Du kan bruke avspillingsalternativene i PowerPoint til å kontrollere hvordan og når en video vises i presentasjonen. Du kan spille av en video i fullskjermmodus eller endre størrelsen på den til dimensjonene du angir. Du kan også kontrollere volumet, spille av videoen gjentatte ganger (i en løkke) og vise mediekontrollene.

Disse Spill av-alternativene er ikke tilgjengelige for videoer på nettet, for eksempel YouTube-videoer. De er bare tilgjengelige for videoer som er satt inn fra datamaskinen, nettverket eller OneDrive.

Hvis du vil kontrollere hvordan videoen spilles av, bruker du alternativer på Avspilling-fanen på PowerPoint båndet. Denne fanen vises på båndet når du velger en video på et lysbilde.

Videoverktøyavspilling-fanen på PowerPoint 2016 båndet

(Disse alternativene for en video er tilgjengelige når du bygger inn eller kobler til en videofil fra datamaskinen.)

Spille av en video i klikksekvensen, automatisk eller ved klikk

Viktig!: Angi dette alternativet før du legger til eventuelle animasjoner eller utløsere i videoen. Ved å endre dette alternativet fjerner du eventuelle animasjoner som er tilknyttet videoen.

 1. Klikk videorammen på lysbildet i normalvisning.

  Alternativene for videoavspilling fra datamaskinen er: Klikkesekvens, Automatisk eller Ved klikk på

  Figur: Angi hvordan du vil at videoen skal starte under presentasjonen

 2. Velg et alternativi Start-listen Avspilling-fanen i Videoalternativer-gruppen under Videoverktøy:

  Alternativene for videoavspilling fra datamaskinen er: Klikkesekvens, Automatisk eller Ved klikk på

  Alternativ

  Når videoen spilles av under en lysbildefremvisning

  Automatisk

  Videoen spilles av automatisk når lysbildet vises.

  Ved klikk eller Når klikket på

  Videoen spilles bare av når du klikker i videorammen.

  I klikkesekvens

  Videoen spilles av i rekkefølge med andre handlinger du har programmert på lysbildet (for eksempel animasjonseffekter). Dette alternativet krever ikke et litteralt klikk. Du kan utløse at videoen begynner med en klikker eller en annen mekanisme som aktiverer neste handling på lysbildet (for eksempel ved å trykke pil høyre).

  (Dette alternativet er tilgjengelig i PowerPoint for Microsoft 365 ogPowerPoint 2019. Den er også tilgjengelig i PowerPoint 2016 versjon 1709 eller nyere.)

  Tips:   Hvis du vil stanse en video midlertidig mens den spilles av, klikker du den. Hvis du vil fortsette å spille av videoen, klikker du den på nytt.

Spille av video i full skjerm

Du kan spille av en video slik at det fyller hele lysbildet (skjermen) når du holder presentasjonen. Avhengig av hvilken oppløsning den opprinnelige videofilen har, kan videoen virke fordreid når du forstørre den. Forhåndsvis alltid videoen før du inkluderer den i presentasjonen, slik at du angre alternativet for full skjerm hvis videoen vises fordreid eller uklart.

Hvis du angir at videoen skal spilles av i fullskjermvisning og du også har angitt at den skal startes automatisk, kan du dra videorammen bort fra lysbildet og over på det grå området. Det fører til at videoen ikke vises på lysbildet, og det vises heller ikke et lite glimt av den før den vises over hele skjermen.

 1. Klikk videorammen på lysbildet du vil vise over hele skjermen, i normalvisning.

 2. Merk av for Spill av i fullskjermmodus i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

Endre størrelse på en video

Hvis du ikke vil spille av en film i fullskjermmodus, kan du endre størrelsen på den til målene du vil bruke.

 1. Velg videoen du vil endre størrelsen på, i normalvisning.

 2. Gjør ett av følgende:

  Slik justerer du formateringen:

  • Klikk et skaleringshåndtak i hjørnet til du ser en tohodet pil, og dra deretter for å endre størrelsen på rammen.

   Et skaleringshåndtak er en pil med to spisser
   • Hvis du vil beholde midten av videoen på samme sted, holder du nede CTRL mens du drar. Som standard beholdes proporsjonene (låser størrelsesforholdet) for videoen mens du drar.

