Aktivere eller deaktivere makroer i Office-filer

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

En makro er en rekke med kommandoer som du kan bruke til å automatisere en gjentakende oppgave og som kan kjøres når du må utføre oppgaven. Denne artikkelen inneholder informasjon om risikoene ved å arbeide med makroer, og du får informasjon om hvordan du aktiverer eller deaktiverer makroer i klareringssenteret.

Hvis du leter etter informasjon om hvordan du oppretter makroer, kan du se Hurtigstart: Opprett en makro.

I denne artikkelen

Aktivere makroer når meldingsfeltet vises

Aktivere makroer i Backstage-visningen

Aktivere makroer for engangsbruk når sikkerhetsadvarselen vises

Endre makroinnstillinger i klareringssenteret

Forklaring av makroinnstillinger

Hva er en makro, hvem lager dem, og hva er sikkerhetsrisikoene?

Aktivere makroer når meldingsfeltet vises

Når du åpner en fil som inneholder makroer, vises det gule meldingsfeltet med et skjoldikon og Aktiver innhold-knappen. Hvis du vet at makroen eller makroene kommer fra en pålitelig kilde, gjør du følgende:

 • Klikk på Aktiver innhold i meldingsfeltet.
  Filen åpnes og er et klarert dokument.

Følgende bilde er et eksempel på meldingsfeltet når det er makroer i filen.

Meldingsfelt med sikkerhetsadvarsel for makroer

Aktivere makroer i Backstage-visningen

En annen metode å aktivere makroer i en fil på er via Microsoft Office Backstage-visningen, visningen som vises når du klikker fanen Fil, når det gule meldingsfeltet vises.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Aktiver innhold i Sikkerhetsadvarsel-området.

 3. Velg Aktiver alltid aktivt innhold for dokumentet under Aktiver alt innhold.
  Filen blir et klarert dokument.

Følgende bilde er et eksempel på Aktiver innhold-alternativene.

Rullegardinmenyen Sikkerhetsadvarsel

Aktivere makroer for engangsbruk når sikkerhetsadvarselen vises

Følg disse instruksjonene hvis du vil aktivere makroer for perioden filen er åpen i. Når du åpner filen på nytt etter å ha lukket den, vises advarselen igjen.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Aktiver innhold i Sikkerhetsadvarsel-området.

 3. Velg Avanserte alternativer.

 4. Klikk Aktiver innhold for denne økten for hver makro, i dialogboksen Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office.

 5. Klikk på OK.

Endre makroinnstillinger i klareringssenteret

Du finner makroinnstillingene i klareringssenteret. Hvis du arbeider i en organisasjon, kan systemansvarlig imidlertid ha endret standardinnstillingen for å forhindre at noen endrer innstillingene.

Viktig!: Når du endrer makroinnstillinger i klareringssenteret, endres de bare for Office-programmet du bruker for øyeblikket. Makroinnstillingene endres ikke for alle Office-programmene.

 1. Klikk fanen Fil.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk Klareringssenter, og klikk deretter Innstillinger for klareringssenter.

 4. Klikk Makroinnstillinger i Klareringssenter.

 5. Gjør valgene du ønsker.

 6. Klikk OK.

Følgende bilde er av Makroinnstillinger-området i klareringssenteret.

Makroinnstillinger-området i klareringssenteret

Bruk informasjonen i neste avsnitt til å lære mer om makroinnstillinger.

Forklaring av makroinnstillinger

 • Deaktivere alle makroer uten varsling     Makroer og sikkerhetsvarsler om makroer er deaktivert.

 • Deaktivere alle makroer med varsling     Makroer deaktiveres, men det vises sikkerhetsvarsler hvis det er makroer. Aktiver makroer fra tilfelle til tilfelle.

 • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer     Makroer deaktiveres, men det vises sikkerhetsvarsler hvis det er makroer. Hvis makroen er digitalt signert av en klarert utgiver, kan imidlertid makroen kjøre hvis du allerede har klarert utgiveren. Hvis du ikke har klarert utgiveren, blir du varslet om å aktivere den signerte makroen og stole på utgiveren..

 • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt farlig kode kan kjøres)     Alle makroer kjøres. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar for kode som kan være skadelig.

 • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen     Forby eller tillat programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen (Visual Basic for Applications) fra en automatiseringsklient. Dette sikkerhetsalternativet er for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program, og manipulere VBA-miljøet og -modellen. Innstillingen er per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard, og hindrer at uautoriserte programmer bygger skadelig, selvkopierende kode. Brukeren som kjører koden, må gi tilgang for at automatiseringsklienter skal få tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Obs!: Microsoft Publisher og Microsoft Access har ikke alternativet Klarer tilgang til VBA-prosjektmodellobjektet.

