Får ikke tilgang til enkelte webområder i Internet Explorer

Sammendrag
Internet Explorer kan krasje eller henge når du forsøker å vise enkelte webområder.
Løsning
Forsøk først å kjøre nettverks- og Internett-feilsøking ved å høyreklikke på nettverksikonet ( eller ) i systemstatusfeltet, klikke Feilsøk problemer, og deretter klikke Internett-tilkoblinger. Feilsøkingsverktøyet kan stille deg noen spørsmål eller tilbakestille vanlige innstillinger mens det jobber for å løse problemet. Hvis det ikke løser problemet å kjøre nettverks- og Internett-feilsøking, kan du se etter ditt spesifikke problem i følgende liste:

Jeg får tilgang til enkelte webområder, men ikke alle

Prøv dette
Endringer i Internet Explorer-alternativer kan hindre deg i å vise enkelte webområder. Hvis du tilbakestiller Internet Explorer til standardinnstillingene, fjerner du alle endringer uten å slette Favoritter eller feeder. Hvis du vil tilbakestille Internet Explorer-innstillinger automatisk, kan du kjøre løsningen Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør, og følger deretter fremgangsmåten i veiviseren.

Løs dette problemet
Tilbakestill Internet Explorer-innstillingerHvis du fortsatt ikke får tilgang til enkelte webområder, kan du få hjelp fra Internett-fellesskapet Svar fra Microsoft.

Jeg får ikke tilgang til banken min eller andre sikre webområder.

Prøv dette
Når du kobler til et sikkert webområde, bruker Internet Explorer en kryptert kanal som benytter SSL-teknologi (Secure Sockets Layer), til å kryptere transaksjonen. Ugyldig informasjon i SSL kan føre til at webområder ikke lastes inn på riktig måte. Det kan løse problemet å slette SSL-tilstanden. Følg denne fremgangsmåten for å gjøre dette:

 1. Klikk Start, skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen med resultater.
 2. I Internet Explorer klikker du Verktøy og deretter Alternativer for Internett.
 3. Velg kategorien Innhold, og klikk deretter Slett SSL-tilstand.
Hvis sletting av SSL-tilstanden ikke løste problemet, kan det hende at innstillingen for dato og klokkeslett på datamaskinen din er feil. Noen sikre områder krever at dato og klokkeslett på datamaskinen samsvarer med dato og klokkeslett på webområdet. Bruk følgende fremgangsmåte for å kontrollere dato og klokkeslett:

 1. Åpne Dato og klokkeslett i Kontrollpanel. Du gjør dette ved å klikke Start, skrive inn dato og klokkeslett i Start søk-boksen, og deretter klikke Dato og klokkeslett i Programmer-listen.
 2. Klikk Endre dato og klokkeslett.
 3. I dialogboksen Dato- og tidsinnstillinger setter du datoen og klokkeslettet til de riktige verdiene.
 4. Klikk OK to ganger.
Hvis du fortsatt ikke får tilgang til sikre webområder, kan du få hjelp fra Internett-fellesskapet Svar fra Microsoft.

Jeg får ikke tilgang til eller kan ikke bruke webområdet for e-post

Prøv dette
Feil innstilling for dato og klokkeslett på datamaskinen kan føre til tilgangsproblemer til webbaserte e-postservere. Kontroller at innstillingene for dato og klokkeslett er riktige på datamaskinen. Bruk følgende fremgangsmåte for å kontrollere dato og klokkeslett:
 1. Åpne Dato og klokkeslett i Kontrollpanel. Du gjør dette ved å klikke Start, skrive inn dato og klokkeslett i Start søk-boksen, og deretter klikke Dato og klokkeslett i Programmer-listen.
 2. Klikk Endre dato og klokkeslett.
 3. I dialogboksen Dato- og tidsinnstillinger setter du datoen og klokkeslettet til de riktige verdiene.
 4. Klikk OK to ganger.
Hvis innstillingen for dato og klokkeslett var korrekt på datamaskinen, kan det hende at inkompatible eller ødelagte Internet Explorer-tillegg virker inn på webområdet. Hvis du deaktiverer disse tilleggene, er det mulig at du kan vise webområdene på nytt. Hvis du vil deaktivere en liste over kjente inkompatible tillegg automatisk, kjører du løsningstillegget for Internet Explorer. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør, og følger deretter fremgangsmåten i veiviseren.

Løs dette problemet
Microsofts automatiserte feilsøkingstjeneste: Internet Explorer slutter å svare eller krasjer


Hvis kjøring av løsningstillegget ikke løste problemet, kan det hende at endringer i Internet Explorer-alternativene hindrer deg i å vise webområdet for e-post. Du kan tilbakestille Internet Explorer til standardinnstillingene for å fjerne alle endringer i Internet Explorer uten å slette Favoritter eller feeder. Hvis du vil tilbakestille Internet Explorer-innstillinger automatisk, kan du kjøre løsningen Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør, og følger deretter fremgangsmåten i veiviseren.

Løs dette problemet
Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger


Hvis du fortsatt ikke får tilgang til sikre webområder, kan du få hjelp fra Internett-fellesskapet Svar fra Microsoft.

Får ikke tilgang til noen webområder

Prøv dette
Hvis du ikke kan vise noen webområder, er du sannsynligvis ikke tilkoblet Internett. Forsøk å kjøre nettverks- og Internett-feilsøking ved å høyreklikke på nettverksikonet ( eller ) i systemstatusfeltet, klikke Feilsøk problemer, og deretter klikke Internett-tilkoblinger. Feilsøkingsverktøyet kan stille deg noen spørsmål eller tilbakestille vanlige innstillinger mens det jobber for å løse problemet.


Hvis innstillingen for dato og klokkeslett var korrekt på datamaskinen, kan det hende at inkompatible eller ødelagte Internet Explorer-tillegg virker inn på webområdet. Hvis du deaktiverer disse tilleggene, er det mulig at du kan vise webområdene på nytt. Hvis du vil deaktivere en liste over kjente inkompatible tillegg automatisk, kjører du løsningstillegget for Internet Explorer. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør, og følger deretter fremgangsmåten i veiviseren.


Løs dette problemet
Microsofts automatiserte feilsøkingstjeneste: Internet Explorer slutter å svare eller krasjer


Hvis kjøring av løsningstillegget ikke løste problemet, kan det hende at endringer i Internet Explorer-alternativene hindrer deg i å vise noen webområder. Du kan tilbakestille Internet Explorer til standardinnstillingene for å fjerne alle endringer i Internet Explorer uten å slette Favoritter eller feeder. Hvis du vil tilbakestille Internet Explorer-innstillinger automatisk, kjører du løsningen Tilbakestill Internet Explorer-innstillinger. Når du blir spurt om du vil kjøre eller lagre filen, klikker du Kjør, og følger deretter fremgangsmåten i veiviseren.

Løs dette problemet
Tilbakestill Internet Explorer-innstillingerHvis du fortsatt ikke får tilgang til webområder, kan du få hjelp fra Internett-fellesskapet Svar fra Microsoft.
Referanser
Hvis du fortsatt ikke får tilgang til enkelte webområder etter at du har fulgt fremgangsmåten i denne artikkelen, velger du ett av følgende alternativer for ytterligere hjelp:

Hjelp fra Internett-fellesskapet Svar fra Microsoft:
kontakt Microsoft Kundestøtte:
Flere online-artikler fra Microsoft:
Egenskaper

Artikkel-ID: 967897 – Forrige gjennomgang: 04/17/2012 12:33:00 – Revisjon: 5.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbsurveynew kbhowto kbmatsfixme kbfixme kbcip KB967897
Tilbakemelding