Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Datamaskinen kan fryse eller starte på nytt med en svart skjerm med feilmeldingen 0xc0000034 etter at du har installert Windows 7 Service Pack 1 eller en oppdateringspakke for Windows Vista

Symptom
Tenk deg følgende: Du installerer Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller en oppdateringspakke for Windows Vista på datamaskinen. Når oppdateringspakken er installert, hender det at datamaskinen fryser eller starter på nytt. Hvis datamaskinen starter på nytt, vises det en feilmelding på en svart skjerm lik den nedenfor:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Obs!  Samme feilmelding vises hvis du starter datamaskinen på nytt.
Løsning
Du løser problemet ved hjelp av den metoden nedenfor som passer for Windows-versjonen du bruker.

Fremgangsmåte for å løse problemet for Windows 7-brukere

Bruk fremgangsmåten i metode 1 for å løse problemet. Hvis metode 1 ikke løser problemet, eller du ikke vil bruke fremgangsmåten i metode 1, anbefaler vi at du bruker metode 2.

Metode 1: Slett POQ-oppføringene fra Pending.xml

Denne metoden skal løse problemet ved å opprette og kjøre et VBS-skript. Når du har opprette og kjøret VBS-skriptet, skal installasjonen av Windows 7 Service Pack 1 blir fullført.

Legg merke til

 • Dette VBS-skriptet gjelder kun for feilkoden 0xc0000034. Ikke bruk dette skriptet for andre problemer enn feilkode 0xc0000034.
 • Vi anbefaler denne metoden hvis du er en avansert bruker.
 • Hvis du vil bruke denne metoden, anbefaler vi at du har tilgang til en annen datamaskin og en flyttbar lagringsenhet, for eksempel en USB-stasjon.
Før du begynner

Finn følgende før du begynner:
 • Finn en annen datamaskin med tilgang til Internett. Du må bruke den andre datamaskinen til å opprette en skriptfil (VBS). For å opprette skriptfilen (VBS), må du kopiere teksten for skriptet fra denne knowledge base-artikkelen.
 • Finn en flyttbar medieenhet, for eksempel en USB-enhet. Du kopierer skriptfilen (VBS) som du oppretter til den flyttbare medieenheten. Deretter skal du overføre skriptfilen (VBS) til datamaskinen som har problemet.
Legg merke til Hvis du ikke har tilgang til en annen datamaskin og en flyttbar medieenhet, kan du opprette skriptfilen (VBS) på datamaskinen som har problemet. For å gjøre dette må du gå til Alternativer for systemgjenoppretting, åpne en ledetekst og starte Notisblokk fra ledeteksten. Du må deretter manuelt opprette skriptfilen (VBS) ved å kopiere teksten for skriptet fra denne knowledge base-artikkelen. Deretter lagrer du skriptfilen (VBS) til den lokale harddisken. Du vil deretter kunne kjøre skriptet for å fullføre fremgangsmåten.

Del 1: Opprette skriptfilen (VBS)

Bruk følgende fremgangsmåte for å gjøre dette:
 1. Finn en annen datamaskin med tilgang til Internett.
 2. Åpne Notisblokk.
 3. Kopier og lim inn følgende tekst i Notisblokk.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Klikk Fil, og klikk deretter Lagre som.
 5. Gi filen navnet Script.vbs og lagre filen til en flyttbar medieenhet, for eksempel en USB-enhet.

Punkt 2: Kjør skriptfilen (VBS)

Legg merke til Følgende fremgangsmåte forutsetter at du kopierte skriptfilen (VBS) til en USB-enhet. Hvis du brukte en annen type flyttbar medieenhet, kan fremgangsmåten være litt annerledes.