Hva er en makro, hvem lager dem, og hva er sikkerhetsrisikoene?

Makroer automatiserer oppgaver som utføres ofte for å spare tastetrykk og musebruk. Mange opprettes i Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) og skrives av programvareutviklere. Noen makroer utgjør imidlertid en potensiell sikkerhetsrisiko. Personer med ondsinnede hensikter, også kjent som hackere, kan legge inn en skadelig makro i en fil, hvor den deretter kan spre virus på datamaskinen.

I denne artikkelen

Hva er en makro, og hva er sikkerhetsrisikoene?

Aktivere eller deaktivere makroer i Klareringssenteret

Hvilket program bruker du?

Hvordan kan Klareringssenteret beskytte meg mot usikre makroer?

En sikkerhetsadvarsel spør om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hva bør jeg gjøre?

Hva er en makro, og hva er sikkerhetsrisikoene?

Makroer automatiserer ofte brukte oppgaver; mange er opprettet med VBA og skrives av programvareutviklere. Noen makroer utgjør imidlertid en potensiell sikkerhetsrisiko. En person med onde hensikter kan legge til en skadelig makro i et dokument eller en fil, og denne kan spre et virus på datamaskinen.

Aktivere eller deaktivere makroer i Klareringssenteret

Makroinnstillingene ligger i Klareringssenteret. Hvis du arbeider i en organisasjon, kan systemansvarlig imidlertid ha endret standardinnstillingene for å forhindre at noen prøver å endre innstillingene.

Obs!: Når du endrer makroinnstillinger i klareringssenteret, endres de bare for Office-programmet du bruker for øyeblikket. Makroinnstillingene endres ikke for alle Office-programmene.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruker du?

Access

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for Access.

 2. Klikk på Klareringssenter, deretter på Innstillinger for Klareringssenter, og til slutt klikker du på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter med usignerte makroer som du stoler på, kan du plassere disse dokumentene i en Legg til, Fjern eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk på dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensielt skadelig kode, og anbefales derfor ikke.

Øverst på siden

Excel

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for Excel.

 2. Klikk på Klareringssenter, deretter på Innstillinger for Klareringssenter, og til slutt klikker du på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter med usignerte makroer som du stoler på, kan du plassere disse dokumentene i en Legg til, Fjern eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk på dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensielt skadelig kode, og anbefales derfor ikke.

  • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den er med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljøet og objektmodellen. Dette er en innstilling per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å lage «selvreplikerende» kode som kan skade sluttbrukersystemer. Brukeren som kjører koden, må gi uttrykkelig tilgang for at automatiseringsklienter skal få programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Tips!: Du kan åpne dialogboksen Innstillinger for makrosikkerhet fra Utvikler-fanen på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig, kan du klikke på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og deretter på Alternativer for Excel. Klikk på Populært, og merk deretter avmerkingsboksen Vis Utviklerfanen på båndet.

Til toppen av siden

Outlook

 1. Klikk på KlareringssenterVerktøy-menyen.

 2. Klikk på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Ingen advarsler og deaktiver alle makroer Klikk på dette alternativet hvis du ikke stoler på makroer. Makroer og sikkerhetsvarsler om makroer er deaktivert.

  • Advarsler for signerte makroer; alle usignerte makroer deaktiveres Dette er standardinnstillingen og er det samme som Deaktiver alle makroer med varsling-alternativet, bortsett fra at hvis makroen er digitalt signert av en klarert utgiver, kan makroen kjøre hvis du allerede har klarert utgiveren. Hvis du ikke har klarert utgiveren, blir du varslet. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Advarsel for alle makroer Klikk på dette alternativet hvis du vil at makroer skal deaktiveres, men vil motta sikkerhetsvarsler hvis makroer er tilgjengelige. På denne måten kan du velge når du vil aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Ingen sikkerhetskontroll for makroer (anbefales ikke) Klikk på dette alternativet for tillate å kjøre alle makroer. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensiell skadelig kode og anbefales derfor ikke.

Til toppen av siden

PowerPoint

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for PowerPoint.

 2. Klikk på Klareringssenter, deretter på Innstillinger for Klareringssenter, og til slutt klikker du på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter med usignerte makroer som du stoler på, kan du plassere disse dokumentene i en Legg til, Fjern eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk på dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensielt skadelig kode, og anbefales derfor ikke.

  • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den er med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljøet og objektmodellen. Dette er en innstilling per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å lage «selvreplikerende» kode som kan skade sluttbrukersystemer. Brukeren som kjører koden, må gi uttrykkelig tilgang for at automatiseringsklienter skal få programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Tips!: Du kan åpne dialogboksen Innstillinger for makrosikkerhet fra Utvikler-fanen på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig, kan du klikke på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og deretter klikke på PowerPoint-alternativer. Klikk på Populært, og merk deretter avmerkingsboksen Vis Utviklerfanen på båndet.

Øverst på siden

Publisher

 1. Klikk på KlareringssenterVerktøy-menyen.

 2. Klikk på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter med usignerte makroer som du stoler på, kan du plassere disse dokumentene i en Legg til, Fjern eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk på dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensielt skadelig kode, og anbefales derfor ikke.

  • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den er med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljøet og objektmodellen. Dette er en innstilling per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å lage «selvreplikerende» kode som kan skade sluttbrukersystemer. Brukeren som kjører koden, må gi uttrykkelig tilgang for at automatiseringsklienter skal få programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Til toppen av siden

Visio

 1. Klikk på KlareringssenterVerktøy-menyen.

 2. Klikk på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter med usignerte makroer som du stoler på, kan du plassere disse dokumentene i en Legg til, Fjern eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk på dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensielt skadelig kode, og anbefales derfor ikke.

  • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den er med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljøet og objektmodellen. Dette er en innstilling per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å lage «selvreplikerende» kode som kan skade sluttbrukersystemer. Brukeren som kjører koden, må gi uttrykkelig tilgang for at automatiseringsklienter skal få programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Til toppen av siden

Word

 1. Klikk på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og klikk deretter på Alternativer for Word.

 2. Klikk på Klareringssenter, deretter på Innstillinger for Klareringssenter, og til slutt klikker du på Makroinnstillinger.

 3. Klikk på alternativene du vil bruke:

  • Deaktiver alle makroer uten varsel Klikk dette alternativet hvis du ikke stoler på makroene. Alle makroer i dokumenter og sikkerhetsvarsler om makroer blir deaktivert. Hvis det finnes dokumenter med usignerte makroer som du stoler på, kan du plassere disse dokumentene i en Legg til, Fjern eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer kan kjøre uten å kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

  • Deaktiver alle makroer med varsling Dette er standardinnstillingen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil deaktivere makroer, men også vil se sikkerhetsvarsler hvis det er makroer til stede. Da kan du velge når du skal aktivere disse makroene fra gang til gang.

  • Deaktiver alle makroer med unntak av digitalt signerte makroer Denne innstillingen er den samme som alternativet Deaktiver alle makroer med varsling, bortsett fra at makroer kan kjøre hvis de er digitalt signert av en klarert utgiver du allerede har klarert. Du vil bli varslet om du ikke har klarert utgiveren. Da kan du velge å aktivere de signerte makroene eller klarere utgiveren. Alle usignerte makroer deaktiveres uten varsling.

  • Aktiver alle makroer (anbefales ikke, potensielt skadelig kode kan kjøres) Klikk på dette alternativet for å la alle makroer kjøre. Denne innstillingen gjør datamaskinen sårbar overfor potensielt skadelig kode, og anbefales derfor ikke.

  • Klarer tilgang til VBA-prosjektobjektmodellen    Denne innstillingen er for utviklere og brukes til å bevisst sperre eller tillate programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen fra en hvilken som helst automatiseringsklient. Den er med andre ord et sikkerhetsalternativ for kode som er skrevet for å automatisere et Office-program og programmatisk manipulere Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)-miljøet og objektmodellen. Dette er en innstilling per bruker og per program, og forbyr tilgang som standard. Dette sikkerhetsalternativet gjør det vanskeligere for uautoriserte programmer å lage «selvreplikerende» kode som kan skade sluttbrukersystemer. Brukeren som kjører koden, må gi uttrykkelig tilgang for at automatiseringsklienter skal få programmatisk tilgang til VBA-objektmodellen. Merk av for avmerkingsboksen for å gi tilgang.

Tips!: Du kan åpne dialogboksen Innstillinger for makrosikkerhet fra Utvikler-fanen på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent. Hvis Utvikler-fanen ikke er tilgjengelig, kan du klikke på Microsoft Office-knappen Knappesymbol for Office , og deretter klikke på Word-alternativer. Klikk på Populært, og merk deretter avmerkingsboksen Vis Utviklerfanen på båndet.

