Denne artikkelen beskriver formelsyntaks og bruk av funksjonen ADRESSE i Microsoft Excel. Finn koblinger til informasjon om arbeid med postadresser eller å lage adresseetiketter i avsnittet Se også.

Beskrivelse

Du kan bruke funksjonen ADRESSE til å hente adressen til en celle i et regneark når rad- og kolonnenummeret er gitt. ADRESSE(2;3) returnerer for eksempel $C$2. Og i eksemplet ADRESSE(77;300) returneres $KN$77. Du kan bruke andre funksjoner som funksjonene RAD og KOLONNE til å skaffe radnummer- og kolonnenummerargumentene for funksjonen ADRESSE.

Syntaks

ADRESSE(rad_nr; kolonne_nr; [abs]; [a1]; [ark])

Syntaksen for funksjonen ADRESSE har følgende argumenter:

  • rad_nr    Obligatorisk. En numerisk verdi som angir radnummeret som skal brukes i cellereferansen.

  • kolonne_nr    Obligatorisk. En numerisk verdi som angir kolonnenummeret som skal brukes i cellereferansen.

  • abs    Valgfri. En numerisk verdi som angir hva slags type referanse resultatet skal ha.

abs

Returnerer denne typen referanse

1 eller utelatt

Absolutt

2

Absolutt rad, relativ kolonne

3

Relativ rad, absolutt kolonne

4

Relativ

  • A1    Valgfri. En logisk verdi som angir A1- eller R1C1-stilen for referanser. I A1-stilen er kolonner merket alfabetisk og rader numerisk. In R1C1-referansestil er både kolonner og rader merket numerisk. Hvis A1-argumentet SANN eller utelates, returnerer funksjonen ADRESSE en A1-stilreferanse, og hvis den er USANN, returnerer funksjonen ADRESSE en R1C1-stilreferanse.

    Obs!: Hvis du vil endre referansestilen som brukes i Excel, klikker du fanen Fil, Alternativer og deretter Formler. Under Arbeide med formler merker du av eller fjerner merket for R1C1-referansestil.

  • sheet_text    Valgfritt. En tekstverdi som angir navnet på regnearket som skal brukes som ekstern referanse. Formelen = ADRESSE(1,1,,,"Ark2") returnerer for eksempel Ark2!$A$1. Hvis argumentet sheet_text utelatt, brukes ingen arknavn, og adressen som returneres av funksjonen, refererer til en celle på det gjeldende arket.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ADRESSE(2;3)

Absolutte referanse

$C$2

=ADRESSE(2;3;2)

Absolutt rad, relativ kolonne

C$2

=ADRESSE(2;3;2;USANN)

Absolutt rad, relativ kolonne i referansestilen R1C1

R2C[3]

=ADRESSE(2;3;1;USANN;"[Bok1]Ark1")

Absolutt referanse til en annen arbeidsbok eller et annet regneark

'[Bok1]Ark1'!R2C3

=ADRESSE(2;3;1;USANN;"EXCEL-ARK")

Absolutt referanse til et annet regneark

'EXCEL-ARK'!R2C3

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×