Alternativer for redigeringsprogram (avansert)

Alternativer for redigeringsprogram lar deg velge alternativer for innholdet i Outlook. Du kan for eksempel velge om inntasting skal erstatte merket tekst automatisk og om du vil beholde kildeformatering på tekst som du kopierer og limer inn.

Redigeringsalternativer

Klippe ut, kopiere og lime inn

Vise e-postinnhold

Visning

Redigeringsalternativer

Merk av for ett eller flere av disse alternativene. Når du har valgt de alternativene du vil ha, klikker du OK.

 • Inntasting erstatter merket tekst Velg dette alternativet hvis du vil slette den merkede teksten når du begynner å skrive. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, settes ny tekst inn foran den merkede teksten i Microsoft Office Outlook, og den merkede teksten slettes ikke.

 • Automatisk merking av hele ord Velg dette alternativet hvis du vil merke hele ord når du merker en del av et ord og deretter en del av det neste ordet. Hvis du aktiverer dette alternativet, merker Outlook et ord og mellomrommet som følger det, når du dobbeltklikker et ord.

 • Tillat at tekst dras og slippes Velg dette alternativet hvis du vil flytte eller kopiere merket tekst ved å dra den. Hvis du vil flytte tekst, merker du teksten, og deretter drar du den til et nytt sted. Hvis du vil kopiere tekst, merker du teksten, og deretter holder du nede CTRL mens du drar det merkede området til det nye stedet.

 • Trykk CTRL og klikk for å følge hyperkoblingen Velg dette alternativet hvis du vil gjøre det enklere å redigere teksten i hyperkoblinger. Når dette alternativet er slått på, må du trykke CTRL mens du klikker koblingen for å følge koblingen. Når dette alternativet er slått av, går Outlook direkte til målet for koblingen, noe som gjør det vanskeligere å redigere teksten i koblingen.

 • Opprett lerret automatisk ved innsetting av autofigurer Velg dette alternativet for å plassere et lerret rundt tegnede objekter eller frihåndstegninger og skrift når du setter dem inn i e-postmeldingen. Et lerret hjelper deg med å ordne tegnede objekter og bilder og gjør det enklere å flytte dem som en enhet.

 • Bruk smart avsnittsmerking Velg dette alternativet hvis du vil merke avsnittsmerket når du merker et helt avsnitt. Hvis du tar med avsnittsmerket når du klipper ut og limer inn et avsnitt, etterlater du ikke et tomt avsnitt, og du beholder formateringen i avsnittet automatisk.

 • Bruk smart peking Velg dette alternativet hvis du vil angi at markøren skal flyttes når du ruller opp eller ned. Når du trykker PIL VENSTRE, PIL HØYRE, PIL OPP eller PIL NED etter at du har rullet, reagerer markøren på siden i gjeldende visning, ikke i forrige posisjon.

 • Bruk INS-tasten til å styre overskrivingsmodus Velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus ved å trykke INS-tasten.

 • Bruk overskrivingsmodus Velg dette alternativet hvis du vil erstatte ett tegn om gangen i eksisterende tekst mens du skriver. Hvis du har valgt Bruk INS-tasten til å styre overskrivingsmodus, kan du slå av eller på dette alternativet ved å trykke INS-tasten.

 • Legg til dobbelt anførselstegn for hebraisk alfabetisk nummerering Velg dette alternativet for å legge til doble anførselstegn (") til nummerering.

 • Spør om å oppdatere stil Velg dette alternativet hvis du vil bli spurt når du direkte endrer tekst som en stil er brukt på, og deretter bruker du stilen på nytt på den endrede teksten. Når du blir spurt, kan du enten oppdatere stilen på grunnlag av de siste endringene, eller du kan bruke stilformateringen på nytt.

 • Bruk normal stil for punktmerkede eller nummererte lister Velg dette alternativet hvis du vil basere listestiler på den normale avsnittsstilen i stedet for listestilen for avsnitt.

