Du kan bruke handlingen SetProperty til å angi en egenskap for en kontroll i et skjema eller en rapport i skrivebordsdatabaser i Access. Du kan også bruke handlingen SetProperty til å angi en egenskap for en kontroll på en liste eller Tom visning i nettappen Access.

Innstilling

Handlingen SetProperty har følgende argumenter.

Handlingsargument

Beskrivelse

Kontrollnavn

Skriv inn navnet på feltet eller kontrollen som du vil angi egenskapsverdien for. Bruk bare kontrollnavnet, ikke hele syntaksen. La dette argumentet stå tomt for å angi egenskapen for gjeldende skjema eller rapport.

Egenskap

Velg egenskapen du vil angi. Se inndelingen Kommentarer i denne artikkelen hvis du vil se en liste over egenskaper som kan angis ved hjelp av denne handlingen.

Verdi

Skriv inn verdien som egenskapen skal angis til. For egenskaper i skrivebordsdatabaser der verdiene er enten Ja eller Nei, bruker du –1 for Ja, og 0 for Nei. For egenskaper i nettapper for Access der verdiene er enten Ja eller Nei, bruker du Ja og Nei.

Merknader

  • Du kan bruke handlingen SetProperty i skrivebordsdatabaser for å angi følgende egenskaper for en kontroll: Aktivert, Synlig, Låst, Venstre, Øverst, Bredde, høyde, Forgrunnsfarge, Bakgrunnsfarge, eller Bildetekst.

    Obs!: Ikke alle kontrolltyper i skrivebordsdatabaser støtter alle innstillingene for egenskapene som vises ovenfor.

  • For nettapper for Access, kan du angi følgende egenskaper for kontroller: Aktivert, Synlig, Forgrunnsfarge, Bakgrunnsfarge, Bildetekst, eller Verdi.

    Obs!: Ikke alle kontrolltyper i nettapper for Access støtter alle innstillingene for egenskapene som vises ovenfor. Du kan bruke makrohandlingen SetProperty bare med Listevisning og Tom visning i nettapper for Access.

  • Hvis du angir en ugyldig verdi for argumentet Verdi, oppstår ingen feil, men Access kan endre egenskapen til en annen verdi, avhengig av hvordan den tolker argumentet.

  • I skrivebordsdatabaser for Access kan du bruke handlingen SetProperty i en frittstående makro bare hvis du plasserer en handling foran, som merker skjemaet eller rapporten som inneholder kontrollen som du angir egenskapen for. Hvis skjemaet eller rapporten ikke er åpen, kan du bruke handlingen OpenForm eller OpenReport til å åpne og merke det. Hvis skjemaet eller rapporten allerede er åpen, kan du bruke handlingen SelectObject for å merke det. Deretter kan du bruke handlingen SetProperty til å angi egenskapen. Det er ikke nødvendig å merke objektet hvis du bruker handlingen SetProperty i en makro som er innebygd i en kontroll på samme skjema eller rapport som kontrollen du angir egenskapen for.

  • Handlingen SetProperty kan kjøres i en VBA-modul, ved å bruke SetProperty metoden for objektet DoCmd.

Eksempel

Følgende makro angir egenskapen Aktivert for kontrollen kalt txtDescription til 0 i en skrivebordsdatabase for Access. Med andre ord, deaktiverer den kontrollen.

Handling

Argumenter

SetProperty

Kontrollnavn: txtDescription

Egenskap: Aktivert

Verdi: 0

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×