Animasjon, video og lyd

Animere tekst eller objekter

Animere tekst eller objekter

Du kan animere tekst, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafikk og andre objekter i PowerPoint-presentasjonen.

Effekter kan få objekter til å vises, forsvinne eller flytte på seg. De kan endre størrelsen eller fargen på et objekt.

PowerPoint 2013

01:54

Det finnes også en relatert video om animering av tekst.

Tips!: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with animation!

Legg til animasjoner i tekst, bilder, figurer og mer i presentasjonen

 1. Merk objektet eller teksten du vil animere.

 2. Velg Animasjoner, og velg en animasjon.

 3. Velg Effektalternativer, og velg en effekt.

Behandle animasjoner og effekter

Det finnes ulike måter å behandle animasjoner i presentasjonen på:

 • Ved klikk: Starter en animasjon når du klikker på et lysbilde.

 • Med forrige: Spiller av en animasjon samtidig som forrige animasjon i sekvensen.

 • Etter forrige: Starter en animasjon umiddelbart etter den forrige.

 • Varighet: Forlenge eller forkorte en effekt.

 • Forsinkelse: Legge til tid før du kjører en effekt.

Legge til flere effekter i en animasjon

 1. Velg et objekt eller tekst med en animasjon.

 2. Velg Legg til animasjon, og velg en.

Endre rekkefølgen på animasjonene

 1. Velg en animasjonsindikator.

 2. Velg alternativet du vil ha:

  • Flytt tidligere: En animasjon vises tidligere i sekvensen.

  • Flytt senere: En animasjon vises senere i sekvensen.

Legge til animasjon i grupperte objekter

Du kan legge til en animasjon i grupperte objekter, tekst og mer.

 1. Trykk på CTRL og merk objektene du vil bruke.

 2. Velg Format > Grupper > Grupper for å gruppere objektene.

 3. Velg Animasjoner, og velg en animasjon.

Legge til animasjon i et objekt

 1. Merk objektet du vil animere.

 2. Klikk på Mer-knappen Mer-knappen i Animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen på båndet, og velg deretter animasjonseffekten du vil bruke.

  Animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

  De mest populære effektene vises. Hvis du vil ha enda flere alternativer, klikker du på alternativet Mer nederst i galleriet.

Velg en overskrift nedenfor for å åpne den og se de detaljerte instruksjonene.

Hastigheten for effekten bestemmes av Varighet-innstillingen.

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. I Varighet-boksen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen angir du hvor mange sekunder du vil at animasjonseffekten skal vare.

  Alternativet for varighet for animasjonseffekter i PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekunder. Minimum: 0,01 sekund. Du kan angi varigheten eller bruke PIL OPP eller PIL NED for å velge en standard trinnvis verdi.)

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre på lysbildet.

 2. Åpne Start-listen under Tidsberegning-alternativet på Animasjoner-fanen, og velg ett av de tre alternativene som er beskrevet nedenfor:

  Alternativer for avspilling av animasjoner i PowerPoint

  Velg

  Slik starter du animasjonseffekten

  Ved klikk

  Når du klikker på lysbildet

  Med forrige

  Samtidig som den forrige animasjonseffekten i listen. (Du kan starte to eller flere animasjonseffekter samtidig med ett klikk.)

  Etter forrige

  Umiddelbart etter at avspillingen av forrige animasjonseffekt i listen er ferdig. (Ingen flere klikk er nødvendig for å starte denne animasjonseffekten.)

Forsinkelse-alternativet fastslår hvor mye tid som skal gå før en spesifikk animasjonseffekt starter – enten etter at du klikker eller etter at en foregående animasjonseffekt er ferdig.

 1. Merk animasjonseffekten du vil endre, på lysbildet.

 2. Angi en tidsperiode i sekunder i Forsinkelse-boksen under Tidsberegning i Animasjoner-fanen.

Alternativet for utsettelse av animasjonseffekter i PowerPoint

Slik endrer du rekkefølgen til animasjoner på et lysbilde:

 1. Åpne Animasjon-ruten: Velg Animasjon-ruten i Avansert animasjon-gruppen på Animasjoner-fanen.