   • De fleste videoer med en oppløsning på 640 x 480 har vanligvis et størrelsesforhold på 4:3, som også er standard størrelsesforhold for PowerPoint 2010 presentasjoner. Standard størrelsesforhold for presentasjoner i PowerPoint 2013 og nyere versjoner er 16:9. Hvis størrelsesforholdene for presentasjonen og videoen er forskjellige, vil videoen se fordreid ut når den spilles av.

  Slik angir du nøyaktige høyde-til-bredde-proporsjoner for en video:

  1. Klikk dialogboksvelgeren PowerPoint 2013 under Videoverktøy på Format-fanen (PowerPoint 2013 eller nyere versjoner) eller Alternativer-fanen (PowerPoint 2010Ikon), i Størrelse-gruppen.

  2. Klikk Størrelse, og merkderetter av for Lås størrelsesforhold under Skaler.

  3. Angi størrelseri boksene Høyde og Bredde underStørrelse og roter, eller angi prosentandelen av størrelsen du vil bruke i forhold til videoens opprinnelige størrelse, i boksene Skaleringshøyde og Skaleringsbredde.

Tips:   Hvis du vil hindre at videoer hopper over når de spilles av, merkerdu av for Beste skala for lysbildefremvisning under Skala.

Forhåndsvise en video

 • Klikk videorammen i normalvisning.

 • Klikk Spill av.

  Det finnes et Spill av-alternativ i Forhåndsvisning-gruppen både i kategorien Format og Avspilling under Videoverktøy.

Angi volumet for en video

 • Klikk Volum i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy, og velg deretter ett av følgende:

  • Lavt

  • Middels

  • Høyt

  • Demp

Tips:   Du kan også angi volumet ved hjelp av glidebryteren for volum på avspillingskontrolllinjen.

Skjule en video når den ikke spilles av

Når du viser presentasjonen, kan du skjule videoen til du er klar til å spille den av. Du bør imidlertid opprette en automatisk eller utløst animasjon til å starte avspilling, ellers vil du aldri få se at videoen spilles av under lysbildefremvisningen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en automatisk eller utløst animasjon, kan du se Animere tekst eller objekter.

 • Merk av for Skjul utenom avspilling i Avspilling-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy.

Gjenta en video

Hvis du vil spille av videoen flere ganger og kontinuerlig under presentasjonen, kan du bruke gjentagelsesfunksjonen.

 • Merk av for Gjenta avspillingen til den stoppes i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

Spole tilbake video etter avspilling

Hvis du vil spole tilbake videoen etter avspilling under presentasjonen, gjør du følgende:

 • Merk av for Spol tilbake etter avspilling i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

Vis mediekontrollene

Gjør følgende for å vise mediekontrollene under presentasjonen:

 • Merk av for Vis mediekontroller i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen.

Hvis du vil kontrollere hvordan videoen spilles av, bruker du alternativer på Avspilling-fanen på PowerPoint båndet. Denne fanen vises på båndet når du velger en video på et lysbilde.

Avspillingskontroller for en videofil som er satt inn fra en datamaskin

(Disse alternativene for en video er tilgjengelige når du bygger inn eller kobler til en videofil fra datamaskinen.)

Spille av en video automatisk eller ved å klikke den

Tips:   Angi dette alternativet før du legger til eventuelle animasjoner eller utløsere i videoen. Hvis du endrer dette alternativet, fjernes eventuelle animasjoner som er knyttet til videoen.

 1. Klikk videorammen på lysbildet i normalvisning.

  Videoalternativer

  Figur: Angi hvordan du vil at videoen skal starte under presentasjonen

 2. Gjør ett av følgende i Start-listen i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

  • Hvis du vil spille av videoen når lysbildet som inneholder videoen, vises i lysbildefremvisning, velger du Automatisk.

  • Hvis du vil kontrollere når du vil starte videoen ved å klikke på musen, velger du Ved klikk. (Når du deretter presenterer i lysbildefremvisning, klikker du ganske enkelt videorammen når du er klar til å spille av videoen.)

   Tips:   Du kan stanse en video midlertidig mens den spilles av ved å klikke den. Hvis du vil fortsette å spille av videoen, klikker du den på nytt.

Spille av video i full skjerm

Du kan spille av en video slik at det fyller hele lysbildet (skjermen) når du holder presentasjonen. Avhengig av hvilken oppløsning den opprinnelige videofilen har, kan videoen virke fordreid når du forstørre den. Forhåndsvis alltid videoen før du inkluderer den i presentasjonen, slik at du angre alternativet for full skjerm hvis videoen vises fordreid eller uklart.

