ÅRSAVS (funksjon)

Returnerer et langt flyt tall som angir års avskrivningen for et aktivum i en angitt periode.

Syntaks

ÅRSAVS ( kostnad; rest verdi; leve tid; periode )

Syn tak sen for funksjonen ÅRSAVS har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

kostnad

Obligatorisk. Langt flyt tall som angir opprinnelig kostnad for aktiva.

rest verdi;

Obligatorisk. Langt flyt tall som angir anleggs MIDlets verdi ved slutten av dets økonomiske leve tid.

batteri

Obligatorisk. Langt flyt tall som angir lengden på aktivumets økonomiske leve tid.

perioden

Obligatorisk. Langt flyt tall som angir perioden avskrivningen av aktiva beregnes for.

Merknader

Levetid -og periode -argumentene må uttrykkes i samme enhet. Hvis for eksempel leve tiden er angitt i måneder, må periode også angis i måneder. Alle argumentene må være positive tall.

Spørrings eksempler

Uttrykk

Resultater

Velg ÅRSAVS ([LoanAmount]; [LoanAmount] *. 1; 20; 2) som Uttr1 fra FinancialSample;

Beregner avskrivning for en anleggs middel verdi som "LoanAmount", med en skrap verdi på 10% ("LoanAmount" multiplisert med 0,1), noe som er den økonomiske leve tiden for aktivaet til 20 år. Avskrivningen beregnes for det andre året.

Velg ÅRSAVS ([LoanAmount]; 0; 20; 3) som SLDepreciation fra FinancialSample;

Returnerer avskrivningen for en anleggs middel verdi som "LoanAmount", med en skrap verdi på $0, som vurderer den økonomiske leve tiden for aktivaet til 20 år. Resultatene vises i kolonnen SLDepreciation. Avskrivningen beregnes for det tredje året.

VBA-eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

I dette eksemplet brukes ÅRSAVS -funksjonen til å returnere avskrivningen for et aktivum for en angitt periode, som har aktivumets opprinnelige kostnad (InitCost), REST verdi på slutten av anleggs MIDlets leve tid (SalvageVal) og den totale leve tiden for aktivaet i år (LifeTime). Perioden i år som avskrivningen er beregnet for, er PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×