Expression Web 3 kan krasje under en importoperasjon Hvis Mappeliste-panelet er lukket

Viktig: Denne artikkelen har blitt maskinoversatt, og dermed ikke oversatt av en person. For at alle artikler i vår database skal være oversatt til ditt språk, vil Microsoft benytte både personoversatte og maskinoversatte artikler. Det er viktig å merke seg at en maskinoversatt artikkel ikke alltid er perfekt. Det kan forekomme stave, strukturelle eller grammatiske feil. Microsoft er ikke ansvarlig for unøyaktigheter, feil eller skade ved bruk av innhold i artikkel som måtte forårsakes av feiloversettelse. Microsoft vil jevnlig oppdatere sitt maskinoversettelses programvare.

Den engelske versjonen av denne artikkelen er den følgende: 978503
Symptomer
Microsoft Expression Web 3 kan krasje når du forsøker å importere en fil eller en mappe.
Årsaken
Dette problemet kan oppstå når Mappeliste -panelet er lukket under importoperasjonen. Dette problemet ble først rapportert i Expression Web 3 Service Pack 1 (SP1).
Løsningen
Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Hvis du vil omgå dette problemet, bruker du én av følgende metoder:
  • Kontroller at mappelisten-panelet er åpen, før du begynner å importere filer eller mapper.

    Klikk for å åpne mappelisten-panelet, Mappelisten på den Paneler -menyen. Dette alternativet lar deg vise eller skjule Mappeliste-panelet.
  • Ikke bruk det Importer på den Fil -menyen for å importere en fil. I stedet, åpner du mappen som inneholder filen eller undermappen du vil importere, og deretter drar du den fra mappen direkte i Expression Web 3.

Fremgangsmåte for å gjenskape problemet
For å reprodusere problemet, følger du disse trinnene:
  1. Lukke mappelisten-panelet.
  2. Bruk av Importer på denFil -menyen for å importere en fil eller en mappe.

Advarsel: Denne artikkelen er autooversatt

Egenskaper

Artikkel-ID: 978503 – Forrige gjennomgang: 06/25/2012 21:09:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Expression Web 3.00 Standard

  • kbrapidpub kbmt KB978503 KbMtno
Tilbakemelding