 • Hold rede på formatering Velg dette alternativet hvis du vil holde rede på formatering mens du skriver. På denne måten blir det enkelt å bruke samme formatering et annet sted. Dette alternativet må være aktivert før du kan bruke kommandoen Merk all tekst med lik formatering på hurtigmenyen som vises hvis du høyreklikker merket tekst. Hvis du vil vise en liste over formateringen du har brukt, bruker du kommandoen Alternativer i Stil-ruten, og deretter merker du av for Formatering på avsnittsnivå, Skriftformatering og Formatering av punktmerking og nummerering.

 • Marker inkonsekvenser i formatering Velg dette alternativet for å markere formatering med en bølget, blå understreking når den ligner på, men ikke er helt lik, annen formatering i e-postmeldingene dine. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du huske å merke av avmerkingsboksen Hold rede på formatering.

 • Aktiver Klikk og skriv Velg dette alternativet for å sette inn tekst, grafikk, tabeller eller andre elementer i et tomt område i en e-postmelding ved å dobbeltklikke i det tomme området. Klikk og skriv-funksjonen setter automatisk inn avsnitt og bruker den nødvendige justeringen for å plassere et element der du dobbeltklikket. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utskriftsoppsettvisning og i weboppsettvisning.

 • Standard avsnittsstil Velg stilen som skal brukes på tekst når du bruker klikk og skriv.

 • Bruk sekvenskontroll Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere om et tegn som du har skrevet inn er i riktig rekkefølge for å brukes som tonemarkering, diakritiske tegn eller vokal som skal plasseres over, under, foran eller bak konsonanten den hører til.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et komplisert skriftspråk er aktivert for tekstredigering. Skriv inn og erstatte Velg dette alternativet hvis du vil erstatte det tidligere innskrevne tegnet med det nylige innskrevne tegnet hvis de to tegnene ikke kan fungere sammen, i samme tekstklynge.

 • Asiatiske skrifter gjelder også latinsk tekst Velg dette alternativet hvis du vil endre latinske tegn til den valgte asiatiske skriften når du bruker den asiatiske skriften på merket tekst. Fjern avmerkingen hvis du vil at latinske tegn skal forbli i latinsk skrift, mens du bruker den asiatiske skriften på resten av e-postmeldingen. Obs! Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Veksle tastaturet automatisk for å samsvare med språk og omkringliggende tekst Velg dette alternativet hvis du vil endre tastaturspråk og skrift basert på språket i teksten der markøren er plassert. Bare skriften endres hvis du fjerner merket for dette alternativet.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

 • Bruk eldre IME-modus for å aktivere overskrivingsmodus Velg dette alternativet for å tillate at tegnene du skriver inn erstatter eksisterende tegn (overskriving) mens du bruker en IME (Input Method Editor) på en datamaskin som kjører operativsystemet Microsoft Windows XP. Hvis Outlook er installert på en datamaskin som kjører Windows Vista vil dette alternativet ikke vises fordi overskrivingsmodus støttes automatisk.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

 • IME-kontroll aktiv Velg dette alternativet hvis du vil starte en IME (Input Method Editor). Hvis du vil stoppe en IME fjerner du merket i denne avmerkingsboksen.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

 • IME-radjustering Velg dette alternativet hvis du vil bruke et naturlig språkgrensesnitt på IME-aktiverte datamaskiner.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

 • IME-innstillinger Klikk for å åpne dialogboksen Egenskaper for IME-navn. Bruk denne dialogboksen til å angi eller endre teksten, tastaturet, tegnkonverteringen og andre alternativer for aktiv IME.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

Klippe ut, kopiere og lime inn

Merk av for ett eller flere av disse alternativene. Når du har valgt de alternativene du vil ha, klikker du OK.

 • I samme e-postmelding Dette alternativet viser standard virkemåte når du limer inn innhold i de samme e-postmeldingene som du kopierte innholdet fra. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

  • Behold kildeformatering (standard) Dette alternativet bruker du til å beholde tegnstiler og direkte formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som ikke er inkludert i avsnittsstilen.

