Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilmelding når du forsøker å installere en oppdatering for Visual FoxPro 8.0 eller Visual FoxPro 9.0: Funksjonen du prøver å bruke, er på en nettverksressurs som er utilgjengelig

Symptom
Når du prøver å installere en oppdatering for Microsoft Visual FoxPro 8.0 eller for Microsoft Visual FoxPro 9.0, kan du få en feilmelding som ligner på følgende:
Funksjonen du prøver å bruke, er på en nettverksressurs som er utilgjengelig.
Klikk OK for å prøve på nytt, eller angi en annen bane til en mappe som inneholder installasjonspakken Filnavn.msi i boksen under.
Årsak
Dette problemet kan oppstå av flere grunner. Disse årsakene omfatter følgende:
 • Installasjonsprogrammet finner ikke riktig produkt-MSI-fil i Windows Installer-bufferen.
  Når du installerer Visual FoxPro 8.0 eller Visual FoxPro 9.0, lagrer installasjonsprogrammet den tilsvarende MSI-filen i Windows Installer-bufferen. Det er referanse til denne bufrede MSI-filen når du prøver å reparere eller installere produktet på nytt, eller når du bruker en oppdatering for produktet.

  I enkelte situasjoner finner ikke installasjonsprogrammet MSI-filen i Windows Installer-bufferen. I disse situasjonene forsøker installasjonsprogrammet å finne kildeplasseringen ved å lete etter produktinstallasjonen. Installasjonsprogrammet gjør dette ved plasseringen som ble brukt da installasjonsprogrammet sist ble kjørt. Hvis installasjonsprogrammet ikke kan løse kildeplasseringen, blir brukeren bedt om å bruke installasjonsmediene.
 • Filnummeret samsvarer ikke.
  Oppdateringer for Visual FoxPro er basert på Windows Installer. Windows Installer bruker filversjonsnumre for å finne ut om en fil på datamaskinen er en eldre versjon som må erstattes av en nyere fil som ligger i en oppdatering.

  Enkelte filer, for eksempel tekstfiler og kildefiler, har ikke versjonsnumre. Derfor må den Windows Installer-baserte oppdateringen bruke en annen metode for å kontrollere nyere filer. Denne metoden bruker et nummer for alle filer uten versjon. For filer uten versjon sammenlignes filnummeret på filen på datamaskinen med filnummeret som er registrert i Windows Installer-databasen. Hvis disse to filnumrene er forskjellige, prøver installasjonsprogrammet å hente filen fra kildeinstallasjonsmediet.

  Obs!  I enkelte tilfeller kan du manuelt endre en fil som ble installert under installasjonen. Når du gjør dette, kan det oppstå filnummerforskjeller. I slike tilfeller kan du bli bedt om å bruke installasjonsmediet for produktet når du prøver å installere en oppdatering.

  Det finnes gyldige grunner til å endre en fil manuelt under installasjonen. Det kan for eksempel hende at du vil legge til en produktnøkkel (PID) i installasjonsprosessen for en lisensiert kopi av Visual FoxPro før du legger ut produktet på en delt nettverksressurs i organisasjonen. Du gjør dette slik at du ikke trenger å dele PIDen med brukere som må installere produktet. Denne endringen gjøres vanligvis i en tekstfil med navnet Setup.sdb. Når du gjør en slik endring, samsvarer ikke filnummeret på filen lenger med filnummeret som Windows Installer har på filen i sin database.
Workaround
Hvis du vil omgå dette problemet, kan du sette inn installasjons-CDen for produktet i datamaskinens CD-stasjon. Du kan også angi banen til det tilgjengelige installasjonsmediet for produktet. Installasjonsmediet kan for eksempel være tilgjengelig på datamaskinens harddisk eller i en delt nettverksmappe.

Hvis du forsøker å distribuere en oppdatering til mange datamaskiner der dette problemet oppstår, anbefales det at du bruker kommandolinjealternativet /addsource.

Bruke kommandolinjealternativet /addsourceoption

Nylige programvareoppdateringer for Visual FoxPro 8.0 og Visual FoxPro 9.0 inneholder støtte for kommandolinjealternativet /addsource. Hvis du får feilmeldingen som er beskrevet under Symptom når du forsøker å installere en oppdatering, kan du bruke kommandolinjealternativet /addsource. Bruk dette kommandolinjealternativet til å angi stedet der du vil at Windows Installer skal søke etter filene.

Hvis du vil bruke dette kommandolinjealternativet, bruker du følgende fremgangsmåte.

Trinn 1: Bekreft at programvareoppdateringen du forsøker å installere, støtter kommandolinjealternativet /addsource

Du gjør dette ved å bruke én av de følgende kommandolinjebryterne for å åpne bruksdialogboksen:
 • /?
 • /help
Hvis det er installert en oppdatering som støtter kommandolinjealternativet /addsource, vises dette kommandolinjealternativet i bruksdialogboksen.

Trinn 2: Kopier Visual FoxPro-installasjonsmediene eller en administrativ avbildning til en mappe

Finn en mappe som er tilgjengelig fra alle datamaskinene der du vil installere programvareoppdateringen. Deretter kopierer du et av følgende elementer til denne mappen:
 • Visual FoxPro-installasjonsmediene

  Obs!  Du må kopiere alle filene fra installasjonsmediene.
 • En tidligere opprettet administrativ avbildning for Visual FoxPro-produktet
Merknader
 • Denne mappen finnes vanligvis på en delt nettverksressurs.
 • Du må bekrefte at filen Vs_setup.msi ligger i mappen som inneholder Visual FoxPro-installasjonsmediefilene. Filen Vs_setup.msi er nødvendig når du bruker kommandolinjealternativet /addsource.

Trinn 3: Bruk kommandolinjealternativet /addsource

Bruk kommandolinjealternativet /addsource når du installerer programvareoppdateringen. Når du gjør dette, bruker du følgende syntaks i kommandoen:
Navnet på den kjørbare filen for oppdateringen /addsource "Banen for Windows Installer-pakken for produktet"
Obs!  I kommandoen erstatter du plassholderen Banen til Windows Installer-pakken for produktet med banen til Windows Installer-pakken for produktet du kopierte til en mappe i trinn 2.
foxpro8 foxpro80 foxpro8.0 foxpro9 foxpro90 foxpro9.0 addsource prompt source installation media vs_setup.msi msi
Egenskaper

Artikkel-ID: 957599 – Forrige gjennomgang: 09/12/2008 14:52:59 – Revisjon: 1.1

Microsoft Visual FoxPro 9.0 Professional Edition, Microsoft Visual FoxPro 8.0 Professional Edition

 • kbprb kbtshoot kbexpertiseinter KB957599
Tilbakemelding