Utregningen offsetTop for elementer som er barn av elementer som kan blas i kan rapporteres på feil måte i Windows Internet Explorer 8

INNLEDNING
Den kumulative sikkerhetsoppdateringen for Internet Explorer 974455, beskrevet i Microsoft sikkerhetsbulletin MS09-054, innfører ny logikk for utregning av verdien til egenskapen offsetTop. I enkelte tilfeller kan verdien til egenskapen offsetTop regnes ut feil.
Symptom
Når Internet Explorer 8 kjøres i standardmodus, kan den feilaktig kalkulere verdien til egenskapen offsetTop hvis de følgende betingelsene er oppfylte:
  • Webområdet bruker egenskapen offsetTop for å avgjøre elementers topp-plassering.
  • Elementene er absolutte barn av rullende elementer.
  • Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer 974455 er installert.
Egenskapen offsetTop brukes for å regne ut topp-posisjonen til objektet i forhold til utformingen eller koordinatforeldren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft MSDN-webområde: Hvis du vil ha mer informasjon om MS09-054, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
974455MS09-054: Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer
Årsak
Kumulativ sikkerhetsoppdatering for Internet Explorer 974455, beskrevet i sikkerhetsbulletin MS09-054, ble lansert for å løse identifiserte sikkerhetsproblemer i Internet Explorer. Som et ledd i den kumulative sikkerhetsoppdateringen introduserte Internet Explorer ekstra logikk for utregning av verdiene til egenskapen offsetTop. Den ekstra logikken tok ikke høyde for enkelte tilfeller hvor egenskapen offsetTop ble forespurt av elementer som var absolutte barn av rullende elementer.
Løsning
Du kan løse dette problemet ved å installere sikkerhetsoppdatering 976749 etter at du har installert den kumulative sikkerhetsoppdateringen 974455.Hvis du vil ha mer informasjon om oppdatering 976749, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
976749En oppdatering for Internet Explorer som løser problemer som oppstår etter at du installerer sikkerhetsoppdatering 974455 (MS09-054) er tilgjengelig

Viktig Ikke installer oppdatering 976749 hvis du ikke har installert den kumulative sikkerhetsoppdateringen 974455. Hvis du installerer oppdatering 976749 uten å installere den kumulative sikkerhetsoppdateringen 974455 først, kan det hende at Internet Explorer ikke fungerer som normalt. Hvis dette oppstår, må du avinstallere oppdatering 976749, installere den kumulative sikkerhetsoppdateringen 974455 og deretter installere oppdatering 976749 på nytt.
Status
Microsoft har bekreftet at dette er et problem for Microsoft-produktene som er oppført under Informasjonen i denne artikkelen gjelder.
Egenskaper

Artikkel-ID: 976948 – Forrige gjennomgang: 11/09/2009 18:07:25 – Revisjon: 1.1

Windows Internet Explorer 8

  • kbbug kbexpertiseinter kbsecurity kbsurveynew KB976948
Tilbakemelding