Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Denne artikkelen beskriver formelsyntaks for og bruk av funksjonen AVVIKFP.AVKASTNING i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer avkastningen av et verdipapir som har en odde (kort eller lang) første periode.

Syntaks

AVVIKFP.AVKASTNING(betalingsdato; forfallsdato; utstedt_dato; første_forfallsdato; rente; pris; innløsningsverdi; frekvens; [basis])

Viktig!: Datoer bør skrives inn ved hjelp av DATO-funksjonen, eller som resultater av andre formler eller funksjoner. Bruk for eksempel DATO(23,5,2018) for 23. mai 2008. Det kan oppstå problemer hvis datoer blir skrevet inn som tekst.

Syntaksen for AVVIKFP.AVKASTNING har følgende argumenter:

 • Betalingsdato    Obligatorisk. Verdipapirets betalingsdato. Betalingsdatoen for verdipapiret er datoen etter utstedelsesdatoen da verdipapiret ble solgt til kjøperen.

 • Forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets forfallsdato. Forfallsdatoen er datoen da verdipapiret utløper.

 • Utstedt_dato    Obligatorisk. Verdipapirets utstedelsesdato.

 • Første_forfallsdato    Obligatorisk. Verdipapirets første renteinnbetalingsdato.

 • Rente    Obligatorisk. Verdipapirets rente.

 • Pris    Obligatorisk. Verdipapirets pris.

 • Innløsningsverdi    Obligatorisk. Verdipapirets innløsningsverdi per pålydende kr 1000.

 • Frekvens    Obligatorisk. Antall renteinnbetalinger i året. For årlige innbetalinger er frekvens lik 1, for halvårlige innbetalinger er frekvens lik 2, for kvartalsvise innbetalinger er frekvens lik 4.

 • Basis    Valgfritt. Typen datosystem som brukes.

Basis

Datosystem

0 eller utelatt

Amerikansk (NASD) 30/60

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagrer datoer som etterfølgende serienumre slik at de kan brukes i beregninger. Som standard er 1. januar 1900 serienummer 1 og 1. januar 2008 er serienummer 39 448, fordi det er 39 448 dager etter 1. januar 1900.

 • Betalingsdatoen er datoen kjøperen kjøper en kupong, for eksempel en obligasjon. Forfallsdatoen er datoen en kupong utløper. Anta for eksempel at en obligasjon på 30 år blir utstedt 1. januar 2008, og blir kjøpt av en oppkjøper et halvt år senere. Utstedelsesdatoen vil være 1. januar 2008, betalingsdatoen vil være 1. juli 2008, og forfallsdatoen vil være 1. januar 2038, som er 30 år etter utstedelsesdatoen 1. januar 2008.

 • Betalingsdato, forfallsdato, utstedt_dato, første_forfallsdato og basis blir avrundet til heltall.

 • Hvis betalingsdato, forfallsdato, utstedelse eller first_coupon ikke er en gyldig dato, returnerer AVVIK.AVKASTNING #VALUE! som feilverdi.

 • Hvis rente < 0 eller hvis ≤ 0, returnerer AVVIK.AVKASTNING #NUM! som feilverdi.

 • Hvis basis < 0 eller hvis basis > 4, returnerer AVVIK.AVKASTNING #NUM! som feilverdi.

 • Følgende datobetingelse må være oppfylt. Ellers returnerer AVVIKSAVKASTNING #NUM! feilverdi:

  forfallsdato > første_forfallsdato > betalingsdato > utstedt_dato

 • I Excel brukes en gjentakende teknikk for å beregne AVVIKFP.AVKASTNING. Denne funksjonen bruker Newtons metode basert på formelen som brukes i funksjonen AVVIKFP.PRIS. Avkastningen endres via 100 gjentakelser til antatt pris med angitt avkastning er nær prisen. Formelen som AVVIKFP.AVKASTNING bruker, finner du under AVVIKFP.PRIS.

Eksempel

Kopier eksempeldataene i tabellen nedenfor, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Hvis du vil at formlene skal vises resultater, merker du dem, trykker F2 og deretter ENTER. Hvis du vil, kan du justere kolonnebreddene slik at du kan se alle dataene.

Data

Argumentbeskrivelse

11.11.08

Betalingsdato

01.03.21

Forfallsdato

15.10.08

Utstedelsesdato

01.03.09

Første renteinnbetalingsdato

5,75 %

Rente

84,50

Pris

100

Innløsningsverdi

2

Frekvens er halvårlig

0

30/360 basis

Formel

Beskrivelse

R esultat

=AVVIKFP.AVKASTNING(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9; A10)

Avkastning av et verdipapir som har en odde (kort eller lang) første periode, for obligasjonen der uttrykkene i celle A2:A10 er funksjonsargumenter. Resultater er (0,0772, eller 7,72%).

7,72 %

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×