Hvis du angir at videoen skal spilles av i fullskjermvisning og du også har angitt at den skal startes automatisk, kan du dra videorammen bort fra lysbildet og over på det grå området. Det fører til at videoen ikke vises på lysbildet, og det vises heller ikke et lite glimt av den før den vises over hele skjermen.

 1. Klikk videorammen på lysbildet du vil vise over hele skjermen, i normalvisning.

 2. Merk av for Spill av i fullskjermmodus i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

Endre størrelse på en video

Hvis du ikke vil spille av en film i fullskjermmodus, kan du endre størrelsen på den til målene du vil bruke.

 1. Velg videoen du vil endre størrelsen på, i normalvisning.

 2. Gjør ett av følgende:

  Slik justerer du formateringen:

  • Klikk et skaleringshåndtak i hjørnet til du ser en tohodet pil, og dra deretter for å endre størrelsen på rammen.

   Et skaleringshåndtak er en pil med to spisser
   • Hvis du vil beholde midten av videoen på samme sted, holder du nede CTRL mens du drar. Som standard beholdes proporsjonene (låser størrelsesforholdet) for videoen mens du drar.

   • De fleste videoer med en oppløsning på 640 x 480 har vanligvis et størrelsesforhold på 4:3, som også er standard størrelsesforhold for PowerPoint 2010 presentasjoner. Standard størrelsesforhold for presentasjoner i PowerPoint 2013 og nyere versjoner er 16:9. Hvis størrelsesforholdene for presentasjonen og videoen er forskjellige, vil videoen se fordreid ut når den spilles av.

  Slik angir du nøyaktige høyde-til-bredde-proporsjoner for en video:

  1. Klikk dialogboksvelgeren PowerPoint 2013 under Videoverktøy på Format-fanen (PowerPoint 2013 eller nyere versjoner) eller Alternativer-fanen (PowerPoint 2010Ikon), i Størrelse-gruppen.

  2. Klikk Størrelse, og merkderetter av for Lås størrelsesforhold under Skaler.

  3. Angi størrelseri boksene Høyde og Bredde underStørrelse og roter, eller angi prosentandelen av størrelsen du vil bruke i forhold til videoens opprinnelige størrelse, i boksene Skaleringshøyde og Skaleringsbredde.

Tips:   Hvis du vil hindre at videoer hopper over når de spilles av, merkerdu av for Beste skala for lysbildefremvisning under Skala.

Forhåndsvise en video

 • Klikk videorammen i normalvisning.

 • Klikk Spill av.

  Det finnes et Spill av-alternativ i Forhåndsvisning-gruppen både i kategorien Format og Avspilling under Videoverktøy.

Angi volumet for en video

 • Klikk Volum i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy, og velg deretter ett av følgende:

  • Lavt

  • Middels

  • Høyt

  • Demp

Tips:   Du kan også angi volumet ved hjelp av glidebryteren for volum på avspillingskontrolllinjen.

Skjule en video når den ikke spilles av

Når du viser presentasjonen, kan du skjule videoen til du er klar til å spille den av. Du bør imidlertid opprette en automatisk eller utløst animasjon til å starte avspilling, ellers vil du aldri få se at videoen spilles av under lysbildefremvisningen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en automatisk eller utløst animasjon, kan du se Animere tekst eller objekter.

 • Merk av for Skjul utenom avspilling i Avspilling-gruppen i kategorien Rediger under Videoverktøy.

Gjenta en video

Hvis du vil spille av videoen flere ganger og kontinuerlig under presentasjonen, kan du bruke gjentagelsesfunksjonen.

 • Merk av for Gjenta avspillingen til den stoppes i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

Spole tilbake video etter avspilling

Hvis du vil spole tilbake videoen etter avspilling under presentasjonen, gjør du følgende:

 • Merk av for Spol tilbake etter avspilling i Videoalternativer-gruppen i kategorien Avspilling under Videoverktøy.

Vis mediekontrollene

Gjør følgende for å vise mediekontrollene under presentasjonen:

 • Merk av for Vis mediekontroller i Oppsett-gruppen på Lysbildefremvisning-fanen.