 2. Velg animasjonseffekten du vil endre rekkefølge på, i Animasjon-ruten.

 3. Velg ett av disse alternativene under Ordne animasjon i Tidsberegning-gruppen på Animasjoner-fanen i båndet:

  Alternativer for tidsberegning av animasjoner i PowerPoint
  • Velg Flytt før for å flytte effekten opp én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  • Velg Flytt etter for å flytte effekten ned én plassering i animasjonsrekkefølgen.

  Du kan velge et alternativ flere ganger ved behov, for å flytte de valgte effektene til riktig plass i animasjonsrekkefølgen.

Når du animerer et objekt, vises et lite tall litt til venstre for objektet. Dette tallet angir tilstedeværelsen av en animasjonseffekt og plasseringen til den i animasjonssekvensen på det gjeldende lysbildet.

 1. Velg tallet til animasjonen du vil fjerne.

 2. Trykk på DELETE-tasten på tastaturet.

Du finner mer utfyllende informasjon ved å se Endre, fjerne eller slå av animasjonseffekter.

 1. Merke teksten eller objektet du vil legge til flere animasjoner for.

 2. Klikk Legg til animasjon i Avanserte animasjoner-gruppen i fanen Animasjoner.

  Avanserte animasjon-gruppen i kategorien Animasjoner.

Gjør følgende når du har lagt til én eller flere animasjonseffekter for å kontrollere at de fungerer:

 • På fanen Animasjoner klikker du Forhåndsvisning i gruppen Forhåndsvisning.

  Forhåndsvisning-gruppen i kategorien Animasjoner.

Unngå å måtte manuelt animere flere objekter på samme måte: Bruk Kopier animering til å kopiere animasjoner fra ett objekt til et annet. For fullstendig informasjon og en rask videodemonstrasjon kan du se Duplisere animasjoner med Kopier animering.

Kopier animering er tilgjengelig på verktøylinjebåndet Animasjon når noe som er animert, er valgt på et lysbilde.

Legge til en animasjon i tekst, et objekt eller et diagram

 • Merk elementet du vil animere, klikk Animasjoner-fanen, og velg deretter et av følgende:

  Hvis du ønsker at et element skal

  Klikk her på Animasjoner-fanen på båndet

  Vises på lysbildet

  Velg ett av bevegelsesalternativene for å animere tekst eller et objekt

  (Klikk pil høyre for å se flere alternativer)

  Fremheves

  Velg ett av uthevingsalternativene for å utheve tekst eller et objekt

  Lukk lysbildet

  Velg ett av utgangsalternativene for å animere et objekt slik at det forsvinner fra skjermen

  Følg en definert bane

  Velg ett av alternativene for bevegelsesbaner for å få objekter til å flyttes på en bestemt måte

Du kan bruke mer enn én animasjon på ett enkelt objekt. Bare velg objektet på nytt, og bruk en ekstra effekt.

Hver animasjonseffekt er representert på lysbildet med et tall Animasjonsnummer ved siden av objektet, som angir rekkefølgen den vil bli avspilt i.  Hvis to animasjonseffekter er satt til å spille samtidig er det representert med en nummerert stabel Animert stabel med numre .

Rediger animasjonseffekter

Slik kan du endre, fjerne eller endre rekkefølgen på animasjonseffekter:

 1. Merk lysbildet du vil ha, og på den så klikker du på tallet til den animerte effekten du vil endre.

 2. Animasjoner-ruten til høyre viser alle animasjoner på lysbildet.

  Angi animasjonsalternativene i egenskapsruten

  Her kan du:

  • Omorganiser eller fjern animasjoner i Spill av fra

  • Endre hvordan animasjonen fungerer, eller legge til en lyd i Effektalternativer

   Skjermbilde som viser effektalternativer-inndelingen i animasjoner-ruten med lyd-menyen utvidet.

