Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Du får feilmeldingen "Error 2147024873" når du prøver å installere Expression Studio 2 eller Expression Web 2.0

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 967727
Symptom
Du kan få følgende feilmelding når du prøver å installere Microsoft Expression Web 2.0 eller Microsoft Expression Studio 2:
Feil-2147024873
Deretter installasjonsprogrammet avslutter, og at programmet ikke er installert.
Årsak
Expression Web deler filer med Microsoft 2007 Office-systemet og én eller flere av 2007 Office system-filer kan leses eller er skadet.
Løsning
  1. Kontroller at skjulte filer og mapper vises. Bruk følgende fremgangsmåte for å gjøre dette:
    • For Windows XP: Åpne Min datamaskin, klikker du Verktøy, og klikk deretter Mappealternativer. Klikk på Vis kategorien, og klikk deretter for å velge de Vis skjulte filer og mapper avmerkingsboksen.
    • For Windows Vista: Klikk Start, og deretter i Søk-boksen skriver du inn Mappealternativer. . Klikk på Vis kategorien, og klikk deretter for å velge de Vis skjulte filer og mapper avmerkingsboksen.
  2. Gå til C-stasjonen, og Finn en mappe som heter MSOCache. Endre navn på mappen til MSOCache_Old
  3. Utføre en reparasjon av 2007 Office-systemet. Hvis du vil gjøre dette, setter du inn installasjons-CDen for 2007 Office system i stasjonen, og kjør deretter installasjonsprogrammet hvis installasjonsprogrammet ikke Autokjør. Det vises en dialogboks der du blir spurt om du vil reparere, installere på nytt eller fjerne programmet. Velg alternativet for reparasjon.
  4. Når 2007 Office system-reparasjonen er fullført, setter inn Expression Web-plate i stasjonen, og Kjør Expression Web-installasjonsprogrammet på nytt.
Egenskaper

Artikkel-ID: 967727 – Forrige gjennomgang: 06/25/2012 20:08:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Expression Studio 2, Microsoft Expression Web 2

  • kbnomt kbrapidpub kbmt KB967727 KbMtno
Tilbakemelding