  • Flett formatering Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, for eksempel fet og kursiv når denne brukes bare på en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

  • Behold bare tekst Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

 • Innliming mellom e-postmeldinger Dette alternativet viser standard virkemåte når du limer inn innhold som ble kopiert fra en annen e-postmelding i Outlook. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

  • Behold kildeformatering (Standard) Dette alternativet beholder formateringen som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten, kopieres til mål for e-postmeldingen.

  • Flett formatering Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den brukes bare på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

  • Behold bare tekst Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

 • Innliming mellom e-postmeldinger når ulike stildefinisjoner skaper konflikt Dette alternativet viser standard virkemåte når du limer inn innhold som ble kopiert fra en annen e-postmelding i Outlook, og den kopierte teksten har en stil som er definert på en annen måte enn i e-postmeldingen der teksten limes inn. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

  • Behold kildeformatering Dette alternativet bruker du til å beholde utseendet på den kopierte teksten ved å tilordne stilen Normal til den innlimte teksten og bruke direkte formatering. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som brukes til å etterligne stildefinisjonen til den kopierte teksten.

  • Bruk målstiler (standard) Dette alternativet beholder stilnavnet som er knyttet til den kopierte teksten, men samtidig brukes stildefinisjonen for e-postmeldingen der teksten limes inn. Tenk for eksempel at du kopierer Overskrift 1-tekst fra en e-postmelding til en annen. I en melding er Overskrift 1 definert som Arial fet, 14 punkt, og i e-postmeldingen der du limer inn teksten, er Overskrift 1 definert som Cambria fet, 16 punkt. Når du bruker alternativet Bruk målstiler vil den innlimte teksten bruke stilen Overskrift 1, Cambria fet, 16 punkt.

 • Innliming fra andre programmer Dette alternativet gir standard virkemåte når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

  • Behold kildeformatering (standard) Dette alternativet beholder formateringen til den kopierte teksten.

  • Flett formatering Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten adopterer stilen til avsnittet der den limes inn. Teksten adopterer også eventuell direkte formatering eller tegnstil til tekst som er rett forut for markøren når teksten limes inn.

  • Behold bare tekst Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt

 • Sett inn eller lim inn bilder som Dette alternativet viser hvordan Outlook setter inn bilder i forhold til teksten i meldingen. Du kan sette inn bilder på linje med teksten, la bilder flyttes med tekst eller bryte tekst rundt, foran eller bak et bilde. Velg ett av følgende fra rullegardinlisten:

  • På linje med teksten Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikk i et avsnitt som om den var tekst. Dette alternativet brukes som standard. Grafikken flyttes når du legger til eller sletter tekst. Du kan dra grafikken for å endre plasseringen til den på samme måte som du drar tekst.

  • Firkant Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt alle sidene av en firkant rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

  • Tett Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt grafikken i en ujevn form rundt det faktiske bildet. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

  • Bak teksten Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag bak teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

  • Foran teksten Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag foran teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

  • Gjennom Dette alternativet bruker du til å bryte tekst rundt grafikken, inkludert å fylle ut mellomrommet som skapes av en konkav figur, for eksempel en halvmåne. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

  • Øverst og nederst Dette alternativet bruker du til å forhindre at tekst brytes på sidene av grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

  Behold punktmerking og nummerering ved innliming av tekst med alternativet Behold bare tekst Velg dette alternativet hvis du vil konvertere nummerering og punktmerking til tekstsymboler.

 • Bruk INS-tasten for å lime inn Velg dette alternativet for å bruke INS-tasten til å sette inn innhold fra Office-utklippstavlen i en melding.

 • Vis knapper for innlimingsalternativer Velg dette alternativet hvis du vil vise knappen Alternativer for innliming når du limer inn innhold. Du kan bruke knappen Alternativer for innliming til å overstyre eller endre innstillingene du gjør i denne inndelingen av dialogboksen Redigeringsalternativer.

 • Bruk smart klippe- og limefunksjon Velg dette alternativet hvis du vil justere formatering automatisk mens du limer inn tekst. Når du har merket av for dette alternativet, kan du klikke Innstillinger hvis du vil angi flere alternativer for innliming.

