Returnerer et tall som er avrundet opp til nærmeste heltall, eller til nærmeste gjeldende multiplum. Uansett tallets fortegn, blir tallet avrundet opp. Men hvis tallet eller gjeldende multiplum er null, returneres null.

Syntaks

AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(tall; [gjeldende_multiplum])

Syntaksen for funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS har følgende argumenter:

  • Tall    Obligatorisk. Verdien som skal avrundes.

  • Gjeldende_multiplum    Valgfritt. Multiplum som tallet skal avrundes til.

    Hvis gjeldende_multiplum utelates, er standardverdien 1.

Merknader

  • Den absolutte verdien av multiplum brukes, slik at funksjonen AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS returnerer avrunding opp uansett tallenes fortegn og gjeldende_multiplum.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(4,3)

Avrunder 4,3 opp til nærmeste multiplum av 1.

5

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(-4,3)

Avrunder -4,3 opp til nærmeste multiplum av 1. Avrunder av mot 0 fordi tallet er negativt.

-4

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(4,3;2)

Avrunder 4,3 opp til nærmeste multiplum av 2.

6

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(4,3;-2)

Avrunder 4,3 opp til nærmeste multiplum av -2.

6

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(4,3;2)

Avrunder -4,3 opp til nærmeste multiplum av 2. Avrunder av mot 0 fordi tallet er negativt.

-4

=AVRUND.GJELDENDE.MULTIPLUM.PRESIS(-4,3;-2)

Avrunder -4,3 opp til nærmeste multiplum av -2.

-4

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?

Hva påvirket opplevelsen din?

Har du ytterligere tilbakemeldinger? (valgfritt)

Takk for tilbakemeldingen!

×