Slik gjør du dette:

 1. Start datamaskinen på nytt og trykk F8 på tastaturet når maskinen starter opp. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve på nytt ved å vente til påloggingsskjermen for Windows vises, og deretter slå av og starte datamaskinen på nytt.
  Note: Hvis du har en datamaskin som er konfigurert til å starte flere operativsystemer, kan du trykke F8 når oppstartsmenyen vises.
 2. Bruk piltastene for å velge Reparer datamaskinen i området Avanserte oppstartsalternativer, og trykk deretter Enter. Velg at Windows 7-installasjonen skal repareres, hvis du blir spurt om det, og klikk Neste.
 3. Velg språk og tastaturmetode, og klikk deretter Neste.
 4. Velg et brukernavn, skriv inn passordet, og klikk deretter OK.
 5. Under Alternativer for systemgjenoppretting må du legge merke til stasjonsbokstaven for Windows 7 i linjen under Velg et gjenopprettingsverktøy.

  Det kan for eksempel hende du ser følgende.

  Operativsystem: Windows 7 på (C:) <Volumnavn>

  Legg merke tilI dette eksemplet er stasjonsbokstaven for Windows 7 C.
 6. Klikk Ledetekst under Alternativer for systemgjenoppretting.
 7. Sett inn det flyttbare mediet med skriptfilen (VBS), som du tidligere har opprettet, i datamaskinen.
 8. I ledeteksten navigerer du til stasjonen og mappen som inneholder skriptfilen (VBS) du opprettet tidligere.

  Hvis du for eksempel lagret filen script.vbs som du opprettet, på roten av USB-stasjonen, og stasjonsbokstaven til USB-stasjonen er E, skriver du følgende i ledeteksten og trykker Enter.

  E :

  Legg merke tilHvis du er usikker på hvilken stasjon som inneholder det flyttbare mediet, kan du bruke Diskpart til å vise en liste over stasjoner. Kjør Diskpart ved å følge denne fremgangsmåten:
  1. Skriv inn Diskpart, og trykk deretter Enter.
  2. Skriv inn List volume, og trykk deretter Enter.
  3. Legg merke til stasjonen som inneholder det flyttbare mediet med skriptfilen (VBS) som du opprettet tidligere. Forutsatt at du har brukt en USB-enhet, vil stasjonen vises som "Flyttbar".
  4. Hvis du vil avslutte DiskPart, skriver du Exit og trykker Enter.

 9. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando og trykker Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_stasjonsbokstav>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Hvor <Windows _7_stasjonsbokstav> er stasjonsbokstaven hvor Windows 7 operativsystemet er installert.

  Dette kjører skriptet i Script.vbs-filen. Når skriptet er fullført, kan det hende det vises en melding som ligner på denne.

  2 POQ-noder fjernet. Skript fullført
 10. Hvis du vil avslutte ledeteksten, skriver du Exit og trykker Enter.
 11. Start datamaskinen på nytt. Installasjonen av Service Pack 1 bør nå kunne fullføres.

Metode 2: Gjenopprette datamaskinen til et tidligere tidspunkt ved hjelp av Systemgjenoppretting


Denne metoden tilbakestiller datamaskinen til en oppstartbar tilstand uten at oppdateringspakken er installert. Når du har returnert datamaskinen til en oppstartbar tilstand, bør du prøve å installere oppdateringspakken på nytt.

Systemgjenoppretting gjenoppretter datamaskinen til et tidligere tidspunkt, før du opplevde dette problemet. Deretter startes datamaskinen på nytt. Bruk denne fremgangsmåten hvis du vil gjenopprette innstillingene:
 1. Start datamaskinen på nytt og trykk F8 på tastaturet når maskinen starter opp. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve på nytt ved å vente til påloggingsskjermen for Windows vises, og deretter slå av og starte datamaskinen på nytt.

