Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Informasjon om hvordan du skal arbeide med filer i Open XML-format i Microsoft Office 2004 for Mac

INNLEDNING
Viktig: Office 2004 for Mac har nådd slutten av kundestøttesyklusen, og vil ikke lenger motta assistert støtte eller oppdateringer fra Microsoft. Vi anbefaler å oppgradere til Office 2011 for Mac for å få en støttet versjon av Office. Hvis du vil ha mer informasjon om avsluttet støtte for Office 2004 for Mac, kan du se webområdet Microsoft kundestøttelivssyklus.


Hvis du har installert Microsoft Office 2004-oppdateringen for Mac 11.5.0 og Microsoft Office-konverteringsprogrammet for åpent XML-filformat for Mac, kan du bruke Office 2004-programmer til å åpne og lagre filer i de åpne XML-formatene som ble introdusert i 2007 Microsoft Office for Windows og i Microsoft Office 2008 for Mac.

Merk Verifiser at Mac-operativsystemet oppfyller disse minimumskravene ved å klikke Om denne maskinen i menyen Apple.

Du må laste ned følgende to pakker på Mac-en.
 • Hvis du vil laste ned oppdateringspakken for Microsoft Office 2004 for Mac 11.5.0, kan du gå til Microsoft Download Center på følgende webområde: Systemkrav: Apple Mac OS X 10.2.8 (Jaguar) eller en nyere versjon av Mac OS
 • Besøk følgende Microsoft Download Center for å laste ned konverteringsprogram for Open XML-filformat for Mac: Viktig Du må ha Office 2004 11.4.0 eller nyere versjoner eller Office v. X 10.1.9 eller nyere versjoner installert på datamaskinen for å kunne åpne konverterte dokumenter. Vi anbefaler imidlertid at du installerer oppdateringen for Office 2004 11.5.1 eller en senere oppdatering for Office 2004 for Mac.

  Systemkrav: Mac OS X versjon 10.4.9 (Tiger) eller en nyere versjon av Mac OS
Mer informasjon

Støttede filformater

Følgende Open XML-filformater kan åpnes og lagres i Office 2004 for Mac når oppdateringspakken for Office 2004 for Mac 11.5.0 og konverteringsprogrammet for Open XML-filformat for Mac er installert:
 • Word 2008-dokument (.docx)
 • Makroaktivert Word 2008-dokument (.docm)
 • Excel 2008-arbeidsbok (.xlsx)
 • Binær Excel 2008-arbeidsbok (.xlsb)
 • Makroaktivert Excel 2008-arbeidsbok (.xlsm)
 • Excel 2008-mal (.xltx)
 • Makroaktivert Excel 2008-mal (.xltm)
 • Excel 2008-tillegg (.xlam)
 • PowerPoint 2008-presentasjon (.pptx)
 • Makroaktivert PowerPoint 2008-presentasjon (.pptm)
 • PowerPoint 2008-mal (.potx)
 • Makroaktivert PowerPoint 2008-mal (.potm)
 • PowerPoint 2008-fremvisning (.ppsx)
 • Makroaktivert PowerPoint 2008-fremvisning (.ppsm)

Støttefiler for konverteringsprogram

Når oppdateringspakke for Office 2004 for Mac 11.5.0 og konverteringsprogrammet for Open XML-filformat for Mac er installert, vil Office 2004 for Mac gjenkjenne støttefiler for konverteringsprogrammet i mappen /Library/Application Support/Microsoft/Office Converter Support/. Følgende støttefiler for konverteringsprogrammet kreves:
 • MFConverter.bundle
 • MicrosoftChartPlugin.framework
 • MicrosoftComponentPlugin.framework
 • MicrosoftOffice.framework
 • MicrosoftOLE.framework
 • MicrosoftOLEAutomation.framework
 • MicrosoftOleo.framework
 • MSXML.framework
 • OfficeArt.framework
 • Open XML for Charts.app
 • Open XML for Excel.app
 • Open XML for Excel.framework
 • Open XML for Word.app
 • Open XML for Word.framework
 • pptfc.app
 • SmartArt.framework
Microsoft Office 2008 for Mac bruker også støttefilene for konverteringsprogrammet. Derfor bør du ikke slette disse filene fra datamaskinen hvis du velger å slette Office 2004 eller konverteringsprogrammet for Open XML.

Oppdateringer for støttefilene for konverteringsprogrammet er tilgjengelige fra Microsoft AutoUpdate. Hvis du vil se etter oppdateringer for støttefilene for konverteringsprogrammet, kan du åpne Open XML-konverteringsprogrammet. Deretter klikker du Se etter oppdateringerHjelp-menyen.

