft Database Utility.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Microsoft Database Utility lukkes, eller som forhindrer verktøyet i å fungerer riktig. Problemet opptrer når du forsøker å kontrollere, komprimere eller bygge Entourage-databasen på nytt.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av Avansert søk.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som gjør at søkekriteriene ikke returnerer noen resultater når du bruker Avansert søk-kommandoen på Rediger-menyen til å søke etter elementer i Entourage. Bygg Spotlight-søkeindeksen for Entourage på nytt hvis du vil benytte deg av denne forbedringen. Du bygger søkeindeksen på nytt ved å gå til Entourage-menyen og klikke Innstillinger. Gå deretter til Generelle innstillinger, klikk Spotlight, og klikk deretter Gjenoppbygg.
 • Entourage 2008 kan kjøre samtidig som Entourage 2004.
  Denne oppdateringen løser flere problemer som forhindrer Entourage 2008 og Entourage 2004 i å kjøre på samme datamaskin.
 • Endringer av kolonneinnstillinger i Entourage-visninger kan ikke tilbakestilles.
  Denne oppdateringer gir alternativer for å tilbakestille kolonneinnstillinger i Entourage-visninger. Du tilbakestiller kolonneinnstillingene for en visning ved å gå til visningen, peke på Kolonner i Vis-menyen og deretter klikke Tilbakestill til standard.
 • Delte filer vises riktig i Prosjektsenter.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage Prosjektsenter i å vise Delt-indikatorikonet ved siden av de delte filene i et prosjekt.
 • Alle møtedeltakere kan se en liste over de andre møtedeltakerne.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer møtedeltakere i å se en liste over de andre møtedeltakerne. I tidligere versjoner av Entourage 2008 var det bare møtearrangøren som kunne se alle møtedeltakerne.
 • Forbedret stabilitet ved bruk av dialogboksen Bytt identitet.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage lukkes når du kjører et AppleScript-skript eller hvis du klikker en mailto: -kobling når dialogboksen Bytt identitet er åpen. Dette problemet ble løst på bakgrunn av tilbakemeldinger fra kunder via Microsofts system for feilrapportering.
 • Støtte for automatisk søking etter kontoinnstillinger i Exchange Server 2007.
  Denne oppdateringen gir støtte for automatisk søking etter kontoinnstillinger for brukere som har kontoer på en server som kjører Exchange Server 2007. Denne funksjonen er også tilgjengelig i Outlook 2007.
 • Vedlegg kan nå fjernes fra e-postmeldinger på Exchange-kontoer.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å fjerne vedlegg i e-postmeldinger som er lagret på en server som kjører Exchange Server.
 • Støtte for redigering av innhold i Exchange-meldinger ved hjelp av AppleScript og for synkronisering av endringer til serveren.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å foreta endringer i e-postmeldinger på en server som kjører Exchange Server, ved å kjøre et AppleScript.
 • Endringer av forfallsdatoer på elementer i liste over gjøremål synkroniseres riktig med en Exchange-konto.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å synkronisere enkelte endringer av forfallsdato i liste over gjøremål, for eksempel endring av forfallsdatoen for et element til Ingen forfallsdato.
 • Gmail-kontoer er nå automatisk konfigurert til å bruke IMAP.
  Denne oppdateringen endrer standardkonfigurasjonen for Gmail-kontoer i Entourage til å bruke IMAP-protokollen i stedet for POP-protokollen.
 • Filvedlegg som består av komprimerte filer (ZIP-filer) med skråstrek i filnavnet, sendes riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å sende komprimerte filer (ZIP-filer) som filvedlegg når navnet inneholder en skråstrek (/).
 • Riktig startdato vises for regelmessige hendelser når hendelsen åpnes fra My Day.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at startdato for en enkelt forekomst av en regelmessig hendelse vises som fredag 1. januar 1904 når du bruker My Day til å åpne denne bestemte forekomsten.
 • Svar på møteinnkallelser inneholder ikke lenger teksten i møteinnkallelsen.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage inkluderer teksten i møteinnkallelsen i svaret, selv om deltakeren ikke har redigert svaret. Dette problemet bryter automatiske regler for Outlook-brukere som ikke ønsker å motta svar uten meldingstekst.
 • Forbedret stabilitet når du ruller gjennom en e-postmelding med kompleks HTML.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage slutter å reagere når du bruker et musehjul eller en styreflate til å rulle gjennom innholdet i en e-postmelding som inneholder kompleks HTML.
 • Bilder som er kopiert fra Safari eller andre programmer, kan limes inn riktig i Entourage-e-postmeldinger.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at bilder som kopieres fra Safari, limes inn i Entourage-e-postmeldinger som en webadresse. Denne oppdateringen løser også et problem som forhindrer at bilder som kopieres fra andre Macintosh-programmer, kan limes inn i Entourage-e-postmeldinger.
 • Krypterte meldinger kan nå sendes til kontakter som ikke er oppført i adresseboken.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å godta det digitale S/MIME-sertifikatet for kontakter som ikke står oppført i adresseboken og som du velger det digitale sertifikatet for etter at du har mottatt følgende melding:
  Finner ikke krypteringssertifikater for enkelte mottakere i Entourage-adresseboken. Vil du søke på LDAP-serveren etter dem?
  Deretter klikker du Ja for å velge brukeren fra dialogboksen Kontroller navn.
 • Åpne filer på delte nettverksressurser håndteres riktig når du forsøker å sende en åpen fil som vedlegg.
  For brukere av Intel-baserte Macintosh-datamaskiner løser denne oppdateringen et problem som forårsaker at Entourage fungerer tregt eller slutter å svare når du forsøker å sende en fil som er åpen på en annen datamaskin som et e-postvedlegg. Nå vil du få en melding om at filen er åpen på en annen datamaskin.
 • Kontakter og meldinger i fellesmapper og i delte mapper vises ikke i listen over gjøremål.
  Denne oppdateringen løser et problem der brukere kan merke kontakter og meldinger i fellesmapper og delte mapper som elementer i listen over gjøremål. Som standard skal kontakter og meldinger i fellesmapper og i delte mapper ikke vises i listen over gjøremål.
 • HTML-signaturer vises riktig.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at enkelte HTML-signaturer vises som HTML-kode i meldingsteksten i e-postmeldinger.
 • Office-påminnelser vises ikke når andre programmer kjører i fullskjermmodus.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Office-påminnelser vises når andre programmer kjører i fullskjermmodus, for eksempel lysbildevisning i PowerPoint eller chat i fullskjermmodus i Microsoft Messenger.
 • Det er ikke lenger nødvendig med et domenenavn for å logge på en Exchange-konto med UPN-godkjenning.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage ber om et domenenavn for å logge på en konto på en server som kjører Exchange Server med UPN-godkjenning.
 • PDF-vedlegg bevares.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage konverterer den første siden av et PDF-vedlegg til et PNG-bilde når PDF-vedlegget dras og slippes over meldingsteksten i e-postmeldingen. PDF-vedlegg sendes nå i sin helhet, og vedleggene konverteres ikke.
 • Filer i vCard-format (.vcf), iCalendar-format (.ics) og e-post-format (.eml) åpnes i Entourage når Entourage er angitt som standard e-postprogram.
  Denne oppdateringen løser et problem som forhindrer Entourage i å registreres som standardprogram for vCard-, iCal. og e-postfiler. Hvis Entourage er angitt som standard e-postprogram, vil filene nå åpnes i Entourage når du dobbeltklikker dem.
 • Forbedret telling av ulest e-post for IMAP-kontoer.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage viser antall uleste meldinger på IMAP-serveren. Nå teller Entourage antall uleste meldinger på datamaskinen som kjører Entourage.
 • Kontaktnavn skrives ut i tilordnet kategorifarge i stedet for i svart-hvitt.
  Denne oppdateringen løser et problem som forårsaker at Entourage alltid skriver ut kontaktnavn i svart-hvitt i stedet for i fargen til kategorien som er blitt tilordnet kontakten.