  Obs!  Hvis du har en datamaskin som er konfigurert til å starte flere operativsystemer, kan du trykke F8 når oppstartsmenyen vises.
 2. Bruk piltastene for å velge Reparer datamaskinen i området Avanserte oppstartsalternativer, og trykk deretter Enter.
  Hvis du blir bedt om det, velger du Windows 7-installasjonen som skal repareres. Klikk deretter Neste.
 3. Velg språk og tastaturmetode, og klikk deretter Neste.
 4. Velg et brukernavn, skriv inn passordet, og klikk deretter OK.
 5. Under Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Systemgjenoppretting.
 6. I vinduet for systemgjenoppretting klikker du Neste.
 7. Velg gjenopprettingspunktet for Windows 7 Service Pack 1, hvis et slikt er tilgjengelig. Hvis ingen slike er tilgjengelige, velger du et gjenopprettingspunkt du antar ble opprettet før problemet oppstod. Klikk deretter Neste.

  Legg merke til Hvis ingen gjenopprettingspunkter vises, klikker du for å velge Vis flere gjenopprettingspunkter.
 8. I vinduet Bekreft gjenopprettingspunkt klikker du Fullfør.Klikk deretter Ja når du blir bedt om det.
 9. Når du får beskjed om at systemgjenopprettingen er fullført, klikker du Start på nytt.

  Legg merke til Hvis du ser den sorte skjermen og samme feilmelding, eller en lignende feilmelding, kan det hende du må gjenta denne fremgangsmåten og gjenopprette datamaskinen til en tidligere dato.

Fremgangsmåte for å løse problemet for Windows Vista-brukere

Bruk følgende fremgangsmåter for å løse dette problemet. Start med metode 1. Hvis metode 1 ikke løser problemet, gå til metode 2. Vi anbefaler at du kun bruker metode 3 hvis du er en avansert bruker.

Disse metodene skal få datamaskinen tilbake til en oppstartbar tilstand uten at oppdateringspakken er installert. Når du har returnert datamaskinen til en oppstartbar tilstand, bør du prøve å installere oppdateringspakken på nytt.

Obs!  Metodene nedenfor krever at du har DVDen for Windows Vista. Hvis du ikke fikk DVDen for Windows Vista fra datamaskinleverandøren, kan du kanskje bruke oppstartsreparasjonsverktøyet. Slik gjør du dette:
 1. Start datamaskinen på nytt, og trykk deretter F8 under oppstartsprosessen for å åpne menyen Avanserte oppstartsalternativer. Du kan også vente, og deretter velge menyen Avanserte alternativer.
 2. Velg alternativet for å reparere datamaskinen på menyen.
 3. Velg Administrator, og trykk deretter Enter.
 4. Gå til trinn 4 i metode 1 eller metode 2.

Metode 1: Gjenopprett datamaskinen til et tidligere tidspunkt ved hjelp av Systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting gjenoppretter datamaskinen til et tidspunkt før dette problemet oppstod, og så vil den starte datamaskinen på nytt. Følg trinnene nedenfor hvis du vil gjenopprette systemet:
 1. Sett inn DVDen for Windows Vista i DVD-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt fra DVDen.

  Obs!  Når meldingen Trykk en tast for å starte opp fra CD eller DVD vises, trykker du en tast på tastaturet for å starte datamaskinen på nytt med DVDen for Windows Vista.
 2. Velg språkinnstilling, og klikk deretter Neste.
 3. Velg Reparer datamaskinen.
 4. Velg Windows Vista-installasjonen som skal repareres, og klikk deretter Neste.
 5. Under Alternativer for systemgjenoppretting velger du Systemgjenoppretting, og deretter trykker du Enter.

  Obs!  Hvis reparasjonsprosessen registrerer et problem når den starter Windows Vista, kjøres oppstartsreparasjonsverktøyet for å løse problemet automatisk. Hvis dette skjer, klikker du Avbryt og deretter Vis avanserte alternativer for systemgjenoppretting og støtte.
 6. Klikk Neste i veiviseren for systemgjenoppretting.
 7. Velg gjenopprettingspunktet med en dato før datoen da du fikk feilmeldingen, og klikk deretter Neste.

