Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.5

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
INTRODUKSJON
Microsoft har gitt ut sikkerhetsbulletin MS08-072 og MS08-074. Disse sikkerhetsbulletinene inneholder all relevant informasjon om sikkerhetsoppdateringene for Microsoft Office 2008 for Mac. Hvis du vil vise alt i sikkerhetsbulletinene, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:
Oppdateringsdetaljer
Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.5 inneholder flere endringer som forbedrer sikkerheten, stabiliteten, påliteligheten og ytelsen. I tillegg omfatter denne oppdateringen hurtigreparasjoner for sikkerhetsproblemer som åpner for at en angriper kan overskrive innholdet i datamaskinens minne ved hjelp av skadelig kode.

Forbedringer som er inkludert i oppdateringen

Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.5 inkluderer følgende forbedringer.

Forbedringer for alle Microsoft Office 2008 for Mac-programmer

 • Forbedret sikkerhet
  Denne oppdateringen løser sikkerhetsproblemer i Office 2008 for Mac som en angriper kan utnytte til å overskrive innholdet i datamaskinens minne ved hjelp av skadelig kode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se sikkerhetsbulletinen som er omtalt tidligere i dette dokumentet.
 • Forbedret stabilitet
  Denne oppdateringen reparerer et problem som gjør at Office 2008-programmer avsluttes uventet når du åpner eller bruker Office 2008-programmer.
 • Ytelsen forbedres når du skriver i Excel og i PowerPoint
  Denne oppdateringen forbedrer skriveytelsen i Excel og PowerPoint når dokumenter fra en nettverksressurs eller fra en delt mappe på en virtuell maskin, vises i listen over nylig brukte filer.

Forbedringer for Microsoft Word 2008 for Mac

 • Formateringen er forbedret i dokumenter som lagres i formatet Word 97-2004. Denne oppdateringen retter opp noen formateringsproblemer som oppstår når du lagrer et Word-dokument i formatet Word 97-2004, og deretter åpner det på nytt i Word 2003 for Windows.

Forbedringer for Microsoft Excel 2008 for Mac

 • Forbedret pålitelighet i beregninger
  Denne oppdateringen reparerer følgende beregningsproblemer:
  • Funksjonene SUMMER.HVIS.SETT og GJENNOMSNITT.HVIS.SETT kan gi et ukorrekt resultat hvis celler i området som skal summeres eller gjennomsnittsberegnes, inneholder formler som evalueres til tekst.
  • Funksjonen XIR kan gi en ukorrekt beregning når funksjonen refererer til celler som ikke er beregnet.
  • Funksjonene GJENNOMSNITTHVIS OG GJENNOMSNITT.HVIS.SETT gir ukorrekte resultater hvis minst én celle i gjennomsnittsområdet er resultatet av en formel.
  • Beregningsrekkefølgen blir ikke lastet riktig inn når du åpner visse filer i åpent XML-format eller formatet binær Excel-arbeidsbok. Dette kan gi ukorrekte resultater.
  • Funksjonene BINTILOKT, BINTILHEKS, OKTTILBIN, OKTTLHEKS, DESTILBIN, DESTILOKT, DESTILHEKS, HEKSTILBIN OG HEKSTILOKT returnerer en #NUM!-feil når du sender 0 som nummerargumentet og ikke oppgir et plasser-argument.
 • Stabiliteten forbedres når du limer inn bilder fra Excel-regnearket til PowerPoint- eller Word-dokumenter
  Denne oppdateringen retter opp et problem der funksjonene Lim inn som bilde eller Lim inn som PDF mislykkes når du prøver å bruke dem til å lime inn et Excel-regneark i Word eller PowerPoint. Den retter også opp et problem som oppstår når du drar bildeutklipp til skrivebordet fra Excel.
 • Stabiliteten forbedres når elementer sorteres i en PivotTabell-rapport
  Denne oppdateringen retter opp et problem som kan føre til at Excel lukkes uventet når pivottabell-elementer sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.
 • Stabiliteten forbedres når du sletter en rad eller kolonne fra en arbeidsbok med formler skrevet inn som en matrise
  Denne oppdateringen retter opp et problem som kan føre til at Excel krasjer eller lukkes uventet etter at du har satt inn eller slettet en rad eller kolonne i en arbeidsbok i åpent XML-format eller binær Excel-arbeidsbok-format, som inneholder matriseinnskrevne formler.

Forbedringer for Microsoft Entourage 2008 for Mac

 • Oppdatert tidssoneinformasjon.
  Oppdateringen inneholder oppdatert tidssoneinformasjon.

Tidligere versjonsforbedringer som er inkludert i denne oppdateringen

Denne oppdateringen inneholder alle forbedringene som ble utgitt i alle tidligere oppdateringer av Office 2008 for Mac 12.1.1 eller senere oppdateringer. Hvis du vil ha mer informasjon om forbedringene i en tidligere oppdatering, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
953822 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1
956344 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
958267 Beskrivelse av oppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
Hvis du vil vite mer om forbedringene i oppdateringen for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4, kan du besøke følgende Microsoft-webområde:
Mer informasjon

Forutsetninger

Før du installerer oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.5, må du kontrollere at datamaskinen kjører Mac OS X 10.4.9 (Tiger) eller en senere versjon av operativsystemet Mac OS X.

Hvis du vil kontrollere om datamaskinen oppfyller denne forutsetningen, klikker du Om denne maskinenApple-menyen.

I tillegg må du installere én av følgende oppdateringer på datamaskinen før du installerer oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.5:
 • Oppdatering for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.0
 • Oppdatering for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.1
 • Oppdatering for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.2
 • Oppdatering for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.3
 • Oppdatering for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.4
Gjør følgende for å sjekke at én av disse oppdateringene er installert:
 1. Klikk ProgrammerGå til-menyen.
 2. Åpne mappen Microsoft Office 2008, og åpne deretter et hvilket som helst Office-program (for eksempel Word).
 3. Klikk Om WordWord-menyen.
 4. Kontroller versjonsnummeret ved siden av Siste installerte oppdatering i dialogboksen Om Word.

Hvordan du får tak i oppdateringen

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Last nedLast ned oppdateringspakken for Microsoft Office 2008 for Mac 12.1.15 nå.

Utgivelsesdato: 09.12.2008

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft har søkt etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Oppdaterte filer

Hvis du vil se en fullstendig oversikt over filene som denne oppdateringen legger til eller endrer, kan du dobbeltklikke installasjonsprogrammet for oppdateringen og deretter klikke Vis filerFil-menyen.

Obs!

 • Oppdateringen for Office 2008 for Mac 12.1.5 er også tilgjengelig fra Microsofts automatiske oppdateringer. Automatiske oppdateringer er et program som automatisk holder Microsoft-programvare oppdatert.

  Hvis du vil bruke Automatiske oppdateringer, starter du et Microsoft Office-program. Klikk deretter Se etter oppdateringerHjelp-menyen.

  Hvis du vil ha mer informasjon om ressurser for Office 2008 for Mac, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE
Egenskaper

Artikkel-ID: 960401 – Forrige gjennomgang: 01/16/2015 17:57:56 – Revisjon: 2.0

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter KB960401
Tilbakemelding