AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS (funksjon)

Returnerer et tall som er avrundet ned til nærmeste heltall eller til nærmeste multiplum av gjeldende_multiplum. Uansett tallets fortegn blir tallet avrundet nedover. Hvis tallet eller gjeldende_multiplum er null, returneres null.

Syntaks

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(tall; [gjeldende_multiplum])

Syntaksen for funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Verdien som skal avrundes.

  • Gjeldende_multiplum    Valgfritt. Multiplum som tallet skal avrundes til.

    Hvis gjeldende_multiplum utelates, er standardverdien 1.

Merknader

  • Den absolutte verdien av multiplum brukes, slik at funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS returnerer avrunding ned uansett tallenes fortegn og gjeldende_multiplum.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-3,2;-1)

Avrunder -3,2 ned til nærmeste multiplum av -1

-4

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(3,2;1)

Avrunder 3,2 ned til nærmeste multiplum av 1

3

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(-3,2;1)

Avrunder -3,2 ned til nærmeste multiplum av 1

-4

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(3,2;-1)

Avrunder 3,2 ned til nærmeste multiplum av -1

3

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.NED.PRESIS(3,2)

Avrunder 3,2 ned til nærmeste multiplum av 1

3

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×