Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Returnerer et langt flyttall som angir årsavskrivningen for et aktivum i en angitt periode.

Syntaks

ÅRSAVS( kostnad, restverdi, levetid, periode )

Syntaksen for funksjonen ÅRSAVS har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

kostnad

Obligatorisk. Langt flyttall som angir den opprinnelige kostnaden for aktivumet.

restverdi

Obligatorisk. Dobbel angivelse av aktivumet på slutten av levetiden.

levetid

Obligatorisk. Dobbel angivelse av lengden på aktivumets nyttige levetid.

periode

Obligatorisk. Langt flyttall som angir perioden aktivaavskrivningen beregnes for.

Merknader

Livs- og periodeargumentene må uttrykkes i samme enheter. Hvis for eksempel levetid er gitt i måneder, periode også være angitt i måneder. Alle argumenter må være positive tall.

Eksempler på spørring

Uttrykk

Resultater

SELECT SYD([LoanAmount],[LoanAmount]*.1,20,2) AS Expr1 FROM FinancialSample;

Beregner avskrivningen for et aktivum som verdien "LoanAmount", med en restverdi på 10 % ("LoanAmount" multiplisert med 0,1), med tanke på aktivumets levetid til å være 20 år. Avskrivningen beregnes for det andre året.

SELECT SYD([LoanAmount],0,20,3) AS SLDepreciation FROM FinancialSample;

Returnerer avskrivningen for et aktivum som verdien "LoanAmount", med en restverdi på kr 0 og tar hensyn til aktivumets nyttige levetid som 20 år. Resultatene vises i kolonnen SLDepreciation. Avskrivningen beregnes for det tredje året.

VBA-eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker ÅRSAVS-funksjonen til å returnere avskrivningen for et aktivum i en angitt periode hvis aktivas opprinnelige kostnad (InitCost), restverdien ved slutten av aktivumets levetid (SalvageVal) og den totale aktivumets totale levetid i år (LifeTime). Perioden som avskrivningen beregnes for, beregnes i PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×