  • Innstillinger Klikk her for å åpne dialogboksen Innstillinger. Bruk denne dialogboksen til å angi standard virkemåte når du fletter, klipper ut og limer inn tekst. Du kan overstyre standard virkemåte ved hjelp av knappen Alternativer for innliming som vises når du limer inn innhold fra utklippstavlen i meldingen. Denne knappen er bare tilgjengelig når alternativet Bruk smart klippe- og limefunksjon er aktivert.

  • Juster setnings- og ordavstand automatisk Velg dette alternativet hvis du vil fjerne ekstra mellomrom når du sletter tekst, eller legge til nødvendige mellomrom når du limer inn tekst fra utklippstavlen.

  • Juster avstand mellom avsnitt ved innliming Velg dette alternativet hvis du vil hindre tomme avsnitt og inkonsekvent avsnittsavstand. 

  • Endre tabellformatering og -justering ved innliming Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere formatering og justering av tabeller. Når dette alternativet er aktivert limes enkeltceller inn som tekst og tabelldeler limes inn som rader i en eksisterende tabell (i stedet for en nestet tabell). Når du legger til en tabell i en eksisterende tabell, limes tabellen inn justert, slik at den samsvarer med den eksisterende tabellen.

  • Virkemåte for smartstil Det skjer ingen ting om du merker av for dette alternativet. Under Avanserte, bruk alternativer for Lime inn i inndelingen Klipp ut, kopier og lim inn hvis du vil finjustere virkemåten til stiler når du limer inn innholdet.

  • Flett formatering ved innliming fra Microsoft Office PowerPoint Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere resultatene når du limer inn innholdet fra en PowerPoint-presentasjon. Hvis dette alternativet er aktivert tildeles den innlimte teksten den omkringliggende teksten eller tabellens formatering. Den siste brukte formateringen for punktlister og nummerlister brukes på den innlimte listen og utseendet til elementer som tabeller, hyperkoblinger, bilder, OLE-objekter og figurer beholdes fra kilden i PowerPoint.

  • Juster formatering ved innliming fra Microsoft Office Excel Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn data fra Excel. Når dette alternativet er aktivert plasseres dataene som limes inn i en tabell, og diagrammer limes inn som bilder i stedet for OLE-objekter.

  • Flett innlimede lister med omkringliggende lister Velg dette alternativet hvis du vil at listeelementenes formatering skal tilpasses den omkringliggende listen når du limer inn elementene i en liste.

Vise e-postinnhold

Merk av for ett eller flere av disse alternativene. Når du har valgt de alternativene du vil ha, klikker du OK.

 • Vis teksten brutt i dokumentvinduet Velg dette alternativet for å bryte tekst til vinduet som inneholder e-postmeldingen, slik at den blir enklere å lese på skjermen.

 • Vis bildeplassholdere Velg dette alternativet for å vise en tom boks i stedet for hvert bilde i e-postmeldinger. Med dette alternativet kan du rulle fortere gjennom en melding som inneholder mange bilder.

 • Vis tegninger og tekstbokser på skjermen Velg dette alternativet for å vise objekter som er opprettet med tegneverktøyene i Outlook i utskriftsoppsettvisning eller weboppsettvisning. Fjern avmerkingen i boksen for å skjule tegninger og kanskje øke visningshastigheten for meldinger som inneholder mange tegninger. Tegninger skrives ut selv om du fjerner denne avmerkingen i boksen.

 • Vis tekstanimasjon Velg dette alternativet hvis du vil vise tekstanimasjoner på skjermen. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil se hvordan utskriften kommer til å se ut.

  Bruk dette alternativet når du viser animert tekst i meldinger som er opprettet i en tidligere versjon av Outlook enn Outlook 2007. Det er ikke lenger mulig å opprette animert tekst i gjeldende versjon av Outlook.

 • Vis kontrolltegn Velge dette alternativet hvis du vil vise kontrolltegn for tekst som skrives fra høyre til venstre.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Vis bokmerker Velg dette alternativet for å vise bokmerker på skjermen. Hvis du tilordner et bokmerke til et element, vises elementet med bokmerket i hakeparenteser ([…]). Hvis du tilordner et bokmerke til en plassering, vises bokmerket som en tekstmarkør. Hakeparentesene og tekstmarkøren vises ikke i utskrevne meldinger.