Viktig Du kan ikke bruke betaversjoner av Open XML-konverteringsprogrammet med Office 2004 11.5.0 eller nyere versjoner av Office 2004. Hvis du har en betaversjon av konverteringsprogrammet installert på datamaskinen, må du laste ned og installere versjon 1.0 eller en nyere versjon av Open XML-konverteringsprogrammet. Det gjør du ved å gå til følgende Microsoft-webområde:

Skrift

Hvis Microsoft Office 2004 for Mac er installert på datamaskinen, blir følgende skrift installert i mappen /Library/Fonts/Microsoft eller i mappen /User/brukernavn/Library/Fonts/Microsoft når du installerer Open XML-filkonverteringsprogrammet for Mac:
 • Cambria
 • Calibri
 • Consolas
 • Constantia
 • Corbel
 • Candara
Disse skriftene forbedrer dokumentkompatibiliteten og dokumentgjengivelse når du åpner dokumenter som ble opprettet i 2007 Microsoft Office system for Windows og Microsoft Office 2008 for Mac.

Kjente problemer for arbeid med Open XML-format i Word 2004

Du kan støte på følgende problemer når du bruker Word 2004 til å arbeide med et Word-dokument som er i Open XML-format:
 • Formelredigerte objekter fra Word 2007 beholdes ikke.
 • Ny dokumentlayout og formatering som er tilgjengelige i Word 2008 for Mac eller Word 2007 for Windows, vises ikke korrekt i konverterte filer.
 • HTML-objekter, for eksempel lister og tekstbokser, blir avkortet i konverterte filer.
 • Word 2008-maler (.dotx) og Word 2008 Makroaktiverte maler (.dotm) kan ikke konverteres.
 • Dokumenter som er passord- eller IRM-beskyttet (Information Rights Management) kan ikke konverteres.
 • Bildepunkt kan bli konvertert til standard punktmerking.
 • Bibliografi- og sitatfelt konverteres til tekst og oppdateres ikke automatisk i konverterte filer.
 • Korrekturfarger på rettinger i Spor endringer beholdes kanskje ikke.
 • Innhold som ble flyttet med Spor endringer aktivert, konverteres til innsettinger og slettinger.
 • Fargeredigerte bilder konverteres til den opprinnelige fargen.
 • Linjestiler i bilder konverteres til den opprinnelige linjestilen.
 • Merknader med digitalt blekk konverteres til bilder.
 • Diagrammer og SmartArt-grafikk konverteres til bilder.
 • Vannmerker som inneholder Hiragana-skrifter blir ikke beholdt.
 • Skrifterstatning oppstår når horisontal tekst som bruker Meiryo-font endres til vertikal tekst i en konvertert fil.
 • Advarsler og feil som kan relateres til Open XML-konvertering, vises alltid på engelsk.
 • Du kan ikke åpne eller redigere objekter som er opprettet ved hjelp av Formelredigering i konverterte filer.
 • Dokumenter i Open XML-format som er lagret i Word 2004, beholder ikke hurtigformateringsstiler når de åpnes i Word 2007.
 • Du kan ikke lagre flere dokumenter i Open XML-format i Word 2004 samtidig.
 • Dokumentinnholdet vises ikke på riktig måte fordi innholdet kan omfatte et inkompatibelt diagram. Dokumenter i Open XML-format som er lagret i Word 2004, lagres i kompatibilitetsmodus. Det kan derfor hende at innhold som er opprettet i Word 2007 for Windows eller Word 2008 for Mac, ikke vises eller ikke oppfører seg som forventet når du åpner dokumentet i disse programmene. Vil du gjenopprette innholdet på nytt, kan du åpne dokumentet i Word 2008 og dobbeltklikke på diagrammet for å redigere det. Deretter velger du diagram når du blir bedt om det. Etter konverteringen går du tilbake til Word og lagrer deretter dokumentet.
 • Hvis du redigerer SmartArt-grafikk i Word 2004, kan bakgrunnen endres til svart for enkelte av dem.
 • Innebygd SmartArt-grafikk konverteres uventet til bilder når du bruker Word 2004 for å lagre et dokument i Open XML-format.
 • Integrerte PowerPoint 2007-presentasjoner, Excel 2007-diagrammer og regneark og Excel 2008 diagrammer og regneark i Open XML-format kan ikke redigeres i Word 2004.
 • Alternativet Send til e-post i menyen Fil i Word 2004 sender dokumenter i formatet Word Dokument (.doc). Dette skjer selv om filen du sender er i Open XML-format.
 • Når du åpner et dokument i Open XML-format, gir ikke fremdriftsindikatoren i Word 2004 et nøyaktig mål på fremgang.
 • Hvis du lagrer et Open XML-dokument som ikke inneholder en makro som makroaktivert Word 2008-dokument (.docm), vil du få feilmeldingen "Finner ikke filen". Du kan imidlertid trygt ignorere denne meldingen.
 • Tenk deg følgende scenario:
  1. Du åpner et Microsoft Office Word-dokument som bruker filtypen .docm.
  2. Dette Office Word-dokumentet inneholder ikke en makro eller Visual Basic-kode.
  3. Du åpner Visual Basic Editor via makro-undermenyen på Verktøy-menyen.
  I dette scenarioet vil Visual Basic-redigering åpnes uten et tilgjengelig prosjekt for Office Word-dokumentet.

