Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

ANNUITET, en av de økonomiske funksjonene, beregner innbetalingen av et lån basert på faste innbetalinger og en fast rentesats.

Formelveiviser i Excel

Bruk Excel-Formula Coach til å beregne månedlig innbetaling av lån. Samtidig lærer du hvordan du bruker AVDRAG-funksjonen i en formel.

Syntaks

ANNUITET(rente; antall_innbet; nåverdi; [sluttverdi]; [type])

Obs!: Du finner en mer utfyllende beskrivelse av argumentene til ANNUITET under funksjonen NÅVERDI.

Syntaksen for AVDRAG-funksjonen har følgende argumenter:

  • Rente    Obligatorisk. Rentesatsen for lånet.

  • Antall_innbet    Obligatorisk. Det totale antallet innbetalinger for lånet.

  • Nåverdi    Obligatorisk. Det totale beløpet som en serie fremtidige innbetalinger er verd i dag, også kjent som hovedstol.

  • Sluttverdi    Valgfritt. Den fremtidige verdien, eller et pengebeløp du vil oppnå etter at den siste betalingen er foretatt. Hvis argumentet sluttverdi er utelatt, blir det satt lik 0 (den fremtidige verdien av et lån er for eksempel lik 0).

  • Type    Valgfritt. Er lik tallet 0 eller 1 og angir når betalingen forfaller.

Sett type lik

Hvis innbetalingene forfaller

0 eller utelatt

I slutten av perioden

1

I begynnelsen av perioden

Merknader

  • Innbetalingen som returneres av AVDRAG, omfatter hovedstol og renter, men ikke skatt, ekstra innbetalinger, gebyrer eller avgifter som kan være knyttet til annuiteter.

  • Pass på at du er konsekvent når det gjelder enhetene du bruker når du angir rente og antall_innbet. Hvis du foretar månedlige innbetalinger på et lån som løper over fire år med 12% rente pro anno, setter du inn du 12% /12 for rente og 4*12 for antall_innbet. Hvis du foretar innbetalingene en gang per år på det samme lånet, bruker du 12% for rente og 4 for antall_innbet.

Tips    Du kan finne det totale innbetalte beløpet i annuitetsperioden ved å multiplisere den verdien AVDRAG returnerer, med antall_innbet.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

8%

Årlig rentesats

10

Antall måneder med innbetalinger

$10 000

Lånebeløp

Formel

Beskrivelse

Resultat

=ANNUITET(A2/12;A3;A4)

Månedlig betaling for et lån med lånevilkår angitt som argumenter i A2:A4.

($1 037,03)

=ANNUITET(A2/12;A3;A4;;1)

Månedlig betaling for et lån med lånevilkår angitt som argumenter i A2:A4, bortsett fra at betalinger forfaller i begynnelsen av perioden.

($1 030,16)

Data

Beskrivelse

6%

Årlig rentesats

18

Antall måneder med innbetalinger

$50 000

Lånebeløp

Formel

Beskrivelse

Direkte resultat

ANNUITET(A9/12;A10*12, 0;A11)

Beløpet du må spare hver måned for å ha $50 000 etter 18 år

($129,08)

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×