Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2

INNLEDNING
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS08-043. Denne sikkerhetsbulletinen inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringene for Microsoft Office 2008 for Mac. Hvis du vil vise hele sikkerhetsbulletinen, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

Oppdateringsdetaljer

Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.2 inneholder flere endringer som forbedrer stabilitet og ytelse. I tillegg omfatter denne oppdateringen hurtigreparasjoner for sikkerhetsproblemer som en angriper kan utnytte ved å skrive over innholdet i datamaskinens minne med skadelig kode.

Forbedringer som er inkludert i oppdateringen

Office 2008 for Mac 12.1.2 omfatter forbedringene som er beskrevet nedenfor.

Forbedringer for alle Microsoft Office 2008 for Mac-programmer

 • Forbedret sikkerhet.
  Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer i Office 2008 som en angriper kan utnytte ved å skrive over innholdet i datamaskinens minne med skadelig kode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sikkerhetsbulletinen som er omtalt tidligere i dette dokumentet.
 • AppleScript-pålitelighet er forbedret.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forhindrer Office 2008-programmer fra å kjøre AppleScript fra Skript-menyen før Office 2008-programmet er startet på nytt.

Forbedringer for Microsoft Word 2008 for Mac

 • Word starter raskere.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som gjør at Word startet sakte.
 • Visning av tekst i tabeller er forbedret.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som gjør at tekst i tabeller ble vist med fet skrift, selv om fet skrift ikke var angitt for teksten.
 • Forbedret pålitelighet ved bruk av topptekst og bunntekst.
  Denne oppdateringen reparerer følgende problemer:
  • Tekst som skrives inn, vises ikke i bunnteksten. Dette problemet oppstår når du setter inn et inndelingsskift i dokumentet.
  • Lukk-knappen vises ikke i Topptekst- og Bunntekst-visningen.
 • Visningen av skjemafelt er forbedret.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som gjør at Word laget en kantlinje rundt skjemafelt.

Forbedringer for Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Forbedret sikkerhet.
  For å forbedre sikkerhet og stabilitet blir ikke filer som er lagret i filformatet Excel-diagram (.xlc). åpnet i Excel 2008 for Mac og Excel 2007 for Windows.
 • Filer med ugyldig tegn i arknavnet åpnes på riktig måte.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forhindrer Microsoft Excel 2008 for Mac SP1 og nyere versjoner fra å åpne en arbeidsbok hvis noen av arknavnene inneholder ugyldige tegn som skråstrek (/).
 • Påliteligheten er forbedret for formler når den internasjonale formatinnstillingen er satt til New Zealand.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forårsaker formelfeil når du bruker komma som skilletegn. Formelfeilene oppstår bare når du velger New Zealand som geografisk område i Systemvalg for å angi datoformat, klokkeslettformat og tallformat på datamaskinen.
 • Tallformatering for enkelte internasjonale språk er forbedret.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forårsaker tallformateringsfeil når regionale innstillinger er satt til enkelte regioner som ikke er USA.
 • Forbedret pålitelighet.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forhindrer Excel fra å åpne arbeidsbøker som inneholder et område som dekker mer enn én rad og er sortert fra venstre mot høyre. Dette problemet oppstår bare når arbeidsboken lagres i formatet Excel-arbeidsbok (.xslx).
 • Forbedret beregningsytelse.
  Denne oppdateringen forbedrer den generelle ytelsen ved beregninger i Excel 2008, spesielt når du jobber med store datamengder og avanserte formler.
 • Stabiliteten er forbedret ved lagring av arbeidsbøker som inneholder pivottabellrapporter.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forhindrer Excel fra å lagre en arbeidsbok i formatet Excel-arbeidsbok (.xslx) etter at du har kopiert en pivottabellrapport inn i arbeidsboken. Når dette problemet oppstår, vises følgende melding:
  Dokumentet ble ikke lagret