  Obs!  I de fleste tilfeller er dette det nyeste gjenopprettingspunktet på listen.
 8. Klikk Neste.
 9. Klikk Fullfør. Systemgjenoppretting fullføres og starter datamaskinen på nytt.  
Obs!  Hvis den svarte skjermen og samme eller tilsvarende feilmelding vises igjen, kan det hende du må gjenta disse trinnene og gjenopprette datamaskinen til en tidligere dato.

Metode 2: Bruk oppstartsreparasjonsverktøyet til å reparere oppstartsproblemer med datamaskinen

Følg disse trinnene for å starte Windows fra DVDen for Windows Vista og bruke Alternativer for systemgjenoppretting:

 1. Sett inn DVDen for Windows Vista i DVD-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt fra DVDen.

  Obs!  Når meldingen Trykk en tast for å starte opp fra CD eller DVD vises, trykker du en tast på tastaturet for å starte datamaskinen på nytt med DVDen for Windows Vista.
 2. Velg språkinnstilling, og klikk deretter Neste.
 3. Velg Reparer datamaskinen.
 4. Velg Windows Vista-installasjonen som skal repareres, og klikk deretter Neste.
 5. Under Alternativer for systemgjenoppretting velger du Oppstartsreparasjon, og deretter trykker du Enter.

  Obs!  Hvis reparasjonsprosessen registrerer et problem når den starter Windows Vista, kjøres oppstartsreparasjonsverktøyet for å løse problemene automatisk. Hvis dette skjer, klikker du Avbryt og deretter Vis avanserte alternativer for systemgjenoppretting og støtte.
 6. Klikk Fullfør når oppstartsreparasjonsverktøyet er ferdig.
 7. Under Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Start på nytt.
Obs!  Vises det en svart skjerm med samme feilmelding, prøver du metode 3.

Metode 3: Slett oppføringen poqexec fra verdien SetupExecute (kun for avanserte brukere)

Obs!  Vi anbefaler at du bare prøver metode 3 hvis du er en avansert bruker. 

Viktig!  Denne delen, metoden eller oppgaven inneholder fremgangsmåter for hvordan du endrer verdier i registret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: 322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows

Vil du slette oppføringen poqexec fra verdien SetupExecute (REG_MULTI_SZ), må du fjerne verdien. Slik gjør du dette:
 1. Sett inn DVDen for Windows Vista i DVD-stasjonen, og start deretter datamaskinen på nytt fra DVDen.

  Obs!  Når meldingen Trykk en tast for å starte opp fra CD eller DVD vises, trykker du en tast på tastaturet for å starte datamaskinen på nytt med DVDen for Windows Vista.
 2. Velg språkinnstilling, og klikk deretter Neste.
 3. Velg Reparer datamaskinen.

  Obs!  Hvis du blir bedt om å utføre en systemgjenoppretting, velger du Nei og trykker Enter.
 4. Under Alternativer for systemgjenoppretting velger du Oppstartsreparasjon, og deretter trykker du Enter.

  Obs!  Hvis reparasjonsprosessen registrerer et problem når den starter Windows Vista, kjøres oppstartsreparasjonsverktøyet for å løse problemene automatisk. Hvis dette skjer, klikker du Avbryt og deretter Vis avanserte alternativer for systemgjenoppretting og støtte.
 5. Under Alternativer for systemgjenoppretting klikker du Ledetekst, og deretter trykker du Enter.
 6. Skriv inn følgende kommandoer ved ledeteksten. Trykk Enter etter hver kommando: 

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Skriv inn exit ved ledeteksten, og trykk deretter Enter.
 8. Start datamaskinen på nytt.
0xc0000034 oppstart omstart
Egenskaper

Artikkel-ID: 975484 – Forrige gjennomgang: 09/26/2011 18:39:00 – Revisjon: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Tilbakemelding