 • Vis smartflagg Velg dette alternativet hvis du vil vise en purpurfarget prikket understreking under tekst som gjenkjennes som et smartflagg.

 • Vis feltkoder i stedet for feltverdier Velg dette alternativet for å vise feltkoder i stedet for feltresultater i meldingene. Du kan for eksempel se {tid @\«DD.MM.ÅÅÅÅ»} i stedet for 4. februar 2008. Fjern avmerkingen i boksen for å vise feltresultatene.

  Du kan alltid bytte mellom å vise feltkoder og feltkoderesultater ved å trykke ALT+F9, uavhengig av denne innstillingen.

 • Tall Dette alternativet bestemmer hvordan tall vises i meldinger. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

  Velg et element fra listen.

  • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker engelsk og europeiske språk.

  • Hindi Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker arabisk og hindi.

  • Kontekst Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til språket til omkringliggende tekst.

  • System Velge dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til de regionale innstillingene i Kontrollpanel.

 • Månedsnavn Dette alternativet bestemmer hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavn vises i arabisk tekst. Velg et element fra listen.

  • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil bruke opprinnelig, arabiske månedsnavn.

  • Engelsk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med engelsk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

  • Fransk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med fransk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

 • Diakritiske tegn Dette alternativet viser diakritiske tegn i e-postmeldingen. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et språk som bruker diakritiske tegn er aktivert for tekstredigering.

 • Bruk denne fargen for diakritiske tegn Velg dette alternativet for å angi en farge som viser alle diakritiske tegn, uavhengig av fargen på diakritiske tegn i den opprinnelige meldingen. Velg en farge i listen

 • Dokumentvisning Dette alternativet angir tekstretning for nye e-postmeldinger.

  • Høyre-mot-venstre Velg dette alternativet for å utforme e-postmeldinger fra høyre mot venstre. For eksempel hvis du starter et avsnitt på høyre side av en e-postmelding med tekst som går mot venstre.

  • Venstre-mot-høyre Velg dette alternativet for å utforme e-postmeldinger fra venstre mot høyre. For eksempel hvis du starter et avsnitt på venstre side av en e-postmelding med tekst som går mot venstre.

 • Skrifterstatning Klikk her for å åpne dialogboksen Skrifterstatning . Bruk dette alternativet til å bestemme om den aktive e-posten bruker skrifter som ikke er tilgjengelige på datamaskinen. Hvis meldingen bruker skrifter som ikke er på datamaskinen, kan du bruke dialogboksen til å angi en alternativ skrift.

Vis

Merk av for ett eller flere av disse alternativene. Når du har valgt de alternativene du vil ha, klikker du OK.

 • Vis mål i Velg målenheten du vil bruke på den vannrette linjalen og for mål du skriver inn i dialogbokser.

 • Vis mål i tegnbredde Velg dette alternativet hvis du vil bruke tegnbredde som grunnlag for justering av tekst, for eksempel i vertikale og horisontale linjaler. MERKNAD Dette valget er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Vis piksler for HTML-funksjoner Velg dette alternativet hvis du vil bruke piksler som standard målenhet i dialogbokser som er relatert til HTML-funksjoner.

 • Vis hurtigtaster i skjermtips Velg dette alternativet hvis du vil vise hurtigtaster i skjermtips.

 • Vis loddrett linjal i utskriftsoppsettvisningen Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen ved siden av e-postvinduet. Kontroller at du også velger merker av i avmerkingsboksen forLinjal i Vis/Skjul-gruppen på Visning-fanen i båndet.

 • Vis høyre linjal i utskriftsoppsettvisning Velg dette alternativet hvis du vil vise den loddrette linjalen på høyre side av e-postvinduet.

  Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Optimaliser tegnplassering for oppsett istedenfor lesbarhet Velg dette alternativet for å vise nøyaktig tegnplassering slik den vises i den utskrevne meldingen med tanke på tekstblokker.

Et abonnement for å få mest mulig ut av tiden din

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×