Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen ÅRDEL i Microsoft Excel.

Beskrivelse

ÅRDEL beregner brøkdelen av året som representeres av antall hele dager mellom to datoer (start_dato og slutt_dato). Du kan for eksempel bruke ÅRDEL til å identifisere hvor stor andel av et helt års fordeler eller forpliktelser som skal tilordnes en spesifisert termin.

Syntaks

ÅRDEL(startdato; sluttdato; [basis])

Syntaksen for ÅRDEL har følgende argumenter:

  • Startdato    Obligatorisk. En dato som representerer startdatoen.

  • Sluttdato    Obligatorisk. En dato som representerer sluttdatoen.

  • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Viktig!: 

  • Datoer bør legges inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2018. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

  • ÅRDEL-funksjonen kan returnere feil resultat når du bruker amerikansk (NASD) 30/360 basis, og start_dato er den siste dagen i februar.

Merknader

  • Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2018 er serienummer 43101, fordi det er 43 101 dager etter 1. januar 1900.

  • Alle argumenter blir avrundet til heltall.

  • Hvis start_dato eller slutt_dato ikke er gyldige datoer, vil ÅRDEL returnere #VERDI! som feilverdi.

  • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer ÅRDEL #NUM! som feilverdi.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

01.01.2012

Startdato

30.07.2012

Sluttdato

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ÅRDEL(A2;A3)

Delen av året mellom 1.1.2012 og 30.7.12, uten Basis-argumentet.

0,58055556

=ÅRDEL(A2;A3;1)

Del av året mellom samme datoer, med bruk av basis-argumentet Faktisk/Faktisk. Fordi 2012 er et skuddår, er basisen 366 dager.

0,57650273

=ÅRDEL(A2;A3;3)

Del av året mellom like datoer, bruker Faktisk/365 som basis-argument. Bruker 365 dager som basis.

0,57808219

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i det tekniske fellesskapet for Excel eller få støtte i Fellesskap.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×