Øverst på siden

Hvordan kan Klareringssenteret beskytte meg mot usikre makroer?

Før du aktiverer en makro i et dokument, kontrollerer Klareringssenteret følgende informasjon:

 • Makroen er signert av utvikleren med en digital signatur.

 • Den digitale signaturen er gyldig.

 • Denne digitale signaturen er gyldig (ikke utløpt).

 • Sertifikatet som er tilknyttet den digitale signaturen, er utstedt av en anerkjent sertifiseringsinstans (CA).

 • Utvikleren som signerte makroen, er en klarert utgiver.

Hvis Klareringssenteret oppdager et problem med noen av disse, deaktiveres makroen som standard, og et meldingsfelt vises for å varsle deg om en potensiell usikker makro.

Meldingsfelt

Hvis du vil aktivere makroen, klikker du på Alternativer i meldingsfeltet, og en sikkerhet-dialogboks åpnes. Hvis du vil ha informasjon om avgjørelser forbundet med makroer og sikkerhet, kan du se neste del.

Obs!: I Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Publisher 2007 vises sikkerhetsvarsler i dialogbokser og ikke i meldingsfeltet.

Øverst på siden

En sikkerhetsadvarsel spør om jeg vil aktivere eller deaktivere en makro. Hva skal jeg gjøre?

Når dialogboksen Sikkerhetsalternativer vises, kan du aktivere makroen eller la den være deaktivert. Du bør aktivere makroen hvis du er sikker på at den kommer fra en pålitelig kilde.

Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office

Viktig!: Hvis du er sikker på at dokumentet og makroen kommer fra en pålitelig kilde, og har en gyldig signatur, og du ikke vil bli varslet om dem på nytt, kan du klikke på Klarer alle dokumenter fra denne utgiveren, i sikkerhet-dialogboksen, i stedet for å endre standardinnstillingene i Klareringssenteret til en mindre sikker innstilling for makrosikkerhet. Dette legger utgiveren til en Liste over klarerte utgivere i Klareringssenteret. All programvare fra denne utgiveren er klarert. I tilfeller der makroen ikke har en gyldig signatur, men du stoler på den og ikke vil varsles på nytt, i stedet for å endre standard innstillingene for klarerings senteret til en mindre sikker makro sikkerhets innstilling, er det bedre å flytte dokumentet til å legge til, fjerne eller endre en klarert plassering. Dokumenter i klarerte plasseringer har tillatelse til å kjøres, uten å bli kontrollert av sikkerhetssystemet i Klareringssenteret.

Avhengig av situasjonen, beskriver sikkerhet-dialogboksen det aktuelle problemet. Tabellen nedenfor viser mulige problemer og gir anbefalte løsninger for hva du bør gjøre og ikke bør gjøre i hvert enkelt tilfelle.

Problem

Anbefalt løsning

Makroen er ikke signert     Ettersom makroen ikke er digitalt signert, kan ikke identiteten til utgiveren bekreftes. Det er derfor ikke mulig å finne ut om makroen er sikker.

Før du aktiverer usignerte makroer, må du kontrollere om makroene kommer fra en pålitelig kilde. Du kan fortsatt arbeide i et dokument, selv om du ikke aktiverer makroen.

Makrosignaturen er ikke klarert     Makroen er potensielt usikker, fordi makroen er digitalt signert, signaturen er gyldig, men du har ikke valgt å klarere utgiveren som signerte makroen.

Du kan eventuelt stole på denne utgiveren spesifikt, ved å klikke på Klarer alle dokumenter fra denne utgiveren i sikkerhet-dialogboksen. Dette alternativet vises kun om signaturen er gyldig. Hvis du klikker på dette alternativet, legges utgiveren til en Liste over klarerte utgivere i Klareringssenteret.

Makrosignaturen er ugyldig     Makroen er potensielt usikker, fordi makroen er digitalt signert, og signaturen er ugyldig.

Vi anbefaler at du ikke aktiverer makroer med ugyldige signaturer. En mulig årsak til at signaturen er ugyldig, er at den har blitt manipulert.

Makrosignaturen er utløpt     Makroen er potensielt usikker, fordi makroen er digitalt signert, og signaturen er utløpt.

Før du aktiverer makroer med utløpte signaturer, må du kontrollere at makroene kommer fra en pålitelig kilde. Hvis du har brukt dette dokumentet tidligere uten sikkerhetsproblemer, er den potensielle faren ved å aktivere makroen mindre.

Se også

Endre sikkerhetsinnstillinger for makroer i Excel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×