  • Endre hvordan animasjonen starter, og hvor lenge den varer i Tidsberegning

   Skjermbilde som viser tidsberegningsdelen av animasjoner-ruten med alternativene Start, varighet, forsinkelse og gjenta, og en avmerkings boks for Spol tilbake når du spiller av.

  • Hvis du vil vise et tomt diagram i begynnelsen av animasjonen, med animasjonseffekten som er valgt i Animasjonsruten, under Diagram-animasjoner, merk av for Start animasjonen ved å tegne diagrambakgrunnen-boksen.

   Skjermbilde viser animasjonsdiagrammer-inndelingen av animasjonsruten med rullegardinmenyen for gruppegrafikk og avmerkingsboksen for startanimasjon ved å tegne diagrammets bakgrunn.

Velg Spill av fra hvis du vil forhåndsvise endringene.

Se også

Animer tekst og objekter med bevegelsesbaner

Endre eller fjerne animasjonseffekter

Gjøre at ord vises én linje om gangen

Animer punkter én om gangen

Bruke en animasjon

 1. Velg objektet eller teksten på lysbildet du vil animere.

  Et «objekt» i denne sammenhengen er noe på et lysbilde, for eksempel et bilde, et diagram eller en tekstboks. Skaleringshåndtaket vises rundt et objekt når du velger det på lysbildet. (For animasjonsformål er et avsnitt i en tekstboks også et objekt, men det har ikke skaleringshåndtak når du velger det. I stedet har hele tekstboksen skaleringshåndtak.)

 2. Åpne galleriet med animasjoner på Animasjoner-fanen på båndet, og velg den du vil bruke.

  Alternativene i animasjonsgalleriet i PowerPoint Online
 3. Åpne Effektalternativer-listen på Animasjoner-fanen for å velge blant de tilgjengelige alternativene. Effektalternativer er tilgjengelige for tekst eller for å velge retningen eller intensiteten til en animasjon. (Ikke alle animasjoner har effektalternativer.)

 4. Hvis du vil forhåndsvise en animasjon, velger du Spill av fra begynnelsen, på Lysbildefremvisning-fanen på båndet.

  Hvis du vil starte en lysbildefremvisning, velger du Spill av fra begynnelsen, på Visning-fanen på båndet.

  (Hvis du har slått av det forenklede båndet, har du ingen Lysbildefremvisning-fane. Bruk heller Visning-fanen for å starte en lysbildefremvisning.)

 5. Klikk på lysbildet for å spille av en animasjonseffekt i lysbildefremvisningen.

Fjerne en animasjonseffekt

 1. Velg det animerte objektet.

 2. Åpne galleriet med animasjoner på Animasjoner-fanen på båndet, og velg Ingen.

Endre rekkefølgen på animasjonseffektene

Når du animerer et objekt, vises et lite tall litt til venstre for objektet. Dette tallet angir tilstedeværelsen av en animasjonseffekt og plasseringen dens i animasjonssekvensen på lysbildet. Disse tallene vises når Animasjon-fanen på båndet er valgt.

 1. Velg et animert objekt på lysbildet.

 2. Klikk på Flytt tidligere eller Flytt senere i Tidsberegning-gruppen i Animasjon-fanen på båndet.

  Hvert klikk endrer plasseringen til objektet i rekkefølgen med ett trinn. Nummerering i animasjonsindikatorene endres for å gjenspeile rekkefølgen til effektene.

Se også

Få tekst til å vises én linje, ett ord eller én bokstav om gangen

Legge til en animert GIF i et lysbilde

Legge til flere animasjonseffekter på ett enkelt objekt

Legge til en animert bevegelsesbaneeffekt

3D-animasjonseffekter i PowerPoint

Overganger mellom lysbilder

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×