Viktig!:  Office 2007 støttes ikke lenger. Oppgrader til Microsoft 365 for å arbeide hvor som helst fra en hvilken som helst enhet, og fortsett å motta støtte.

Oppgrader nå

Endre størrelse på en film

Hvis du ikke vil spille av en film i fullskjermmodus, kan du endre størrelsen på den til målene du vil bruke.

 1. Klikk på filmen du vil endre størrelsen på, i normalvisning.

 2. Klikk dialogboksvelgereni Størrelse-gruppen på Alternativer-fanen under Filmverktøy Ikon.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

 3. Hvis du vil beholde filmens høyde-til-bredde-proporsjoner, klikker du Størrelse-fanen, og derettermerker du av for Lås størrelsesforhold under Skaler.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Angi størrelser iboksene Høyde og Bredde under Størrelse og roter.

  • Angi ønsketprosentdel av størrelsen i forhold til filmens opprinnelige størrelse i boksene Høyde og Bredde under Skala.

Tips    

 • Hvis du vil hindre at filmer hopper over når de spilles av, merker du av for Beste skala for lysbildefremvisning.

 • Du kan også endre størrelsen på en film ved å dra kantlinjene. Hvis du vil beholde midten av filmen på samme sted, holder du nede CTRL mens du drar. Som standard Office PowerPoint 2007 proporsjonene (låser størrelsesforholdet) i filmen mens du drar. De fleste filmer med en oppløsning på 640 x 480 har vanligvis et størrelsesforhold på 4:3, som også er størrelsesforholdet for de PowerPoint presentasjoner. Hvis størrelsesforholdene i presentasjonen og filmen er forskjellige, vil filmen se fordreid ut når den spilles av.

Skjule en filmramme

Du vil kanskje gjøre en filmramme usynlig for å hindre at den vises under presentasjonen, og få den til å forsvinne fra lysbildet etter presentasjonen. Hvis du angir dette alternativet og alternativet Spill av i fullskjerm, ser ikke filmen ut til å være på lysbildet i det hele tatt (selv om du kanskje ser at det blinker på lysbildet før den spilles av i fullskjermmodus). Dra filmrammen bort fra lysbildet for å hindre kort blits.

Viktig     Hvis du drar filmrammen av lysbildet eller skjuler filmrammen, må du angi at filmen skal spilles av automatisk eller av en annen type kontroll, for eksempel en utløser. En utløser er noe på lysbildet, for eksempel et bilde, en figur, en knapp, et avsnitt med tekst eller tekstboks, som starter en handling når du klikker den.

 1. Klikk på filmrammen på lysbildet i normalvisning.

 2. Merk av forSkjul under fremvisning i Videoalternativer-gruppen på Alternativer-fanen under Videoverktøy.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

Selv om filmrammen alltid er synlig i normalvisning, kan du dra filmrammen bort fra lysbildet for å skjule den.

Forsinke starten på en film

Du kan justere innstillingene for når en filmfil spilles av. Du vil for eksempel kanskje starte fem sekunder inn i filmen i stedet for i begynnelsen av filmen.

 1. Klikk på filmrammen på lysbildet i normalvisning.

 2. Klikk på Egendefinert animasjon i Animasjoner-gruppen på Animasjoner-fanen.

  Bilde av kategorien Animasjoner

 3. Klikk pilen ppgaverute til høyre for den valgte filmen i dialogboksen Egendefinert animasjon, og klikk deretter På effektalternativer.

  Filmikonet, som ligner på symbolet på avspillingsknappen på en video- eller DVD-spiller, vises over utløserlinjen.

  Filmeffekter i oppgaverutelisten

 4. Klikk Effekt-fanen, og klikk deretter Fra tid under Startavspilling,og angi deretter totalt antall sekunder for forsinkelsen.

Spole tilbake en film når den spilles av

Når du angir at en film skal spole tilbake, går den automatisk tilbake til den første rammen og stopper etter å ha spilt av én gang.

 1. Klikk på filmrammen på lysbildet i normalvisning.

 2. Merk av for Spol tilbake film etter avspilling under Filmverktøy på Alternativer-fanen i Videoalternativer-gruppen.

  Kategorien Alternativer for videoverktøy

Se også

Opprett en selvkjørende presentasjon

Endre presentasjonen til video

Legge til og spille av lydklipp i en presentasjon

Angi tidsberegning og hastighet for overganger

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×