  Problemet løses ved å lagre dokumentet som Word Dokument (.docx), lukke og åpne dokumentet på nytt og deretter åpne Visual Basic Editor.
 • Tenk deg følgende scenario:
  1. Brukere av Mac OS X 10.5 (Leopard) åpner et dokument i Open XML-format.
  2. Dette dokumentet er lagret på et nettverksvolum.
  3. Brukere kobler seg til nettverksvolumet ved hjelp av SMB-protokollen
  I dette scenarioet åpnes dokumentet som skrivebeskyttet i Word 2004.

Kjente problemer for arbeid med Open XML-format i Excel 2004

Du kan støte på følgende problemer når du bruker Excel 2004 til å arbeide med en Excel arbeidsbok som er i Open XML-format:
 • Arbeidsbøker som er beskyttet av et passord eller med IRM (Information Rights Management), kan ikke konverteres.
 • Alle data som går utover rad 65 526 eller kolonne 256, beholdes ikke. Alle formler som refererer til data i dette området, returnerer feilverdien "#REF!".
 • Flere regler for betinget formatering i en celle, beholdes ikke. Etter at den første betingelsen har blitt evaluert og vist, stopper Excel evalueringen.
 • Nye funksjoner i Excel 2008 beholdes ikke. Disse funksjonene returnerer feilverdien #NAME? i stedet for beregnede resultater.
 • Formler med mer enn 29 brukerdefinerte argumenter beholdes ikke. Disse formlene konverteres til feilverdien "#VALUE!".
 • Uinitialiserte ActiveX-kontroller beholdes ikke.
 • Formler som inneholder referanser til tabeller i andre arbeidsbøker, beholdes ikke. Disse referansene konverteres til feilverdien "#REF!".
 • Formler som inneholder mer enn 30 argumenter i en celle, beholdes ikke. Disse formlene konverteres til feilverdien "#VALUE!".
 • Betingede formateringstyper i områder som ikke grenser til hverandre, beholdes ikke.
 • Pivottabellrapporter som har mer enn 8000 elementer, kan ikke konverteres.
 • Formler som overskrider den interne lengdegrensen (1800 tegn), beholdes ikke. Disse formlene konverteres til feilverdien "#VALUE!".
 • Formler som overskrider nestingnivågrensen på 7 nivåer, beholdes ikke. Disse formlene konverteres til feilverdien "#VALUE!".
 • Datoer i kalenderformater som ikke støttes, blir uventet konvertert til gregoriansk kalenderformat.
 • Unike celleformater som overstiger den interne grensen (4050 tegn), beholdes ikke.
 • Betinget formatering for alternativet Formatet hele raden vil gå tapt.
 • Datovalideringsformler som har mer enn 255 tegn, beholdes ikke.
 • Celler med mer enn tre betingede formater viser bare de tre første betingelsene.
 • Excel 2008-effekter som er brukt på objekter, beholdes ikke.
 • Unike skriftformater som overskrider interne grenser, beholdes ikke.
 • Formler som inneholder mer enn 40 operander, beholdes ikke. Disse formlene konverteres til feilverdien "#VALUE!".
 • Følgende datafiltre beholdes ikke:
  • egendefinert
  • ikon-basert
  • farge-basert
  • datogruppe
  • ti på topp
  • skriftfarge
  • datalinjebasert
 • Mer enn to sorteringskriterier beholdes ikke.
 • Windows-spesifikke innstillinger for automatisert Web-publisering, beholdes ikke.
 • Mer enn ett filter på en sortering, beholdes ikke.
 • SmartArt-grafikk konverteres til bilder.
 • Koblede eller innebygde Word 2008-dokumenter, Excel 2008-arbeidsbøker og PowerPoint 2008-presentasjoner kan ikke åpnes eller redigeres fra konverterte filer.
 • Du kan ikke lagre flere arbeidsbøker i Open XML-format i Excel 2004 samtidig.