Forutsetninger

Før du installerer Office 2008 SP1-oppdateringen (12.1.0), må du kontrollere at datamaskinen kjører Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senere versjon av Mac OS X-operativsystemet.

Du kan kontrollere om datamaskinen oppfyller denne forutsetningen ved å gå til Apple-menyen og velge Om denne maskinen.

Hvordan du får tak i oppdateringen

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned oppdateringspakken for Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0) nå.

Utgivelsesdato: 13.05.08

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Oppdaterte filer

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over filene som denne oppdateringer legger til eller endrer, kan du dobbeltklikke installasjonsprogrammet for oppdateringen og deretter klikke Vis filerFil-menyen.

Merknader

Office 2008 SP1-oppdateringen (12.1.0) er også tilgjengelig fra Microsoft Automatiske oppdateringer. Automatiske oppdateringer er et program som automatisk holder Microsoft-programvare oppdatert.

Hvis du vil bruke Automatiske oppdateringer, starter du et Microsoft Office-program. Klikk deretter Se etter oppdateringerHjelp-menyen.

Hvis du vil ha mer informasjon om ressurser for Office 2008 for Mac, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE MacOSX
Egenskaper

Artikkel-ID: 952331 – Forrige gjennomgang: 08/28/2008 14:44:32 – Revisjon: 2.2

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix KB952331
Tilbakemelding