Importere en disposisjonsstruktur i Project

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Når du importerer filer fra et annet program til Microsoft Project, kan du inkludere informasjon som lar Microsoft Project generere en prosjektdisposisjonsstruktur for den importerte filen.
Mer informasjon
Du kan ikke direkte importere disposisjonstallfeltet fra en fil som er lagret i et annet format enn standardformatet for Microsoft Project. Det er likevel mulig å importere et annet felt som gir samme disposisjonsstruktur på riktig måte.

Microsoft Project bruker et aktivitetsfelt med navn "Disposisjonsnivå" sammen med rekkefølgen aktiviteter importeres på for å avgjøre hvor aktivitetene skal plasseres i prosjektdisposisjonen. Aktiviteter hvor disposisjonsnivå = 1 er på høyeste nivå i disposisjonen for prosjektet. Aktiviteter hvor aktivitetsnivå = 2 er underordnet aktiviteter med nivå 1. Aktiviteter med aktivitetsnivå 3 er underordnet aktiviteter med nivå 2 og så videre, for eksempel:

En kommadelt (CSV)-fil inneholder følgende tekst:
  1,Oppsummerende aktivitet 1  2,Aktivitet A  2,Aktivitet B  2,Oppsummerende aktivitet 2  3,Aktivitet C  3,Aktivitet D  1,Oppsummerende aktivitet 3  2,Aktivitet E  2,Aktivitet F				
Hvis denne filen importeres til Microsoft Project ved hjelp av en aktivitetsetikett med disposisjonsnivå og navn som de to første feltene, vil aktivitetene importeres med følgende disposisjonsstruktur:
   Omriss   Nivå    Navn   --------------------------     1    1 Oppsummerende aktivitet 1     2     1.1 Aktivitet A     2     1.2 Aktivitet B     2     1.3 Oppsummerende aktivitet 2     3       1.3.1 Aktivitet C     3       1.3.2 Aktivitet D     1    2 Oppsummerende aktivitet 3     2     2.1 Aktivitet E     2     2.2 Aktivitet F				
LEGG MERKE TIL: Disposisjonsnummer og navneinnrykk vises for å illustrere strukturen tydelig.
prj2000 1.10 3.00a PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Egenskaper

Artikkel-ID: 97831 – Forrige gjennomgang: 09/18/2011 00:12:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 for Macintosh, Microsoft Project 4.0 for Macintosh, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project Professional 2010

 • kbinfo kbusage KB97831
Tilbakemelding