Kjente problemer for arbeid med Open XML-format i PowerPoint 2004

Du kan støte på følgende problemer når du bruker PowerPoint 2004 til å arbeide med en PowerPoint-presentasjon som er i Open XML-format:
 • Presentasjoner som er passord- eller IRM-beskyttet, kan ikke konverteres.
 • Dobbel understreking konverteres til enkel understreking.
 • Egendefinerte tegninnstillinger beholdes ikke.
 • Rute-innstillinger beholdes ikke i konverterte presentasjoner hvis bilderuten ble brukt som en lysbildebakgrunn.
 • PowerPoint-presentasjoner som inneholder objekter med 3D-effekter, kan ta lang tid å konvertere.
 • Stablede datoer for japansk vises ikke riktig i konverterte filer.
 • SmartArt-grafikk konverteres til bilder.
 • Punktmerkede lister som har mer enn fem nivåer, konverteres til bilder.
 • Innhold som er konvertert til bilder, inneholder erstatningsskrift hvis datamaskinen ikke har skriften fra den opprinnelige presentasjonen installert.
 • Myke skygger konverteres til harde skygger.
 • Nye lysbilder som legges til en konvertert fil, har et tomt oppsett i stedet for oppsett med punktliste.
 • Du kan ikke lagre flere presentasjoner i Open XML-format i PowerPoint 2004 samtidig.
 • Innebygde Word 2008-dokumenter, Excel 2008-arbeidsbøker og PowerPoint 2008-presentasjoner kan ikke åpnes eller redigeres fra konverterte filer.
 • Når PowerPoint 2008-maler (.potx) og PowerPoint 2008 makroaktiverte maler (.potm) blir konvertert, åpnes ikke dialogboksen Lagre som når du lagrer en fil. Du kan imidlertid klikke på alternativet Lagre som i Fil-menyen for å åpne dialogboksen Lagre som.
 • Diagrammer som er opprettet i PowerPoint 2007 for Windows eller PowerPoint 2008 for Mac vises kanskje ikke, eller oppfører seg kanskje ikke som forventet hvis du lagrer en presentasjon i PowerPoint 2004 og deretter åpne dokumentet i PowerPoint 2007 eller i PowerPoint 2008. Du kan gjenopprette innholdet ved å åpne dokumentet i PowerPoint 2008, dobbeltklikke på diagrammet for å redigere det, og når du blir bedt om det, velge å konvertere diagrammet. Etter konverteringen, gå tilbake til PowerPoint og lagre deretter dokumentet.
 • Diagrammer som er opprettet i PowerPoint 2007 for Windows eller i PowerPoint 2008 for Mac vil opptre som bilder når de vises i PowerPoint 2004.
 • Makroaktiverte presentasjoner kan ikke lagres i filformater uten makroaktivering i PowerPoint 2004. Dette problemet oppstår selv om du fjerner alle makroene i presentasjonen.
 • PowerPoint 2004 kan legge til flere filtyper i filnavnet. Eksempel: Filnavnet kan ligne på "filnavnet.pptx.pptm". Dette problemet oppstår når du åpner en presentasjon som benytter et ikke-makroaktivert format. Legg en makro til presentasjonen og lagre deretter presentasjonen i et makroaktivert format. Problemet kan løses ved å slette den ikke-makroaktivert filtypen fra filnavnet i dialogboksen Lagre som før du lagrer filen.
 • Hvis PowerPoint 2004 slutter å svare under konvertering av en Open XML-presentasjon, må du starte datamaskinen på nytt eller bruke verktøyet Aktivitetsmonitor i mappen /Programmer/Verktøy for å lukke Pptfc.app-prosessen før du kan åpne eller lagre Open XML-presentasjoner igjen.
Mer informasjon

Beslektet emne for de siste oppdateringene du kan installere

Klikk følgende koblinger for å få flere alternativer hvis denne artikkelen ikke løste problemet ditt: Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller på annen måte, om disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 953823 – Forrige gjennomgang: 03/08/2014 19:38:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac

 • dftsdahomeportal kbexpertisebeginner kbinfo KB953823
Tilbakemelding