Forbedringer for Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Forbedret stabilitet ved bruk av Microsoft Sync Services.
  Denne oppdateringen reparerer følgende problemer:
  • Hendelser og andre elementer i Entourage eller i iCal dupliseres.
  • Alle kontakter i Entourage eller i Apple-adresseboken slettes og opprettes på nytt når du bruker Microsoft Sync Services.
 • Forbedret pålitelighet ved regelmessige kalenderhendelser.
  Denne oppdateringen reparerer et problem i Entourage 2008 der en avbrutt forekomst av et regelmessig møte legges til arrangørens kalender på nytt når arrangøren mottar et svar fra en deltaker.
 • Forbedret pålitelighet.
  Denne oppdateringen reparerer et problem som forårsaker følgende problemer i Entourage 2008:
  • Innebygd grafikk eller bilder vises ikke riktig i meldinger når du leser eller viser meldingene.
  • E-postmeldinger i HTML-format vises som tomme meldinger.
  • I Entourage 2008 SP1 avkortes enkelte tegn som kommer etter ampersand (&) i en hyperkobling.
 • Japansk ordliste for postnummer er oppdatert.
  Den japanske ordlisten for postnummer er oppdatert med informasjonen per mai 2008.
 • Tidssoneinformasjon er oppdatert.
  Oppdateringen inneholder oppdatert tidssoneinformasjon.
 • Forbedret pålitelighet når Entourage oppretter en kryptert kanal.
  Denne oppdateringen reparerer et problem i Entourage 2008 SP1 som gjør at Entourage oppretter SSL-tilkoblinger til ugyldige verter. Når en ugyldig tilkobling er opprettet, får du følgende feilmelding:
  Kan ikke opprette en sikker tilkobling til vertsnavn fordi servernavnet eller IP-adressen ikke stemmer overens med navnet eller IP-adressen i serverens sertifikat. Hvis du fortsetter, krypteres informasjonen du viser og sender, men den er ikke sikker.
 • Filteret for søppelpost er oppdatert.
  Denne oppdateringen inneholder en ny definisjonsfil for søppelpostbeskyttelse.

Forutsetninger

Før du installerer oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.2, må du kontrollere at datamaskinen kjører Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senere versjon av operativsystemet Mac OS X.

Hvis du vil kontrollere om datamaskinen oppfyller denne forutsetningen, klikker du Om denne maskinenApple-menyen.

I tillegg må oppdateringen for Microsoft Office 2008 12.1.1 være installert på datamaskinen før du installerer oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.2.

Følg denne fremgangsmåten for å kontrollere at du har installert oppdateringen for Office 2008 12.1.1:
 1. Klikk ProgrammerGå til-menyen.
 2. Åpne mappen Microsoft Office 2008, og start deretter et hvilket som helst Office-program. Start for eksempel Word.
 3. Klikk Om WordWord-menyen.
 4. Kontroller versjonsnummeret ved siden av etiketten Siste installerte oppdatering i dialogboksen Om Word.

Hvordan du får tak i oppdateringen

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:
Last nedLast ned oppdateringspakken for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2 nå.Utgivelsesdato: 12.08.08

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Oppdaterte filer

Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over filene som denne oppdateringer legger til eller endrer, kan du dobbeltklikke installasjonsprogrammet for oppdateringen og deretter klikke Vis filerFil-menyen.

Obs! 
 • Oppdateringen Office 2008 12.1.2 er også tilgjengelig fra Microsoft Automatiske oppdateringer. Automatiske oppdateringer er et program som automatisk holder Microsoft-programvare oppdatert.

  Hvis du vil bruke Automatiske oppdateringer, starter du et Microsoft Office-program, og klikker deretter Se etter oppdateringerHjelp-menyen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om ressurser for Office 2008 for Mac, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
Egenskaper

Artikkel-ID: 956344 – Forrige gjennomgang: 08/19/2008 12:46:04 – Revisjon: 1.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbfix kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug KB956344
Tilbakemelding